Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

1

Subota, 01. Novembar 2003

Dajte naucne dokaze cija je religija prava

svako po dokaz da vidimo cija je to religija prava.
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

2

Subota, 01. Novembar 2003

nastanak univerzuma

e ovakve dokaze hocu, opsirne i detaljno razjasnjene


(21:30) NASTANAK UNIVERZUMA-VELIKA EKSPLOZIJA

Univerzum je došao u postojanje milijardama godina ranije u strahovitoj eksploziji nazvanoj “Big Bang.” U Kur’anu je to izraženo ovako:

“Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesa i Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ih rastrgali. ........ Pa zar neće vjerovati?”
(Kur’an, 21:30)

Otkriće velike eksplozije i porijekla života u vodi načinili su nemuslimani (“oni koji ne vjeruju”). U početku je sva materija i prostor (nebesa) bila jedna cjelina (jedan komad). Zatim je sve to rastavljeno pomoću onoga što fizičari opisuju kao “Veliki prasak.” Dokazi o velikom prasku su toliki, da se on više ne smatra teorijom, nego činjenicom.
Kur’an daje tačan vizuelni opis teorije “Big bang” o stvaranju kosmosa. To je tačno onako, kako “nevjernički” naučnici zamišljaju stvaranje univerzuma iz jednog komada, koji je potom pomoću “Big banga” pretvoren u mnoštvo segmenata. Kako možemo objasniti ovu informaciju u Kur’anu, ukoliko on ne bi bio to što tvrdi da jeste, riječ Sveznajućega Tvorca?
Velika eksplozija je rezultirala iz ekstremno gustog singulariteta. U stvaranju univerzuma blisko su vezani materija, prostor i vrijeme. Materija i prostor bili su spojeni kao jedno, a rastavljeni su eksplozijom.


Svi podaci, danas dostupni, ukazuju na eksplozivno porijeklo univerzuma, koje je u postojanje dovelo i prostor i vrijeme. Ovo se upravo odnosi na “Big bang”. Teorija “Big bang” koja je uspješno preuzela mjesto teorije o stacionarnom stanju, razvijena je od strane dvojice naučnika neovisno jednog od drugog 1920. godine (ruski meteorolog Aleksandar Fridman i belgijski matematičar Georges Lemaitre).Zašto većina naučnika prihvata teoriju “Velikoga praska”? Prihvatanje ove teorije od strane naučne zajednice utemeljeno je na brojnim opservacijama. Te opservacije potvrđuju specifična predviđanja ove teorije. Znamo da naučnici testiraju svoje teorije putem dedukcije i falsifikacije.
Predviđanja vezana za “Big-bang” teoriju i testovi vezani za ovo jesu:
1. Ako se dogodila velika eksplozija, svi objekti u univerzumu bi trebalo da se udaljavaju jedni od drugih. 1929. godine Edvin Habl je dokazao da se galaksije u univerzumu doista udaljavaju jedna od druge.
2. Velika eksplozija bi trebala iza sebe ostaviti “odsjaj.” 1960. godine naučnici su otkrili postojanje pozadinskog kosmičkog zračenja, tzv. “odsjaj” nakon Velike eksplozije. Naša najtačnija mjerenja ove kosmičke radijacije dobili smo u novembru 1989. od satelita COBE (istraživač kosmičkog pozadinskog zračenja). Mjerenja sa ovoga satelita testirala su važna predviđanja “Big-bang” teorije. Ovo predviđanje sugestira da je inicijalna eksplozija, koja je dala rođenje univerzum, trebala stvoriti radijaciju sa spektrom koji slijedi krivulju crnog tijela. Mjerenja satelita COBE pokazuju da spektar kosmičke radijacije varira u odnosu na krivu crnog tijela samo 1%. Ovaj nivo greške smatra se beznačajnim.
3. Ako je univerzum počeo Velikom eksplzijom, ekstremne temperature trebale su uzrokovati da 25% mase univerzuma postane helijum. To je upravo ono, što je posmatranjem ustanovljeno.
4. Materija u univerzumu bi trebala biti homogeno distribuirana. Astronomska posmatranja sa Hablovog teleskopa pokazuju da je materija u univerzumu općenito homogeno raspoređena.
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

3

Subota, 01. Novembar 2003

Spljostenost zemlje

(13:41) SPLJOŠTENOST ZEMLJE
“Zar ne vide da Mi dolazimo Zemlji, umanjujući je s krajeva njenih? A Allah presuđuje - nema tog ko će suzbiti presudu Njegovu; a On je brz obračunom.” (Kur’an 13:41)

U toku nekoliko stotina godina postala je opće prihvaćena činjenica da je svijet okrugao. Većina ljudi misli da je to sfera, nešto nalik čvrstoj lopti. U stvarnosti Zemlja je skoro, ali ne u potpunosti, sferična. Ona ima lagahno ispupčenje na ekvatoru. Mjereno na nivou mora prečnik Zemlje na ekvatoru iznosi 12.756,3 km.
Udaljenost od sjevernog do južnog pola, takođe mjerena na morskom nivou, iznosi 12.713,6 km. Kad se uporede ova dva prečnika, razlika izgleda mala - samo 42,7 km. Ali, upoređeno sa visinama na Zemljinoj površini, to je veliko. Npr. najviša planina, Mount Everest manja je od 9 km iznad površine mora.
Oblik Zemlje originalno je izračunat mjerenjima kilometar po kilometar po kontinentima. Danas vještački sateliti imaju mnogo tačnije i kompletnije mjerne alate. Matematičari pažljivo mjere orbite vještačkih satelita, a zatim izračunavaju gravitacionu silu, kojom Zemlja djeluje na satelit. Iz ovih kalkulacija oni dobijaju oblik Zemlje.

Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

4

Nedjelja, 02. Novembar 2003

(21:33) ORBITALNO KRETANJE NEBESKIH TIJELA
Kada čovjek pogleda u beskrajne zamršene orbite i u matematičku preciznost univerzuma, može samo sa divljenjem uzdahnuti. Sve planete kruže oko zvijezda, a one se okreću oko centara gravitacije u njihovim sopstvenim galaksijama.
Ovaj precizan balans spomenut je u slijedećim ajetima:
“Sunce i Mjesec su po proračunu.”
(Kur’an, 55:5)
“I nebo! Uzdigao ga je, i postavio mjerilo.”
(Kur’an, 55:7)
Orbite nebeskih tijela spomenute su u ajetu:
“I On je Taj koji je stvorio noć i dan i Sunce i Mjesec: Sve u orbiti plovi.”
(Kur’an, 21:33, 36:40)
Primijetite da zadnji ajet kaže: “sve”, a ne “oboje”, što pokazuje da je osvrt na Sunce i Mjesec samo simboličan i da sva druga nebeska tijela slijede ista pravila. Sunce, Mjesec i njihove orbite.
Danas znamo da Mjesec obiđe oko Zemlje za prosječno 29,5 dana. Sunce se takođe obrće u vlastitoj orbiti. Naša galaksija, Mliječni put, ima 100 milijardi zvijezda, postavljenih u takvoj formaciji, da galaksija ima oblik diska. Taj disk se okreće oko svoga centra kao gramofonska ploča.
Jasno je da kako se gramofonska ploča okreće, okretat će se i svaka tačka na disku i ponovo doći u početni položaj. Slično tome svaka zvijezda u galaksiji se kreće, kako galaksija rotira oko svoje ose. Jedna od tih zvijezda je i Sunce.

Detalji Sunčeve orbite su slijedeći:
Za jedan obrt oko svoje ose galaksiji i Suncu je potrebno 250 miliona godina. Pri tome Sunce putuje brzinom približno 150 milja u sekundi. Spomenuto predstavlja orbitalno kretanje Sunca, na koje se osvrće Kur’an prije 14 vijekova. A eto, to je novo otkriće. Znanje o Sunčevoj orbiti je dostignuće savremene astronomije.
Kako je autor Kur’ana ovo znao? Čak i nakon objave Kur’ana rani komentatori nisu mogli pojmiti orbitiranje Sunca i Mjeseca. Komentator Kur’ana iz 10-og stoljeća Taberi ovo nije mogao objasniti tako da on kaže: “Dužnost nam je da šutimo, kada nešto ne znamo.” Ovo pokazuje koliko su ljudi bili nemoćni da shvate koncept orbitiranja Sunca i Mjeseca. Iz ovoga je jasno da je Kur’an iznosio jednu ideju već poznatu ljudima, komentatori bi je lahko razumjeli. Ovo potvrđuje ono što je Allah rekao svome poslaniku:
“To su neke vijesti nevidljivog koje ti objavljujemo. Nisi ih znao ti niti narod tvoj prije ovoga. Zato se strpi. Uistinu, ishod je za bogobojazne.”
(Kur’an, 11:49)

a videli smo sta nam je ishod , posle vise od hiljadu godina utvrdjuje se da se i sunce i mesec krecu.
Allah najbolje zna.


(21:33) SUNCE - PLOVIDBA I ROTACIJA

Kur’an, takođe, govori o Suncu i o njegovom načinu putovanja kroz prostor. Ponovo čovjek može nagađati o prostoru.
Kada se Sunce kreće kroz prostor, postoje dvije opcije: može putovati kao kamen, koji se baci, ili može putovati na poseban način. Kur’an navodi ovo drugo - da se ono kreće kao rezultat vlastitog pomjeranja. Kur’an koristi riječ “sabeha” da bi opisao Sunčevo kretanje kroz prostor.
Da bi se čitalac ispravno obavijestio o značenju ove riječi, navest ćemo slijedeći primjer: ako je čovjek u vodi i ako se riječ “sabeha” primijeni na njegovo kretanje, može se razumjeti da on pliva, krećući se sam, a ne kao rezultat direktne sile primijenjene na njega.
“I On je Taj koji je stvorio noć i dan i Sunce i Mjesec: Sve u orbiti plovi.” (Kur’an, 21:33)
Tako, kada se ovaj glagol primijeni na Sunčevu putanju kroz prostor, to nikako ne znači da Sunce nekontrolirano leti kao rezultat toga što je bilo bačeno ili slično. To jednostavno znači da se Sunce okreće i rotira dok putuje.To je ono što Kur’an tvrdi, ali da li je to bilo lahko otkriti?
Može li vam ijedan čovjek otkriti da se Sunce okreće? Tek u modernim vremenima načinjena je oprema pomoću koje se može gledati u Sunce bez opasnosti da se oslijepi. Upravo kroz ovakav proces otkriveno je, ne samo da postoje pjege na Suncu, nego i da se te pjege okrenu jednom u 25 dana.

Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

5

Utorak, 04. Novembar 2003

Planine kao klinovi

(16:15) STABILIZIRAJUĆE PLANINE
Temeljna razlika između kontinentalnih planina i okeanskih planina jeste u njihovom materijalu. Kontinentalne planine su u osnovi napravljene od sedimenata, dok su okeanske planine sastavljene od vulkanskih stijena. Kontinentalne planine su formirane komresionim silama, dok su okeanske planine formirane silama razvlačenja. Zajednička karakteristika oba tipa planina jeste što imaju temelj na kojem planina počiva. U slučaju kontinentalnih planina, lahki materijal male gustoće proteže se sa planine u dubinu Zemlje kao korijen. U slučaju okeanskih planina također postoji lahki materijal koji podupire planinu kao temelj, ali je on nešto proširen.
Kada su u pitanju gustine, onda obje vrste odrađuju isti posao podupiranja planina. Zbog toga je funkcija temelja (korjena) da podupire (drži) planine prema Arhimedovom zakonu.
Sve planine bile one na kopnu ili u moru, imaju konturu grebena. Da li je iko mogao u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. znati kakav je oblik tih planina? Da li je iko mogao zamisliti da jedna kruta masivna planina, koju on pred sobom vidi, ima svoje produžetke u Zemlji i da ima svoj korijen, kako tvrde naučnici. Veliki broj knjiga geografije, kada opisuju planine, opisuju samo onaj dio, koji je iznad nivoa tla. To je zbog toga što ih nisu pisali stručnjaci geolozi, a o tome nas upoznaje savremena nauka, a Allah u Kur’anu kaže:
“Zar nismo učinili Zemlju posteljom,
A brda stubovima (klinovima)?”
(Kur’an, 78:7)
Planine imaju značajnu ulogu u stabilizaciji Zemljine kore. Evo kako to tačno Kur’an opisuje prije 14 stoljeća:“I brda: ustabilio ih je.”
(Kur’an, 79:32)
I kaže:
“I razbacao je po Zemlji stabilne planine, da vas ne trese, i rijeke i puteve, da biste se vi uputili.”
(Kur’an, 16:15)
Učenjaci ne mogu znanje, objavljeno poslaniku Muhammedu od Allaha i koje je sadržano u Kur’anu, pripisati nikakvom čovjeku, niti naučnom autoritetu tih vremena, jer su naučnicima te tajne bile nepoznate.
Šta više, ljudi nisu mogli naći nikakvo objašnjenje, pa su to znanje morali pripisati nekoj vanzemaljskoj sili. Stabilizacija planinama.
Planine koje su se formirale u toku hlađenja Zemljine kore igraju značajnu ulogu, kao što na to ukazuju geološke teorije. One doprinose držanju kontinenata na njihovim mjestima. Kontinenti plutaju na rastopljenom materijalu, koji leži ispod njih. Općenito debljina Zemljine kore je oko 5 kilometara.
Pa ipak, debljina kore ispod planina proteže se i do 35 kilometara. To je iz razloga što ispod svake planine postoji njen korijen nalik na njen dio iznad Zemljine površine. Ti korjeni imaju zadatak da kao klinovi fiksiraju Zemlju. Ovo je veoma precizno rečeno u Kur’anu:
Moderna geološka teorija takođe tvrdi da kopno nije stabilno. Tu su dva glavna faktora:
1. Pomjeranje toponima zbog erozije vodom, vjetrom ili ledom. Rijeke npr. odnose milione tona zemlje u more. Jaki vjetrovi erodiraju planinske vrhove, dok topljenje leda pomjera enormne količine materijala na svome putu.
2. Zona kopna se takođe smanjuje regresijom, tj. postepenim spuštanjem priobalnog dijela kopna ispod nivoa mora.
(6:125) EFEKAT VISINE
Jedno specifično znanje, koje je izloženo u Kur’anu stoljećima prije njegovog naučnog otkrića, vezano je za sastav atmosfere. Sada je poznato da, što se više penjemo prema nebu, nailazimo na sve manje zraka, a tako i kisika bez kojeg nema disanja. Oni koji lete na velikim visinama, avionima ili balonima, osjećaju oštru kontrakciju pluća, što uzrokuje bol.
U vrijeme objave Kur’ana u sedmom stoljeću niko nije mogao znati da bi uspon ka nebu mogao uzrokovati pritisak i bol u grudima, iz prostog razloga što je to bilo u razdoblju prije bilo kakvih letova.
“Pa onome koga Allah želi da uputi, raširi grudi njegove Islamu. A onom koga želi da zavede, učini grudi njegove tijesnim, uskim, kao da se penje u nebo. Tako postavlja Allah prljavštinu na one koji ne vjeruju.”
(Kur’an, 6:125)
1. Naučne činjenice o stanju čovjeka na velikim visinama.
Atmosferski slojevi i njihovi fiziološki efekti na čovjeka.
a) Fiziološki dovoljno područje za čovjeka je od morskog nivoa pa do 10.000 stopa iznad površine mora. Kisik u ovom atmosferskom sloju je dovoljan za preživljavanje čovjeka.
b) Fiziološki nedovoljno područje je između 10.000 do 50.000 stopa. U ovoj zoni postoji manjak kisika, pored smanjenog atmosferskog pritiska. Ovo može rezultirati u čisto fiziološkim simptomima na ljudsko tijelo, pa se događaju simptomi hypoxie (nedostatka kisika) i desparizma (niskog atmosferskog pritiska).
c) Bliski kosmos, od 50.000 stopa. Sa fiziološke tačke gledišta čovjek ne može živjeti na visinama većim od 50.000 stopa čak i kad bi udisao 100% kisik. On bi morao nositi kosmičko odijelo zbog smanjenja atmosferskog pritiska i dificijencije kisika.
2. Simptomi faze hypoxie.
a) Od nivoa mora pa do visine 10.000 stopa simptomi hypoxie ne postoje.
b) Od 10.000 do 16.000 fiziološki sistem čovjeka sprečava pojavu simptoma hypoxie, osim ako je period izlaganja dug. Disanje postaje brže i dublje, puls i krvni pritisak također rastu.
c) Na visini od 16.000 do 25.000 stopa fiziološki sistem ne funkcioniše i ne može snabdjeti tkivo sa dovoljnom količinom kisika, te se ranije pominuti simptomi pojavljuju. U uvom stanju nalazimo jasno objašnjenje stiskanja prsa koja se osjećaju na ovim visinama. (Kur’an, 6:125).
d) Kritično područje je između 16.000 i 25.000 stopa pa na više. U ovom području čovjek potpuno gubi svijest zbog sloma nervnog sistema. Promjene koje se događaju u prsima dostižu maksimum na ovoj visini i tu se dešava kompletan fiziološki krah funkcija srca i respiracije.
3. Pad atmosferskog pritiska.
Kada se čovjek izloži niskom atmosferskom pritisku na velikim visinama (a to se dešava putnicima aviona kada sistem za održavanje pritiska zakaže), pojavljuje se nekoliko simptoma kao rezultat ekspanzije gasova i njihovo povećanje u ljudskom tijelu. Gasovi zarobljeni u šupljinama ljudskog tijela, kao što je stomak, kada se šire, pritiskaju pluća što uzrokuje teškoću pri disanju, nelagodu i tjeskobu u prsima. Ista stvar bi se dogodila u debelom crijevu, plućima, zubima, srednjem uhu, sinusima - a sve ovo uzrokuje oštar bol u tijelu. Pored toga, svi gasovi rasplinuti u tjelesnim ćelijama, npr. dušik, doveli bi do zagušenja, uzrokujući oštar bol u grudima.

Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Prolazzznica

Zlatna sredina

(10)

 • »Prolazzznica« je žensko

Postovi: 273

Datum registracije: 16.10.2003

 • Poruku poslati

6

Subota, 08. Novembar 2003

[SIZE=4]Prvi dokaz [/SIZE]

Pitanje koje mozemo postaviti svakom pripadniku krscanske vjere:

Sta kaze Biblija o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,?

Odgovor je uvjek isti: Nista!

Pitanje koje mi postavljamo: Kako nista??? Kako Biblija nekaze nista o covjeku Muhammedu, koji je odgovoran za stvaranje drustva, rasprostranjenog sirom svijeta i koje sacinjavaju milioni vjernika, koji na osnovu njegovog autoriteta vjeruju u:

1. cudotvorno rodzenje Isusa (Isaa, alejhisselam)
2. da je Isus Mesija
3. da je ozivljavao mrtve Bozijom dozvolom, i da je lijecijo one koji su rodzeni slijepi, i to sve sa Bozijom dozvolom.


Kako ova Knjiga da nekaze nista o ovom velikom vodzu, koji je tako lepo govorijo o Isusu i njegovoj majci Mariji (Merjemi)?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[SIZE=4]Drugi dokaz [/SIZE]

Biblija kaze:

Isus je slican Mojsiju-


Evo dokaz da ova izjava nije tacna:

1. Prema njima je Isus bog- Mojsije nije bog. (Radi toga mozemo reci da Isus nije slican Mojsiju!)

2. Prema njima je Isus otisao u pakao na tri dana - Mojsije nije morao tamo ici. (Radi toga mozemo reci da Isus nije slican Mojsiju!)

3. Mojsije ima oca i majku. Muhamed, takodjze, ima oca i majku. Ali Isus je imao samo majku, a ne i oca covjeka. (Radi toga mozemo reci da Isus nije kao Mojsije!)


Mojsije i Muhammed su se rodili na normalan prirodan nacin, iz fizikalne veze izmedzu covjeka i zene, a Isus je stvoren posebnim cudom.
(Radi toga mozemo reci da Isus nije slican Mojsiju, nego Muhammed je slican Mojsiju). • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

7

Nedjelja, 09. Novembar 2003

(25:53) BARIJERA MEĐU VODAMA

Kur’an spominje da postoje barijere među morima koja se susreću.
“Pustio je mora dva - susreću se, Između njih je berzeh, ne prelaze (ga).” (Kur’an, 55:19-20)
Ali, kada Kur’an govori o vododjelnici između slatke i slane vode, on spominje postojanje “zabranjene brane”. Bog kaže u Kur’anu:
“I On je Taj koji je pustio dva mora: ovo pitko, slatko, a ovo slano, gorko; i načinio je između njih dvoje berzeh i prepreku nesavladivu.” (Kur’an, 25:53)
Čovjek se može upitati zašto Kur’an spominje podjelu kad govori o prepreci između slatke i slane vode, a ne spominje je kada govori prepreci između dva mora?
Tradicionalno za ove ajete postoje dva tumačenja. Kur’an navodi da postoji barijera između mora, značeći da će ta barijera spriječiti mora da pređu jedno u drugo, ili da preplave jedno drugo. Zastupnici drugog mišljenja se pitaju kako može postojati barijera između mora, a da jedno ne prelazi u drugo, jer ajet pokazuje da se mora susreću? Oni su zaključili da se mora ne susreću i potražili su drugo značenje izraza “meredže.”

