Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

41

Četvrtak, 05. August 2004

Islam i nauka

Zapadna misao je danas u sred ljute bitke između vjere i nauke. Skoro je nemoguće za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti činjenicu da postoji mogućnost da religija i nauka imaju nešto zajedničko. Biblija, u koju vjeruju kršćani, kaže da je drvo čiji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu (as) bilo drvo znanja, te je on, nakon što je pojeo nešto s tog drveta, dobio određeno znanje koje ranije nije posjedovao.

Iz ovog razloga je Evropa provela dva stoljeća raspravljajući na temu da li ili ne prihvatiti naučna saznanja koja su dolazila od muslimana.

Crkva je donije stav da je težnja ka takvom naučnon znanju uzrok originalnog grijeha (kršćansto propovijeda da se čovijek rađa sa urođenim 'originalnim grijehom' op.p). Biskupi su potporu svom stavu našli u Starom Zavjetu gdje se spominje da Allah (swt) nije bio zadovoljan Ademom (as) kada je ovaj pojeo plod s drveta i ovladao određenim znanjem, te mu je zbog toga bila uskracena Allahova milost. Naučno znanje je stoga bilo potpuno odbačeno od strane crkve kao nešto o čemu je zabranjeno diskutovati.

Kada su slobodni mislioci i naučnici konačno bili u stanju nadvladati moć ckrve, krenuli su u osvetu time što su zauzeli kontra stav i gušili svaki utjecaj religije. Ponijeli su se veoma ekstremno, a sve u cilju savladavanja moći crkve i svođenja njenog utjecaja na usko i ograničeno područje.

Dakle, ako sa zapadnjakom uđete u diskusiju oko religije i nauke, on se odmah nađe potpuno zaprepašten. Međutim, oni ne poznaju Islam. Oni ne znaju da Islam daje vrlo visok status znanju i znanstvenicima, te ih, pored meleka, smatra svjedocima da nema drugog boga osim Allaha, kao što nam je i sam Allah (swt) rekao u Kur'anu:

Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i učeni...
(Prevod značenja Kur'ana 3:18)

Allah, slavljen i hvaljen neka je On, nam je također rekao:

Znaj da nema boga osim Allaha...
(Prevod značenja Kur'ana 47:19)

Iz Kur'ana nam je poznato da je Ademu (as) data prednost nad melekima zbog posjedovanja znanja koje mu je Allah (swt) podario. Kur'anska priča je u kontradikciji sa biblijskom za koju muslimani smatraju da je izvitoperena. Prema Kur'anu, činjenica da je Adamu (as) podareno znanje je znak počasti a ne uzrok izgona iz Dženneta. Dakle, kada čovjek uđe u razgovor o Islamu i nauci s misliocima sa zapada, oni očekuju argumente slične onima na koje nailze u svojoj religiji i kulturi. Iz tog razloga reaguju s iznenađenjem kada im se predstave kristalno jasne činjenice iz Kur'ana i Sunneta.

Među onima koji su se našli iznenađeni je i Dr. Joe Leigh Simpson, šef katedre za akušerstvo i ginekologiju, i ujedno profesor molekularne i ljudske genetike na Medicinskom Fakultetu Baylor u Houstonu (Texas, USA). Kada smo se prvi puta susreli s njim, profesor Simpson je insistirao na provjeravanju istinitosti navoda u Kur'anu i Sunnetu. Mi smo, međutim, uspjeli otkloniti njegovu sumnju. Prezentovali smo mu tekst koji nactrno opisuje razvoj embrija. Pokazali smo mu da nas Kur'an informiše o tome da nasljedne i hromosomske karakteristike novog bića nastaju tek nakon uspješnog spajanja spermatozoida i jajne ćelije. Kao što znamo, ovi hromosomi sadrže sve buduće karakteristike novog ljudskog bića kao što su boja očiju, kože, kose itd.

Dakle, mnogi detalji čovjekovog oblikovanja su određeni u njegovim hromosomima. Ovi hromosomi se počnu formirati u ranoj nutfah fazi razvoja embriona (više o terminu nutfah u narednom poglavlju op.p). Drugim riječima, karakteristike novog ljudskog bića su određene još na samom početku nutfah faze. Uzvišeni Allah u Kur'anu ističe ovu činjenicu:

Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan! Od čega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvori pa mu odgovarajuće karakteristike odredi.
(Prevod značenja Kur'ana 80:17-19)

U toku prvih 40 dana trudnoće, jedan za drugim, svi organi i dijelovi tijela se u potpunosti formiraju. Na slici 2.1 možemo primijetiti da organi počinju da se oblikuju i zauzimaju svoja mjesta, i zametak se čini uvijenim. Vjerovjesnik Muhammed (saws) nas je u jednom hadisu informisao:

"U svakom od vas, svi dijelovi vašeg bića su sakupljeni u utrobama vaših majki u roku od 40 dana." (Hadis prenose Buhari i Muslim)

U drugom hadisu vjerovjesnika Muhammeda (saws) stoji:

"Nakon što nad zametkom (nutfah) prođu 42 noći, Allah pošalje meleka koji novom biću da oblik i napravi mu uši, oči, kožu, meso i kosti. Potom melek upita: 'Gospodaru, je li muško ili žensko?' i tvoj Gospodar odluči kako želi." (Hadis prenosi Muslim)

Profesor Simpson je detaljno studirao ova dva hadisa i zapazio da prvih 40 dana čini jasno uočljivu zasebnu fazu u formiranju zametka. Naročito je bio impresioniran apsolutnom preciznošću i tačnošću ta dva hadisa. Nakon toga, profesor Simpson je prilikom prisustvovanja na jednoj konferenciji izrazio sljedece mišljenje: "... tako da nam pomenuti hadisi daju specifičan vremenski okvir za osnovni razvoj zametka u prvih 40 dana. Još jednom ću ponoviti ono što je nekoliko izlagača jutros već naglasilo a to je da se do spomentuih hadisa nije moglo doći na osnovu naučnih saznanja koja su bila dostupna u vrijeme zabilježavanja tih hadisa."

Profesor Simpson dalje kaže da religija može biti uspiješan vodič u sticanju znanja. Zapad je, kao što smo već rekli, odbio ovu tvrdnju. Međutim, sada imamo američkog naučnika koji kaže da religija, konkretno Islam, to može s uspjehom postići. Analogno ovome, ako odete u fabriku i sa sobom imate priručnik o radu fabričkog pogona, zahvaljujući tom priručniku sastavljenom od strane dizajnera i graditelja biti ćete u stanju s lahkoćom saznati koje se operacije tamo vrše. Ako pak ne posjedujete ovaj priručnik, sanse za razumijevanje brojnih procesa koje se u fabrici odvijaju su puno manje.

Profesor Simpson je također izjavio: "Po mom mišljenju, iz ovoga proizilazi da ne samo da ne postoji nesuglasje između genetike i religije, nego religija u stvari može predvoditi nauku dodajući objavu nekim tradicionalnim naučnim pristupima. U Kur'anu postoje tvrdnje za koje je nauka pokazala da su tačne, što potvrđuje da su kur'anska saznanja došla od Allaha."

Ovo je istina. Muslimani, zaista, mogu biti predvodnici u sticanju znanja i otkrivanju činjenica o svijetu oko nas. Oni, također, znaju kako iskoristiti to znanje kao dokaz postojanja Allaha, uzvišen i slavljen neka je On, i kao potvrdu poslanstva Muhammeda (saws). Allah (swt) u Kur'anu kaže:

Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina.

A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod značenja Kur'ana 41:53)

Nakon što smo upoznati s primjerima zapanjujućih naučnih činjenica spomenutih u Kur'anu, i nakon što smo čuli komentare objektivnih naučnika o ovim činjenicama, postavimo sebi sledeća pitanja:

a.) Da li je moguće da je samo slučajnost to što su sva ova novootkrivena naučna saznanja iz raznih oblasti nauke spomenuta u Kur'anu koji je objavljen prije 14 stoljeća?

b.) Da li je moguće da je Muhammed (saws) ili neko drugo ljudsko biće autor Kur'ana?

Jedini mogući odgovor jeste da Kur'an mora biti doslovna riječ Boga (Allaha) objavljena od Njega. Kur'an i jeste doslovna Allahova riječ koju je On objavio Svom vjerovjesniku Muhammedu (saws) preko meleka Džibrila. Muhammed (saws) je memorisao Kur'an te ga zatim diktirao svojim ashabima. Oni su ga također memorisali a zatim zapisali da bi vjerovjesnik Muhammed (saws) potom potvrdio tačnost njegovih citata.

Pored ovoga, vjerovjesnik Muhammed (saws) je zajedno sa melekom Džibrilom jedanput u toku svakog mjeseca Ramazana ponovno provjeravao Kur'an, a u posljednjoj godini svoga života je to učinio dva puta. Od samog objavljivanja Kur'ana pa do današnjeg dana, uvijek je postojao ogroman broj muslimana koji su doslovno znali čitav Kur'an napamet. Neki su od njih čak uspijevali memorizirati Kur'an do svoje 10. godine života. Stoga, nije iznenađenje da ni jedno slovo u Kur'anu nije promjenjeno u proteklim vijekovima.

Kur'an koji je objavljen prije 14 stoljeća spominje činjenice koje su tek nedavno otkrivene od strane dokazanih naučnika. Ovo bez sumnje potvđuje da Kur'an mora biti doslovna riječ Allaha, objavljena od Njega Muhammedu (saws), te dokazuje da je Muhammed (saws) zaista poslanik i vjerovjesnik poslan od Allaha. Nemoguće je zamisliti da je bilo ko prije 1400 godina mogao imati znanje o činjenicama otkrivenim ili dokazanim tek nedavno i to uz pomoć savremene opreme i složenih naučnih metoda.
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

42

Subota, 07. August 2004

Spermatozoidi Ovum ZigotStadiji nastajanja čovjeka
(prvi dio)

Allah (swt) je poslao vjerovjesnika Muhammeda (saws) kao poslanika cijelom svemiru, kao što u Kur'anu kaže:

A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.
(Prevod značenja Kur'ana 21:107)Dakle, vjerovjesnik Muhammed (saws) je od Allaha poslan beduinima u pustinji isto kao što je poslan i današnjem naučniku u modernoj laboratoriji. On je Allahov poslanik svim ljudima u svim vremenima. Prije vjerovjesnika Muhammeda (saws) svaki poslanik je poslan isključivo narodu/naciji kojoj je pripadao:

... a svaki narod je imao onoga ko ga je na Pravi put upućivao.
(Prevod značenja Kur'ana 13:7)

Poruka vjerovjesnika Muhammeda (saws) je, međutim, poruka čitavom ljudskom rodu te je stoga Allah (swt) svijetu podario dokaz istinitosti te poruke, dokaz koje se razlikuje od dokaza datih prijašnjim poslanicima. Dokazi predhodnih poslanika su viđeni samo od strane njihovih savremenika i možda od strane nekih generacija odmah poslije njih. Ali pošto je predodređeno da vjerovjesnik Muhammed (saws) bude posljednji vjerovjesnik sve do Dana ponovnog proživljenja, Allah mu je, kao potporu, za dokaz podario vječnu mu'džizu (čudo).

Ako upitamo jevreja ili krišćana da nam pokaže mu'džize vjerovjesnika Musaa (Mojsija) ili Isaa (Isusa), neka su mir i spas Božiji na njih, dobili bismo odgovor da nije u ljudskoj moći danas ponovo demonstrirati bilo koju od njihovih mu'džiza. Musin (as) štap se ne može stvoriti niti Isa (as) može biti dozvan kako bi ljude dizao iz mrtvih. Za nas danas ove mu'džize nisu ništa drugo do historijski izvještaji. Međutim, upitamo li muslimana o najvećoj mu'džizi vjerovjesnika Muhammeda (saws), on s lahkoćom može pokazati svoju knjigu, Kur'an, jer je Kur'an mu'džiza koja ostaje u našim rukama. To je knjiga otvorena svima onima koji se žele upoznati s njenim sadržajem.

Allah (swt) je u Kur'anu rekao:

Reci: "Ko je svjedok najpouzdaniji?" - i odgovori: "Allah, On će između mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur'an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem..."
(Prevod značenja Kur'ana 6:19)

Čudesna priroda Kur'ana (pored njegove lingvistike op.p.) leži u znanju (mudrosti) koje je u njemu sadržano. Uzvišeni Allah je rekao:

Allah svjedočči da je istina ono ššto ti objavljuje, objavljuje ono ššto On jedini zna...
(Prevod značenja Kur'ana 4:166)

Dakle, naši današnji naučnici i učenjaci, profesori na raznim univerzitetima i predvodioci ljudske misli, imaju mogućnost ispitati mudrosti koje nalazimo u Allahovoj knjizi. Naučnici tek u današnjim vremenima postižu velike uspjehe u istraživanju svemira, mada je Kur'an o svemiru i ljudskoj prirodi govorio još mnogo ranije. Pa šta je onda rezultat svih ovih činjenica?
Predstavljamo vam umirovljenog profesora Keith Moore-a, jednog od svjetski poznatih naučnika iz oblasti anatomije i embriologije. Zatražili smo od profesora Moore-a da nam da svoju naučnu analizu određenih kur'anskih ajeta i hadisa koji se odnose na njegovu užu specijalnost.

Profesor Moore je autor knjige pod naslovom "Čovjek u razvoju". U penziju je otisao sa mjesta profesora anatomije i ćelijske biologije na Torontskom Univerzitetu, u Kanadi, gdje je bio prodekan za prirodne nauke na Medicinskom Fakultetu i, u trajanju od 8 godina, šef katedre za anatomiju. Dr. Moore je prije toga 11 godina radio na Winnipeg Univerzitetu u Kanadi. Bio je na čelu mnogih međunarodnih asocijacija anatoma kao i Savjeta Unije Bioloških Nauka. Profesor Moore je također izabran za člana Kraljevske Medicinske Asocijacije Kanade, Međunarodne Akademije za Citologiju, Unije Amerčkih Anatoma i Udruženja Anatoma Sjeverne i Južne Amerike. Godine 1984. je primio najistaknutiju nagradu dodjeljivanu za rad na polju anatomije a to je "J. C. B. Grant Award" koju dodjeljuje Udruženje Kanadskih Anatoma.

Objavio je mnogo knjiga iz oblasti kliničke anatomije i embriologije od kojih se 8 koriste kao priručnici na medicinskim fakultetima i koje su prevedene na 6 jezika.

