Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

61

Nedjelja, 29. August 2004Otkrića iz oblasti astronomije i kur’anski ajeti koji o njima govore


Profesor Yošihide Kozai: “Izjavljujem da sam zaista impresioniran time što sam u Kur’anu našao tačne naučne podatke iz oblasti astronomije.”

Dr. Kozai je umirovljeni profesor sa Tokijo Univerzitata (Tokijo, Japan) te bivši direktor japanskog Državnog Astronomskog Obzervatorija u Tokiju, Japan. Prezentovali smo Dr. Kozai brojne kur’anske ajete koji opisuju početak stvaranja svijeta, zatim ajete koji sadrže informacije o nebesima, te ajete koji govore od odnosu nebesa i zemlje. Nakon što je prostudirao ove ajete, profesor Kozai nas je pitao za više informacija o samom Kur’anu te o tome kada je on objavljen. Mi smo mu odgovorili da Kur’ana datira još iz 7. stoljeća nove ere, te smo ga, navodeći mu jedan po jedan ajet, upitali šta mislim o činjenicama koje Kur’an sadrži. On je izrazio svoje zaprepaštenje rekavši da Kur’an opisuje svemir kao što se on može vidjeti sa najviše tačke sa koje je sve vidi čisto i jasno kao na dlanu. Kazao je da onaj ko svemir vidi na ovaj način u stvari vidi sve što postoji, te da posmatrajući sa te tačke, ništa ne ostaje skriveno.

Upitali smo profesora Kozai da li se ikada u historiji nebeski svod nalazio u obliku dima. Njegov odgovor je bio da sve naznake i pokazatelji vode u istom smjeru a to ja ka dokazu da je čitav nebeski svod u prošlosti bio ništa više od jednog oblaka dima. Danas je ovo već prihvaćeno kao dokazana i očigledna činjenica. Naučnici danas posmatraju nastanak novih zvijezda koje se formiraju iz dima iz kojeg je u stvari nastao i čitav naš svemir, kao što se može vidjeti iz slike 17.1.


Slika 17.1

Do ove fotografije se došlo tek nedavno i to uz pomoć svemirskog broda. Na njoj se vidi kako iz dima dolazi do formiranja nove zvijezde. Gledajući na rubne crvenkaste dijelove ovog oblaka dima vidimo kako on počinje da se grije i sakuplja. U samom centru oblaka se vidi kako se ova dimna masa toliko zgusnula da je počela da emituje svjetlost. Sve blistave zvijezde koje mi danas vidimo, ako i čitav svemir, su nekada bile u istom takvom dimnom obliku.

Profesoru Kozai smo ukazali na slijedeći kur’anski ajet:

Zatim se nebeskim visinama uputio (okrenuo) dok je nebo još maglina bilo, pa njemu (nebu) i Zemlji rekao: "Pojavite se milom ili silom!" - "Pojavljujemo se drage volje!" - odgovorili su.
(Prevod značenja Kur’ana 41:11)

Neki naučnici ovu dimnu masu koju Kur’an naziva dukhaan nazivaju maglom. Međutim, profesor Kozai je istakao da termin ‘magla’ nije odgovarajući opis dima o kojem je riječ jer je jedna od osobina magle u stvari njena niska temperatura dok je ovaj kosmički dim vruć (vreo). Međutim, arapska riječ dukhaan označava masu sačinjenu od izmješanih gasova za koje se vezu čvrste čestice, a to je upravo tačan opis dima od kojeg je nastao svemir još prije formiranja zvijezda. Dr. Kozai je naglasio da se taj dim ne može nazvati maglom jer je on u stvari vreo. A ne postoji prikladnija riječ od riječi dukhaan koja bi ovom dimu dala bolji opis.
Slika 17.2

Profesor Kozai je nastavio da proučava sve kur’anske ajete koje smo mu mi prezentovali. Nakon izvjesnog vremena konačno smo ga upitali: “Koje je vaše mišljenje o ovom fenomenu kojeg ste vidjeli vlastitim očima a to je da nauka tek počinje da otkriva tajne svemira a mnoge od ovih tajni su već davno objavljnje u Kur’anu ili u Sunnetu? Da li smatrate da je Muhammed (saws) Kur’an dobio iz ljudskog izvora?”

Profesor Kozai je odgovorio: “Izjavljujem da sam zaista impresioniran time što sam u Kur’anu našao tačne naučne podatke iz oblasti astronomije, pogotovo zbog toga što smo mi moderni astronomi uspjeli ispitati samo jedan mali dio svemira. Mi smo skoncentrisali svoje napore na razumijevanje samo malog njegovog dijela jer, koristeći teleskope, mi vidimo samo nekoliko dijelova nebesa i pri tome ne razmišljamo o čitavom univerzumu. Međutim, čitajući Kur’an i odgovarajući na postavljena pitanja, smatram da u buduće mogu naći put ka istraživanju svemira.”

Slika 17.3Profesor Kozai ne vjeruje da je Kur’an mogao doći od nekoga od ljudi. Također je istakao trenutnu ograničnenost naučnika koja može biti prevaziđena čitajući Kur’an koji nudi kompletnu sliku svemira. A naučnici u svojim istraživanjima i moraju pristupati problemima sa pozicije koja pruža širi vidokrug a ne ograničenu i usku perspektivu. Profesor Kozai priznaje da je po pitanju kosmosa on sada u mogućnosti odrediti kuda usmeriti svoja istraživanja u budućnosti, te izjavljuje da će Kur’an koristiti kao svog vodiča.