Međutim, moderna nauka nam sada pruža dovoljno informacija o ovom pitanju.
Savremena nauka je otkrila da u zonama, gdje se susreću dva različita mora, da između njih postoji barijera. Ta barijera dijeli dva mora tako da svako od njih ima različitu temperaturu, slanost i gustoću. Npr. voda Mediterana je topla, slana i manje gusta u odnosu na vodu Atlanskog okeana. Kada mediteranska voda uđe u Atlanski okean preko Gibraltarske međe, ona se kreće nekoliko stotina kilometara u Atlantik na dubini oko 1000 m noseći svoje karakteristike. Na ovoj dubini voda Mediterana se stabilizira. Mada postoje veliki talasi, jake struje i plime u tim morima, vode se ne miješaju, niti prelaze ovu barijeru.
Moderna nauka je otkrila da je na ušćima, gdje se susreću slatka i slana voda, situacija nešto drugačija od one kada se susreću dva mora. Otkriveno je da ono što razlikuje slatku vodu od slane u ušćima jeste “pycnocline zona sa naznačenim diskontinuitetom gustoće razdvajanja dvaju slojeva”. Ova podjela (zona separacije) ima drugačiji salinitet i od slatke i od slane vode.
Ovi podaci su ne tako davno utvrđeni korištenjem napredne opreme za mjerenje temperature, saliniteta, gustoće, itd. Ljudsko oko ne može vidjeti razliku između dva mora koja se dodiruju, naprotiv, nama se oba mora čine kao jedno homogeno more. Isto tako ljudsko oko ne može vidjeti podjelu voda na ušćima na tri vrste: svježu vodu, slanu vodu i zonu separacije.

(10:90,92) FARAON MERNEPTAH
I provedosmo sinove Israilove preko mora, pa ih je slijedio faraon i vojske njegove nasiljem i plahovitošću. Dok, kad ga stiže davljenje, reče: “Vjerujem da nema boga osim Onog u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja sam od muslimana!”
91. Zar sad! A doista nisi poslušao prije i bio si od mufsida.
92. Zato ćemo danas spasiti tebe - tijelo tvoje - da budeš znak za onog ko bude iza tebe. A uistinu, mnogi od ljudi su prema znacima Našim nemarni.
(Kur’an, 10:90-92)
Jedno od najznačajnijih predskazanja datih u Kur’anu odnosi se na egipatskog faraona zvanog Merneptah, koji je bio sin Ramzesa II. Prema historijskim zapisima ovaj faraon je bio potopljen dok je progonio Musa a.s. preko Crvenog mora. Pored Kur’ana ovaj faraon se spominje i u Bibliji u knjizi “Izlazak”: “I vode se povratiše i prekriše dvokolice, i konjanike i svu vojsku faraonovu, koja je za njima krenula kroz more, tako da niko od njih ne ostade”. (Izlazak, 14:28).
Začudo, kada je sav svijet znao kako se faraon utopio, Kur’an donosi ovu zapanjujuću objavu.
Kako je izvanredno morao izgledati ovaj ajet, kada je objavljen! U to vrijeme se nije znalo da je faraonovo tijelo ostalo netaknuto, a to je bilo skoro 1400 godina prije nego što je ova činjenica izašla na vidjelo. Profesor Loret je bio taj, koji je 1898. godine pronašao mumificirane ostatke faraona koji je živio u vrijeme Musaa a.s. 3000 godina njegov leš je ostao umotan u omotače u svom mezaru Tebanske nekropole, gdje ga je Loret pronašao i podvrgao naučnom ispitivanju. 1912. godine on je objavio knjigu pod naslovom “Kraljevske mumije.” Istraživanja su potvrdila da je mumija, koju je otkrio Loret, doista faraon koji je poznavao Musaa, odbijao njegove molbe, slijedio ga kada je on bježao i pri tome izgubio svoj život. Njegovi zemni ostaci su bili spašeni Božijom voljom od uništenja da bi bili znak ljudima, kao što to stoji u Kur’anu.


MERNEPTAH (SIN RAMZESA II)RAMZES II (pogledajte skamenjenog faraona za kojeg se govori u Kur'anu)

1975. godine dr. Bucaille izvršio je detaljan pregled faraonove mumije, koja je donesena u Kairo. Njegovi nalazi su ga potakli da napiše u čuđenju: “Oni koji traže među modrenim podacima dokaz za svete knjige, naći će sjajnu ilustraciju Kur’anskih ajeta, koji se bave faraonovim tijelom, posjetom sali kraljevskih mumija egipatskog muzeja u Kairu.
U ranom VII stoljeću Kur’an je ustvrdio da je faraonovo tijelo sačuvano kao znak za ljude, ali je tek i XIX-om stoljeću, kada je njegovo tijelo otkriveno, došao konkretan dokaz Kur’anskog predskazanja. Da li je potreban još ikakav dokaz da je Kur’an knjiga od Allaha dž.š? Sigurno je da među knjigama ljudi nema knjige koja nalikuje ovoj knjizi.
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


onajKojiTrazi

Zlatna sredina

(10)

 • »onajKojiTrazi« je muško
 • »onajKojiTrazi« je zabranjen

Postovi: 174

Datum registracije: 07.10.2003

 • Poruku poslati

8

Ponedjeljak, 10. Novembar 2003

Ova tema je u posljednje vrijeme zauzela goruce mjesto na mnogim vaznim naucnim skupovima kod muslimana. To nas je navelo da i mi ovaj prostor posvetimo istoj temi, i usput pokusamo objasniti kako Islam gleda na nauku i da li ona potvrdjuje istinost Islama?

Kao sto znamo, prva objava Muhammedju, sallallahu `alejhi we sellem, bila je: "Uci, citaj, saznaji novo"! Otkrivaj ono sto ti nije poznato, da bi se uzdigao, jer ljudski rod se razlikuje od zivotinja i drugih stvorenja upravo zbog posjedovanja razuma. "U ime tvoga Gospodara" neka je to ucenje, "koji stvara" (Suratul-`Aleq: 1), i po tome Ga mozemo poznati.

Drugi kur’anski ajet o tome ce biti govora su rijeci Allaha, `azza we dzell: "Pokazat cemo im dokaze Nase (moci, znanja, mudrosti) u svemirskim prostranstvima, i u njima samima, dok im ne bude potpuno jasno da je to (sto je tebi, o Muhammede, objavljeno) istina." (Fussilet: 53) Da je vjera Islam koju slijedi ummet Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem., istina.

Islam se zasniva na cvrstim temeljima i upravo zato, izabrali smo ovu temu, koja je jedna od mnogobrojnih o kojima treba da govorimo. Ona se tice muslimana i naseg vjerovanja. Islam je nastavak onoga sto je objavljivano poslanicima prije posljednjeg Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, ono sto je objavljeno Ibrahimu (Abrahamu), Musau (Mojsiju), Isau (Isusu) i drugom Bozijim poslanicima. On je kao i svi drugi Boziji poslanici, bio zaduzen da ljudima pokaze i dokaze istinitost svoga poslanstva. Inace, da nije tog dokaza, mogao bi bilo ko od ljudi tvrditi da je Boziji poslanik i da ga je Bog poslao. I zato Allah, `azza we dzell, Bog, Gospodar i Stvoritelj svih ljudi, daje svakom svom poslaniku dokaz u onaj koji i preko koga ce ljudi vjerovati, sto znaci da je taj poslanik, zaista od Boga poslan. To nije tek puko vjerovanje bez koristi, vec ima cvrstu potvrdu i dokaz u ljudskim saznanjima. Tako je mnogim poslanicima dao natprirodne pojave ili mu`dzize; Musau, `alejhisselam, dao je kao sto cujemo iz historije i potvrdjenih izvora, da se njegov stap pretvarao u zmiju i to nije bila carolija. Skupina zidovskog naroda je vjerovala.

Isau, `alejhisselam, Allah je podario da ozivljava mrtve. Isto se desilo i sa Muhammedom, sallallahu `alejhi we sellem, kao posljednjim Bozijim Poslanikom. Ali, Allah mu daje kao dokaz nesto sto drugi poslanici nisu imali. Nesto posebno, jer je i njegovo poslanstvo posebno. Poslanici prije njega su bili poslani samo svojim narodima i za odredjeni vremenski period, dok je on bio posljednji polanik poslan svim ljudima donoseci posljednju Allahovu poruku. To znaci da do Sudnjeg dana mora biti ljudima dokaz istinitosti tog vjerovanja. Kada pitamo sljedbenike Isusa: "Kakav vam je dokaz da je on Boziji poslanik? - Reci ce vam - zato sto je on mrtve prozivljavao, zato sto je to i to radio… A kada pitamo muslimane: "Sta vam je dokaz da je Muhammed, sallallahu `alejhi we sellem, Allahov poslanik? Odgovorit ce: "Prva kur’anska rijec, to je najveci dokaz.." A to je "iqra’", uci, citaj, proucavaj, saznaji, doci ces do istine. I zaista, u ovo danasnje vrijeme nalazimo u Kur’anu i u hadisu1 Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, savremena naucna otkrica i dokaze, koji nam potvrdjuju istinitost Islama zasnovana na kur’anskim rijecima, "pokazat cemo im Nase1 dokaze u svemirskim prostranstvima", (u onome sto je najdalje od ljudi) "I u njima samima" (sto je njima najblize, u gradji njihovog tijela) dok im ne bude potpuno jasno I dokazano da je to istina."1 Hadisi su rijeci, djela, i potvrde Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem.

2 Kada Allah, `azza we dzell, kaze "Mi" ili "Nase", to ukazuje na Njegovu velicinu, a nikako na mnogobrojnost jer je On Jedan Jedini i niko Mu nije ravan.


 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

9

Ponedjeljak, 10. Novembar 2003

(21:30) VODA I ŽIVOT
U Kur’anu čitamo:

“Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesa i Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ih rastrgali. A od vode smo načinili svaku živu stvar. Pa zar neće vjerovati?”
(Kur’an, 21:30)“A Allah je svaku životinju stvorio od vode. Pa od njih je ko ide na trbuhu svom, i od njih je ko ide na dvije noge, i od njih je ko ide na četiri. Allah stvara šta hoće. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.”
(Kur’an, 24:45)

“I On je Taj koji je od vode stvorio čovjeka, te mu načinio srodstvo i tazbinstvo. A Gospodar tvoj je Moćni.”
(Kur’an, 25:54)
Voda je najpoznatiji sastojak Zemlje, pokrivajući više od 70% njene površine. Sva živa stvorenja u najvećem dijelu su od vode. Npr. ljudsko tijelo sadrži dvije trećine vode. (Kada kremiraju čovjeka, šta mu se događa? Zašto?) Naučnici kažu da svi postojeći oblici života zahtijevaju tri osnovna uslova: temperaturu, vodu i atmosferu.
Svi metabolizmi trebaju vodu da bi preživjeli. Tako životinje koje obitavaju u sušnim regionima posjeduju tjelesne mehanizme koji ih štite od gubitka vode i koriste je na najbolji način (kamile). Dehidracija kod ljudi može biti rezultat nedostatka hrane, pića i znojenja, pored ostalih faktora. Ovaj gubitak tečnosti ima negativan efekat na pravilan rad srca, centralni nervni sistem i organe koji imaju nježnu muskulaturu. Konačno, kada se gubi tečnost ćelija, onda dolaze u pitanje životni hemijski procesi u ćelijama. Ako se voda ne unese u organizam, smrt će obično nastupiti u roku od nekoliko dana.
Krv svih živih bića sastavljena je od 55% od plazme, a ona se sastoji od 90% vode. Možemo tako nabrajati dalje i dalje. Opet se nađemo sa pitanjem: kako je Muhammed a.s. mogao znati da su sva stvorenja stvorena od vode, stoljećima prije nego što su ljudi utvrdili ovu činjenicu naučnim istraživanjima. Da li je on nasumice odabrao jedan element, iz bezbrojnih milijardi mogućih izbora? Zašto on nije tvrdio da su živa stvorenja stvorena od zraka, ili od drveta? Zašto vode? Odgovor je poznat!