Kada smo upitali profesora Moore-a da nam da svoju analizu kur'anskih ajeta i vjerovjesnikovih izjava, bio je zapanjen. Pitao se kako je vjerovjesnik Muhammed (saws), prije 14 stoljeća, mogao tako detaljno i tačno opisati embrio i faze njegovog razvoja, kada su naučnici došli do tih saznanja tek u posljednjih 30 godina. Vrlo brzo je, međutim, zaprepaštenje profesora Moore-a preraslo u divljenje ovoj objavi i uputi. On je ova svoja nova saznanja predstavio intelektualnim i naučnim krugovima. Čak je održao i predavanje na temu usporedbe moderne embriologije sa Kur'anom i Sunnetom gdje je izjavio:

"Bilo mi je zadovoljstvo pomoći pri razjašnjavanju kur'anskih navoda o razvoju čovjeka. Jasno mi je da su ovi navodi Muhammedu morali doći od Allaha, ili Boga, jer su skoro sve ove činjenice otkrivene tek mnogo stoljeća nakon što je Kur'an o njima govorio. Ovo mi dokazuje da je Muhammed morao biti Allahov poslanik."

Razmilsli čitaoče o tome šta je ovaj poznati i ugledni naučnik embriologije izjavio nakon studiranja kur'anskih ajeta koji se odnose na njegovu disciplinu, i razmisli o njegovom zaključku da je Muhammed (saws) morao biti Allahov poslanik.

Allah (swt) u Kur'anu, kada govori o fazama čovjekovog razvoja, kaže:

Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo, zatim ga kao kap sjemena (nutfah) na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena ugruškom ('alaqah) učinimo, zatim od ugruška grudu mesa (mudgah) stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo - pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!
(Prevod značenja Kur'ana 23:12-14)

Arapska riječ 'alaqah ima tri značenja. Prvo značenje je pijavica, drugo zakačena ili obješena stvar, a treće ugušak krvi.

Poredeći slatkovodnu pijavicu sa zametkom u 'alaqah stadiju, profesor Moore je uočio ogromnu sličnost među njima. Zaključio je da u toku 'alaqah faze embrio zadobije izgled veoma sličan izgledu pijavice. Nakon ovih zapažanja, profesor Moore je postavio sliku embria i sliku pijavice jednu pored druge (Slika 3.1) i prezentovao ih naučnicima na nekoliko naučnih skupova.
Sličnosti u izgledu pijavice (dole) i ljudskog zametka (gore) u 'alaqah fazi.

Drugo značenje riječi 'alaqah jeste zakačena/obješena stvar i ovo je on što možemo vidjeti u vrijeme 'alaqah faze kada je embrio zakačen za matericu majke. Treće značenje riječi 'alaqah je ugrušak krvi. Ovdje je važno napomenuti da, prema riječima profesora Moore-a, u toku 'alaqah faze, zametak prolazi kroz dobro poznate unutarnje promjene kao što je formiranje krvi u zatvoremnim sudovima, dok se metabolički ciklus odvija unutar placnte*. Krv se dakle nađe uhvaćena u zatvorenim sudovima te iz tog razloga embrio, pored izgleda pijavice, izgleda i kao ugrušak krvi. Oba ova opisa su čudesno data samo jednom kur'anskom riječju 'alahaq.

Pa kako je onda Muhammed (saws) upošte mogao znati sve ovo? Profesor Moore je također studirao embrio u mudgah fazi (značenje arapske rijeci mudgah jeste: substanca koja kao da je sažvakana). Uzeo je komad sirove gline te ga, nakon žvakanja vlastitim ustima, uporedio s slikom embia u mudgah stadiju. Zaključak koji je profesro Moore donio jeste da embrio u mudgah fazi stiče poptuno isti oblik koji ima i neka sazvakana materija (Slika 3.2). Nekoliko kanadskih periodičnika je objavilo mnoge od izjava profesora Moore-a. Pored toga, profesor Moore je prezentova tri televizijske emisije u kojima je istakao usaglašenost moderne nauke s onim što je već 1400 godina sadržano u Kur'anu. Shodno tome, profesor Moore je upitan slijedeće pitanje: "Da li ovo znači da vi vjerujete da je Kur'an Allahova riječ?" Njegov odgovor je glasio: "Ne vidim zašto to ne bih prihvatio." Dr. Moore je također upitan: "Kako možete u isto vrijeme vjerovati u Muhammeda i u Isusa Krista?", na sto je on odgovorio: "Vjerujem da obojica dolaze iz iste škole."
Kao što vidimo, savremeni naučnici iz čitavog svijeta danas spoznaju činjenice koje su, kao dio Allahovog znanja, objavljene u Kur'anu, što nam je Allaha i rekao:

Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna...
(Prevod značenja Kur'ana 4:166)

Ono što iz ovog proizilazi jeste da bi moderni učenjaci u čitavom svijetu danas s lahkoćom mogli priznati da je vjerovjesnik Muhammed (saws) zaista Allahov poslanik.--------------------------------------------------------------------------------

*Membralno-vaskularni organ koji se u toku trudnoće razvije unutar materice kod ženki sisara. op.p.
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

43

Subota, 07. August 2004
Stadiji nastajanja čovjeka
(drugi dio)

Knjiga "Čovjek u razvoju" profesora Keith Moore-a je prevedena na 8 jezika. Smatra se naučnim priručnikom i izabrana je od strane specilajnog komiteta u SAD-u kao najbolja knjiga napisana od strane samo jedne osobe. Mi smo se susreli s autorom ove knjige i prezentirali mu mnoge kur'anske ajete i hadise koji govore o njegovoj užoj specijalnosti tj. embriologiji.Profesor Moore je našim dokazima uvjeren da navedeni tekstovi Kur'ana i Sunneta potiču iz 7. Stoljeća te smo ga upitali sledeće pitanje: "U vašoj knjizi ste spomenuli da u Srednjem vijeku nije postojao nikakav napredak u embriološkoj nauci te da se u to vrijeme o tome jako malo znalo. U isto vrijeme, Kur'an je objavljivan vjerovjesniku Muhammedu (saws) i on je ljude upućivao na osnovu onoga što mu je Allah objavio. U Kur'anu se, međutim, između ostalog, nalazi i veoma detaljan opis formiranja čovjeka i opis raznih stadija njegovog razvoja. Vi ste svjetski poznat naučnik te zašto onda ne podržite istinu i ne spomenete ove činjenice u vašoj knjizi?" Njegov odgovor je glasio: "Vi raspolažete dokazima a ne ja. Zašto nam ih onda ne predstavite?"

Mi smo profesoru Moore-u činjenice učinili dostupnim i on je dokazao da je veliki naučnik. U treće izdanje svoje knjige je uvrstio određene dodatke. Kao što smo već ranije spomenuli, ova knjiga je prevedena na 8 jezika uključujući ruski, kineski, japanski, njemački, italijanski, portugalski i jugoslovenski. Knjiga je rasprostranjena širom svijeta i čitana je od strane mnogih poznatijih svjetskih naučnika.

Profesor Moore je u svojoj knjizi, govoreći o srednjem vijeku, naveo: "Razvitak nauke je bio spor u srednjevijekovno doba i poznat nam je samo mali broj značajnih embrioloskih istraživanja koja su obavljena o to vrijeme. U Kur'anu, muslimanskoj svetoj knjizi, je navedeno da ljudska bića nastaju iz mješavine izlučevina muškarca i žene. Nekoliko puta je spomenuto da se čojvek stvara iz kapljice sperme te je ukazano na to da se novonastali organizam usadi u ženi kao sjemenka, šest dana nakon svog začeća. (Ljudski blastocist* počinje usađivanje u zid materice 6 dana nakon spajanja spermatozoida i jajne ćelije - Slika 4.1).
Kur'an također kaže da se kapljica sperme razvije u ugrušak krvi. (Usađeni blastocist ili spontano abortirani zametak naliči na ugrušak krvi.) Dalje je spomento da zametak ima oblik pijavice. Embrio po obliku i liči na pijavicu (rkvopiju). Također je rečeno da embrio liči na sažvakan komadić neke materije kao što je guma ili drvo. (Pojedinačni dijelovi tijela donekle liče na otiske zuba u sažvakanoj materiji - Slika 4.2).
Embrio u razvoju se smatra ljudskim bićem kad napuni 40 do 42 dana starosti i u ovoj fazi više ne liči na životinjski embrio (Slika 4.3). (Ljudski zametak u ovom stadiju počinje poprimati ljudske karakteristike). Kur'an također navodi da se zametak razvija pod tri tamna zastora. Ovo se vjerovatno odnosi na prednji trbušni zid, na zid materice i na amniokorionsku membranu tj. membranu koja je prva ovojnica zametka (Slika 4.4). Zbog ograničenosti prostora nisam u mogućnosti diskutovati dodatnih nekoliko kur'anskih navoda koji govore o razvoju ljudskog bića dok je ono još u utrobi majke."Gore navedeni citat je ono što je Dr. Moore napisao u svojoj knjizi, neka je slava Allahu, i ono što se sada distributira po svijetu. Naučna spoznaja je obavezala profesora Moore-a da to spomene u svojoj knjizi. On je zaključio da moderna klasifikacija faza u razvoju embria koja je prihvaćena u čitavom svijetu nije jednostavna niti sveobuhvatna. Ona ne doprinosi shvatanju odvojenih stadija embionskog razvoja jer su ovi stadiji zasnovani na numeričkoj osnovi tj. stadij 1, stadij 2, stadij 3 itd. Podjela koja je objavljena u Kur'anu, međutim, ne zavisi od numeričkog sistema nego je bazirana na jasnim i lahko raspoznatljivim oblicima ili stanjima kroz koja embrio prolazi.

Kur'an na sledeći način identificira stadije predporođajnog razvoja: Nutfah, što znači "kap" ili "mala količina vode"; 'alaqah, što znači "nešto nalik na pijavicu"; mudghah, što znači "nešto što kao da je sažvakano"; 'idhaam, što znači "kosti" ili "skeleton"; kisaa ul idham bil-laham, što znači "odjevanje kostiju mesom ili mišićima", i al-nash'a što znači "formiranje lahko raspoznatljivog fetusa". Profesor Moore je prepoznao da je ova kur'anska podjela u stvari bazirana na različitim fazama razvoja u utrobi majke. Također je istakao da ova podjela pruža izvanredne opise koji su sveobuhvatni i praktični.
Na jednoj od konferencija na kojima je prisustvovao, profesor Moore je izjavio sledeće: "Embrio se razvija u utrobi (materici) koja je zaštićena sa tri vela ili sloja, kao sto se vidi iz narednog diapozitiva (originalan diapozitiv nam nije dostupan te ga nismo u mogućnosti prikazati). (A) predstavlja prednji trbušni zid, (B) predstavlja zid materice, i (C) predstavlja amniokorionsku membranu (Slika 4.5). Imajući u vidu da je podjela razvoja ljudskog embria kompleksan posao zbog konstantnih promijena u toku razvoja, predloženo je da se novi sistem klasifikacije razvitije na osnovu termina koji su spomenuti u Kur'anu i Sunnetu. Ovaj predloženi sistem je jednostavan, sveobuhvatan i odgovara sadašnjim saznanjima iz oblasti embriologije."

Intenzivne studije Kur'ana i hadisa u protekle 4 godine su ukazale na sistem klasifikacije ljudskih zametaka koji je zadivljujući jer je zabilježen u 7. vijeku nove ere. Iako je Aristotel, koji je osnivač embriološke nauke, još u 4. vijeku prije nove ere studirajući kokošija jaja shvatio da se kokošiji zametci razvijaju u fazama, on nije dao "nikakve detalje o ovim fazama. Koliko je poznato iz historije embriologije, sve do 20. vijeka malo se znalo o fazama i klasifikaciji ljudskih zametaka. Iz ovog razloga, opis ljudskog zametka koji nalazimo u Kur'anu nije mogao biti baziran na naučnim spoznajama dostupnim u 7. vijeku. Jedini prihvatljiv zaključak jeste da su ovi opisi Muhammedu objavljeni od Allaha. On nije mogao znati takve detalje jer nije znao niti čitati niti pisati, niti je posjedovao bilo kakvo naučno obrazovanje."

Nakon ovih njegovih izjava obratili smo profesoru Moore-u: "To što ste vi rekli je tačno ali je daleko od istine i dokaza iz Kur'ana i hadisa koje smo vam mi prezentirali a koji se odnose na embriološku nauku. Zašto ne pogledati istini u oči i u potpunosti ne iznijeti na svjetlo sve kur'anske ajete i hadise koji govore o vašoj užoj specijalnosti?"Profesor Moore je odgovorio da je on uvrstio odgovarajuće napomene na odgovarajućim mjestima u svojoj specijalizovanoj naučnoj knjizi. Međutim, ponudio nam je da sačinimo neke islamske dodatke za citatima svih relevantnih kur'anskih ajeta i Poslanikovih (saws) hadisa ističući njihove razne nadprirodne aspekte te bi on te dodatke uvrstio u svoju knjigu na odgovarajućim mjestima. Ovo je učinjeno nakon čega je profesor Moore napisao predgovore ovim islamskim dodacima i rezultat je ovo što vidite pred vama**. Na svakoj stranici na kojoj su sadržane činjenice iz embriološke nauke, citirali smo kur'anske ajete i hadise Vjerovjesnika (saws) koji dokazuju da se Kur'an i hadisi ni sa čim ne mogu porediti.

Kao što vidimo na osnovu svega ovoga, ono čega smo danas svjedoci jeste činjenica da je pred nama jedno novo vrijeme u kojem će se o Islamu moći razgovarati sa fer i nepristranim umovima.--------------------------------------------------------------------------------

* Rani oblik embria karakterističan za sisare.

** Primjerci knjige u kojoj su uvršteni islamski dodatci su, prevodioc predpostavlja, prikazani na video kaseti na osnovu koje je i napisan ovaj tekst op.p.

Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

44

Subota, 07. August 2004

Razvoj čovjeka III


Faze u razvoju embria

Predstavljamo vam Dr. G. C. Goeringer-a, predavača na predmetu medicinske embriologije na katedri za ćelijsku biologiju Medicinskog Fakulteta na Georgetown Univerzitetu u Washington-u, D.C.. Imali smo priliku sastati se sa Dr. Goeringerom i tom prilikom smo ga pitali da li je historija embriologije zabilježila bilo koga ko je spominjao različite stadije u toku razovoja embria, te da li je u vrijeme poslanika Muhammeda (saws) ili u vijekovima poslije njega postojala ikakva literatura iz oblasti embriologije koja je isticala te stadije, ili se pak do spoznaje činjenice da se razvitak embria odvija u fazama došlo tek polovinom 19. Stoljeća. Odgovor koji smo dobili je bio da su još stari Grci pokazivali interes za izučavanje emgriologije te da su mnogi od njih pokušali opisati šta se to dešava sa fetusom i kako se on razvija.