Slavljen neka si i uzvišen o Gospodaru. Ova Tvoja Knjiga je vječna mu’džiza koja neće zastariti sve do Sudnjeg Dana. To je čudo koje muslimanima i nemuslimanima potvrđuje Istinu o Tebi, kao i čudo koje će nastaviti tu tradiciju sa svim generacijama ljudi sve do Sudnjeg Dana. Allah (swt) u Kur’anu kaže:

Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna…
(Prevod značenja Kur’ana 4:166)

I reci: Hvala Allahu, On će vam znamenja Svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati…
(Prevod značenja Kur’ana 4:166)


„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

62

Ponedjeljak, 30. August 2004

Kur’an o oblacima


Oblaci su već dugo vremena predmet proučavanja naučnika širom svijeta. Dosadašnja saznanja kazuju da do formiranja kišnih oblaka dolazi kroz jasno prepoznatljiv proces koji je direktno povezan sa tipom vjetrova uključenih u ovaj proces te tipom oblaka koji se formiraju.

Jedan od tipova kišnih oblaka jeste “cumulonimbus”* oblak koji donosi oluje sa grmljavinom (slika 18.1). Metereolozi su proučavali ovu vrstu oblaka nastojeći da dođu do činjenica o načinu na koji se oni formiraju te o načinu na koji oni prouzrokuju kišu, grad i grmljavinu. Njihova otkrića mogu biti sažeta u sledeće tri tačke koje opisuju proces nastajanja padavina u “cumulonimbus” oblacima:

1.) Nošenje vjetrom: “Cumulonimbus” oblaci se počnu formirati time što vjetar donese manje oblake (cumulus)* do zona u kojima ovi oblaci počnu da se spajaju.

2.) Spajanje: Potom dolazi do spajanja manjih oblaka i formiranja jednog velikog oblaka.

3.) Gomilanje: Nakon što dođe do spajanja manjih oblaka, unutrašnja strujanja prema gore se povaćaju u tom novonastalom oblaku. Strujanja u sredini oblaka su veća nego u blizini njegovih ivica tako da oblak počne rasti vertikalno i dobija izgled ‘naslagane’ mase. Ovaj vertikalni rast oblaka dovodi do njegovog izdužavanja tako da on dođe do visokih i hladnih dijelova atmosfere. U ovim predjelima dolazi do kondenzacije i nastanka sve veće i veće količine vode. Nakon što sve ove kapljice postanu preteške da bi bile podržane unutarnjim strujanjem uslijedi izručavanje padavina u vidu kiše, leda, itd.

Allah (swt) u Kur’anu kaže:

Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada…
(Prevod značenja Kur’ana 24:43)

Metereolozi su do ovih saznanja o formiranju, strukturi i ponašanju oblaka došli tek nedavno i to uz pomoć napredne opreme kao što su avioni, sateliti, računari, baloni, itd. Sve ovo je korišteno za proučavanje vjetrova, njihovih pravaca kretanja, zatim za mjerenje vlažnosti i promjena u vlažnosti vazduha, kao i u svrhu određivanja nivoa i promjena u nivoima vazdušnog pritiska.


Slika 18.1 Satelitski snimak “cumulonimbus” oblaka.

Gore navedeni ajet, nakon spominjanja oblaka i kiše, govori o gradu i grmljavinama:

…On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi - blijesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.
(Prevod značenja Kur’ana 24:43)

Metereolozi su došli do saznanja da ovi “cumulonimbus” oblaci koji donose grad dosežu visinu od 25000 do 30000 stopa (od 7.4 do 9.4 km) što je ogromno kao i planine, kao što Kur’an i navodi: …On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad… (Prevod značenja Kur’ana 24:43)

Detaljnijom analizom ovog ajeta se može doći do sljedećeg pitanja: Zašto ajet kaže “…munje Njegove…” gdje se zamjenica ‘njegove’ odnosi na grad?**

Da li ovo znači da je grad glavni faktor koji doprinosi nastanku grmljavine? Pogledajmo šta knjiga naslovljena Meteorology Today (čiji je autor C. Donald Ahrens - op.p) veli po ovom pitanju. Knjiga kaže (a Mustafa Mlivo u svom komentaru navedenog ajeta prenosi - op.p) “da se oblaci naelektrišu kada kroz njih pada grad, kroz prostor sa ohlađenim kapljicama i ledenim kristalima. Kada se tečne kapljice sudare sa gradom one se u tom kontaktu smrzavaju i oslobađaju latentnu toplotu. Ovo održava površinu grada toplijom od površine okolnih ledenih kristala. Kad grad dođe u kontakt sa ledenim kristalom događa se fenomen. Elektroni poteku sa hladnijeg na topliji objekt. Otud grad postaje negativno naelektrisan.”*** Knjiga dalje navodi da se prilikom kontakta između grada i hladnih kapljica kiše također dolazi od odlomljivanja pozitivno naelektrisanih sićušnih krhotina leda. Ovi lahki, pozitivno naelektrisani komadići unutarnjim strujanjem bivaju odnešeni u više predjele oblaka. Grad koji je ostao negativno naelektrisan prelazi u donji dio oblaka (zbog svoje težine) te time čitav taj donji dio postane negativno naelektrisan. Ovo negativno naelektrisanje se potom isprazni na zemlju putem munje. Dakle, iz ovog zaključujemo da grad igra veoma važnu ulogu u procesu proizvodnje munja.Slika 18.2

Ove gore navedene informaciju su tek nedavno otkrivene. Sve do 1600-tih godina nove ere Aristotelova ideja o metereologiji je bila dominantna. Na primjer, njegova tvrdnja je bila da atmosfera sadrži dvije vrste padavina - vlažne i suhe. Na osnovu ovoga, Aristotel je tvrdio, grmljavina u stvari predstavlja zvuk koji se proizvede prilikom sudara njegovih teoretskih suhih ‘padavina’ koje dođu iz dva susjedna oblaka. Aristotel je dalje tvrdio da je munja u stvari proizvod do kojeg dođe kada se ove suhe ‘padavine’ zapale i gore tankim, blijedim plamenom. Ovo su dakle bile ideje o metereologiji koje su kružile naučnim krugovima u vrijeme objavljivanja Kur’ana.* Pridjev cumulonimbus dolazi od rijeci cumulus koja označava gust, bijel, razbarušen oblak koji se obično formira na ivicama termalno nestabilnih vazdušnih masa. Mustafa Mlivo ove oblake naziva cirusnim oblacima (vidi napomenu **). - op.p

** Besim Korkut je u svom prevodu značenja Kur’ana ovu zamjenicu interpretirao kao da se ona odnosi na Allaha (swt). - op.p.