(23:12) LJUDSKO TIJELO - ELEMENTI ZEMLJINE KORE
Danas, kada se analizira tjelesno tkivo čovjeka, da se utvrditi da se ono sastoji od 18 elemenata Zemljine kore.
To su: kisik, silicij, aluminij, gvožđe, kalcij, natrij, kalij, vodik, hlor, jod, mangan, fosfor, olovo, bakar, srebro, ugljik i cink.

Kur’an to vrlo precizno navodi u ajetu:
“A doista smo čovjeka stvorili od ekstrakta gline.” (Kur’an, 23:12)
Činjenica da smo stvoreni od ilovače spominje se u knjigama i prije Kur’ana, ali ipak riječ “sulala” (bit, ekstrakt, suština) u sebi uključuje biološku činjenicu, koja se podudara sa savremenim naučnim znanjem

(23:12-14) EMBRIONSKI RAZVOJ ČOVJEKA
Kur’an daje fascinirajući opis embrionalnog razvoja u slijedećim ajetima:
12. A doista smo čovjeka stvorili od ekstrakta gline,
13. Zatim ga smjestili (kao) kap sjemena u boravište čvrsto;
14. Potom kap sjemena stvorili zakvačkom, pa zakvačak stvorili grudom mesa, pa grudu mesa stvorili kostima, pa zaodjenuli kosti mesom, zatim ga sazdali stvorenjem drugim. Pa blagoslovljen neka je Allah, Najbolji od stvoritelja! (Kur’an, 23:12-14)
“O ljudi! Ako ste u sumnji o podizanju (mrtvih), pa uistinu, Mi smo vas stvorili od prašine, zatim od kaplje sjemena, zatim od zakvačka, zatim od grude mesa oblikovane i neoblikovane, da bismo vam objasnili. A dajemo da u matericama ostane šta hoćemo, do roka određenog. Zatim vas izvodimo (kao) dojenče, potom da dostignete svoju punu snagu. I između vas je ko umre (mlad), i od vas je ko bude vraćen dubokoj starosti, da ne zna - nakon znanja - ništa. I vidiš zemlju beživotnu, pa kad spustimo na nju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki par prekrasni.” (Kur an, 22:5)
“Stvorio vas je od duše jedne, zatim od nje načinio paricu njenu, i dao vam od stoke osam parova. Stvara vas u utrobama majki vaših, stvaranjem iza stvaranja, u tri tmine. To je Allah, Gospodar vaš!, Njegova je vlast. Nema boga osim Njega, pa kako se odvraćate?”
(Kur’an, 39:6)
Za vrijeme od 40 dana svi tjelesni organi u potpunosti se formiraju slijedeći izvjestan red. Poslanik Muhammed a.s. u jednom hadisu kaže:
“Svaki od vas u utrobama vaših majki biva razvijen u toku 40 dana.” (Sahih Muslim, Buharija).
U drugom hadisu Poslanik Muhammed a.s. kaže: “Kad prođe 42 noći kapljice (nutfa), Allah joj šalje meleka, koji je oblikuje i načini joj: oči, uši, kožu, meso i kosti. Zatim kaže: “O Gospodaru, je li muško, ili žensko.” I Gospodar vaš odredi, što želi.” (Sahih Muslim).

Ajet 23:14 dijeli embrionalni razvoj u četiri faze.
Prva faza počinje nakon oplođenja, a karakterizirana je strukturom nalik na pihavicu (alek), koji pokazuje kako se jajašce usadi u uterus. Drugo značenje riječi “alek” jeste zakvačak (ono što se pripije i visi). Stvarna veličina embrija u “aleka” fazi (starost oko 15 dana) je oko 0,6 mm. Kada se embrio u ovoj fazi pogleda, on ima lik sažvakane gume.
Takođe se vidi da “aleka” u ovoj prelaznoj fazi u svom vanjskom izgledu sa svojim kesicama nalikuje krvnom ugrušku. Ovo je zbog prisustva relativno velike količine krvi u embriju u ovoj fazi.
Krv u embriju ne počinje cirkulirati do kraja treće sedmice.

Druga faza razvoja opisuje embrio koji se razvija u “mudga”, što označava nešto nalik na sažvakanu stvar (posebno liči na meso). Embrio u “mudga” fazi dobija izgled sažvakane materije jer on na sebi ima linije, koje nalikuju na otiske zuba pri žvakanju.
Ovaj naizgled grub opis je u stvari posve tačan: nakon što se oplođeno jajašce ugnijezdi u matericu, ono počinje da prima prve hranjive tvari i energiju od svoje majke. U skladu s tim ono brzo počinje da raste, nakon sedmice ili dvije ono izgleda kao naborani komad mesa. Ovaj efekt dobiva se zbog razvoja malih pupoljaka, ili izbočina, koje će kasnije izrasti u kompletene organe i udove.
Slijedeće dvije faze opisane u ajetu (23:14) govore o kostima nastalim od “mudga”, nakon čega slijedi obavijanje kostiju mesom i mišićima. Ako slijedimo napredak embrija vlastitim okom, uočit ćemo da poslije prosječno četiri sedmice počinje proces tzv. diferencijacije, gdje se grupe ćelija u embriju transformišu, da bi formirale veće organe. Jedna od struktura, koja se najprije razvija u ovoj fazi, jeste hrskavičasta osnova ljudskog kostura.
Potom slijedi pojava drugih organa uključujući uši, oči, bubrege, srce, itd. Pri tome se održava redoslijed opisan u Kur’anu.
Ajet 23:14 završava se rastom organizma u utrobi, nakon čega slijedi rođenje.
Ajet 22:5 dodaje još jedan detalj o embriju. U ovom ajetu “mudga” se kvalificira frazom “djelimično formiran i djelomično neformiran.”
Kao što se vidi iz gornjih naznaka naša moderna posmatranja embrionalnog razvoja, otkrila su kako se različite strukture i organi razvijaju jedan za drugim kroz diferencijaciju.
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


onajKojiTrazi

Zlatna sredina

(10)

 • »onajKojiTrazi« je muško
 • »onajKojiTrazi« je zabranjen

Postovi: 174

Datum registracije: 07.10.2003

 • Poruku poslati

10

Petak, 14. Novembar 2003

Fatir -- Stvoritelj

Mekka - 45 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.

2. Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati niko ne može, poslije Njega, dati; On je silan i mudar.

3. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se onda odmećete?

4. Ako te oni u laž utjeruju, pa - i prije tebe su poslanike u laž utjerivali; a Allahu će se sve vratiti.

5. O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.

6. Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.

7. One koji ne vjeruju čeka patnja teška, a one koji vjeruju i dobra djela čine - oprost i nagrada velika.

8. Kako mogu biti isti: onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i on ih smatra lijepim... Allah u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na Pravi put ukazuje onome kome hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što oni rade.

9. Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a Mi ih onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila; takvo će biti i oživljenje.

10. Ako neko želi veličinu - pa - u Allaha je sva veličina! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On prima. A one koji imaju hrđave namjere čeka patnja nesnosna, i njihovo spletkarenje je rabota bezuspješna.

11. Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas čini muškarcima i ženama. I nijedna žena ne zanese niti rodi, a da to On ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati, a da to nije zabilježeno u Knjizi; to je Allahu, uistinu lahko!

12. Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno - voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojim se kitite; ti vidiš lađe kako po njemu sijeku vodu da stječete iz obilja njegova, da biste bili zahvalni.

13. On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć, On je potčinio Sunce i Mjesec - svako plovi do roka određenog; to vam je, eto, Allah. Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa.

14. Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali; na Sudnjem danu će poreći da ste ih Njemu ravnim smatrali. I niko te neće obavijestiti kao Onaj koji zna.

15. O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.

16. Ako hoće, ukloniće vas i nova stvorenja dovesti,

17. to Allahu nije teško.

18. I nijedan grješnik neće grijehove drugog nositi; ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, niko mu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo one koji se Gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju molitvu - onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro - a Allahu se sve vraća.

19. Nisu nikako isti slijepac i onaj koji vidi,

20. ni tmine ni svjetlo, ni hladovina i vjetar vrući,

22. i nisu nikako isti živi i mrtvi. Allah će učiniti da čuje onaj koga On odabere, a ti ne možeš one u grobovima dozvati,

23. tvoje je samo da opominješ.

24. Mi smo te poslali s Istinom da radosne vijesti donosiš i da opominješ; a nije bilo naroda kome nije došao onaj koji ga je opominjao.

25. Ako te oni u laž utjeruju - pa, i oni prije njih su poslanike u laž utjerivali, a oni su im očigledna čuda donosili, i listove, i Knjigu svjetilju.*

26. I Ja sam onda kažnjavao one koji nisu vjerovali, a kakva je samo bila kazna Moja!

27. Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da Mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta; a postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja, i sasvim crnih.

28. I ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih - učeni. Allah je, doista, silan, i On prašta.

29. Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati

30. da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.

31. A ono što iz Knjige objavljujemo sušta je istina, ona potvrđuje da su istinite i one prije nje. - Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna i On sve vidi.

32. Mi ćemo učiniti da Knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje Mi izaberemo; biće onih koji će se prema sebi ogriješiti, biće onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, i biće i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti - za to će veliku nagradu dobiti:

33. edenske perivoje u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti.

34. "Hvaljen neka je Allah" - govoriće - "koji je od nas tugu odstranio - Gospodar naš, zaista, mnogo prašta i blagodaran je -

35. koji nam je, od dobrote Svoje, vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti."

36. A nevjernike čeka vatra džehennemska, oni neće biti na smrt osuđeni, i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti - eto tako ćemo svakog nevjernika kazniti -

37. oni će u njemu jaukati: "Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili."-"A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao razmisliti imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!"

38. Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje; On dobro zna svačije misli.

39. On čini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu; nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo povećati odvratnost, i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast.

40. Reci: "Kažite vi meni koji su dio Zemlje stvorila božanstva vaša kojima se, umjesto Allahu, klanjate, i recite mi imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogobošcima Mi dali Knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to? Nijedno, već nevjernici jedni druge obmanjuju.

41. Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; On je zaista blag i prašta grijehe.

42. Oni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se, bolje nego bilo koji narod, držati Pravoga puta - samo ako im dođe onaj koji će ih opominjati. I kad im je došao onaj koji opominje, njegov dolazak im je samo povećao otuđenje:

43. oholost na Zemlji i ružno spletkarenje - a spletke će pogoditi upravo one koji se njima služe. Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naši promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja.

44. Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih? - Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji; On, uistinu, sve zna i sve može.