Mi smo se složili sa profesorom Goeringerom da je Aristotel, pored ostalih, nastojao iznijeti teorije o detaljima ovog pitanja, međutim, šta je bilo sa spomenom o fazama razvoja?

Nama je poznato da o ovim fazama nije bilo govora sve do polovine 19. stoljeća, a njihovo postojanje naučno nije bilo dokazano sve do pocetka 20. stoljeća. Nakon duge diskusije, profesor Goeringer je potvrdio da prije ovoga otkrića od prije oko 100 godina nije bilo pomena ni o kakvim fazama u razvoju embria. Mi smo ga potom upitali da li postoji specifična terminologija koja se veže za ove faze slično terminologiji koja se nalazi u Kur'anu. Njegov odgovor je bio negativan. Nase sljedeće pitanje je glasilo: "Koje je vaše mišljenje o terminima koje Kur'an koristi prilikom opisivanja stadija kroz koje fetus prolazi?". Povno je uslijedila duža diskusija da bi nakon toga Dr. Goeringer na Osmoj Saudijskoj Medicinskoj Konferenciji održao predavanje na tu temu. U svom predavanju je istakao činjenicu da naučnici do nedavno upošte nisu bili svjesni postojanja ovih faza te je ukazao na sveobuhvatnost i preciznost spomenutih kur'anskih izraza korištenih za opis razvoja fetusa, izraza koji jasno ukazuju na potpunu istinu. Poslušajmo riječi profesora Goeringera kojima on izražava svoje mišljenje:

"U relativno malom broju ajeta, Kur'an sadrži sveobuhvatan opis ljudskog razvoja od momenta spajanja polnih ćelija pa sve do formiranja organa. Ovakav zapis, uključujući klasifikaciju, terminologiju, opis, kompletnost i jasnost, predhodno nije postojao. U većini slučajeva, ako ne i u svim slučajevima, ovaj opis je na vijekove stariji od onoga što na ovu temu nalazimo u tradicionalnoj naučnoj literaturi."

Začetak bez oca - mašta ili stvarnost?

Dijalog sa profesorom Goeringerom nas je doveo to rasprave o činjenici koja je tek nedavno otkrivena i koja bi trebala eliminisati svaku kontraverziju po pitanju na koje se odnosi ovaj podnaslov. Iako je rođenje Isaa (as) od strane djevice dio kršćanskih vjerovanja, neki među njima insistiraju da je Isa (as) morao imati oca jer je rođenje djeteta od strane djevice "načno nemoguća stvar". Oni na ovome insistiraju a izgleda ne znaju da do začeća zbilja može doci i bez intervencije oca (bez polnog odnosa op.p). Kur'an im odgovara i navodi primjer stvaranje Adema (as):

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.
(Prevod značenja Kur'ana 3:59)

Postoje tri primjera koja ukazuju na tri različita načina nastanka zivota:

1. Adem, koji je stvoren i bez majke i bez oca;

2. Hava, koja je stvorena bez majke;

3. Isa, koji je stvoren bez oca.

Dakle, onaj koji je bio sposoban da Adema (as) stvori i bez majke i bez oca je, također, bio sposoban stvoriti Isaa (as) samo od majke a bez oca. Uprkos ovome, kršćani i dalje nastavljaju insistirati na svojoj teoriji iako im je Allah (swt) poslao mnoge dokaze koji ukazuju na njihovu pogrešku. Kada su upitani zašto ustrajavaju na svome stavu po ovom kontraverznom pitanju, odgovaraju da nikada nisu vidjeli niti čuli da je iko ikada došao na ovaj svijet bez oca ili majke. Međutim, moderna nauka nam danas kazuje kako mnoge životinje i stvorenja ovog svijeta bivaju rođeni bez oplodnje od strane mužjaka date vrste. Na primjer, mužjak pčele nije ništa drugo do jaje koje nije oplođeno od strane mužjaka, dok od jajeta koje mužjak oplodi nastaje ženak ose. Čak šta više, mužjaci pčele nastaju od jaja pčele matice i, kao što smo već naveli, bez oplodnje mužjaka. Životinjski svijet je prepun ovakvih primjera. Nauka danas, također, ima mogućnost proizvesti određene stimulanse koji djeluju na jaja ženke nekih organizama tako da do razvoja dođe bez oplodnje od strane mužjaka.

Pogledajmo izjavu profesora Goeringera: "Gledajući na ovaj problem s jedne druge tačke gledišta, bitno je istaći da neoplođena jaja mnogih vrsta vodozemaca i nižih oblika sisara mogu biti aktivirana mehaničkim putem (npr. probadanjem iglom), ili fizičkim putem (recimo toplotom), ili hemijskih putem (koristeći razne hemijske supstance) te na taj način nastaviti svoj razvoj. Kod nekih vrsta, ovakav oblik obnavljanja je normalan."

Allah (swt) nam je ponudio definitivan odgovor i iskoristio Adema (as), u kojeg i sami kršćani vjeruju, kao primjer ljudskog bića koje nema ni oca ni majke. Međutim, krišćani smatraju nemogućom činjenicu da čovjek moze biti rođen bez oca uprkos navedenoj analogiji koju im Allah (swt) u Kur'anu pruža na primjeru Adema (as):

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.
(Prevod značenja Kur'ana 3:59)

Allahova je volja da smo došli do takvih naučnih saznanja i otkrića koja jedno za drugim potvrđuju istinu koja je objavljena u Kur'anu. Značenje pojedinih ajeta uspjevaju spoznati jedino prvaci među učenjacima i naučnicima što ukazuje da čuda koja Kur'an nudi nikada neće izgubiti na vrijednosti niti će biti iscrpljena.

Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga.
(Prevod značenja Kur'ana 34:6)

Allah, slavljen i uzvišen neka je On, je u Kur'anu rekao:

A sigurno ćete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena.
(Prevod značenja Kur'ana 38:88)

Allah (swt) je, također, rekao

Svaki nagovještaj (predskazanje) ima svoje vrijeme, i vi ćete znati!
(Prevod značenja Kur'ana 6:67)

Kao što je i rekao:

Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod značenja Kur'ana 41:53)
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

45

Nedjelja, 08. August 2004Kur'anski opis unutarnjeg i vanjskog izgleda fetusa

U ovom poglavlju vam predstavljamo Dr. Marshall Johnson-a, umirovljenog profesora anatomije i biologije razvoja sa Thomas Jefferson Univerziteta u Filadelfiji (Pennsylvania, USA). U toku 22 godine koliko je tamo proveo, Dr. Johnson je obavljao dužnosti redovnog profesora anatomije, šefa katedre za anatomiju, te direktora Daniel Daugh Instituta. Profesor Johnson je također bio predsjednik Teratološkog Udruženja*. Autor je preko 200 objavljenih naučnih radova. Prvu priliku da se sastanemo sa Dr. Johnsonom smo imali za vrijeme Sedme Saudijske Medicinske Konferencije na kojoj je oformljen specijanli odbor sa zadatkom istraživanja naučnih aspekata Kur'ana i Sunneta.Na prvom sastanku ovog odbora, profesor Johnson je upitao šta je to na čemu odbor radi. Kazali smo mu da je predmet našeg izučavanja povezanost 1400 godina starih navoda iz Kur'ana i Sunneta sa činjenicama koje nam donose moderni naučnici. Nakon što je upitao za primjer onoga o čemu govorimo mi smo mu naveli činjenice o kojima smo već govorili u predhodnih par poglavlja a to su naučna saznanja koja nam govore da se razvoj čovjeka u utrobi majke odvija u nekoliko zasebnih stadija - nešto o čemu nam je Kur'an govorio još prije 1400 godina.

Čuvsi ovo, profesor Johnson je bio zaprepašten te je svoja osjećanja izrazio sledećim riječima: "Ne, ne, ne! Da li vi uopšte znate o čemu pričate?".

Mi smo razumjeli njegovu ovakvu reakciju znajući da je on jedan od vodećih naučnika u SAD. On je, naravno, znao da su nakon otkrića mikroskopa u 16. stoljeću, ljekari tokom čitavog 17. stoljeća smatrali da je svako ljudsko biće začeto u spermi muškarca. Ova slika (koja zbog njene nedostupnosti ovdje nije prikazana) je od strane naučnika u 17. i početkom 18. stoljeća bila korištena kao 'dokaz' ove tvrdnje. Nakon otkrivanja ženske jajne ćelije i utvrđivanja činjenice da je ona veća od spermatozoida, uloga muškarca u začetku novih ljudskih bića je u 18. stoleću bila potpuno zapostavljena, baš na način na koji je i uloga žene bila zapostavljena u 17. stoljeću.

Tek sredinom 19. stoljeća su naučnici počeli shvatati da se razvoj embria odvija u nekoliko uzastopnih stadija. Iz ovog razloga je profesor Johnson ustao i uzviknuo "Ne, ne…!?" kada mu je rečeno da su ove informacije sadržane u Kur'anu već 1400 godina. Nakon ove njegove reakcije mi smo mu u ruke dali primjerak Kur'ana te mu pokazali ovaj ajet koji je on procitao na svom maternjem jeziku:

Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite, a On vas postepeno stvara?!
(Prevod značenja Kur'ana 71:13-14)

Potom smo mu pokazali ovaj ajet:

...On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove (oblike), jedan za drugim, u tri tmine...
(Prevod značenja Kur'ana 39:6)

Pročitavši ovo, profesor Johnson je sjeo te rekao: "Ovo može biti objašnjeno jednom od sledeće tri mogućnosti. Prva mogućnost je da su ovi navodi rezultat puke slučajnosti."

Kao dokaz apsurdnosti ove mogućnosti smo prikupili više od 25 kur'anskih navoda, prezentovali ih Dr. Johnsonu te ga potom upitali: "Je li moguće da su svi ovi navodi puka slučajnost?" Kur'an, čak šta više, kao što smo to već ranije u knjizi spomenuli, navodi i imena za svaku od faza u toku ljudskog razvoja: prva faza je nazvana Nutfah, ili kapljica vode, druga faza je nazvana 'alaqah, ili nešto nalik na pijavicu, treća je nazvana mudghah, ili sažvakana substanca, četvrta je opisana riječju kosti, a peta je okarakterisana odjevanjem kostiju mesom. Može li sve ovo biti slučajnost? Odgovor Dr. Johnsona je bez oklijevanja bio: "Ne!".

Mi smo zatim željeli znati koje su preostale mogućnosti na koje je profesor Johnson ranije aludirao na što je on rekao: "Sledeća mogućnost jeste da je Muhammed raspolagao moćnim mikroskopom."

Naš odgovor je glasio: "Vi ste svjesni da se do ovako tačnih i specificnih informacija o kojima govori Kur'an može doći samo putem veoma jakog mikroskopa. Onaj ko bi na raspolaganju imao jedan takav mikroskop bi također morao imati pristup veoma razvijenoj tehnologiji koja se mora odraziti na njegov svakodnevi život uključujući kuću, hranu, vođenje rata itd. Također znate da je napredak tehnologije proces u kojem učestvuju čitave zajednice ljudi te da se tehnologija prenosi sa koljena na koljeno."

Profesor Johnson se nasmijao i rekao: "Imao sam priliku vidjeti kako je izgledao prvi mikroskop na svijetu. Nije uvećavao više od 10 puta i upšte nije davao jasnu sliku.".

Poslanik Muhammed (saws) nikada nije imao pristup nikakvoj naučnoj opremi niti mikroskopu. Dakle, jedini zaključak koji možemo iz svega izvesti jeste jedina preostala mogućnost a to je da je on bio Allahov poslanik. Nakon ovoga, profesor Johnson je postao zainteresovan za izučavanje kur'anskih navoda vezanih za nauku koncetrišući se na navode o fazama u razvolju ljudskog organizma u utrobi majke jer je to oblast njegovog istraživanja. Dok su Dr. Moore i ostali naučnici koje smo već naveli diskutovali o vanjskom izgledu fetusa i onome što Kur'an o tome kaže, profesor Johnson se usmjerio ka kur'anskim detaljima koji navode pojedinsoti ne samo vanjskog izgleda fetusa neko i onoga što se događa u njegovoj unutrašnjosti.
Slika 6.2 Mikroskopska fotografija koja prikazuje 15 dana star embrio (označen slovom B) zakačen za zid materice.

Ukratko, prema riječima profesora Johnsona, Kur'an opisuje ne samo razvoj vanjskog oblika embria nego ističe i stadije nastajanja i razvoja embria, odnosno funkcije koje se odvijaju u njegovoj unutrašnjosti te pri tome ukazuje na sve bitne činjenice do kojih je nauka uspjela doći.

Na primjer, ovaj crtež mudghah-e ili sažvakane substance (slika 6.3) je samo jedna od stvari koje je profesor Johnson koristio kao dokaz u svojoj prezentaciji nakon studiranja spomenutih ajeta.
Slika 6.3 Izgled embria starog mjesec dana.

Ova slika pokazuje vanjski izgled embria: uvijen ublik sa vidljivim izbočinama i brazdama koje podsjećaju na otiske zuba, zatim malo veće brazde u gornjem dijelu te obla površina zametka. Sve ovo embriu daje lahko raspoznatljive karakteristike iako je u ovoj fazi njegova dužina samo jedan centimetar.

Ukoliko bismo rasjekli ombrio i pogledali unutarnje organe, našli bismo većinu njih već potpuno oformljenih kao što se to i ovdje vidi. Takđer se iz ove slike može vidjeti da su neki od dijelova tijela isto tako već oformljeni dok neki još uvjek nisu.

Kako bismo onda opisali ovakav embrio? Kako bismo ga nazvali? Može li se reći da ovo već predstavlja oformljen organizam? Vidimo, kao što rekosmo, da su neki dijelovi već oformljeni a neki nisu. Da li ovo onda zovemo oformljen zametak ili ne? Ne postoji bolji opis ovog stadija u razvoju embria od onoga datog u Kur'anu: ...mudghah (substanca koja kao da je sažvakana) djelimično oformljena a djelimično neoformljena... (vidi Kur'an 22:5).
Slika 6.4 Fotografija embria starog 28 dana.