*** Preuzeto sa web stranice koja također nudi jako puno informacija o naučnom aspektu Kur’ana - http://quranm.hypermart.net/bosanski.htm
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

63

Ponedjeljak, 06. Septembar 2004

Cudo od meda


""Zatim jedi od svih plodova;i slijedi puteve Gospodara svog ponizno.Iz trbuha njihovih izlazi napitak razlicitih boja njegovih,u njemu je lijek za ljude.Uistinu,u tome je znak za one koji razmisljaju" (Kur'an 16:69)

Da li znate koliko je vazan izvor hrane med,kojeg Allah s.w.t. nudi covjeku putem ovog sicusnog insekta?
Med je sastavljen od secera kao sto su: gluoza, fruktoza, i minerala kao stosu magnezijum, kalij, kalcij, soda, hlor, sumpor, gvozdze i fosfat.Tu su B1, B2, C, B6, B5 i B3 vitamini, koji se mjenjaju s kvalitetom nektara i polena.Pored toga u njemu se mogu naci bakar, jod i u manjim kolicinama cink.Takodje je u njemu prisutno nekoliko vrsta hormona.
Kao sto je navedeno u Kur'anu med ima osobinu da "lijeci ljude".Danas su apikultura i pcelinji proizvodi postali novom granom za istrazivanje u zemljama gdje je nauka uznapredovala.
Koristi od meda su sljedece:med je niskokalorican.Kad se uporedi sa istom kolicinom secera, on daje 40 % manje kalorija nego secer.Mada tijelu daje veliku energiju on mu ne povecava tezinu.
*Lahka probavljivost*.Zbog toga sto se molekule secera u medu lahko pretvaraju u druge vrste secera (fruktoza i glukoza) med se lahko probavlja kod vecine ljudi uprkos tome sto ima veliku koncentraciju kiseline.Takodje pomaze bubrezima i crijevima da bolje funkcionisu.
*Brzo ulazi u krv*.Kada se rastvori u blagoj vodi,med ulazi u krvotok u roku od sedam minuta.slobodne molekule secera u njemu cine da mozak funkcionise lakse.
*Pomaze nastanak krvi*.Med daje znacajan dio energije koji je tijelu potreban za proizvodnju krvi.Sem toga on pomaze ciscenju krvi.Ima pozitivne efekte u regulisanju i olaksavanju cirkulacije krvi.takodje on djeluje kao znacajna zastita od kapilarnih problema i arterioskleroze.
*Suzbija bakterije*.Osobina ubijanja bakterija naziva se "inhibicijski efekat".Eksperimenti provedeni na medu pokazuju da se njegova osobina ubijanja bakterija dva puta poveca kad se med razblazi vodom.Vrlo interesantno je primjetiti da se mlade pcele hrane medom razblazenim od strane pcela koje su odgovorne za njihov nadzor - kao da one znaju za ovu osobinu meda.
Zele rojal (Gelee Royal) je supstanca koju proizvode pcele unutar kosnice.Unutar ove hranjive supstance nalazi se secer, proteini, masnoce i mnogi vitamini.
Jasno je da je med,koji se proizvodi u daleko vecim kolicinama nego sto je potrebno pcelama, stvoren da koristi ljudima.Takodje je jasnda pcele takav nevjerovatan posao ne bi mogle raditi same od sebe. prilozio:serbez insan

Autor teksta: Mustafa Mlivo


Ko je podučio pčele?

Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: "Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!" Iz utroba njihovih izlazi pićće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.
(Prevod značenja Kur’ana 16:68-69)Općenito je poznato da je med fundamentalni izvor hrane za ljudsko tijelo, a ipak vrlo malo ljudi zna o izvanrednim osobinama njegovog proizvođača, pčele. Kao što je poznato, nektar je izvor hrane za pčele, a on se zimi ne može naći. Iz ovog razloga pčele kombiniraju nektar koji sakupe u toku ljeta sa naročitim sekretima svoga tijela, i proizvedu novu hranjivu supstancu, med, i skladište je za nadolazeće zimske mjesece.

Važno je primjetiti da je količina meda kojeg uskladište pčele daleko veća od njihovih stvarnih potreba. Pitanje koje nam se nameće jeste, čemu ovolika pretjerana proizvodnja koja izgleda kao gubljenje vremena i energije? Odgovor na ovo pitanje nalazi se u ajeti u kojem se kaže da je pčela tako "poučena" od svog Gospodara. Pčele instinktivno proizvode med, ne samo za sebe, nego i za ljude. Činjenica je da pčele, kao i mnoga druga stvorenja na zemlji, rade za čovjeka, kao što kokoš leže najmanje jedno jaje na dan, mada joj nije potrebno, ili kao što krava daje daleko više mlijeka nego što je potrebno njenom teletu.