45. Da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže, ništa živo na površini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, On ih ostavlja do roka određenog, i kad im rok dođe - pa Allah dobro zna robove Svoje.Prolazzznica

Zlatna sredina

(10)

 • »Prolazzznica« je žensko

Postovi: 273

Datum registracije: 16.10.2003

 • Poruku poslati

11

Srijeda, 19. Novembar 2003

Problem danasnjih Jevreja i Krscana je sto su se zagubili orginali Objava njihovih Poslanika, a u jednu sacuvanu Boziju Objavu, a to je Kur'an, nezele da povjeruju.
Na nama je prevoditi Kur'an na sve jezike i neumorno je dijeliti, jer i onom ko je cita u prevodu biva jasno da joj Autor nije covjek. Dok su prijasnjim Poslanicima davana od Boga cudesa kako bi im ljudi vjerovali, znadnjem Bozijem Poslaniku je dat Kur'an kao najveci dokaz. I Kur'an sam poziva sve ljude i dzine da se sakupe i sastave nesto slicno njemu.

Danas krscani posjeduju 76 verzija o zivotopisu Isaovom, a priznaju od njih samo cetiri, i ako se medzusobnom u mnogo cemu suprodtstavljaju.
Ni u jednom od tih cetiri zivotopisa, nema nista sto bih upucivalo u bozanstvenost Isaovu, jer se "Sin Boziji" moze svatiti preneseno, a i sam se Isa obraca u tim zivotopisima svom narodu sa: "Deco Bozija".

____________________________________
ISLAM I DRUGE VJERE - Ahmed Deedat

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

12

Subota, 24. April 2004

(2:26) KOMARAC - SPECIJALNO STVORENJE

Kur’an često poziva ljude da istražuju prirodu i u njoj otkriju “znake Allahove”. Sva živa i neživa bića u univerzumu puna su znakova koji otkrivaju da su ona “stvorena”, i da su ona tamo da demonstriraju moć, znanje i vještinu svog “Tvorca”. Čovjek je odgovoran za identificiranje tih znakova koristeći svoju mudrost i obožavajući Allaha.
Iako sva živa bića nose te znakove, postoje neke životinje na koje se Kur’an posebno osvrće. 26-i ajet sure Bekara komarca spominje na slijedeći način:

“Uistinu! Allah se ne stidi da navede primjer (kao) što je komarac, te ono što je iznad njega. Pa što se tiče onih koji vjeruju, ta znaju da je to Istina od Gospodara njihovog; a što se tiče onih koji ne vjeruju pa govore: “Šta želi Allah ovim primjerom?” - zavodi njime mnoge i upućuje njime mnoge. A ne zavodi njime, izuzev grješnike.”
(Kur’an, 2:26)

Iako smatran kao jedno obično i beznačajno stvorenje, komarca vrijedi ispitati i o njemu razmišljati obzirom da on nosi znake Allahove. Zbog toga se u ajetu kaže: “Allah se ne stidi da za primjer navede komarca, te ono što je iznad njega.”

Izvanredne osobine komarca.
Ono što je općenito poznato o komarcima je da su oni krvopije i da se hrane krvlju. Ipak ovo nije baš posve tačna informacija, jer krv ne sisaju svi komarci, nego isključivo ženke. Sem toga ženke ne sisaju krv zbog njihove potrebe za hranom. I mužjaci i ženke se hrane cvjetnim nektarom. Jedini razlog zašto ženke, za razliku od mužjaka, sišu krv, je njihova potreba za proteinima iz krvi koji pomažu razvoju njihovih jajašca.
Jaja komarca koja su se razvila nahranjena krvlju na vlažno lišće polaže ženka komarca za vrijeme ljeta ili jeseni. Prije toga majka prethodno temeljito ispita tlo , koristeći delikatne receptore ispod svog stomaka. Pošto nađe pogodno mjesto, ona počinje polagati jaja. Jajašca, koja su kraća od jednog milimetra bivaju poredana u red ili u grupe jedno po jedno. Neke vrste komaraca polažu jaja spojena jedno za drugo tako da ona čine jednu paletu koja može sadržavati oko 300 jajašca.
Respiratorni sistem larve baziran je na udisanju zraka pomoću cjevčice, koju istakne iznad vodene površine. U međuvremenu larva visi obješena naopako pod vodom. Naročit sekret sprječava vodu da procuri u otvore kroz koje larva diše.
Brižljivo položena bijela jaja uskoro počinju da tamne i potpuno pocrne u roku od dva sahata. Ova tamna boja daje zaštitu larvi sprečavajući da bude primjećena od ptica i insekata. Potrebna je čitava zima da bi se završio period inkubacije. Obzirom da su jaja stvorena sa strukturom koja im omogućava da prežive dugu i hladnu zimu, ona ostaju živa do proljeća kada se period inkubacije završava.
Izlazak iz jajeta.
Kada se završi inkubacioni period, larve počinju da izlaze iz svojih jaja skoro uzastopno. Prvo jaje odmah slijede druga. Nakon toga sve larve počinju da plutaju na vodi. Larve, koje se neprestano hrane, ubrzano rastu. Uskoro njihova koža postane pretijesna, što im onemogućava dalji rast. Ovo pokazuje da je vrijeme za prvu promjenu kože. Tvrda i krhka koža počinje da puca. Do završetka razvoja larva komarca mora promijeniti kožu još dva puta. Metoda koju koristi larva za uzimanje hrane je, zaista, impresivna. Larve prave male vrtloge u vodi sa svoja dva ekstremiteta u vidu lopatica i tako usmjeravaju bakterije i druge mikroorganizme da plove prema njihovim ustima.
Ukratko, životinja zaživi u kooperaciji sa jednom delikatnom ravnotežom. Da ona nema cjevčicu za zrak, ne bi preživjela, i da nema naročiti sekret, njena respiratorna cjevčica bila bi blokirana.
U međuvremenu većina larvi još jednom mijenja kožu. Posljednja promjena kože je različita od drugih promjena. Sa ovom zadnjom promjenom larva prelazi u završnu fazu svog zrenja. Sada je vrijeme za larvu, koja je dovoljno odrasla u ovoj fazi da se oslobodi svoje školjke. Iz školjke izlazi tako različito stvorenje, da je doista teško vjerovati da se radi o dvije razvojne faze istog bića. A ove metamorfoze su previše komplikovane i delikatne da bi ih programirala sama larva, ili njena majka, ili bilo koja živa stvar.
Za vrijeme ove posljednje faze metamorfoze životinjica se susreće sa opasnošću da se uguši jer joj se mogu zatvoriti respiratorni otvori koji vire iznad vode. Ipak, počevši od ove faze disanje se ne obavlja kroz ove rupice, nego kroz dvije cjevčice koje se pojave na tijelu životinjice. Ovo je razlog što se ove dvije cjevčice izdignu iznad vode prije promjene kože. Za vrijeme od tri do četiri dana u ovoj razvojnoj fazi nema uzimanja hrane.
Sada je komarac dovoljno zreo i dobio je konačan oblik. Komarac je sada spreman da leti sa svim svojim organima , kao što su antene, trup, noge, prsa, krila, trbuh i velike oči.
Kako komarci opažaju vanjski svijet?
Komarci su opremljeni sa krajnje osjetljivim toplotnim receptorima. Oni zapažaju stvari okolo sebe u različitim bojama, zavisno od njihove temperature. Pošto ova percepcija ne zavisi od svjetlosti, za komarca je sasvim lahko da zapazi krvni sud u mračnoj sobi. Toplotni receptori komarca su tako osjetljivi da osjete temperaturnu razliku od jednog hiljaditog dijela stepena Celzijusa.
Komarac ima skoro stotinu očiju. Ove oči su kao složene oči smještene na vrh njegove glave.
Zadivljujuća tehnika sisanja krvi.
Pošto komarac sleti na svoj cilj, on prvo detektira mjesto, koristeći dvije naprave oko svojih usta. Žaoka nalik na špric zaštićena je specijalnom navlakom koja se svlači za vrijeme sisanja krvi. Komarac ne ubada kožu na način da pritiskom utisne žaoku. Ovdje taj posao obavlja gornja čeljust, oštra kao nož sa zubima koji su povijeni unazad. Čeljust se kreće naprijed-nazad, kao testera, dok ne rasiječe kožu. Kada žaoka, umetnuta kroz ovaj razrez na koži, dosegne krvni sud, bušenje prestaje. Sada je vrijeme da životinjica sisa krv. Ipak, kao što je poznato, na najmanji udar na krvni sud ljudsko tijelo reaguje lučenjem enzima, koji zgrušava krv i sprečava njeno oticanje. Ovo bi trebao biti veliki problem za komarca jer tijelo, takođe reaguje na sićušnu rupicu, koju je napravio komarac, pa bi se krv zgrušala i počeo popravak krvnog suda. Ovo znači da životinjica ne bi bila u stanju da posisa krv.
Ali, komarac ovaj problem eliminiše na specijalan način. Prije nego što komarac počne sisati krv, on u otvor, koji je načinio na tijelu čovjeka, izlučuje sekret kojeg postavlja na otvoru krvnog suda.
Ova tečnost neutrališe enzim, koji bi trebao zgrušati krv. Svrab i nateknutost mjesta koje je ujeo komarac uzrokovan je baš ovom tečnošću koja sprečava zgrušavanje.
Ovo je jedan izvanredan proces koji nam nameće slijedeća pitanja:

1. Kako komarac zna da u ljudskom tijelu ima enzim za zgrušavanje krvi?
2. Da bi proizveo sekret za neutralizaciju u svom tijelu protiv tog enzima, on treba da zna hemiju enzima. Kako je to moguće?
3. Čak i kada bi nekako došao do tog saznanja, kako bi proizveo taj sekret u svom tijelu i svu tehniku, koja je potrebna za njegov transfer do žaoke.

Odgovor je jasan: Nije moguće da komarac izvede bilo šta od ovoga. On nema ni potrebnu mudrost, niti znanje hemije, niti laboratorijsku opremu da proizvede taj sekret. Ono o čemu mi ovdje govorimo jeste komarac od nekoliko milimetara bez ikakve svijesti i mudrosti, i to je sve…
Sasvim je jasno da je Allah taj “Gospodar nebesa i Zemlje i onog između njih” koji je stvorio oboje, i čovjeka i komarca i komarca obdario zadivljujućim osobinama.
Komarac počinje svoj let sa specijalnim senzorskim sistemom na raspolaganju da bi otkrio mjesto žrtve. Sa ovim sistemima on nalikuje na borbeni avion, opremljen sa detektorima toplote, gasa i vlage.
(4:56) NERVNI ZAVRŠECI I OSJEĆAJ BOLA

Kur’an i senzorske karakteristike kože:

“Uistinu! One koji ne vjeruju u ajete Naše: pržićemo ih vatrom. Kad god se ispeku kože njihove zamijenit ćemo ih kožama drugim, da iskuse kaznu. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.”
(Kur’an, 4:56)

Ne tako davno se vjerovalo da je cijelo tijelo osjetljivo na bol i nije bilo poznato da u tijelu postoje posebni živci koji su receptori bola.
Moderna nauka je utvrdila da postoji oko 15 centara za različite tipove nervnih senzacija. Medicinski stručnjaci su podijelili osječaj bola u tri grupe: površinski, duboki i složeni. Površinski je specifičan za dodir, bol i toplotu. Što se tiče dubokog osjećaja, on je karakterističan za mišiće i zglobove. Anatomija je pokazala da su nervni završeci za bol i toplotu vrlo bliski, i da su nervni završeci za bol obilato prisutni u koži. Tako je koža najvažniji dio čovječijeg tijela vezan za osjećaj bola, zbog postojanja brojnih nervnih završetaka.
Danas je specijalistima vrlo dobro poznato da duboke opekotine uništavaju nervne završetke, tako da osoba koja gori poslije toga ne osjeća nikakav bol.