Pogledajmo riječi profesora Marshal Johnsona kojima on iznosi zaključke svog istraživanja: "Kao naučnik, ja se bavim samo stvarima koje mogu fizički vidjeti. Jedna od stavri koje mogu vidjeti i razumjeti su riječi koje su mi prevedene iz Kur'ana. Kao što sam vam već navodio primjer, ukoliko bih se ja sada mogao vratiti u to vrijeme, znajući ono što znam danas, ne bih bio u stanju dati opis embria onako dobro kako je on dat u Kur'anu. Ne vidim ni jedan dokaz koji bi išao u prilog onima koji kažu da je ova osoba, Muhammed, sam došao do ovakvih zaključaka. Stoga, ne vidim ništa što bi bilo protiv tvrdnje da je prilikom pisanja Kur'ana moralo doći do božanske intervencije!".Slika 6.5 Diagram primitivnog kardiovaskularnog sistema embria za vrijeme 'alaqah stadija. Embrio ima izgled ugruška krvi zbog relativno velike količine krvi koja se u njemu nalazi.


I zaista, Kur'an jeste Objava. Jedino što preostaje ljudskom rodu jeste da slijede primjere ovih velikih naučnika i priznaju da je Allah (swt) onaj koji je u ovoj Svetoj Knjizi Muhammedu (saws) objavio dio od Svog sveobuhvatnog znanja. To je knjiga u kojoj je Allah (swt) obećao da će ljudski rod vremenom otkrivati znakove (dokaze) koji potvrđuju da je Kur'an zbilja Allahov govor.

Uzvišeni i Slavljeni Allah je u Kur'anu rekao:

A sigurno ćete saznati vijest (značenje) njegovu (Kur'ana) nakon (izvjesnog) vremena.
(Prevod značenja Kur'ana 38:88)

Allah je također rekao:

Svaki nagovještaj ima svoje vrijeme, i vi ćete znati!"
(Prevod značenja Kur'ana 38:88)

Te je rekao:

Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod značenja Kur'ana 38:88)--------------------------------------------------------------------------------

* Teratologija je naučna oblast koja izučava slučajeve u kojima majke rađaju defektne bebe.
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

46

Ponedjeljak, 09. August 2004
Pojava novih bolesti uslijed raširenosti bluda i razvrata


Profesor T. V. N. Persaud: “Nemam ni jednu trunku sumnje da je ovo bila božanska inspiracija koja je Muhammeda vodila u iznošenju ovakvih tvrdnji!”


Predstavljamo vam Dr. T. V. N. Persaud-a, profesora anatomije, profesora pedijatrije i nauke o dječijem zdravlju, te profesora akušerstva, ginekologije i nauke o razmnožavanju sa Manitoba Univerziteta u Kanadi (Winnipeg, Manitoba) gdje je 16 godina radio kao šef katedre za anatomiju. Profesor Keith Moore nas je upoznao sa Dr. Persaudom kao nepristrasnim naučnikom čija je glavna preokupacija traženje Istine. Kao autor 22 knjige i 181 naučnog rada, profesor Persaud je veoma poznat u svojoj struci. Godine 1991. je od Udruženja Kanadskih Anatoma primio priznanje “J. C. B. Grant Award”. U svojim knjigama je citirano nekoliko kur’anskih ajeta kao i Poslanikovih (saws) hadisa o kojima je također govorio na nekoliko naučnih skupova na kojima je učestvovao.

Evo jednog hadisa kojeg je profesor Persaud studirao:

“Nakon što nad zametkom (nutfah) prođu 42 noći, Allah pošalje meleka koji novom biću da oblik i napravi mu uši, oči, kožu, meso i kosti. Potom melek upita: ‘Gospodaru, je li muško ili žensko?' i tvoj Gospodar odluči kako želi a melek to zapiše.” (Hadis prenosi Muslim)

Ova slika (nije prikazana jer nam nije dostupla op.p) prikazuje fetus u 35-om danu njegovog života i kao što vidimo novi organizam još uvijek nema ljudsku formu. Na sledećoj slici vidimo isti taj fetus samo je ovog puta star 42 dana. “Još uvijek”, kaže Dr. Persaud, “na fetusu ne možemo uočiti ljudsku formu.” Ova ilustrativna slika 7.1 napravljena od strane agencije CIBA, prikazuje taj 42 dana star fetus. Samo sedam dana poslije, u toku sedme sedmice (dakle tik nakon 42 dana), slika je potpuno promijenjena kao što možemo vidjeti na slici 7.2. Poslanikov hadis nam o ovome kaže:


“Nakon što nad zametkom (nutfah) prođu 42 noći, Allah pošalje meleka koji novom biću da oblik i napravi mu uši, oči, kožu, meso i kosti…”

Slika 7.2

Dr. Persaud je prezentovao mnogo svojih istraživanja na temu povezanosti Kur’ana i Sunneta sa modernom naukom.Evo još jednog hadisa kojeg je profesor persaud izučavao i na osnovu kojeg je držao predavanja:

Ako blud i razvrat postoje među ljudima i onda se pokažu kao uobičajena i otvorena praksa, zaraze i nove bolesti koje prije nisu postojale će se pojaviti i među njima raširiti. (Hadis prenose Ibn Madze i Al-Hakim

Pročitajmo kako profesor Persaud objašnjava ovaj hadis:

“Opšte je poznto i prihvaćeno da su ove maligne (zloćudne) promjene koje zahvataju dio materice povezane sa starosnom dobi žene, učestalošću polnih odnosa, te brojem partnera. Nekoliko epidemioloških studija je jasno pokazalo značajnu povezanost između činjenice koliko osoba ima partnera i velikog broja slučajeva pojave karcinoma materice (tj. jednog njenog dijela kojeg prevodioc zbog nepoznavanja tematike nije u stanju adekvatno identificirati - latinski: uterus cervix; op.p). Na posljedice i opasnost seksualnih odnosa sa više partnera i na nenormalan način je ukazano u ovom hadisu još prije 1400 godina. Riječ koja je u hadisu korištena za blud i razvrat, kako mi kažu, obuhvata značenje ne samo ta dva pojma nego i homoseksualnost, seks sa životinjama i sve ostale perverznosti tako da uopće nije pretjerano kazati da i herpes kao i AIDS predstavljaju jasne primjere novih bolesti za koje trenutno nemamo lijek.”

Danas možemo razumjeti značajnost ovog hadisa zbog homoseksualnosti, prostitucije, bluda i razvrata koji su postali veoma rašireni i čak ozakonjeni u mnogim zapadnim državama. Nije proteklo mnogo godina od početka seksualne revolucije a da su sve ove bolesti o kojima je profesor Persaue govorio postale jako raširene, a neke od njih, kao što je AIDS, i danas predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem. Riječi Poslanika (saws) su veoma precizne i tačne. AIDS (vidi sliku 7.3) je odličan primjer bolesti koja nije postojala u ranijim generacijama a koja se sada zapanjujuće brzo širi ulivajući strah u mase ljudi koji su njene potencijalne žrtve.Slika 7.3 HIV virus koji uzrokuje AIDS.Profesoru Persaudu moramo izraziti našu zahvalnost za sav trud koji je uložio. Kada smo ga upitali za mišljenje o ovom fenomenu sa kojim je lično jako dobro upoznat zbog mnogih istraživanja koja je na njemu izvršio, izjavio je sledeće: “Meni se čini da je Muhammed bio sasvim običan čovjek. Niti je mogao čitati niti pisati. Bio je potpuon nepismen. Uz sve to, riječ je o vremenu prije 1400 godina. Dakle, imamo nepismenog čovjeka koji daje dalekovide izjave koje su - na naše zaprepaštenje – tačne u navodima vezanim za prirodne nauke. Ja lično ne mogu prihvatiti da je ovo bila puka slučajnost jer se radi o previše tačnih detalja. Stoga, kao ni Dr. Moore, nemam ni jednu trunku sumnje da je božanska inspiracija ili objava bila ta koja ga je vodila u iznošenju ovakvih tvrdnji!”

Ove objave i jesu poslaniku Muhammedu (saws) došle od Allaha. On (swt) ih je poslao iz Svog znanja, kao što Sam o tome kaže:

Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna…
(Prevod značenja Kur’ana 4:166)


Ova knjiga, Kur’an, nam je Vodič, Dokaz, Provjerena i Vječna Istina koja će među nama ostali da Posljenjeg Dana.
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »pazarac1234« je muško

Postovi: 4

Datum registracije: 11.08.2004

Lokacija: Novi Pazar-Srbija

 • Poruku poslati

47

Srijeda, 11. August 2004

Citirano

Orginalno od Prolazzznica
CITAT:

Pitanje koje mozemo postaviti svakom pripadniku krscanske vjere:

Sta kaze Biblija o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,?

Odgovor je uvjek isti: Nista!

Pitanje koje mi postavljamo: Kako nista??? Kako Biblija nekaze nista o covjeku Muhammedu, koji je odgovoran za stvaranje drustva, rasprostranjenog sirom svijeta i koje sacinjavaju milioni vjernika, koji na osnovu njegovog autoriteta vjeruju u:

1. cudotvorno rodzenje Isusa (Isaa, alejhisselam)
2. da je Isus Mesija
3. da je ozivljavao mrtve Bozijom dozvolom, i da je lijecijo one koji su rodzeni slijepi, i to sve sa Bozijom dozvolom.ODGOVOR:
Pre nego sto postavite ovako GLUPO pitanje trebalo bi da procitate osnovne podatke o vremenu nastanka pojedinih religija i njihovih svetih knjiga.
Islam(odnosno Muhamed) kao religija se pojavio oko 600 godina posle Isusa Hrista. Dakle 600 godina. U tom periodu su i nastali(napisani, zapisani) svi delovi Starog i Novog Zaveta, pa je i logicno da u njima nema ni reci o Muhamedu i islamu.
A logicno je sasvim da se u Kuranu pomene Isus Hristos i hriscanstvo jer je to nesto sto je tada postojalo vec vise od 600 godina.

ed

Veteran

(61)

 • »ed« je muško

Postovi: 3.336

Datum registracije: 17.12.2002

Lokacija: D

 • Poruku poslati

48

Srijeda, 11. August 2004

Nicega cudnog nema u tome da Bog preko svog Poslanika obavijesti covjeka o onome sto se desilo i o onome sto ce se desiti. Muslimani vjeruju da je Bog preko Isusa a.s. a o cemu govori Biblija u Ponovljenom zakonu nagovijestio dolazak Muhammeda a.s. i tu nema nicega cudnog. Zato se za gornje pitanje nikako ne moze reci da je glupo vec je glupo to pitanje nazvati glupim.
Čvrsto je ubijeđen u svoje stavove. Nemojte ga zbunjivati činjenicama!

 • »pazarac1234« je muško

Postovi: 4

Datum registracije: 11.08.2004

Lokacija: Novi Pazar-Srbija

 • Poruku poslati

49

Srijeda, 11. August 2004

Citat:
Muslimani vjeruju da je Bog preko Isusa a.s. a o cemu govori Biblija u Ponovljenom zakonu nagovijestio dolazak Muhammeda a.s. i tu nema nicega cudnog.

Odgovor: Pa u citatu koji sam naveo u prethodnom odgovoru se kaze da Biblija o Muhamedu ne govori nista, a ti pak tvrdis da ona najavljuje njegov dolazak.Pa onda sami se usaglasite, da li govori o Muhamedu ili ne.
I jos jedna stvar, da li ste svi koji se ovde pozivate na Bibliju istu i procitali?

Sandzacki_sin

Zlatna sredina

(10)

 • »Sandzacki_sin« je muško

Postovi: 579

Datum registracije: 20.03.2004

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

50

Srijeda, 11. August 2004

Esselamu alejkum

Tema je "Dajte naučne dokaze čija je religija prava", a ne čija nije.

A ti budi frajer pa daj jedan naučni dokaz da je tvoja religija prava.
[SIZE=3]Istina koja oslobađa je najčešće ona istina koju ljudi ne žele da čuju.[/SIZE]

Ibn Masud

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 366

Datum registracije: 07.02.2004

Lokacija: New Jersey, USA

 • Poruku poslati

51

Četvrtak, 12. August 2004

pazarac1234, prije nego sto zapocnes diskusiju sa nama Muslimanima, vrlo je vazno da kazes kojoj vjeri pripadas (jesi li musliman, katolik, pravoslavac, ateista i tako dalje.?) da bi znali kakve imas pretpostavke. Jer ako si kriscanin, onda nebi imao problema sa prorocanstvima u Starom Zavetu i tako dalje. A ako si ateista i ne vjerujes u Boga, onda je naravno tesko za tebe da verujes da je Muhamed (saws) naglasen u Bibliji, jer ti ne verujes u revelaciju Starog Zaveta, Novog Zaveta i Kur'ana. Zato vrlo je vazno da nam kazes kakve pretpostavke imas o religiji, Bogu, i svetim knjigama. Jer svaka diskusija pocinje sa osnovnim nacelom ili aksiom.

Takodje, zasto te interesuje da li smo mi Muslimani upuceni u Biblijsko znanstvo ili ne ??? Jesi li dosao da analiziras nase znanje o Bibliji ili ?????

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

52

Četvrtak, 12. August 2004
O osjetilnim svojstvima kože

Dr. Tejatat Tejasen: “La ilahe illallah, Muhammedu-r-resulullah!”

Ovaj čovjek je izgovorio šehadet i time objavio da je postao musliman. Desilo se to na Osmoj Saudijskoj Medicinskoj Konferenciji koja je zasijedala u Rijadu. Riječ je o profesoru Tejatat Tejasen-u, šefu katedre za Anatomiju na Chiang Mai Univerzitetu u Tailandu, koji je prije toga vrsšo funkciju dekana Medicinskog Fakulteta na istom univerzitetu.

Predočili smo profesoru Tejasenu neke kur’anske ajete i hadise koji se odnose na njegovu užu specijalnost - anatomiju. On je tom prilikom iznjeo komentar da i Budističke svete knjige (Dr. Tejasen je u to vrijeme bio budista op.p.) navode tačne opise faza u razvoju embria. Mi smo mu kazali da smo vrlo nestrpljivi da vidimo te opise i naučimo više o tim knjigama. Godinu dana kasnije, profesor Tejasen je posjetio Univerzitet Kralja Abdul-Aziza gdje smo ga mi podsjetili na njegovu prijašnju izjavu. On nam se izvinuo i rekao da je tu izjavu dao bez da je prije toga dovoljno ispitao stvar. Nakon što je provjerio Budističke svete knjige našao je da one ne sadrže ništa što bi bilo relevantno po datom pitanju.

Nakon ovoga, profesoru Tejansenu smo predstavili predavanje profesora Keith Moore-a koje govori o podudarnosti moderne embriologije sa onim što sadrže Kur’an i Sunnet. Pitali smo profesora Tejansenu da li poznaje profesora Keith Moore-a na što je on odgovorio da ga, naravno, poznaje dodajući da je profesor Moore jedan od vodećih svjetskih naučnika u tom polju.