Pčele već milionima godina koriste šestougaonu strukturu za izradu saća (nedavno nađeni foslil pčele je procijenjen na 100 miliona godina starosti, a u faraonskim grobnicama u Egiptu pronađene su sati sa medom stari preko 1000 godina, a čiji se med i pored tolike starosti mogao jesti). Čudno je zašto su pčele izabrale šestougaonu formu, a ne recimo petougao ili osmougao? Odgovor nam daje matematika. Šestougaona struktura je najpogodniji geometrijsko oblik za maksimalno iskorištenje jedinice površine. Da su ćelije saća konstruisane u nekom drugom obliku, bilo bi dosta izgubljenog prostora te bi se na taj način manje meda moglo uskladištiti i pčele bi se manje time okoristile. Ako bi dubine bile iste, trouglaste ili kvadratne ćelije bi sadržavale istu količinu meda kao i šestougaone, međutim, između svih tih geometrijskih oblika šestougaonik je taj koji ima najmanji obim. Dok svi oni imaju istu zapreminu, količina voska potrebna za šestougaone ćelije je manja od potrebne količine za trougaone ili kvadratne ćelije.Zaključak je da šestougaona ćelija zahtjeva minimalnu količinu voska za svoju konstrukciju, dok istovremeno može uskladištiti veću količinu meda. Ovaj rezultat dobiven nakon mnogih geometrijskih kalkulacija sigurno nisu izračunale same pčele. Ove sićušne životinjice koriste šestougaoni oblik urođeno (instinktivno), samo zbog toga što su poučene i nadahnute od svoga Gospodara. Šestougaoni dizajn ćelija je praktičan iz mnogo aspekata. Ćelije naliježu jedna na drugu tako da međusobno dijele zidove. Ovo još jednom osigurava maksimalno uskladištenje meda sa minimalnom količinom voska. Mada su zidovi ćelija dosta tanki, oni su dovoljno jaki da ponesu svoju težinu nekoliko puta.

Pčele obično moraju letiti na većim relacijama da bi pronašle hranu. One skupljaju hranu, cvjetni prah i medne sastojke. Pčela koja pronađe cvjetove se vraća u košnicu da o tome obavjesti druge pčele. Ali, kako će pčela opisati mjesto na kojem se ti cvjetovi nalaze? Ona to čini plesom. Pčela koja se vraća u košnicu izvodi jednu vrstu akrobacija. Ovaj ples je njeno sredstvo kojim ona opisuje lokaciju nađenih cvjetova. Ples koji pčela ponavlja više puta, sadrži u sebi sve informacije o nagibu, pravcu, udaljenosti i drugim detaljima koji će omogućiti drugim pčelama da odu upravo na to mjesto. Ples pčele liči na osmicu. Pčela oblikuje srednji dio brojke osam tresući repom i čineći pokrete cik-cak. Ugao između cik-cak pokreta i linije između Sunca i košnice daje tačan pravac izvora hrane. Ipak, poznavanje samog pravca nije dovoljno. Pčele radilice takođe trebaju znati koliko je to daleko te stoga pčela koja se vraća uz određene tjelesne pokrete ostalim pčelama saopštava i ove informacije. Ona to čini tresanjem donjeg dijela svoga tijela, prouzrokujući zračne vrtloge. Na primjer, da bi opisala rastojanje od 250 metara, ona će zatresti donjim dijelom tijela 5 puta u pola minute.

Ukoliko je put od košnice do izvora hrane vremenski dugačak, pčela se suočava sa još jednim problemom. Za vrijeme pčelinog odsustva iz košnice Sunce se pomjeri za jedan stepen svake 4 minute. Znači, pčela bi trebala načiniti grešku od jednog stepena u odnosnu na prvobitni pravac izvora hrane te i o ovome mora obavjestiti druge pčele. Pčelinje oko je sastavljeno od stotine šestougaonih sočiva. Svako sočivo se fokusira na vrlo usku površinu kao teleskop tako da pčela gledajući prema Suncu u bilo koje doba dana može odrediti svoju tačnu lokaciju još dok je u letu.

Za one koji ne poznaju arapski jezik, zapanjujuća činjenica, vezana za gore navedeni ajet, nije posve jasna. Kur'an govori o pčeli koja napusta košnicu u potrazi za hranom. Da bi opisao ovu aktivnost, Kur’an koristi ženski oblik glagola. Za jednog Arapa ovo pokazuje da je pčela o kojoj se govori ženskog roda. Možete li navesti razliku između muške i ženske pčele? Čak i ako ostavomo pa strani Muhammedovo s.a.w.s. doba, za nalaženje razlike između muške i ženske pčele potreban je stručnjak, specijalista. Ako bismo tvrdili da je Muhammed s.a.w.s. ovo napisao, onda je on morao posebno poznavati pčele, provoditi statističke testove, i vršiti sofisticirane eksperimente sa pčelama da bi nekako pronašao i ustanovio da je pčela koja skuplja hranu u stvari ženka te da su muške pčele nesposobne da se same hrane. Ono što je intuitivno ljudskoj prirodi jeste da bi mi pomislili da su muške pčele te koje lete i sakupljaju hranu, a da ženske ostaju u košnici. Ipak, to nije slučaj. Muhammed s.a.w.s. zaista nije mogao biti autor Kur'ana - on je objava od Tvorca svemira.

Allah dž.š. nam kaže da pčela proizvodi različite vrste hrane! Ovo je istina, obzirom da pčela ima jedinstven stomak koji proizvodi hranu (med) koji je različitih boja i ukusa. Allah dž.š. se, također, kao što smo već vidjeli, obraća pčelama u ženskom rodu umjesto u muškom, što je na arapskom izraženo rječju "kuli" (jedi) i "fesluki" (te slijedi)!

Rod pčela se dijeli na tri vrste: matice, trutovi (muške pčele), i radilice koje su obavezno ženskog roda. Radilice su te koje grade košnice, hrane maticu, skupljaju polen i nektar te štite košnicu. Allah dž.š. se obraća radilicama i to je razlog što su u Kur'anu glagolski oblici izraženi u ženskom rodu.

Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

64

Srijeda, 08. Septembar 2004

Formiranje gonada

"Bismillah,

5."Pa neka pogleda covjek od cega je stvoren!

6.Stvoren je od tekucine brizgajuce,

7.Izlazi izmedju kicme i rebara!

8.Uistinu!On je za povratak njegov kadar,

9.Na Dan ispitivanja tajni."