Kako je takva informacija mogla biti poznata u vrijeme Muhammeda a.s. kada se u to vrijeme Kur’anu pripisivalo ljudsko porijeklo? Kur’an izričito navodi da će čovjeku biti davana “nova koža” da bi iskusio bol, povezujući na taj način gubitak kože sa gubitkom nervnih završetaka koji prenose intenzitet bola. O svemu ovome Kur’an nas informiše prije 1400 godina kada ljudi nisu znali ništa o dubokim i djelimičnim opeklinama i njihovom anastezijskom efektu.

Koža je centar osjetljivosti na opekotine. Tako, ako kožu vatra potpuno sagori, onda više nema osjetljivosti. Ovo je razlog što će Allah nevjernike na Sudnjem danu kažnjavati tako što će im s vremena na vrijeme mijenjati kože, kao što On, Uzvišeni i Slavljeni kaže u Kur’anu:

“On je samo Opomena svjetovima.
A sigurno ćete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena.”

(Kur’an, 38:87-88)
(7:40) SINGULARITET CRNIH RUPA

Ušice igle.
Nakon otkrića crnih rupa naučnici su smatrali da mora postojati neko centralno mjesto gdje je gravitacija maksimalna. Zatim su konstatovali da crne rupe eventualno kolapsiraju na zapreminu veličine nula, beskonačne gustoće, kreirajući ono što je poznato kao “singularitet”. Kako se gustoća povećava, putanja svjetlosnih zraka emitovanih sa zvijezde se iskrivljuje i eventualno nepovratno omotava oko nje. Prostor se probada u “singularitetu” u kojem nema vremena!
Prema nekim učenjacima kontakt sa drugim univerzumima počinje ovdje! Oni misle da moraju postojati drugi univerzumi, ali su fizički zakoni u njima drugačiji od naših. Nema privlačenja, nema brzine svjetlosti i nema vremena u drugim univerzumima.
Naučnici kažu da je veličina singulariteta kao iglene uši. U Kur’anu postoji ajet koji se dotiče ovog predmeta i on glasi:“Uistinu, oni koji budu poricali ajete Naše i oholili se prema njima, neće im se otvoriti kapije neba i neće ući u Džennet, dok ne prođe deva kroz ušice igle; a tako plaćamo prestupnike.”
(Kur’an, 7:40)

Horizont događaja je područje gdje sila gravitacije postaje tako snažna da čak i svjetlost biva uvučena u crnu rupu. Mada je horizont događaja dio crne rupe, on nije opipljiv objekt. Ako biste padali u crnu rupu, bilo bi nemoguće da spoznate trenutak kad dodirujete horizont događaja.
Singularitet nije uopće shvatljiv objekat. Prema općoj teoriji relativiteta singularitet je tačka beskrajne zakrivljenosti prostora i vremena. Ovo znači da je sila gravitacije postala beskonačno jaka u centru crne rupe. Sve što pada u crnu rupu prolazeći kroz horizont događaja, uključujući i svjetlost, stići će u singularitet crne rupe. Prije nego što nešto stigne u singularitet, ono biva rastrgano od intenzivnih gravitacionih sila. Čak i sami atomi bivaju rastrgani od gravitacionih sila.

Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

13

Subota, 24. April 2004

Mudzize


prvo
Datum: 23.06.2003.

Jedna od švicarskih apotekarskih firmî počela je proizvodnju novoga lijeka nazvanoga "kur’anski lijek" koji omogućava liječenje mrene bez operativnoga zahvata.

Kako pišu novine ar-Raya koje se objavljuju u Kataru:

"ovaj lijek, kojega je egipatski doktor Abdul Basit Muhammed sastavio od sekretâ ljudske žlijezde znojenja, koji ima uspjeh u 99% slučajeva uz hama baš nikakav sporedni efekat, registriran je u Evropi i SAD."

Također je objavljeno da jedna druga švicarska kompanija proizvodi novi lijek u obliku tečnosti i kapljicâ za oči.


Neki lijekovi proizvedeni na osnovu

kur'anskoga Teksta

Izvor nadahnuća za ovaj lijek je kur’anska sura Jusuf. Dr. Muhammed Abdul Basit naglašava da je nadahnuće pronašao u suri Jusuf:

"Jednoga jutra učih suru Jusuf. Pažnju mi je privukao 84. ajet i ajeti nakon njega. U njima se kaže da su poslaniku Jakubu (Jakovu), alejhisselam, koji oplakivaše svoga sina Jusufa (Josipa), alejhisselam, i bolovaše za njim, izbijeljele oči, a kasnije kada su na tužno očevo lice stavili košulju njegova sina Jusufa, alejhisselam, hazreti Jakubu, alejhisselam, povratio se vid.

Tu se zamislih.Šta je to moglo biti u Jusufovoj, alejhisselam, košulji? Konačno sam shvatio da nije moglo biti ništa drugo negoli znoj.

Razmišljao sam o znoju i sastojcnima znoja. Nakon toga sam otišao u laboratorij i počeo sa opitima. Izveo sam niz proba nad zečevima. Rezultati su bili potvrdni. Kasnije sam postupak ponovio nad 250 pacijenata dajući im lijek dva puta dnevno u trajanju od dvije sedmice. Konačno sam došao do broja od 99% (uspješnosti), i tada sam rekao sebi:

‘Ovo je čudo Kur’ana!’ "

Dr. Abdul Basit Muhammed predstavio je svoje rezultate odgovarajućim institucijama u Evropi i SAD koje se bave izumima. Nakon što su proba i istraživanje provedeni, dr. Muhammed Abdul Basit potpisao je ugovor sa jednom švicarskom kompanijom uz uvjet da na proizvodu mora jasno pisati "kur’anski lijek". Kompanija je to prihvatila i počela sa proizvodnjom novoga lijeka.


Riječ "Allah"
Prevedeno iz katarske novine Arraya Daily, nedjelja, 24. mart 2002. godine; priredila Maida Beglerović
Autor: / /
Datum: 26.09.2002.


Vander Hoven, nizozemski psiholog, objavio je svoje novo otkriće o utjecaju učenja Kur’ana i ponavljanja riječi “Allah” kako na pacijente, tako i na zdrave osobe.
Danski profesor potvrđuje njegovo otkriće uz pomoć studija i istraživanja koji su vršeni na velikome broju pacijenata u periodu od tri godine. Neki njegovi pacijenti bili su nemuslimani, dočim drugi nisu govorili arapski jezik te su obje ove grupe instruirane kako da pravilno izgovore riječ “Allah”. Rezultat bio je odličan, naročito kod onih koji pate od od potištenosti i napetosti.

“El-Watan”, saudijska dnevna novina, objavila je da su citirane riječi psihologa koji rekoše da su muslimani koji mogu čitati arapski jezik i (učiti) Kur’an redovno, u stanju sebe zaštiti od duševnih bolesti.

Psiholozi su objasnili kako svako slovo u riječi “Allah” sudjeluje u liječenju duševnih bolesti. U svojoj studiji, spomenuti naučnik istakao je da izgovaranje prvoga slova riječi “Allah”, slova “A”, oslobađa respiratorni sustav i kontrolira disanje.

Dodao je da izgovaranje velarnoga konsonanta “L”, u skladu sa arapskim jezikom - jezik treba lagahno dodirivati gornji dio nepca čineći kratku pauzu a potom konstantno ponavljajući istu pauzu, olakšava udisanje.

Također, izgovaranje posljednjega slova, a to je slovo “H”, omogućuje vezu između pluća i srca, a ta veza kontrolira otkucaje srca.

Ono što je zanimljivo u ovoj studiji jeste što su psiholozi nemuslimani ali zainteresirani za islamske znanosti i istraživanja tajni Kur’ana časnoga.

Allah, Uzvišeni i Slavni, kaže:

“Pokazivat ćemo im Mi Znake Naše

u prostranstvima svemirskim,

i u njima samim,

sve dok im jasno ne bude da je Kur’an Istina.

A zar dosta nije to što je Gospodar tvoj svjedok stvari svake?!”

(Kur’an, sura Objašnjenje, ajet 53.)

043:036. Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;


ko ne bude spominjao ime allah odma dolazi sejtan a kad sejtan dodje tu su i dusevni problemi)U knjizi El-I'dzazu-l-'ilmijj fi-l-Qur'ani-l-Kerim od autora dr. Ratiba En-Nabulsija na str. 54 se navodi i sljedeci fenomen ovog Allahovog stvorenja:

Jedan od poznatih svjetskih naucnika na polju istrazivanja o biljkama je napravio i sljedeci eksperiment u jednom od prirodoslovnih fakulteta u Islamskom svijetu:

Napravio je cetiri ista staklenika u kojima je zasadio istu vrstu psenice , stavio je istu vrstu zemlje, zasadio je u istu dubljinu na sva cetiri, zatim ih je zalijevao sve zajedno i istim nacinom zalijevanja i istom kolicinom vode.

Zatim je zaduzio jednog ucenika da kod staklenika br. 1 uci svake hefte po dva puta sure: Fatihu, Ja-sin, Ihlas, zatim ajetu-l-Kursijj.

Drugog ucenika je zaduzio za staklenik br. 2 i naredio mu da donese druge biljke i da ih lomi pred zasjevom i da ih psuje i vrijedja. Takodjer, svaki dan po dva puta.

Treceg ucenika je zaduzio za staklenik br.3 i naredio mu da svake hefte po dva puta dolazi u staklenik br. 3 i da udara po sjemenu, ne naglo, ali da bude ljut, da odreze ponekad nesto sporedno od njega i da se dere na njega koliko moze!

A cetvrti staklenik je ostavio na miru da bude kao uzor u uporedjivanju ostalih staklenika sa njim.

Spomenuti prof. (cije ime autor nije spomenuo) je iznio rezultate ovog eksperimnetisanja na jednoj od naucnih konferencija i kakav je bio rezultat???

Staklenik br. 1 kojem se usjevu ucio Kur'an je izrastao vise od cetvrtog staklenika (neutralnog koji je sada uzor) 44%, a proizvod je bio veci od cetvrtog 140%!

U stakleniku br.2 i 3 koja su iskusila patnju, njihov rast se smanjio na osnovu cetvrtog staklenika 35%, a proizvod se smanjio za 85% od cetvrtog staklenika.

Ovo je naucni komentar za bereket (blagoslov).