Kada je profesor Tejansen prostudirao ovo predavanje i on je također ostao zapanjen. Mi smo mu potom postavili nekoliko pitanja vezanih za njegovu specijalnost. Jedno od pitanja se odnosilo na moderna otkrića iz oblasti dermatologije (medicinske nauke koja se bavi izučavanjem i liječenjem kože op.p). Pitanje se odnosilo da to da li bi čovjek prestao osjećati bol prouzrokovan opekotinama. Odgovor Dr. Tejasena je bio: “Da, ukoliko su opekotine duboke!”

Dr. Tejasenu smo se obratili sljedećim riječima: “Vjerujemo da će vam biti interesantno da saznate da u ovoj knjizi, Kur’anu, postoji 1400 godina star opis koji govori o momentu kazne za nevjernike koji će biti prženi džhennemskom vatrom. Ovaj opis kaže da, kada im koža izgori, Allah će nevjernicima dati novu kožu kako bi mogli osjetiti kaznu koja im se daje, time ukazujući na činjenicu da se nervi preko kojih osjećamo nalaze u koži.” Ajet glasi:

One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar.
(Prevod značenja Kur’ana 4:56)

Upitali smo: “Da li se slažete da je ovdje, prije 1400 godina, ukazano na bitnost činjenice da se nervi preko kojih osjećamo završavaju u koži?” Dr. Tejasen je odgovorio: “Da, slažem se. Poznavanje činjenica o osjetilnosti je očigledno prisutno već dugo vremena jer vidimo da se kaže da ako neko nešto pogriješi biti će kažnjen gorenjem u vatri a zatim će Allah toj osobi dati novu kožu i njome je prekriti kako bi ponovo osjetila bolnu patnju. To znači da su oni još prije mnogo godina znali da se receptori (prijemnici) za osjećaj bola moraju nalaziti u koži te su govorili o obnavljanju kože.”

Koža (slika 8.1) je centar osjećaja opekotina. Dakle, ukoliko bi koža potpuno izgorila, čovjek gubi osjećaj bola. Iz ovog razloga će Allah (swt) kazniti nevjernike na Sudnjem Danu time što će im vraćati njihove kože sve jednu iza druge, kao što je to On, Uzvišeni, rekao u Kur’anu:

One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar.
(Prevod značenja Kur’ana 4:56)

Profesora Tejasena smo dalje upitali: “Je li moguće da su ovi ajeti poslaniku Muhammedu (saws) mogli doći iz nekog ljudskog izvora?” Profesor Tejasen je priznao da čovjek nije mogao biti izvor tog znanja ali je ostao zapitan od kuda je Muhammed to mogao saznati? Naš odgovor je glasio: “Od Allaha, onog koji je najviše hvaljen i uzvišen.” “Ali ko je upošte Allah?”, bilo je profesorovo sljedeće pitanje.

Nas odgovor je glasio: “On je Stvoritelj svega što postoji. Ako spoznate neku mudrost, to je zato što mudrost dolazi samo od Onoga koji je Najmudriji. Ako dođete do nekog novog saznanja o stvaranju svemira, onda je to iz razloga što je svemir djelo Onoga koji posjeduje svo znanje. Ako nađete savršenost u stvorenjima, onda to ukazuje na činjenicu da su ta stvorenja stvorena od strane Onoga koji najbolje poznaje stvari. I ako nađete milost, onda je to svjedok činjenice da ona dolazi od Najmilostivijeg. Na isti način, ako shvatite stvaranje kao dio jedog jedinstvenog poredka gdje je sve čvrsto povezano, onda je to pokazatelj da je to stvaranje djelo Jedinog Stvoritelja, slavljen i uzvišen neka je On.”Profesor Tejasen se složio sa onim što smo rekli. Vratio se u svoju zemlju gdje je odrzao nekoliko predavanja o njegovim novih saznanjima i otkrićima. Prenešeno nam je da je 5 njegovih studenata, kao rezultat ovih predavanja, prešlo na Islam. Potom je uslijedila Osma Saudijska Medicinska Konferencija prilikom koje je profesor Tejasen prisustvovao na nekoliko izlaganja o tome šta Kur’an i Sunnet kažu o medicini.

Protekla su 4 dana u kojima je profesor Tejasen razgovarao sa učenjacima, muslimanima i nemuslimanima o ovom fenomenu Kur’ana i Sunneta. Na koncu, Dr. Tejasen je ustao i izjavio:

“U protekle 3 godine sam postao zainteresovan za Kur’an kojeg sam dobio od šejha Abdulmedžid Az-Zindanija. Prošle godine sam od šejha također dobio tekst kojeg je napisao profesoor Keith Moore. Šejh me zamolio da prevedem taj tekst na Tai jezik i održim par predavanja muslimanima u Tailandu. Ja sam ispunio ovaj njegov zahtjev i to možete potvrditi na kaseti koju sam šejhu donjeo kao poklon. Na osnovu mog ličnog istraživanja, i na osnovu onoga što sam saznao na ovoj konferenciji, ja vjerum da sve ono što je zabilježeno u Kur’anu prije 1400 mora biti istina koja se može dokazati naučnim putem. S obzirom da vjerovjesnik Muhammed nije mogao ni čitati ni pisati, Muhammed je morao biti poslanik i dostavljač ove istine koja mu je bila objavljena kao pouka od Jedinog Stvoritelja. Ovaj stvoritelj mora da je Allah, ili Bog. Stoga, smatram da je vrijeme reći ‘La ilahe illallah’, niko nije dostojan da mu se robuje osim Allaha, ‘Muhammedu-r-resullullah’, Muhammed je Allahov poslanik…”

“Mnogo sam naučio ne samo iz naučnih predavanja koja su održana ovdje na konferenciji nego i sastajući se sa mnogim velikim naučnicima te postajući prijatelj sa nekima od njih. Najdragocjenija stvar koju sam dobio na ovoj konferenciji jeste ‘La ilahe illallah Muhammedu-r-resullullah’ i to što sam postao musliman.”

Istina zaista dolazi od Allaha (swt) koji je u Kur’anu rekao:

Oni kojima je dato znanje dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga!
(Prevod značenja Kur’ana 34:6)
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

53

Četvrtak, 12. August 2004

Kur’an o mozgu

Allah (swt) je u Kur’anu, govoreći o jednom od zlih nevjernika koji je poslaniku Muhammedu (saws) zabranio obavljanje namaza kod Kabe, rekao:

Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku*, kiku lažnu i grješnu.
(Prevod značenja Kur’ana 96:15-16)Zašto je Kur’an opisao prednji dio glave kao nešto što laže i čini grijeh. Zašto je Kur’an rekao da ta osoba laže i čini grijeh? Postoji li veza predneg dijela glave sa laganjaem i griješenjem?

Ako pogledamo lobanju s prednje strane glave, vidjet ćemo prednji dio mozga. Šta nam fiziologija kaže o funkciji ovog dijela? Knjiga pod naslovom “Osnove Anatomije i Fiziologije” o ovom dijelu mozga kaže: “Motivacija kao i predviđanje i planiranje pokreta se odvija u donjem dijelu prednje lobanje tzv. prednji mozak (slika 9.1). Ovo je region moždane opne koji obavlja funkciju asociranja…Vezano za njegovu povezanost sa motivacijom, ovaj prednji dio se također smatra funkcionalnim centrom za agresiju…”Dakle, ovaj dio mozga je odgovoran za planiranje, motivaciju i iniciranje dobrog i lošog ponašanja, te je odgovoran za izgovanje laži i pričanje istine. Uzimajuci ovo u obzir, sasvim je prikladno opisati prednji dio glave kao dio koji laže ili čini grijeh ukoliko osoba laže i griješi, kao što je Kur’an rekao: “…kiku*, kiku lažnu i grješnu…”. Prema profesoru Keith Moore-u, naučnici su do ovog otkrića o funkciji prednjeg dijela mozga došli u posljenjih 60 godina.
Slika 9.2 Prikaz dijelova mozga i funkcije koju obavljaju.
(Izvor: Osnove Anatomije i Fiziologije, Seeley sa grupom autora, strana 210 $).--------------------------------------------------------------------------------

* Arapska rijec koja je koristena u Kur’anu jeste naasiyah sto znaci ‘prednji dio glave’.

$ Sve slike čije je objašnjenje označeno ovim znakom ( $ ) su preuzete iz knjige koja nosi nasov “A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam” grupe autora. Čitava ova knjiga se može pogledati na http://www.islam-guide.com.

Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

54

Ponedjeljak, 16. August 2004Šta Kur’an kaže o geologiji
(prvi dio)

Profesor Alfred Kroner: “…moderne naučne metode su danas u mogućnosti dokazati istinitost Muhammedovih tvrdnji od prije 1400 godina.”Predstavljamo vam profesora Alfred Kroner-a koji je jedan od najpoznatijih geologa u svijetu. On je profesor geologije i šef katedre za geologiju na Institutu za Geološke Nauke pri Johannes Gothenburg Univerzitetu u gradu Mainz u Njemačkoj. Prilikom našeg susreta sa njim, pokazali smo mu nekoliko kur’anskih ajeta i hadisa Poslanika (saws). On ih je prostudirao i komentirao njihovu sadržinu te smo poslije toga sa njim imali razgovor na tu temu.

Profesor Kroner je tom prilikom izjavio: “Razmišljajući o mnogim od ovih pitanja i razmišljajući o tome odakle je Muhammed došao - on je ipak bio samo beduin - smatram da je nemoguće da je posjedovao znanje o stvarima kao što je nastanak svemira iz razloga što su naučnici do tih spoznaja došli tek u posljednjih par godina i to uz korištenje veoma komplikovanih i naprednih naučnih metoda.”

Profesor Kroner nam na naveo primjer iz Kur’ana koji je za njega dokaz da Kur’an nije mogao doći od Muhammeda (saws). Riječ je o kur’anskom opisu činjenice da je svemir nekada bio samo jedna masa, jedno tijelo. Allah, slavljen i uzvišen neka je On, kaže:

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo…
(Prevod značenja Kur’ana 21:30)

Prema mišljenju Ibn Abbasa, Mudžahida i drugih (ra), značenje riječi ratqan koja je korištena u ovom ajetu jeste da su nebesa i zemlja nekad u prošlosti bili spojeni jedno za drugo te da su kasnije razdvojeni. Profesor Kroner je ovo naveo kao primjer činjenice koju ni jedno ljudsko biće iz vremena poslanika Muhammeda (saws) nije moglo poznavati:

“Smatram da neko ko uopšte nije poznavao nuklearnu fiziku prije 1400 godina nije bio u poziciji sam iz svoje glave izvući zaključak da, recimo, zemlja i nebesa imaju isto porijeklo (dolaze od iste stvari), niti je mogao zaključiti ni jednu od stvari o kojima smo ovdje diskutovali.”

Kroz razgovor sa profesorom Kronerom, stekli smo utisak da on ima specijalan talent za izbjegavanje odgovora. Na primjer, upitali smo ga da nam opiše geološke prilike Arabije: “Da li je Arabija ikada bila puna orhideja i rijeka?” Njegov odgovor je bio: “Jeste, u vremenskom periodu poznatom pod imenom Sniježno Doba.” Međutim, također je poznato da se ledeni bregovi sa Sjevernog Pola polahko kreću prema jugu. Kada se ove ledene mase dovoljno približe Arabijskom Poluostrvu, klima će se promjeniti i Arabija će postati jedno od najzelenijih i najvlažnijih dijelova svijeta. “Pa da li će onda Arabija postati zemlja orjideja i rijeka?”, upitali smo. Odgovor je glasio: “Da. To je naučna činjenica.”

Nas je ovo zapanjilo i zapitali smo se kako se sa sigurnošću može tvrditi da je to naučna činjenica s obzirom da se odnosi na budućnost. Objašnjenje koje smo dobili je glasilo: “Sniježno Doba je već započelo. Mi već možemo primjetiti kako se snijeg sa Sjevernog Pola polahko kreće prema jugu i na putu je da se približi Arabijskom Poluostrvu. Nagovještaji ovoga se mogu primjetiti kroz snježne mećave koje se svake zime pojavljuju u sjevernim dijelovima Evrope i Amerike. Naučnici, pred ovog, raspolažu i dodatnim pokazateljima i informacijama koje dokazuju da je novo Sniježno Doba već počelo. To je naučna činjenica.”

Naša reakcija na ovo njegovo izlaganje je bila sledeća: “Do podataka koje ste upravo spomenuli naučnici su dosli tek nakon dugog niza otkrića i uz pomoć specijalozvanih instrumenata. Međutim, mi te iste podatke nalazimo spomenute prije 1400 godina u hadisu poslanika Muhammeda (saws) kojeg je zabilježio Muslim: Posljednji Čas neće doći sve dok zemlje Arapa ponovo ne postanu zemlje za ispašu i uz to pune rijeka. ”

Nakon ovoga, profesora Kronera smo otvoreno upitali: “Ko je Muhammedu (saws) mogao kazati da su zemlje Arapa nekoć bile ispunjene orhidejama i rijekama?” On je automatski odgovorio: “Rimljani!” Ovo nas je podsjetilo na profesorovu vještinu izbjegavanja odgovora. Mi smo ponovo upitali: “Ali ko je poslanika Muhammeda (saws) mogao informisati da će zemlje Arapa ponovo postati pašnjaci isprepleteni rijekama?” Profesor Kroner se pokazao kao osoba koja izbjegava odgovore kada se nađe pometena. Međutim, kada se suoči sa istinom, pokazao se kao dovoljno hrabar da iskreno izrazi svoje mišljenje te je odgovorio: “On je to mogao doznati samo putem objave odozgo.”

Konačno, nakon našeg razgovora sa njim, profesor Kroner je rekao: “Ako saberete sve ove izjave (hadise) i sve ove kur’anske navode koji se odnose na zemlju, njen nastanak i na nauku uopšte, može se jednostavno reći da su svi ti tekstovi u mnogo čemu istiniti. Oni se danas mogu potvrditi naučnim metodama, i može se čak kazati da je Kur’an jednostavna naučna knjiga namijenjena običnom čovjeku. Mnogi navodi u to vrijeme nisu mogli biti potvrđeni, međutim, moderne naučne metode su danas u mogućnosti dokazati istinitost Muhammedovih tvrdnji od prije 1400 godina.”