(prevod znacenja Kur'ana,86:5-9)

Gonada je muska ili zenska spolna zlijezda koja proizvodi rasplodne celije (gamete).Kod muskaraca su to testisi,a kod zena ovariji.Gornji Kur'anski ajet explicitno tvrdi da ljudski gonadi poticu izmedju kicme i rebara.Danas je embriolozima dobro poznato da se gonadi prvo pojavljuju u zoni buducih slabina - bedara.Genitalni nabori se prvo pojavljuju u cetvrtoj sedmici razvoja embrija.Jednom formirani gonadi diferenciraju se u zenske i muske u sedmoj i osmoj sedmici razvoja djeteta u materici zene.Nakon toga kod njih pocinje proces razlaza.Zenski gonadi(ovariji) se zaustavljaju u karlici,dok se muski gonadi nastavljaju spustati da bi konacno stigli do testise izvan tijela.Ne samo da je porijeklo gonada na mjestu koje Kur'an pominje,nego cak i u fazi punoljetnosti ostaje veza sa nervima,krvnim sudovima i limfnim zlijezdama sa zonom koju Kur'an docarava kao "izmedju kicme i rebara" a koja je ustvari mjesto porijekla tecnosti koja se izbaci.Oni koji isistiraju na tome da je Muhammed a.s. napisao Kur'an,pripisuju mu ustvari vise znanja,nego sto je ijedan covjek mogao imati u vrijeme objave Kur'ana.


Autor teksta: Mustafa Mlivo


Namaz kao potreba i lijek

U velikom broju časopisa, knjiga, interenet stranica, kao i brojnim brošurama, raznim publikacijama, može se pročitati o namazu kao jednoj od osnovnih dužnosti svakog muslimana. Međutim, vrlo malo je o tom aspektu islamske prakse govoreno sa jedne druge strane, odnosno iz onog praktičnog, medicinskog ili uveliko zdravstvenog ugla zapažanja. Naime, namaz je obaveza nas muslimana, obaveza koju ne bi ni u kom slučaju trebali zanemarivati ili ne daj Bože neprakticirati. Ali jesmo li se ikada zapitali koliki je značaj namaza za naš organizam, posmatrajući to sa medicinskog aspekta, iz ugla nauke koja je na jedan osebujan način predstavila namaz kao potrebu za naš organizam, kako za naše duhovno tako i naše fizičko zdravlje.

Klanjanje 5 dnevnih namaza je prvorazredna obaveza i prva islamska dužnost propisana muslimanima i muslimankama, a obavlja se u ime Allaha, Milostivog i Samilosnog. Namaz kao što znamo predstavlja vjeru i iskazivanje pokornosti uzvišenom Allahu, dž.š..

Da bi klanjač obavio namaz, on nužno čini u prosjeku oko 25 raznovrsnih, precizno ustanovljenih i sistematizovanih pokreta, te sa medicinskog aspekta onaj koji redovito klanja čini svom lokomotornom sistemu i kralješnici oko 1,5* sati aktivne, tjelesne osobitosti a uz to i duhovne blagodati.

Cilj ovog pisanja je da na stručan i najbolji mogući način, što jednostavnije svakom od nas koji obavljamo ovu dužnost prema uzvišenom Gospodaru, prikaže utjecaj namaza na pojedine sisteme našeg organizma, njegov značaj na poboljšanje funkcije statusa gornjih i donjih ekstremiteta i kralješnice, kao i općepoznati značaj klanjanja za čovječiju dušu i tijelo.

Značaj abdesta

Hladna voda je veoma jaka draž za kožu, odnosno za njene receptore za hladnoću koji se nalaze na koži u različitom omjeru. Preko ovih receptora koža je povezana sa centralnim i vegetativnim nervnim sistemom. Polivanjem i trljanjem hladnom vodom sa dlanovima šake o lice i stopala, temperaturnom razlikom vode i tijela, dolazi do jake reakcije na krvne sudove – kapilare - koji se skupe, koža poblijedi i dolazi do osjećaja hladnoće. Nakon toga dolazi proces širenja kapilara, te onda kroz kapilare protiče više krvi, pa je i cirkulacija bolja.

Kratkotrajni hladan utjecaj vode povećava broj crvenih i bijelih krvnih zrnaca i hemoglobina (krvni pigment, krvno crvenilo, sredstvo koje stvara krv). Zatim povećava nadražljivost sensitivnih i motornih živaca i poprečnoprugaste muskulature. Umjereno simulira tijelo, djeluje osvježavajuće, reducira zamor, djeluje nadražajno na centralni nervni sistem i psihu, izaziva osjećaj svježine za poduzimanje fizičke i mentalne radne sposobnosti.

To je takozvana hidro – termalna reakcija našeg tijela na hladnu vodu u toku uzimanja abdesta.

Značaj pojedinih pokreta u toku klanjanja namaza za naš organizam i dušu

Iz stojećeg stava klanjača ruke "idu" u položaj djelimičnog ispružanja prema naprijed sa savijenim laktovima do maksimalnih amplituda od 135 stepeni, i ispruženih šaka sa dlanovima okrenutim prema naprijed uz dodir palčevima donjih dijelova ušiju.

Iz tog položaja klanjač pruža ruke nizase, primiče ih uz grudni koš i lijevu ruku prihvata desnom u visini dijafragme.

Potom se klanjač savija prema naprijed u položaj kada je segment kralješnice na 90 stepeni, dok su ruke na koljenima. Klanjač se potom vrača u uspravan položaj, a zatim "pada" na koljena na obje podlaktice (sedžda), sa osloncem na vrhove stopala, dok čelo i nos dodiruju pod. Pogled na klanjača u ovom položaju podsjeća na položaj slova "Z". To omogućava i obogaćuje sadržaj boljeg funkcionalnog statusa cjelokupnog lokomotornog sistema i kralješnice.

Ustajanjem klanjač je sada u secifičnom položaju sjedenja sa maksimalno povijenim koljenima, povijenim desnim stopalom i sjedenjem na lijevom stopalu, te obostranim hvatom šaka na obadva koljena. Kompletan kičmeni stub u odnosu na donje ekstremitete zauzima položaj sa uglom od 90 stepeni. Okretanje vratnog dijela kičme na desnu i lijevu (predavanje selama) stranu omogućava bolju pokretljivost vrata i elastičnost.