U zadnjim danima se prica i govori oko problema prehrane koji cekasvijet, zatim problem pitke vode i sl.. To su sve price koje nemaju svoga oslonca u vjeri niti u nauci. Procitao sam u jednom pouzdanom naucnom casopisu da je negdje u svemiru pronadjen oblak koji je u mogucnosti da napuni pitkom i korinsom vodom dnevno sezdeset puta sve moguce okeane na zemlji. A gdje se nalazi problem? Pogledajmo: "A da se pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili" (Dzinn 16) "A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili." (El-E'araf 96)

Ne cudite se sto biljke uzivaju u slusanju Kur'ana i sto mu se pokoravaju. Procitajte sljedeci ajet u suri El-Hasr 21 "Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili."

Prisjetite se ajeta u suri El-Isra' 44 :" Njega velièaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što ga ne velièa, hvaleæi Ga; ali vi ne razumijete velièanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta."
Takodjer ajete iz sure En-Nur 41 :" Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i ptice širenjem krila svojih; sva znaju kako æe Mu se moliti i kako æe ga hvaliti. A Allah dobro zna ono što oni rade."

Takodjer u suri Er-Rahman: "i trava i drveæe se pokorava"

A mi ljudi??? Zar nije Kur'an objavljen ljudima? Zar nije Poslanik poslat nama? Zar nije i nije, pa se ugledajmo na one koji Allahu tesbih donose i koji ga se sjecaju u svakom stanju i u svakoj prilici."

Molim Allaha dz.s. da nas ucini od njih! Amin
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

14

Subota, 24. April 2004


(10:34) REPRODUKCIJA GENETSKOG KODA

Postoji enigma gena, nepoznavanje od strane medicinske i biološke zajednice diljem svijeta: porijeklo genetskog koda i mehanizam njegovog izražavanja. Niko nije u stanju demonstrirati kako povećanje podataka sadržanih u genima vodi ka sve kompleksnijim i kompleksnijim strukturama.
Onaj koji je stvorio genetski kod ima moć i da ga reprodukuje, da mu nešto doda ili oduzme. Za onoga ko poznaje Kur’an, enigma uopće ne postoji.

“Reci: “Da li je neko od ortaka vaših taj koji počinje stvaranje, zatim ga ponavlja?” Reci: “Allah počinje stvaranje, potom ga ponavlja.” Pa kako se odvraćate!”
(Kur’an, 10:34)

(10:61) SUBATOMSKE ČESTICE“I nećeš biti u nečem, niti ćeš učiti iz njega - iz Kur’ana, i nećete raditi nikakav posao, a da nećemo biti nad vama svjedoci kad se budete u to udubili. I neće izmaći od Gospodara tvog ništa težine atoma u Zemlji, niti u nebu; ni manje od toga niti veće, a da nije u Knjizi jasnoj.”
(Kur’an 10:61)

Mnogo stoljeća prije poslanstva Muhammeda a.s. postojala je dobro poznata teorija atomizma koju je lansirao grčki filozof Demokrit. On i ljudi koji su došli poslije njega smatrali su da se materija sastoji od sićušnih neuništivih i nedjeljivih čestica, koji se zovu atomi. Arapi su se takođe bavili istim konceptom, ustvari, arapska riječ zerra odnosila se na najmanju česticu poznatu čovjeku.
Sada je moderna nauka otkrila da se ova najmanja jedinica materije (tj. atomi koji imaju iste karakteristike kao njegovi elementi) može razbiti na sastavne komponente. Ovo je nova ideja, razvoj posljednjeg stoljeća, a ipak ova informacija je već bila dokumentirana u Kur’anu, koji kaže:

“A oni koji ne vjeruju govore: “Neće nam doći Čas.” Reci: “Svakako, i tako mi Gospodara mog, sigurno vam dolazi.” - Znalca nevidljivog! Ne izmiče od Njega težina atoma u nebesima, niti u Zemlji, ni sitnije od toga, niti krupnije, a da nije u Knjizi jasnoj.”
(Kur’an, 34:3)Nesumnjivo, prije 14 stoljeća ovakva izjava izgledala bi neuobičajena i za jednog Arapa.
Atom nekog elementa je najprostija čestica koja odražava osobine elementa. Atomska teorija ima četiri pretpostavke: atomi sačinjavaju materiju. Neku vrstu moderne teorije postavio je engleski učitelj Džon Dalton 1808. godine. Ova Daltonova teorija je opisala interakcije atoma, ali nije razmatrala mogućnost postojanja subatomskih čestica. Prva subatomska čestica, negativno naelektrisani elektron, otkrivena je 1899. godine. Moderni pogled na atom pretpostavlja da on ima tri subatomske čestice.
Danas su naučnici unutar atoma identificirali mnoge druge čestice, ali se tri proste subatomske čestice, elektron, proton i neutron, još uvijek koriste za objašnjenje karakteristika atoma. Otkriveno je više od 200 subatomskih čestica, od kojih mnoge nisu fundamentalne, nego su sastavljene od drugih prostijih čestica. Npr. Rutherford je pokazao da se atom sastoji od jezgra i orbitirajućih elektrona. Kasnije su fizičari pokazali da se nukleus sastoji od neutrona i protona. Kasnije se ustanovilo da se protoni i neutroni sastoje od kvarkova.
Neke od subatomskih čestica su: elektron, pozitron, elektron antineutrino, negativni muon, muon, muon neutrino, muon antineutrino, negativni tau, pozitivni tau, tau neutrino, tau antineutrino.

(10:61) ATOMSKA TEŽINA

Arapska riječ zerra najčešće označava najmanju česticu poznatu čovjeku. Moderna nauka je međutim otkrila da se ova najsitnija čestica materije može razbiti na sastavne komponente. Ovo je nova ideja nastala u XX vijeku, ali kako vidimo informacija o postojanju još sitnijih čestica od atoma već je bila data u Kur’anu.

Atom je najmanja čestica materije, koja još uvijek zadržava karakteristike te materije. U većini slučajeva atom se sastoji od protona, neutona i elektrona. Protoni i neutroni se nalaze u centru atoma zvanog atomsko jezgro, a elektroni orbitiraju ili kruže oko centra nukleusa po stazama zvanim orbitali.
Atomska težina jednog atoma je mjera, koja označava koliku masu ima atom. Atomska težina se računa zbrajanjem broja protona i neutrona. Atomske mase nisu date kao cijeli brojevi u tabeli periodnog sistema, jer se atomi mogu pojaviti sa različim brojem neutrona. Atomska težina elementa je prosječna težina svih poznatih oblika tog elementa.
Atomska jedinica mase: 1 amj=1,6606x10-24gr, 1/12 mase atoma karbon-12.
Atomski broj je broj protona u nukleusu.

“I nećeš biti u nečem, niti ćeš učiti iz njega - iz Kur’ana, i nećete raditi nikakav posao, a da nećemo biti nad vama svjedoci kad se budete u to udubili. I neće izmaći od Gospodara tvog ništa težine atoma u Zemlji, niti u nebu; ni manje od toga niti veće, a da nije u Knjizi jasnoj.”
(Kur’an, 10:61)(11:44) BRDO DŽUDI – PRISTANIŠTE NUHOVE LAĐE

’I bi rečeno: “O Zemljo! Progutaj vodu svoju!” I: “O nebo! Prestani!” I opade voda, i naredba bi izvršena i nasuka se na Džudijj, i bi rečeno: “Daleko bio narod zalima!”
(Kur’an, 11:44)

Posljednjih godina činjeni su napori da se locira mjesto pristanka Nuhove lađe. Ti pokušaji će se vjerovatno nastaviti dok ne budemo imali odgovore koje želimo da imamo. Kur’an iznosi priču o poslaniku Nuhu, njegovoj izgradnji lađe, ljudima koji su mu se pridružili i samom potopu, u detalje. Voda je izbila iz naročite peći, što su slijedili i brojni drugi izvori, kao i jak pljusak s neba. Vezano za ajet 44 sure Hud Mevdudi kaže: “Brdo Džudi nalazi se sjeveroistočno od ostrva Ibn Umer u Kurdistanu. Prema Bibliji, mjesto pristanka barke je Ararat, što je ime za jednu planinu, kao i za čitav lanac planina u Armeniji.
Ararat, kad je u pitanju planinski lanac, proteže se od platoa Armenije ka južnom Kurdistanu. Planina zvana Džudi je dio ovoga lanca i čak i danas nosi isto ime. U drevnim historijskim zapisima spominje se brdo Džudi kao mjesto pristanka lađe. Oko 250 godina prije nove ere babilonski svećenik Berasus pisao je historiju svoje zemlje baziranu na kalidejskoj tradiciji. On spominje Džudi kao mjesto pristanka Nuhove lađe. Historija koju je pisao Abydenus, Aristotelov učenik, takođe je u skladu s ovim. Abydenus nadalje kaže da su mnogi ljudi Mesopotamije posjedovali komade lađe, koje su koristili za vradžbine. Oni su mljeli te komade u vodi i pripremali ih za bolesne, kako bi ih oslobodili njihovih bolesti.
U vezi sa ovim velikim događajem, susrećemo se sa pitanjem da li je potop bio univerzalan, ili je bio ograničen samo na područje koje je naseljavao Nuhov narod. Na ovo pitanje nema odgovora do današnjeg dana. Pod uticajem izraelskih tradicija neki vjeruju da je potop bio univerzalan (Postanak, 7:18-24).
Kur’an ipak to eksplicitno ne kaže. Postoji nekoliko aluzija u Kur’anu da je nekoliko uzastopnih generacija čovječanstva potomstvo onih koji su spašeni na lađi. Ali, to nužno ne znači da je potop zahvatio čitav svijet. Takođe je moguće da je u tom historijskom trenutku ljudska populacija bila ograničena na područje koje je potopljeno i da su oni koji su rođeni poslije potopa, postepeno kasnije izvršili naseljavanje i drugih dijelova svijeta. Ovaj stav potkrepljuju dvije stvari. Prvo davni historijski podaci, arheološka otkrića i podaci iz geologije daju dokaze da se Veliki potop dogodio u dalekoj prošlosti u regionu Tigris-Eufrat. Nema takvih podataka za opći potop.
Drugo, postoji tradicija da je Veliki potop bio poznat svim zajednicama kroz godine. Takve tradicije mogu se čak naći u udaljenim regionima kao što je Australija, Amerika i Nova Gvineja.
Iz ovoga se nameće zaključak da su nekada u prošlosti preci svih naroda živjeli zajedno u području koje je zadesio potop. Odatle su se njihovi potomci razišli i raselili na različite strane svijeta, a sjećanje na Veliki potop se održalo među njima.


(21:104) VELIKI GRČ KOSMOSA

“Dan kad savijemo nebo kao motanjem svitka za knjige. Kao što smo počeli prvo stvaranje, ponovićemo ga. Obećanje je na Nama. Uistinu, Mi ćemo biti Izvršitelji.”
(Kur’an , 21:104)

“I ne cijene Allaha pravim cijenjenjem Njegovim, a Zemlja sva biće u šaci Njegovoj na Dan kijameta, i nebesa će smotana biti u desnici Njegovoj! Slavljen neka je On i uzvišen od onog šta pridružuju!”
(Kur’an , 39:67)

Prema modernoj kosmologiji kosmos je počeo prije 10 do 15 milijardi godina s događajem zvani “Veliki prasak.” Od tada se on širi. Ono što ne znamo jeste da li će se on nastaviti vječno širiti. Ako je gustoća materije u univerzumu dovoljno velika, gravitacione sile će uzrokovati prestanak širenja univerzuma, a zatim proizvasti njegovo urušavanje. Ako se to dogodi, univerzum će skončati u drugom kataklizmičkom događaju, kojeg kosmolozi nazivaju “Veliki grč.”