Allah (swt) u Svojoj Knjizi potvrđuje da:

Kur’an je doista svijetu cijelome opomena i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku!
(Prevod značenja Kur’ana 38:87-88)

„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

55

Ponedjeljak, 16. August 2004


Šta Kur’an kaže o geologiji
(drugi dio)

Kako donijeti dokaz o ispravnosti ove vjere (Islama) onima koji ne govore arapski jezik ili koji ne znaju ništa o riječitosti Kur’ana koju je nemoguće imitirati? Je li jedini način na koji oni mogu spoznati čudnovatost Kur’ana detaljno učenje arapskog jezika? Odgovor je, naravno, NE. Allah, slavljen i uzvišen neka je On, je ukazao svoju milsot takvim ljudima kao i svim generacijama ljudi time što je Kur’an poslao uz dokaze prikladne za čitavo čovječanstvo bez obzira na rasu, jezik i vrijeme.Ovog puta govorimo o profesoru Palmer-u koji je jedan od vodećih geologa u SAD. Profesor Palmer je bio na čelu odbora za organizaciju obilježavanja 100 godina postojanja Američkog Geološkog Udruženja. Prilikom našeg susreta sa profesorom Palmerom, mi smo mu prezentovali razna naučna čuda koja nalazimo u Kur’anu i Sunnetu na što je on izrazio svoju veliku iznenađenost. Sjećam se prijatne anegdote do koje je došlo nakon što smo spomenuli profesoru Palmeru da Kur’an navodi kako se najniži dio zemlje nalazi u blizini Jerusalema, na mjestu gdje se održala bitka između Rimljana i Perzijanaca.

Allah, slavljen i uzvišen neka je On, u Kur’anu kaže:Alif. Lam. Mim. Poraženi su Bizantinci, u zemlji najbližoj, a oni će poslije poraza svog pobijediti.
(Prijevod značenja Kur’ana 30:1-3)Termin adna (koji je u originalu korišten za opis zemlje o kojoj je bilo riječ op.p) ujedno znači najbliži i najniži. Komentatori Kur’ana, neka je Allah (swt) zadovoljan njima, su smatrali da se adnal-ardh odnosi na zemlju najbližu Arabijskom Poluostrvu. Međutim, postoji i drugo značenje. Na ovaj način veličanstveni Kur’an jednom riječju daje više značenja, kao što je to opisano od strane poslanika Muhammeda (saws) kada je on izjavio:

Podarene su mi najsveobuhvatnije riječi. (Hadis prenose Buharija i Muslim)

U potrazi za najnižim dijelom Zemlje, saznali smo da je to isto ono područje na kome se odigrala bitka u kojoj su Rimljani doživjeli poraz. Nakon što smo profesora Palmera informisali o ovome, on je osporio naše navode tvrdeći da postoji mnogo drugih područja koja su u stvari niža od područja koje spominje kur’anski ajet. Kao dokaz, naveo je primjere i imena nekoliko područja u Evropi i SAD-u, međutim, mi smo ga pokušali ubijediti da je na naša informacija provjerena i tačna. On je kod sebe imao topografski globus koji je na sebi imao istaknuta uzvišenja i udubljenja na površini Zemlje. Profesor Palmer je svojim rukama okrenuo globus i pokazao prema Jerusalemu da bi, sav zaprepašten, primjetio strelicu koja je bila uperena ka području u blizini Jerusalema gdje je pisalo: “Najniže područje na licu Zemlje.”

Profesor Palmer je odmah priznao da su naše informacije bile tačne te je potom nastavio svoj govor potvrđujući da je zona o kojoj je riječ zaista najniži dio Zemlje.

Profesor Palmer: “Desilo se to u području Mrtvog Mora koje se ovdje nalazi i natpis na ovom globusu zaista kaže ‘najniža tačka na svijetu’. Dakle, ovi podaci svakako potvrđuju značenje pomenute riječi (adna).”

Saznavši da Kur’an govori i o prošlosti te opisuje početak života na zemlji, zatim opisuje nastanak Zemlje i nebesa pri čemu je voda hrlila na površinu izlijevajući se iz Zemljine utrobe, zatim kako su planine oslonac Zemlje i kako je došlo do nastanka vegetacije, nije bilo kraja zaprepaštenju profesora Palmera. Bio je zadivljen tačnim kur’anskim navodima i o tome kakva je zemlja danas, opisujući planine i prirodne pojave vezane za njih, te promjene koje se dešavaju na Zemljinoj površini, kao što je to, na primjer, primjetno na Arabijskom Poluostrvu. Tu su čak i opisi budućnosti arapskih područja kao i budućnosti čitave Zemlje. Nakon svega ovoga, profesor Palmer je priznao da je Kur’an čudesna knjiga koja opisuje prošlost, sadašnjost i budućnost.

Kao i mnogi drugi naučnici, profesor Palmer je najprije bio neodlučan oko donošenja zaključaka ali je ubrzo počeo iznositi svoja mišljenja. U Kairu je predstavio svoje istraživanje na temu jedinstvenih geoloških podataka koje nalazimo u Kur’anu. Izjavio je da, iako nije upoznat sa činjenicama o stanju i razvijenosti nauke i tehnologije u doba Muhammeda (saws), bez sumnje može zaključiti da je Kur’an dio Božijeg znanja koje je objavljeno Muhammedu (saws). Pogledajmo završne riječi profesora Palmera:

“Potrebno je istražiti historiju ranih oblika oralnih tradicija na Bliskom Istoku kako bismo saznali da li su ti historijski događaji zabilježeni. Ukoliko nisu, to će poslužiti kao potvrda ubjeđenju da je Allah preko Muhammeda objavio dijelove Njegovog znanja za koje smo mi tek nedavno saznali. Ja se unaprijed radujem svim budućim dijalozima na temu naučnih navoda Kur’ana iz oblasti geologije. Velika vam hvala.”

Kao što se vidjeli, pred nama su sjedočenja jednog od trenutno najvećih naučnika na polju geologije u svijetu. On dolazi iz SAD-a i ne ustručava se priznati istinu i iznijeti svoje mišljenje. Međutim, još uvijek mu je potraban neko ko bi ga uputio ka Pravom Putu. Ljudi sa zapada ali i sa istoka su živjeli u sred bitke između religije i nauke, ali ove bitke su bile neizbježne iz razloga što su sve prijašnje poruke (poslane ljudima od Allaha op.p) iskrivljene. Stoga je Allah (swt) poslao poslanika Muhammeda (saws) sa Islamom kako bi ispravio sve ono što je vremenom pretrpjelo promjene.

Neko može upitati: “Kako će ovi ljudi prihvatiti ono što im kažemo kada smo mi materijalno inferiorni prema njima a uz to još i ne praktikujemo svoju vjeru u potpunosti?” Moj odgovor na to jeste da znanje povećava obavještenost onih koji ga stiču. Ljudi koji posjeduju znanje gledaju samo činjenice a ne i spoljašnji izgled stvari. Bogatstvo Islama danas je upravo to znanje i naučni napredak. Moderna nauka može se samo pokloniti iz poštovanja prema Allahovoj Knjizi i Sunnetu poslanika Muhammeda (saws).

Osnovna priroda čovjeka (na arapskom al-fitrah), u kojoj je Allah (swt) stvorio sve ljude, neće postići spokojstvo i mir osim putem Islama ili imana (vjerovanja/ubjedjenja). Oni koji u sebi nemaju iman su u konstantom stanju nemira i zbrke. Čak šta više, atmosfera slobode na zapadu pomaže zapadnim naučnicima da izraze svoja ubjeđenja bez ikakvog straha. U poglavljima ove knjige smo čuli mnoge od njih kako potrvđuju i prepoznaju Kur’an kao čudo ovog doba , čudo koje će nastaviti da živi sve do Posljednjeg Časa.
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

56

Srijeda, 18. August 2004Planine


A sada vam predstavljamo jedinstvenog naučnika koji se razlikuje od svih do sada spomenutih ličnosti ali koji se ujedno može uzeti i kao predstavnik jedne čitave grupe naučnika. Njegovo ime je profesor Siaveda i on je jedan od najpoznatijih morskih geologa u Japanu, a ujedno je i među najpriznatijim naučnicima u svijetu. Kada smo se prvi puta susreli s njim, profesor Siaveda je bio pun pogrešnih shvatanja i sumnji prema religijama uopšte. Međutim, njegove riječi po pitanju religija su tačne osim u slučaju Islama, jer je Islam drugačiji od svih religija o kojima je on govorio.Među njegovim prvim riječima prilikom našeg susreta bile su i ove: “Vi religijski učenjaci iz čitavog svijeta biste zauvijek trebali držati začepljena svoja usta.” “Ali zašto profesore?”, začuđeno smo upitali. “Pa zato što kada govorite izazivate ratove među ljudima po čitavom svijetu.” Razumijevši za šta nas profesor Siaveda optužuje, upitali smo ga: “Zašto NATO Savez na jednoj strani, a Varšavski Pakt na drugoj, nagomilavaju masivne nuklearne arsenale i nuklearno naoružanje koje je sposono za uništavanje ciljeva u svemiru, na moru, pod zemljom i na njenoj površini? Zašto sve ovo? Je li to iz vjerskih razloga?” Profesor Siaveda je ostao nijem. Mi smo nastavili sljedećim riječima: “Bilo kako bilo, mi smo svjesni vaseg stava prema svim religijama, međutim, pošto niste puno upoznat sa Islamom, bilo bi dobro da saslušate ono što imamo reći.” Potom smo ga upitali par pitanja koja su se odnosila na stvari iz njegove uže specijalnosti da bi smo mu zatim ukazali na kur’anske ajete i hadise koji navode fenomene o kojima je on govorio. Jedno do tih pitanja se odnosilo na planine i to da li su one čvrsto ukorijenjene u Zemlji.

Njegov odgovor je glasio: “Osnovna razlika između kontinentalnih (kopnenih) planina i okeanskih planina leži u materijalu od kojih su sastavljene. Kopnene planine su u suštini sačinjene putem naslaga dok su okeanske planine sačinjene od vulkanskih stijena. Kopnene planine su oformljene kompresivnim silama, dok su okenaske planine nastale silama istezanja. Međutim, ono što je zajedničko objema vrstama planina jesu korjeni na koje se one oslanjaju (vidi slike 12.1 i 12.2). U slučaju kontinentalnih planina, lahak materijal* male gustine se pruža iz planina prema unutrašnjosti Zemlje u obliku korijena. Što se tiče okenaskih planina, i kod njih također postoji lahak materijal koji ih podupire poput korijena. Međutim, u ovom drugom slučaju, lahkoća materijala ne dolazi od lahke strukture materijala nego od velike vrućine okoline koja ga širi. Ali sa stanovišta gustoće (zbijenosti), oba materijala vrše istu funkciju pružanja potpore planinama. Dakle, funkcija ovih korijena jeste da podupiru planine u skladu sa Arhimedovim zakonom.”


Slika 12.1 Prikazuje korijene evropskih planinskih masa (od zapadno-evropske obale na lijevoj strani do Kavkaza na desnoj)$. (Izvor: “Anatomija Zemlje”, Cailleux, strana 220)

Profesor Siaveda je opisujući oblik svih planina, bile one na kopnu ili u moru, rekao da sve one imaju oblik poluga (podupirača). Da li je bilo ko u vrijeme poslanika Muhammeda (saws) mogao poznavati tačan oblik (formu) planina? Da li iko mogao i zamisliti da črvste planinske mase koje su pred njim u stvari zalaze duboko u unutrašnjost Zemlje tj. da planine, kako nam naučnici kazuju, imaju korjenje? Veliki broj udžbenika geografije prilikom govora o planinama opisuje samo njihov dio koji se nalazi iznad Zemljine površine. Razlog zbog kojeg je ovo slučaj jeste što ti udžbenici nisu napisani od strane specijalista iz oblasti geologije. Međutim, moderna nauka nas izvještava i o tim djelovima planina, kao što je to i Kur’an učinio:

Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stubovima.
(Prevod značenja Kur’ana 78:6-7)
Slika 12.2 Ilustracija koja ukazuje da planine imaju korijene.
(Izvor: “Earth Science”, Tarbuck and Lutgens, strana 158)$.

Profesora Siaveda smo upitali da li planine imaju ulogu u sastavu Zemljine kore. On nam je odgovorio da naučnici još uvijek nisu došli do takvih saznanja. Nakon ovoga mi smo pokušali saznati više informacija o ovom konkretnom pitanju te smo kod mnogih geologa naišli na isti odgovor. Međutim, ne kod svih. Među tih par naučnika su i autori knjige naslovljene “Zemlja”. Ova knjiga se smatra najosnovnijim priručnikom na mnogim svjetskim univerzitetima. Jedan od autora knjige je Frank Press. On je trenutno presjednik Američke Akademije Nauka. Prije ove dužnosti je bio na poziciji savjetnika za naučna pitanja u kabinetu američkog predsjednika Jimmy Cartera. Šta Frank Press kaže u svojoj knjizi? On planine opisuje u obliku poluga gdje je ono što se vidi iznad zemlje samo mali dio jedne cjeline čiji korijeni dosežu duboko ispod površine. Dr. Press dalje piše o tome kako planine imaju i važnu ulogu u stabiliziranju Zemljine kore. Kur’an je baš tako opisao planine još prije 14 toljeća:

I planine nepomičnim učinio.
(Prevod značenja Kur’ana 79:32)

Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stubovima.
(Prevod značenja Kur’ana 78:6-7)

On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa…
(Prevod značenja Kur’ana 16:15)

Ali ko je o ovome mogao obavijestiti Muhammeda (saws)? Profesoru Siaveda smo postavili ovo pitanje: “Šta je vaše mišljenje po pitanju onoga što se vidjeli u Kur’anu i hadisima te povezanošću tih textova sa tajnama svemira koje naučnici otkrivaju tek danas?” Njegov odgovor je glasio: “Meni se sve to šini veoma, veoma misteriozno, skoro nevjerovatno. Zaista smatram da, ukoliko je sve što ste vi naveli tačno, moram se složiti da je ta knjiga nedvojbeno jedinstvena.”

I naravno, šta drugo naučnici mogu reći? Znanje koje je Allah (swt) objavio poslaniku Muhammedu (saws) ne mogu pripisati ni jednom ljudskom biću niti bilo kojem naučnom autoritetu jer su sve te informacije za sve njih predstavljale nedokučive tajne. Čak šta više, čitavo čovječanstvo nema drugog objašnjenja nego da svo to znanje pripiše nekoj vanzemaljskoj sili. I zaista, to jeste objava od Allaha (swt) koju je On poslao svom robu, nepismenom poslaniku Muhammedu (saws), koga je učinio vječnim putokazom ljudskom rodu sve do Posljednjeg Časa.* Vjerovatno se mislim na materijal koji je sačinjen od atoma sa malim atomskim brojem (op.p.).