Svi ovi pokreti i radnje u cijelosti povećavaju: obim pokreta u zglobovima, snage mišića, koordinacije pokreta, te lokalne i opće izdržljivosti, zatim povećavaju lokalnu cirkulaciju i metaboličke procese, utiču na ishranu, povećavaju mobilnost, umanjuju bol i povećavaju oksidativne procese u organizmu.

U svim ovim pokretima sudjeluju mišići koji izvode pokrete. Svi ovi pokreti vremenom postaju automatizovani, lahko se izvode bez većeg utroška energije.

Pri klanjanju namaza pokrete prati učenje, što daje ritam duši i tijelu. Pri učenju (u namazu), kao i uopće u govoru, uključeni su uglavnom temporo-mandibularni zglobovi i grupe mišića glave i vrata, potkožni mišići glave, mišići za žvakanje, površni mišići prednje strane vrata i mišići poda usne duplje. Tjelesnom aktivnošću rast kostiju i muskulature takođe je poboljšan. 1

U toku klanjanja pokreti ne djeluju parcijalno već čine jednu sinhronizovanu cjelinu vidljivu samo u smislu fizičke aktivnosti klanjanja namaza, a ono što se dešava u duši čovjeka ostaje nevidljivo. Duševna energija za vrijeme klanjanja namaza harmonizuje sve ljudske funkcije (tjelesne, mentalne i duhovne).

Kardio-vaskularni aparat je u toku namaza angažovan u znatnoj mjeri. Lokalni krvotok se povećava za 10 – 20 puta u cilju obezbjeđenje mišića kisikom, kao i na polju poboljšanja u otklanjanju raspadnih produkata, dok se količina krvi kojom se koriste mišići povećava 4 – 5 puta. Povećava se periferna cirkulacija i cirkulacija u mozgu. Puls se povećava 2 – 3 puta. Povećava se dodirna površina između krvi i tkiva a time se povećava prelazak i hranjivih materija u ćelije. Sa druge strane usljed inaktivnosti (odsustva mišićne aktivnosti) dolazi do zastoja venske krvi i limfe, što se manifestuje otokom, sklerozom, trombozom vena i stvaranjem uslova za emboliju pluća s fatalnim ishodom.

Usljed klanjanja povećava se ventilacija pluća kao i minutni i respiratorni volumen. Pokretljivost grudnog koša se povećava.

Klanjanjem se pozitivno djeluje na sagorijevanje šećera i masti, kao i na metabolizam purina, te se poboljšava motorna i sekretorna funkcija želuca i žučnih puteva.

Zaključak:

Prije 100 godina prosjek starosti je bio 40 godina, a danas u razvijenijim zemljama prosjek iznosi oko 70 godina i više. Nema tačne granice kad nastaje starost, ali se zna da dio motorne sposobnosti počinje opadati već poslije 30 godine. U 50 godini života tijelo ima 70% manje vode u odnosu na novorođenče. Ali sve u svemu kaže jedna poslovica: "Nije važno samo živjeti već je važno i kako živjeti". Klanjanje namaza je tjelesna aktivnost koja djeluje na sva tri aspekta insanskog bića – fizički, mentalni i spiritualni. Neaktivnost djeteta je štetna u odnosu na razvoj, u odraslog čovjeka opasna po zdravlje, a za starca može biti pogubna.

Kalanjač molitvom nastoji upoznati samog sebe. Molitvom je on odvojen od vanjskog svijeta a molitva ga dovodi u jedno stanje relevantnih vrijednosti – prodiranje u sopstveno biće.

Može se još reći da se bogatsvo i osobenost muslimanskog duha u toku molitve ogleda u njegovoj filozofiji, a filozofija duha ne postoji neovisno od tijela. Klanjanje namaza je duhovna tradicija i obaveza muslimanskog naroda utkana u kulturu i religiju. To je živa disciplina savremenih ritualnih pokreta. Klanjanje, kao i sam post, je metod gospodarenja nad samim sobom, stanje kad se briše različitost duše i tijela. Klanjanjem se briše egoizam a mišići relaksiraju...

1 Prisjetimo se da je djecu potrebno do sedme godine nagovarati na obavljane namaza a od desete ga i tjerati – a znamo da se tada dijete najviše fizički ali i duhovno razvija.

Prof. Samir Bajraktarević


Literatura:

1. Bečirović E., Pojedina poglavlja iz Balneoklimatoterapije, rehabilitacije i fizikalne medicine, skripta, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1992.

2. Nedvidek, B., Osnovi fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1991.

3. Karaiković. E., Kineziterapija, Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 1986.


* Da se neklanjači ne bi prepali, svi dnevni obavezni (fard) namazi se skupa mogu obaviti za 30-ak minuta. (op. redakcije)
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

65

Petak, 17. Septembar 2004

Baktericidna svojstva meda !
To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju...

Sura 16

An-Nahl -- Pčele

68. Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: "Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi,

69. zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!" Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.

--

Pčelarstvo
Baktericidna svojstva meda

Antimikrobno djelovanje meda je sposobnost meda da ubija neke mikroorganizme (baktericidnost) ili da zaustavi njihov razvoj (bakteriostatičnost). Ova svojstva meda bila su poznata nekim narodima još u drevna vremena. Stari Grci i Rimljani koristili su med za dugotrajno čuvanje mesa u svježem stanju. Poznato je da je leš čuvenog vojskovođe Aleksandra Makedonskog iz Male Azije, gdje je umro (323. godine prije nove ere), prenijet u domovinu i potopljen u med.

Zreli pčelinji med je jedan od najtrajnijih prehrambenih proizvoda. U povoljnim uvjetima može se veoma dugo očuvati da se ne upljesnivi, ili uskisne. Praktično se može reći da se pčelinji med ne kvari, a njegova trajnost je u doslovnom smislu riječi neograničena. To potvrđuje i podatak od prije dva desetljeća kada je u ruševinama antičkog grada Pastruma, južno od Napulja, nađeno osam posuda s medom, koji je ostao kemijski nepromijenjen i potpuno upotrebljiv, premda je bio star najmanje dvije tisuće godina. Drugi primjer, prilikom raskopavanja egipatskih piramida i razvalina starog Babilona, u grobnicama su nađeni sudovi s medom koji je bio dosta dobrog kvaliteta iako je prestajao više tisuća godina.