Teorija “Velikog grča” jeste scenario za kraj univerzuma. Ona kaže da, kada univerzum bude stariji 50 miliona puta od sadašnje starosti, ili kad bude imao 7,5 x1017 (750 kvadriliona godina), njegovo širenje će prestati. Zatim, u početku polahko, a onda ubrzano, univerzum će početi kolapsirati.


(21:104) OBRT VREMENA

Vrijeme je najneuhvatljivija misterija univerzuma. Niko ne zna šta je stvarno vrijeme. Albert Ajnštajn je rekao da je vrijeme ono što mi mjerimo sahatima. Vrijeme prolazi sporo pri velikim brzinama kretanja, a zaustavlja se na brzini svjetlosti. Vrijeme ima pravac, ono se uvijek kreće prema budućnosti. Mi vidimo kišu kako pada s neba, kako ljudi stare, kako umiru. Nikada ne vidimo da se razbijena čaša vraća u nerazbijeno stanje, ili da se neko vraća iz mrtvih. Fizičari kao Tomas Gold i Stiven Hoking pretpostavljaju da će se vrijeme obrnuti kada kosmos počne da se skuplja. Neki ajeti Kur’ana sugestiraju da će jednoga dana početi kontrakcija univerzuma i da će tada početi Sudnji dan.

“Dan kad savijemo nebo kao motanjem svitka za knjige. Kao što smo počeli prvo stvaranje, ponovićemo ga. Obećanje je na Nama. Uistinu, Mi ćemo biti Izvršitelji.”
(Kur’an , 21:104)

U gornjem ajetu sažimanje kosmosa upoređeno je sa motanjem svitka za knjigu. To je trenutak kada bi se vrijeme moglo povratiti. Povratak vremena bi uzrokovao da ljudi ustanu iz svojih mezara i ponovo ožive. Svaki događaj bi se ponovo zbio u vremenu.


“I nema ništa skriveno na nebu i Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj.” (Kur’an, 27:75)

Kako bi se historija Zemlje odvijala unazad, narodi bi se vraćali jedni za drugim. Sva dobra i zla djela, kako individua, tako i naroda, postala bi sasvim očita, kako bi vrijeme teklo unazad.

“ I vidjet ćeš svaki ummet - klečat će - svaki ummet će biti pozvan knjizi svojoj: “Danas ćete biti plaćeni za ono šta ste radili.” (Kur’an, 45:28)

Tok vremena unazad učinio bi da ljudi vide šta su ranije uradili. Ono neće imati kontrolu nad svojim rukama, nogama, ustima i očima. Sve dobre i loše stvari, koje su ranije učinili ponovo će učiniti. U tom smisu ruke, noge, itd. postaće svjedoci protiv njih pred Allahom i svim melecima. Oni neće biti u stanju poreći ništa od lošega što su učinili.

“Na Dan kad protiv njih budu svjedočili jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove, o onom šta su radili.” (Kur’an, 24:24)

“Uistinu, Mi vas upozoravamo kaznom bliskom, na Dan kad vidi čovjek šta su unaprijed poslale ruke njegove i rekne nevjernik:“O da sam prašina!” (Kur’an, 78:40)
“ I kad se poslanicima vrijeme odredi.” (Kur’an, 77:11)
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


teolog

Početnik

(10)

 • »teolog« je muško

Postovi: 47

Datum registracije: 20.04.2004

Lokacija: Srbija

 • Poruku poslati

15

Utorak, 27. April 2004

Koga zanimaju slicni dokazi u vezi Hriscanstva (mada stojim na tome da se vera ne dokazuje, ali se i ne moze pobiti raciom, ona je iznad uma i nauke koji su cesto nestalni sami po sebi - uzged, sta mislite, sta je nauka?) moze pogledati jedan ceo tom (nekih 2-3 hiljade strana gusto kucanog teksta) "Naucnog opravdanja religije" od dr Lazara Milina. Takodje, tu je i knjika Nauka i vera, od jednog pravoslavnog profesora sa Kolumbia univerziteta (ne secam se kako se zove). Dosta su o tome pisali i Rusi, Rozdenstvenski, Sipov, Kuraev, Svencicki...

Nema potrebe da sve to prekucavam (nemam ih u elektronskom obliku) a izgubio bih i mnogo vremena s obzirom da sam aktivan prvenstveno na temi Razmisljanja o Svemogucem Bogu (ta je tema izgleda postala nesto kao internet verzija kviza Sam protiv svih).

teolog

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

16

Srijeda, 28. April 2004

a jesil citao knjigu od Maurice Bauccali , "Biblija , Kur'an i nauka"?
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Postovi: 14

Datum registracije: 02.06.2004

 • Poruku poslati

17

Srijeda, 02. Juni 2004

selamun alejkum

ko nezna za ovu lijepu stranicu, moze je iskoristiti za besplatne downloade knjiga ili movies, koji su posveceni Islamu. Tu ima knjiga/video "miracles of Quran" a ima i na nasem jeziku.

WWW.HARUNYAHYA.COM
Ne budi pohlepan, neces biti ponizen.
Ne moli od ljudi, nece ti se umanjiti, a ostaces covjek.
Ako nisi blag, pokazuj se blagim.
Ako nisi ucen, nastoj da naucis.

Ibn Masud

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 366

Datum registracije: 07.02.2004

Lokacija: New Jersey, USA

 • Poruku poslati

18

Srijeda, 02. Juni 2004

Selam,

>Koga zanimaju slicni dokazi u vezi Hriscanstva (mada stojim na tome da se vera ne dokazuje, ali se i ne moze pobiti raciom, ona je iznad uma i nauke koji su cesto nestalni sami po sebi - uzged, sta mislite, sta je nauka?) moze pogledati jedan ceo tom (nekih 2-3 hiljade strana gusto kucanog teksta) "Naucnog opravdanja religije" od dr Lazara Milina. Takodje, tu je i knjika Nauka i vera, od jednog pravoslavnog profesora sa Kolumbia univerziteta (ne secam se kako se zove). Dosta su o tome pisali i Rusi, Rozdenstvenski, Sipov, Kuraev, Svencicki...<

Ovde bi se slozio s teologom. Mnogi muslimani uzimaju Nauku iznad Revelacije (wahy). Muslimani imaju tendenciju da meru Islam u okviru Nauke. Nauka je progresivna i puno puta pogresi i da nije 100% tacna. A mi muslimani verujemo da je Kur'an 100% tacan. Muslimanima nije potrebna nauka da bi potvrdila kur'an, jer Kur'an je za nas a priori ili unapred validan i vecan. Ziauddin Sardar (musliman) jedan od muslimanskih znanstvenika je dao kritiku o ovakvoj apologeti u njegovoj knjizi "Explorations in Islamic Science", knjiga je na engleskom. On je kritikovo naucnike kao sto su Buccailla i ostale. Mada mislim da kur'an ima dosta toga sto se tice nauke i puno ajeta se podudara modernoj nauci. Bas sam hteo da narucim knjigu od Dr. Keith Moore-a iz Kanade, koji je jedan od najboljih naucnika sto se tice embriologije. On je napiso knjigu "Developing Human" koja govori o embriologiji u Kur'anu. Mislim da muslimani ponekad puno preteravaju sto se tice ovih naucnih dokaza i otkrica.

>Nema potrebe da sve to prekucavam (nemam ih u elektronskom obliku) a izgubio bih i mnogo vremena s obzirom da sam aktivan prvenstveno na temi Razmisljanja o Svemogucem Bogu (ta je tema izgleda postala nesto kao internet verzija kviza Sam protiv svih).<

Teolog, napiso sam ti odgovor na "Autenticnost Biblije i Kur'ana. Procitaj odgovor pa mi reci sta mislis, bas bi voleo da nastavimo dijalog ako zelis ???

We selam,

ed

Veteran

(61)

 • »ed« je muško

Postovi: 3.336

Datum registracije: 17.12.2002

Lokacija: D

 • Poruku poslati

19

Srijeda, 02. Juni 2004

Moram i ja da dam svoje slaganje na ove primjedbe. Zapravo, nije problem staviti vjeru pod lupu nauke (mi muslimani nemamo nikakvih bojazni od toga) vec sto se sa time pretjeruje i sto se tome pogresno prilazi. Potvrda nekog kur’anskog kazivanja ili hadisa naucnim cinjenicama jeste nam draga ali nas ne treba odusevljavati jer mi islam bezuslovno prihvatamo. Nauka nije Bog. Bilo mi je izuzetno prijatno citati o podudarnosti otkrica iz embriologije i islamske predaje (Stvaranje i razvoj covjeka u svjetlu medicine i Kur`ana - Muhammed
Ali El- Bar Furqan) ali se time ne treba odusevljavati. Imam osjecaj da svako onaj ko se odusevljava ovim stvarima nije siguran u svoju vjeru te stalno trazi nove potvrde. Vjerovatno zbog toga i dolazi do nekih neistinitih informacija kakva je ona o prelasku Neil Armstronga na islam. Navodno je ovaj astronaut tokom svoje misije u svemiru cuo nepoznati sklop rijeci. Kada se vratio na Zemlju cuo je ezan sa dzamije i odmah prihvatio islam. Ova dezinformacija se toliko prosirila da je na kraju reagovao sam Armstrong i demantovao sve.

Kad vec govorim o konvertitima da napomenem da je tacno da je islam daleko najpopularniji medju njima ali to nije dokaz da je islam istina. Obrnuto, islam je dokaz njima da su postupili ispravno. Dokaz za islam je Kur’an.
Čvrsto je ubijeđen u svoje stavove. Nemojte ga zbunjivati činjenicama!

Postovi: 14

Datum registracije: 02.06.2004

 • Poruku poslati

20

Četvrtak, 03. Juni 2004

Selamun alejkum

Vrlo je vazno sto se Islam poredi sa naukom i mnogo ljudi je prislo na Islam zbog tih Kuranskih Mudziza. Mnogi ljudi su ojacali svoj iman uz pomocu toga.

A sto se tice hriscanskih knjiga i njihovih dokaza, pa sta tu ima lose? I biblija je od Allaha i u njioj ima mnogo istine, nije svaka rijec izmijenita u bibliji.

P.S Slazem se da netreba pretjeravati s time, kao naprimjer ono sa brojem 19 ili slicno, ali je ispravno porediti umjereno.
Ne budi pohlepan, neces biti ponizen.
Ne moli od ljudi, nece ti se umanjiti, a ostaces covjek.
Ako nisi blag, pokazuj se blagim.
Ako nisi ucen, nastoj da naucis.

Social bookmarks