$ Sve slike čije je objašnjenje označeno ovim znakom ( $ ) su preuzete iz knjige koja nosi nasov “A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam” grupe autora. Čitava ova knjiga se može pogledati na http://www.islam-guide.com.
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

57

Četvrtak, 19. August 2004Činjenice o morima i okeanima


Predstavljamo vam Dr. William W. Hay-a, profesora geoloških nauka na Colorado Univerzitetu smještenom u gradu Boulder, u američkoj državi Kolorado. Profesor Hay je ranije bio dekan na Rosentiel Fakultetu Nautičkih i Atmosferskih Nauka na Miami Univerzitetu, Miami, Florida, SAD. Sa Dr. Hayom smo otišli na morsku ekspediciju koja nam je trebala omogućiti da ispitamo određene fenomene koji su bili povezani sa našom studijom naučnih čuda u Kur’anu i Sunnetu. Postavili smo mnogo pitanja o morskoj površini, o podjeljenosti između gornjeg i donjeg dijela mora, o okeanskom dnu, te o morskoj geologiji. Također smo željeli znati o dijelovima vodenih prostora u kojima dolazi do mješanja raznih morskih voda, kao i o mjestima gdje dolazi do mješanja morske vode sa slatkim vodama koje pristižu iz rijeka. Profesor Hay je bio ljubazan i do u detalje odgovorio na sva naša pitanja.

Što se tiče ‘pregrada’ koje nalazimo između različitih mora, Dr. Hay nam je objasnio da ova ‘vodena tijela’ (ili pak vodene mase) nisu jedno veliko homogeno more kako se to nama čini. Naprotiv, mi nalazimo različita mora koja se razlikuju po stepenima slanosti, temperaturi i gustini. Godine 1942. su naučnici po prvi puta, nakon uspostavljanja velikog broja istraživačkih stanica, uspjeli doći do slike (vidi 13.1) na kojoj je lakho uočiti razdvojenost dva mora (Mediterana i Atlanskog Okeana) koja se razlikuju po temperaturi, slanosti, gustini, sposobnosti rastvaranja oksigena, te biljnim i životinjskim vrstama koje u njima žive.
Slika 13.1 Izvor: Marine Geology, Kuenen, strana 43.$

Na ovoj slici vidimo obojeni trougao koji se nalazi kod Gibraltara. Tu se jasno vidi linija razdvajanja između dvije vodene mase iako golo ljudsko oko u prirodi to ne može primjetiti. Ova slika je načinjena uz pomoć satelitskih kamera i metoda za detekciju sa distance. Prikazana fotografija je snimljena satelitom koji je koristio specifične termalne karakteristike raznih vodenih masa te su iz tog razloga mora prikazana u različitim bojama (stvarna fotografija ponovo nije prikazana ali pogledaj sliku 13.2 za sličan prikaz). Na primjer, vidimo svjetlo plavu, tamno plavu i crnu boju. Ostale vodene mase su prikazane zelenkasto. Ove različite boje predstavljaju razlike u temperaturama morskih površina. Međutim, kao što svi znamo, svi ovi okeani i mora će našim očima izgledati plavi. Dakle, stvarne linije razdvajanja se mogu uočiti jedino putem naučnih istraživanja i moderne tehnologije.
Slika 13.2 Slika predstavlja globus na kojem su naznačene temperature vode (u stepenima Fahrenheita).

Allah (swt) nam je u Kur’anu rekao:

Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju.
(Prevod značenja Kur’ana 55:19-20)

Do sada su bila usvojena dva tumačenja ovih ajeta. Prvo mišljenje navodi da, prema lingvističkom značenju riječi maraja, dolazi do doticanja i mješanja mora jednog sa drugim. Međutim, činjenica da Kur’an nastavlja i kaže da između njih postoji pregrada jednostavno znači da ova pregrada onemogućuje ta dva mora da uznemiravaju jedno drugo ili da se pak prelivaju jedno preko drugog.

Zagovornici drugog mišljenja se pitaju kako može postojati pregrada između mora koja bi sprečavla da ona prelaze jedno u drugo kada ajet naznačava da se mora dodiruju. Oni su zaključili da u stvari ne dolazi do stvarnog dodirivanja te dvije vodene mase te su pokušali dosegnuti drugo značenje riječi maraja. Međutim, danas nam moderna nauka pruža dovoljno informacija koje nam omogućuju da razjasnimo ovo pitanje. Mora se zaista dodiruju, kao što smo vidjeli na primjeru Mediterana i Atlanskog okeana. Iako među njima postoji nakrivljena (ne potpuno uspravna/vertikalna) vodena prepreka, sada nam je poznato da voda iz ovih mora prelazi iz jednog u drugo. Međutim, prilikom prelaska vode iz jednog mora u drugo, ta voda izgubi svoje jasno uočljive karakteristike te se izjednači sa vodenom masom u koju je ušla (vidi sliku 13.3). Na ovaj način, pregrada u stvari vrši funkciju prelaznog područja u kojem dolazi do homogenizacije.


Slika 13.3 Izvor: Introductory Oceanography, Thurman, strana 301.Ovo je odličan primjer modernog islamskog naučnog istraživanja. Savremene tehnike nam, dakle, mogu pomoći u dokazivanju da je Kur’an nemoguće imitirati. Sa profesorom Hay smo podugo razgovarali o ovom i o još nekim ajetima te smo ga potom upitali: “Šta je vaše mišljenje po pitanju ovog fenomena tj. da pred sobom imate tekst objavljen prije 1400 godina a koji do u najmanje detalje opisuje tajne kosmosa koje čovjek toga vremena nije moga znati jednostavno iz razloga što oprema i metode nepohodne za takva otkrića tada nisu bile dostupne?”

Profesor Hay je odgovorio: “Jako mi je interesantno da se takve informacije nalaze u tako starim zapisima Svetog Kur’ana i nemam načina da odgonetnem odake su te informacije došle. Međutim, smatram jako interesantnom činjenicu da se tu nalaze te da ova otkrića pojašnjavaju neke navode.”

Potom je upitan: “Vi, dakle, jednostavno poričete mogućnost da je to moglo doći samo iz nekog ljudskog izvora. Šta mislite ko je onda originalni izvor informacija koje nalazimo u Kur’anu?”

Profesor Hay: “Pa, mislim da to mora biti Božansko Biće!”

Ovo nedvojbeno jeste božansko znanje koje je Allah (swt) poslao kako bi pomogao poslanstvo Muhammeda (saws) koje je rekao:

Svakom poslaniku je dato nešto na osnovu čega bi ljudi povjerovali u njega. Međutim, meni je data objava od Allaha i ja se nadam da ću ja na Sudnjem Danu imati najveći broj sljedbenika. (Hadis prenosi Buhari)

Ova objava u sebi sadrži jedinstveno čudo (mu’džizu) koje do Posljednje Časa čitavom čovječanstvu ostaje kao dokaz (postojanja Allaha i poslanstva Muhammeda s.a.w.s. - op.p.)!

$ Sve slike čije je objašnjenje označeno ovim znakom ( $ ) su preuzete iz knjige koja nosi nasov “A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam” grupe autora. Čitava ova knjiga se može pogledati na http://www.islam-guide.com.


„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

58

Četvrtak, 19. August 2004
Morske i okeanske dubine


Kur’an je vječna mu’džiza i koja neće zastariti sve do Sudnjeg Dana i koja je dostupna svim ljudima bez obzira na njihove kulturne i obrazovne nivoe te vrijeme u kojem su živjeli. Beduin u pustinji kao i univerzitetski profesor će obojica u Kur’anu naći nešto što će za njih biti dovoljno (kao dokaz istinitosti svih kur’anskih navoda op.p.).

U ovom poglavlju vam predstavljamo profesora Dorja Rao koji je specijalista na polju okeanske geologije i koji trenutno predaje na King Abdul-Aziz Univerzitetu u Džeddi, Saudijska Arabija. Sastali smo se sa njim i prezetovali mu brojne ajete iz Kur’ana koji sadrze naučne dokaze njegove istinitosti. Profesor Rao je bio zapanjen onim što je vidio i čuo. Čitajuci interpretacije nekih kur’anskih ajeta kroz knjige iz određenih naučnih oblasti, naišao je na diskusiju sledećeg ajeta:Ili su (djela nevjernika op.p.) kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati.
(Prevod značenja Kur’ana 24:40)Profesor Rao je potvrdio da su naučnici danas upoznati sa tminama okeana za koje su saznali putem podmornica koje su im omogućile da zarone u okeanske dubine. Sama ljudska bića (dakle, bez ikakve opreme) nisu bila u mogućnosti stići do više od 20 do 30 metara dubine. Oni koji su ronili u potrazi za biserima su to činili u plitkim vodama i ni oni nisu imali načina dostići dubine veće od navedenih. Čovjek, dakle, nije sposoban preživjeti u dubokim i tamnim predjelima okeana (recimo na 200 ispod površine vode). Međutim, ovaj ajet govori o fenomenu kojeg nalazimo samo na jako velikim dubinama.

Iz ovoga proizilazi da se Allahova izjava o mraku u dubokim prostranstvima mora ne odnosi na bilo koje more iz razloga što ne svako more može biti opisano kao more u kome su se tmine nakupile jedna iznad druge. Do ove vrste ‘naslaganog’ mraka u dubinama okeana dolazi iz dva razloga. Krajnji rezultat jeste postepeni nestanak boja do kojeg dolazi prelaskom svjetlosnih zraka iz jedne tmine (tamnog sloja) u drugu. Sunčeve zrake su sačinjene od sedam različitih boja i prilikom udara svjetlosti na vodu dolazi do disperzije (rasipanja) zraka od kojeg nastane ovih sedam zasebnih boja.

Na ovoj slici (14.1) vidimo svjetlosnu zraku kako prolazi kroz dubine okeana. Gornji dio (najbliži površini) je absorbovao crvenu boju u prvih 10 metara. Dakle, ukoliko bi ronioc stigao do 30 metara dubine i tamo bio ranjen, ne bi bio u stanju vidjeti svoju krv jer se crvena boja ne može vidjeti na ovoj dubini. Na isti nacin, kao što se vidi na slici, slijedi absorpcija narandžastih zraka. Potom slijedi absorpcija žutih zraka na dubini od 50 metara. Na 100 metera dubine nestaje i zelenih zraka, zatim na 200 više ne vidimo ni plave zrake itd. Dakle, iz ovoga vidimo da okeanske vode postepeno postaju sve tamnije i tamnije tj. da do zatamljena dolazi u svjetlosnim slojevima.

Slika 14.1 Između 3% i 30% sunčevih zraka se odbije od morsku površinu. Potom dolazi do postepene absorpcije zraka (Izvor: Oceans, Elder i Pernetta, strana 27)$.Što se tiče drugog razloga zbog kojeg dolazi do pojave tmina na velikim dubinama on leži u postojanju mnogih prepreka koje zaklanjaju svjetlost (recimo morske stijene ili pak oblaci, kao što ćemo sada vidjeti op.p.).

Slika 14.2 Prikaz unutarnjih valova (Izvor: Oceanography, Gross, strana 204)$.Svetlosne zrake o kojima govorimo dolaze od Sunca i absorbovane su od strane oblaka koji za uzvrat rasprsnu neke od njih. Kao posljedica ovoga, ispod oblaka dolazi do stvaranje jednog djelimično zatamljenog sloja (atmosfere op.p.). Ovo je (koristeći terminologiju koju upotrebljava Kur’an op.p) prva tmina. Potom ove zrake dolaze do površine okeana gdje je jedan ljihov dio odbijen što morskim valovima daje blještav izgled. Iz ovog razloga, u slučajevima kada je more zatalasano, dolazi do različitog intenziteta ovog blještavila zbog različitih uglova pod kojim se valovi i zrake susreću. Valovi, dakle, odbijaju dio svjetlosti i time prouzrokuju zatamljenje. Neodbijeni svjetlosni zraci prodru prema dubinama okeana te stoga vodu okeana i dijelimo na dva glavna sloja: gornji i dubinski. Gornji sloj je karakteristican po svojoj osvjetljenosti i toploti, a dubinski po tmini.

Ova dva dijela okeana imaju različita svojstva i čak i oni su razdvojeni valovima (ili strujama). Ovi unutarnji valovi su otkriveni tek 1900. godine. Naučnici su tek nedavno saznali da postoje i unutarnji valovi koji se formiraju između slojeva (koji imaju različitu gustinu) na zbijenim mjestima njihovog spajanja. Ovi unutarnji valovi pokrivaju duboke vode mora i okeana jer one imaju veću gustoću nego vode koje se nalaze iznad njih. I ovi valovi se mogu remetiti (razbijati) isto kao što se to može činiti sa valovima na površini. Međutim, unutarnji valove se ne mogu vidjeti golim okom nego se oni moraju detektovati putem ispitivanja promjene u temperaturi i slanosti vode na nekoj određenoj lokaciji.

Ispod ovih valova koji razdvajaju gornji i donji dio okeana dolazi do stvarnog potomljenja. Ribe na ovim dubinama ne vide jer su jedini ozvor svjetla u stvari njihova tijela. Dakle, ova tmina koja se nalazi ispod pokrivača koji se prostiru jedan iznad drugog jeste tmina o kojoj Kur’an govori kada kaže: “…tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim…” (Prevod značenja Kur’ana 24:40)

Drugim riječima, iznad ovih valova (pokrivača) postoji još prepreka (ili slojeva) koje su u obliku valova. Ovo se naravno odnosi na valove koje nalazimo na površini vode. Kur’an nam potom o tminama o kojima je riječ kaže: “…iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih…” (Prevod značenja Kur’ana 24:40)

Dakle, do tmine na velikim dubinama mora i okeana dolazi zbog svih spomenituh prepreka na koje svjetlos nailazi, te zbog absorpcije do koje dolazi.

Kur’an dalje u istom ajetu kaže: “…prst se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati.” (Prevod značenja Kur’ana 24:40)

Dole vlada potpuna tama te čak i podmornice sa sobom moraju ponijeti izvore svjetlosi. Kako su ove informacije onda bile dostupne poslaniku Muhammedu (saws)?

Profesoru Rao smo prezentovali mnoge ajete koji govore o njegovoj užoj specijalnosti te smo ga upitali: “Šta vi mislite o postojanju ovih naučnih informacija u Kur’anu? Kako je poslanik Muhammed mogao znati sve ove podatke prije 14 stoljeća?”

Profesor Rao je odgovorio: “Jako je teško zamisliti da su ovakve vrste spoznaja postojale prije 1400 godina. Moguće je da su o nekim stvarima ljudi imali površno razumijevanje, međutim, opisati ove stvari ovako detaljno je jako teško. Stoga, ovo definitivno nije ljudsko znanje. Obično ljudsko biće nije bilo u mogućnosti opisati ovaj fenomen sa toliko detalja. Smatram da su ove informacije morale doći iz nadprirodnog izvora.”