Utvrđeno je da med ispoljava jako baktericidno djelovanje prema izazivačima gnojnih oboljenja – stafilokokama i streptokokama. Tifusne bakterije uginu u medu za 48 sati, paratifusne za 24, dizenterične za 10 sati. Bacil koji izaziva upalu crijeva ugine poslije 48 sati, a bacil koji izaziva trovanje krvi pri kroničnim upalama bronhitisa i pluća, ugine nakon četiri dana. Med zaustavlja razvoj prouzrokovača tuberkuloze. Istraživanja u Bugarskoj pokazala su da antibiotičko djelovanje u visokom stupnju ovisi o vrsti meda. Tako, lipov i šumski med djeluju jače na stafilokoke, a kestenov na Escherichia coli. Duhanski med ima najslabije antimikrobno djelovanje.

Med ima i antimikotično (protiv gljivica) i protisticidno djelovanje – ubija jednostanične životinjske organizme – amebe, infuzorije i dr. Eksperimentalno je utvrđeno veoma izraženo konzervirajuće djelovanje meda na lako kvarljive životinjske, biljne i druge proizvode, koji se potopljeni u medu očuvaju više godina i ne raspadaju se.

Najnovijim proučavanjima utvrđeno je da svoje baktericidno, antimikotično, protisticidno i konzervirajuće djelovanje med duguje, osim svom složenom biokemijskom sastavu, prije svega prisustvu raznih antibiotičnih materija tzv. fitoncida. Fitoncidi dospijevaju u med s biljaka preko nektara i peludi (polena), medljike i smolastih tvari. Oni su u visokom stupnju hlapljivi i prilikom zagrijavanja meda, jedan dio ishlapi. Zbog toga med koji je dugo stajao na visokoj temperaturi, kao i onaj koji je proizveden ishranom pčela šećernim sirupom, siromašan je u fitoncidima i ima slabo antimikrobno djelovanje.

Ante Zomborčević

Tekst preuzet sa:
http://www.tippnet.co.yu/zig/831/zig25.html


Željezo

"Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, - a stvorili smo gvožđe, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi -, i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, usitinu, moćan i silan."
(Kur'an, 57:25)

Kakva je to 'velika snaga' u željezu? Uzvišeni Allah najbolje zna, a kosmološka saznanja govore da je to energija oslobođena u supernovama, eksplozijama željeznog jezgra velikih zvijezda, prilikom koje se (prema "Oxford Dictionary of Physics", IV izdanje, 2000.) energija koju emituje ta zvijezda uvećava za faktor od 1010, njen sjaj traje nekoliko godina, a za to vrijeme dominira cijelom galaksijom u kojoj se dogodi. Mada gotovo svaki opis supernove počinje sa "Supernova je jedna od najsnažnijih eksplozija..." nigdje se ne spominje nijedna snažnija eksplozija.
Na slici se vidi SN2002fk, jedna od posljednjih primjećenih supernova, uočena 15.09.2002.
Više informacija može se naći na http://www.supernovae.net/.

Cjelokupan život zvijezda, koji se nekad završava supernovama, jednostavno je objašnjen u knjizi novinara BBC-a Davida Filkina "Stephen Hawking's Universe - the Cosmos Explained":

"Hojl* i njegove kolege sklopili su sliku koja prikazuje nastanak zvijezde ovako:

Sila teže postepeno privlači atome vodonika, koji su razasuti po Svemiru, u sve veće i veće oblake loptastog oblika. Ove lopte rastu kao što lopta od snijega raste kada se kotrlja niz strminu. Konsekventno, i pritisak u njima se stalno povećava te konačno postane tako veliki da se vodonikovi atomi nađu veoma tijesno zbijeni jedni uz druge i neki od njih uđu u novu zajednicu, tj. stope se u atome helijuma - drugog atoma po redoslijedu težine. To je proces poznat kao fuzija.

Ova nuklearna reakcija, kao i sve ostale, odvija se uz razvijanje ogromnih količina enegije. (Najdramatičniji primjer takvog oslobađanja energije na Zemlji jeste eksplozija atomske bombe; ali to je malena eksplozija u poređenju sa nuklearnim reakcijama koje se odvijaju u zvijezdama. Otprilike kao rasprsnuće jednog dječjeg balona u poređenju sa eksplozijom cijele planete Zemlje). Atomi vodonika se fuzionišu u atome helijuma, a energija oslobođena pri tome čini dvije stvari. Prvo, njen veliki dio stvara eksplozivni pritisak, usmjeren ka spoljašnosti zvijezde, a taj pritisak se opire sili teže, koja bi htjela da gasove sabije jos više ka središtu. Zahvaljujući ovom pritisku iznutra, zvijezda ostaje stabilna milijardama godina. Silovite fuzione reakcije dešavaju se u njoj, a ona ipak ne eksplodira kao bomba; gravitacija je stiska sa svih strana, ali zvijezda se ipak ne urušava u sebe. Drugo, jedan dio proizvedene energije ne potroši se, ipak, na ovo održavanje ravnoteže, nego odlazi u okolni Svemir, u vidu svjetlosti i toplote. Zato zvijezde zrače toplotu i blistaju. Hojlova teorija o nastanku hemijskih elemenata riješila je, elegantno, jednu drevnu tajnu: objasnila je zašto zvijezde sijaju.