Da, izvor ovog znanja mora biti neko ko je iznad nivoa čovjeka. Ni priroda sama po sebi ne može biti njegov izvor jer je ovo daleko iznad nivoa same prirode kao što je i daleko iznad ljudskih sposobnosti. Kao što smo vidjeli iz riječi profesora Rao, ovo je nešto što se ne može pripisati nekom prirodnom biću jer ovo je zbilja govor onoga koji poznaje prirodu, univerzium i njihove tajne, kao što nam Kur’an govori:Reci: "Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje…"
(Prevod značenja Kur’ana 25:6)Kur’an je, dakle, došao od Allaha. Sva ova svjedočenja naučnika jedno za drugim nam dokazuju da ova uputa i svjetlo (tj. Kur’an) u sebi sadrži neosporne dokaze svoje istinitosti, jer Kur’an je izvor upute sve do Sudnjeg Dana.

$ Sve slike čije je objašnjenje označeno ovim znakom ( $ ) su preuzete iz knjige koja nosi nasov “A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam” grupe autora. Čitava ova knjiga se može pogledati na http://www.islam-guide.com.


Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

59

Subota, 21. August 2004

Fenomen mora između naučnih otkrića i kur’anskih ajeta


Predstavljamo vam profesora Shroeder-a iz zapadnje Njemačke, stručnjaka u oblasti istraživanja mora. Susreli smo ga na senimaru naučnika koji se bave izučavanjem fenomena morskih prostranstava koji se održao na King Abdul-Aziz Univerzitetu u Džeddi, Saudijska Arabija.

Ja sam (odnosi se na šejha Az-Zindanija op.p.) na tom seminaru održao predavanje na temu “Fenomen mora između naučnih otkrića i kur’anskih ajeta”. Dan nakon mog predavanja, profesor Shroeder je na jednom od naših skupova ustao i prokomentarisao ono što sam ja izložio u svom predavanju. Otpočeo je sledećim riječima:

“Želio bih komentirati na predavanje koje nam je juče održao šejh Az-Zindani, te bih također želio istaći da jako cijenim uključivanje tog predavalja u okvir jednog ovakvog naučnog skupa. Bitno je da svaka osoba, bila ona musliman ili krišćan kao što sam ja, ne treba posmatrati nauku samu za sebe (kao jedinku odvojenu od ostalih stvari), nego je treba posmatrati u jednom širem okviru. Na taj način će se, kada dođe do usporedbe nauke sa religijom, vidjeti i njeno mjesto u tom okviru.”

Nakon ovoga, profesor Shroeder je nastavio diskutovati vezu između nauke i religije. Ukazao je na ogromno razilaženje na koje se nailazi posmatrajući nauku i neke od religija zbog netrpeljivosti (odbojnosti) koja postoji između religijskih lidera i velikih umovima prirodnih nauka. Međutim, profesor Shroeder je bio zapanjen kada je upoznat sa istinitim navodima sadržanim u raznim kur’anskim ajetima. Njegov komentar je bio:

“U mnogim religijama nalazimo da njihovi predstavnici (predvodnici) misle da nauka može nešto oduzeti od religije. Ukoliko nauka napreduje, religija mora činiti korake nazad i od nje se bespravno i nasilno prisvaja. Međutim, ovdje vidimo jedan potpuno drugačiji pristup stvarima. Šejh Az-Zindani nam je pokazao da nauka u stvari potvrđuje ono sto Kur’an govori, tj. ono što je prije puno, puno godina rečeno u Kur’anu. U stvari, mislim da je bitno naglasiti na naučnici u stvari tek sada otkrivaju ono što je već ranije rečeno. Za naučnike iz svih država je na simpozijima bitno učestvovati, diskutovati i složiti se (doći do zajedničkih zaključaka), i ja sam siguran da svi mi odavde idemo kući razmisljajući više o vezi između religije i nauke o morima.”

Postaje nam jasno da ono što nam je Kur’an učinio dostupnim prije 1400, naučnici otkrivaju danas. Na nama ostaje da se zapitamo: “Ko je poslanika Muhammeda informisao o svemu ovome? Ko mu je kroz Kur’an i Sunnet objavio ovo znanje koje istinitim potvrđuju naučnici današnjice ma ko oni bili: astronomi, istraživači morskih prostanstava, geolozi ili specijalisti u bilo kojoj drugoj naučnoj oblasti?” Nakon što je saslušao sve što smo mi imali reći, profesor Shroeder je sa punom pouzdanošću izjavio slijedeće:

“Ne postoji nešto što se zove ‘nauka na jednoj strani, a religija na drugoj’. Ljudi ne razgovaraju jedni sa drugima ali ipak idu u istom pravcu. U duhu riječi šejha Az-Zindanija, svi govore iste stvari samo drugim jezicima: jedni govore jezikom nauke a drugi jezikom Svete Knjige.”

Profesor Shroeder dakle jasno zahtijeva da se ove činjenice predstave svima u svijetu, pogotovo naučnicima u njihovim istraživačkim centrima, i na svim jezicima, kako bi ih oni jednostavnim mogli razumjeti te kako bi bila pojašnjena istinita veza između nauke i religije. U slučaju Islama, riječ je o religiji koja je ostala čista, sačuvana od iskrivljenja i falsifikovanja. Kao rezultat, istinska saznanja (spoznaje) se moraju složiti sa ovom istinitom religijom. Kur’an kaže:"…Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju…”
(Prevod značenja Kur’ana 39:9)

“Znaj da nema boga osim Allaha…”
(Prevod značenja Kur’ana 47:19)

“…Posmatrajte ono što je na nebesima i na Zemlji!…”
(Prevod značenja Kur’ana 10:101)

Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju;
i stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su čvrsto ubijeđeni;
i smjena noći i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova - dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje će - ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?
(Prevod značenja Kur’ana 47:19)Dakle, religija nas podstiče da stičemo znanje te nam naređuje da duboko razmišljamo o univerzumu u svjetlu naučnih dostignuća vremena u kojem živimo.
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

60

Subota, 21. August 2004
Činjenice iz Astronomije


Allah (swt) nam je jasno kazao da je Njegova Knjiga, Kur’an, objavljena kao opominjač i podsjetnik čitavom svijetu. Allah (swt) kaže:Kur’an je doista svijetu cijelome opomena! - i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku!
(Prevod značenja Kur’ana 38:87-88)Dakle, Kur’an je podsjetnik čitavom ljudskom rodu sve do Sudnjeg Dana. On sadrži informacije koje je čovjek saznavao kroz historiju ali i one koje čovjek saznaje i u današnje vrijeme. S obzirom da je svaki kur’anski ajet objavljen iz Allahovog znanja, Allah (swt) je rekao:Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna…
(Prevod značenja Kur’ana 4:166)Svi ajeti u sebi sadrže božansko znanje, a ljudski rod je taj koje se vremenom razvija i unapređuje. Dolazeći do viših stepena razumijevanja prirodnih nauka, čovječanstvo uspijeva dokučiti značenje Allahovih riječi u određenim ajetima. Dakle, kroz spoznaju da je određeni ajet objavljen od strane Allaha (swt), te uz konstantan proces progresa i razvoja ljudskog roda, čovjek će uspjeti doći do novih otkrića koji će mu omogućiti da razumije neki novi ajet, itd. Na ovaj način, čovječanstvo će nastaviti saznavati značenja sve više i više kur’anskih ajeta. Ovo je jedna od čudnovatih karakteristika Kur’ana.

Profesor Armstrong je poznati naučnik koji radi za NASA-u (puni naziv National Aeronautics and Space Administration) tj. američku državnu agenciju za istraživanje svemira. Susreli smo se s njim i postavili mu brojna pitanja koja se odnose na kur’anske ajete koji govore o astronomiji tj. oblasti njegove uže specijalnosti. Pitali smo ga o željezu i kako dolazi do njegovog nastanka. On nam je za uzvrat pojasnio kako na Zemlji dolazi do formiranja svih hemijskih elemenata. Kazao nam je da su naučnici tek nedavno otkrili relevantne činjenice po pitanju procesa formiranja tih elemenata. Također nam je rekao da energija ranog sunčevog sistema nije bila dovoljno velika da bi došlo do formiranja željeza.Slika 16.1Izračunavajući energiju koja je neophodna za nastanak jednog atoma željeza, otkriveno je da je ta energija četiri puta veća od energije čitavog sunčevog sistema. Drugim riječima, energija čitave planete Zemlje, ili pak Mjeseca, ili Marsa, ili bilo koje druge planete, nije dovoljna da bi došlo do formiranja jednog novog atoma željeza. Čak ni energija čitaov sunčevog sistema za to ne bi bila dovoljna. Iz tog razloga, rekao nam je profesor Armstrong, naučnici vjeruju da je željezo vanzemaljski element koje je nekako dospio na našu planetu tj. da nije na njoj oformljen. Potom smo mi citirali kur’anski ajet koji kaže:…spustili smo gvožđe - u njemu je sila žestoka i koristi za ljude…
(Prevod značenja Kur’ana 57:25)Potom smo profesora Armstronga upitali o nebesima i da li u njima ima kakvih otvora ili pukotina. On je opovrgnuo naše tvrdnje i kazao da je ono o čemu mi govorimo grana astronomije koja se zove “Integrirani Kosmos” što je u stvari naučna oblast u kojoj su naučnici tek nedavno počeli dolaziti do određenih otrkića. Na primjer, ukoliko bismo pustili neko tijelo da u svemiru pređe određeni put u bilo kojem pravcu, a zatim ga pustili da pređe isto toliko dug put u nekom drugom pravcu, vidjeli bismo da je težina* tog tijela ista bez obzira kojim putem se tijelo kretalo. Ovo je slučaj zbog činjenice da tijelo ima svoj vlastiti ekvilibrium (ravnotežu) te je pritisak na njega isti sa svih strana. Bez ovog ekvilibriuma, čitav svemir bi se raspao. Ja sam se (kaže šejh Az-Zindani) odnah prijsetio kur’anskog ajeta koji kaže:A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
(Prevod značenja Kur’ana 50:6)Nakon ovoga smo sa profesorom Armstrongom razgovarali o pokušajima naučnika da dokuče granice svemira te smo ga upitali da li je po ovom pitanju bilo kakvih uspjeha. Njegov odgovor je bio da naučnici trenutno vode ljutu bitku u nastojanju da dođu to ivice univerzuma te da se neprekidno radi na izradi opreme sa većim mogućnostima. Ova oprema se koristi za istraživanje svemira, međutim, sve što se uspijeva otkriti su nove zvijezde koje se nalaze u okviru naše galaksije, a kraj svemira još nije ni na vidiku. Allah (swt) u Kur’anu kaže:

Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane…
(Prevod značenja Kur’ana 67:5)

Sve ove zvijezde su zbilja ukrasi za nama najbliže nebo. Profesor Armstrong je također dodao da naučnici nisu uspjeli dosegnuti do kraja svemira. Naglasio je da zbog ovoga trenutno postoje nastojanja da se u svemiru (recimo na satelitima op.p) postave dodatni teleskopi kako bi naučnici mogli proučavati svemir bez da im prašina i ostale zapreke iz atmosfere budu na putu. Optički teleskopi nisu u stanju doseći do željenih daljina te stoga bivaju zamijenjeni teleskopima koji koriste radio talase i koji omogućavaju posmatranje svemira na većim udaljenostima. Međutim, rekao je profesor Amstrong, naučnici i dalje ostaju ograničeni. Mi smo ga potom podsjetili na ovaj ajet:

… pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak, zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.
(Prevod značenja Kur’ana 67:3-4)

Svaki puta kada je profesor Armstrong spomenuo neku naučnu činjenicu, mi smo mu donosili relevantan kur’anski ajet sa kojim bi se on složio. Potom smo mu kazali: “Vi ste uspjeli vidjeti i otkriti istinu o prirodi, odnosno, astronomiji i to koristeći se modernom opremom, raketama i svemirskim brodovima koje je sve čovjek izumio. Također ste vidjeli da su iste te činjenice spomenute i u Kur’anu prije 14 stoljeća. Šta je stoga vaše mišljenje o njima?”

Njegov odgovor je glasio: “To je jako teško pitanje koje evo sam sebi postavljam od kako smo ovdje započeli ovu našu diskusiju. Impresioniran sam činjenicom da se stari zapisi tako izvanredno slažu sa modernom astronomijom i njenim skorim otkrićima. Ja nisam dovoljno dobar stručnjak iz oblasti historije čovječanstva da sam u potpunosti i sa sigurnošću predpostavim okolnosti koje su vladale prije 1400 godina. Međutim, svakako želim istaći da je ovo što smo vidjeli u najmanju ruku impozantno, s tim da može a i da ne mora postojati naučno (tj. historijsko) objašnjenje. Mora da postoji nešto što je iznad našeg običnog ljudskog razumijevanja što bi pojasnilo (kur’anske) navode koje smo vidjeli. Međutim, nemam namjeru niti smatram da sam u poziciji da dajem odgovor na ovo pitanje. Već sam kazao puno toga ali bez eksplicitnog izjavljivanja onoga što, vjerujem, vi želite da kažem. Moj posao kao naučnika je ipak da ostanem nepristrasan (tj. neizjašnjen) po određenim pitanjima. Stoga smatram da je najbolje da se ovdje zaustavim ne dajući vam kompletan odgovor kojeg vi, moguće je, očekujete.”

I zaista, jako je teško zamisliti da su ove informacije koje su prije 1400 godina poslaniku Muhammedu (saws) objavljenje u Allahvoj Knjizi potekle iz ljudskog izvora. Dakle, mora postojati neki dodatni izvor znanja, a Allah (swt) je Onaj koji poznaje tajne nebesa i zemlje. Kao što smo vidjeli kroz ove sastanke sa raznim naučnicima, na pragu smo nove ere.

Ovo novo doba koje je pred nama je doba u kojem istinska religija i istinska nauka imaju mnogo toga zajedničkog te prihvataju jedna drugu. Stoga, između njih ne može postojati kontradikcija niti među njima može stojati bilo kakva prepreka. Ovo je zaključak do kojeg su muslimanski naučnici stizali kroz protekle vijekove: ne postoji mogućnost da provjerena i dokazana naučna činjenica može protivriječiti božijoj objavi koja je sasvim jasna. Kada se kaže da smo trenutno u dobu istraživanja svemira to je tačno: nalazimo se u eri u kojoj se naučne činjenice i religija slažu. Međutim, to je slučaj samo između dokazanih naučnih spoznaja i din-i-Islama kojeg je Allah (swt) sačuvao od svih krivotvorenja i izmjena.


Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Social bookmarks