Hojl i njegove kolege uvidjeli su da poslije izvjesnog vremena zvijezda (naravno) potroši glavninu svog vodoničnog goriva. Ona se tad sastoji uglavnom od helijuma. I pošto je manje goriva, manja količina vodonika uspjeva da se fuzioniše u novi helijum; pritisak usmjeren prema napolje postaje sve slabiji; ravnoteža biva narušena. Gravitacija nadvladava, zvijezda se zbija, pritisak u njenoj unutrašnjosti raste. Dođe i vrijeme kad se atomi helijuma nađu sasvim zbijeni jedan uz drugi - toliko jako, i pod takvim pritiskom i temperaturom, da se sad oni počinju spajati u teže atome, u sljedeći hemijski element, treći po redoslijedu težine. Tako se proces fuzije nastavlja korak po korak, dajući sve teže i teže elemente. I kako koji element preovlada u sastavu zvijezde, tako i sam postane gorivo za sljedeci korak, kad se gravitacioni pritisci i temperatura udruže da toliko zbijaju atome da fuzija u sljedeći, jos teži element postane moguća.

Pošto jačina gravitacije zavisi od ukupne mase zvijezde (a to u suštini znači: koliko je zvijezda velika i teška), moguće je izračunati da neće biti jednaka konačna sudbina male i velike zvijezde. Kad se konačno proizvede, u velikoj količini, i željezo (dvadeset i šesti element u ovom stupnjevitom procesu), za sljedeći korak potrebno je ogromno povećanje i pritiska i temperature, mnogo veće nego što se može dogoditi u malim zvijezdama kod kojih dovoljno jake gravitacije naprosto - nema."

Napravimo ovdje malu pauzu i dopunimo svoju predodžbu o izgledu i sastavu zvijezda ovim grafičkim prikazom njihove strukture. Posebno je važno obratiti pažnju na željezno jezgro zvijezde.
(Preuzeto sa www.chapman.edu.)

Slojevita struktura zvijezda, sa vanjskim slojevima od lakih elemenata a od sve težih kako se ide ka sredini zvijezde, nekog je podsjetila na luk, pa je ovaj model dobio ime "onion skin model".

David Filkin u svojoj knjizi "Stephen Hawking's Universe - the Cosmos Explained" nastavlja:

"Dakle, poslije gvožđa nema dalje fuzije. Zato i proizvodnja energije i zvijezda počinje da umire. Međutim, činjenica da je proizvedeno 26 elemenata za redom ne znači da su svi prethodni, lakši, baš sasvim potrošeni ili "nestali". Nisu nestali: u umirućoj zvijezdi postoje još izvjesne količine vodonika, ali i helijuma, i tako redom svih ostalih elemenata koji su bili proizvedeni. U agoniji, zvijezda ih najzad odbaci sa sebe, u Svemir, a ostaje samo jedno užareno gvozdeno jezgro vrlo malog prečnika poznato kao 'bijeli patuljak'. Ono se poslije izvjesnog vremena, naravno, ohladi, i postaje 'smeđi patuljak' (brown dwarf): hladna, gvozdena kugla koja više ne svijetli. Taj posljednji ostatak male zvijezde lebdjeće Svemirom, osim ako zbog dejstva nekog gravitacionog polja ne uleti u sudare sa nekim drugim nebeskim tijelima.

Kod velike zvijezde i sila teže je velika. Gravitacioni pritisak ipak ne može izazvati fuziju u sljedeći element (poslije gvožđa), ali može izazvati urušavanje željeznog jezgra koje se sabija samo u sebe, a onda se rasprskava u stravičnoj eksploziji koja daje, tokom vrlo kratkog vremena, tako ogromne pritiske i temperature da u tim uslovima svi elementi teži od gvožđa mogu biti načinjeni. Takva eksplozija naziva se supernova. Astronomi su svojim teleskopima vidjeli znatan broj supernova kako eksplodiraju. Rezultat eksplozije: ogroman oblak užarene prašine koja se munjevito širi u svim pravcima, kroz Svemir, a sadrži u sebi - sve hemijske elemente. (Uzgred, mi sada znamo i to da u samom središtu takve eksplozije može da preostane jedno tijelo zaista veoma zbijeno, sačinjeno od samih neutrona, koje se zove neutronska zvijezda ili pulsar; to je svojevrsna nova zvijezda ali vrlo egzotične vrste. Ona će od tada emitovati radiosignale u pravilnim razmacima. Ovo je jedan od dokaza o ogromnoj silini nuklearnih reakcija koje se dešavaju u srcu supernove u onom trenu kad ona eksplodira.)"

Dakle, da rezimiramo, eksplozija nuklearne bombe je kao eksplozija dječijeg balona u poređenju sa eksplozijama koje se konstantno dešavaju u unutrašnjosti zvijezda, a te su eksplozije opet, na sličan način neuporedive i male u poredjenju sa eksplozijom željeznog jezgra velikih zvijezda. U željezu je zaista fantastična snaga, kao što stoji u citiranom ajetu iz sure Željezo "...a stvorili smo gvožđe, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi... "! Molimo dragog Allaha da nas jos više učvrsti na Istini ovakvim i sličnim saznanjima.

Dodajmo priči o željezu podatak da željezo i danas čini 90% svih metala koje čovjek koristi.

Allah s.w.t. u Kur'anu veli:

"Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?"
(Kur'an, 41:53)

Supernova o kojoj je riječ u gornjem tekstu je takozvana tip II SN. Postoji još i tip I SN do koje dođe kada jedna od zvijezda iz para koji čini binarnu (dvojnu) zvijezdu, tzv. 'bijeli patuljak', svojom jakom gravitacijom privlači vanjske slojeve susjedne zvijezde i tako dobija na masi dok konačno ne predje Chanderasekharov limit** stabilnosti i zapadne u termonuklearnu nestabilnost koja rezultira supernova eksplozijom.

Za (pre)više informacija o supernovama, dovoljno je upisati 'supernova' u neki internet pretraživač.Priredio: Vekaz Turković* Ranije u tekstu opisan kao "Fred Hojl, poznati ateista" koji je pokušavajući da dokaže da teorija velikog praska nije tačna i da Bog nije stvorio Svemir, postigao potpuno suprotno. Kao argument je, kaže autor, koristio gore opisani život zvijezda.

** Chanderasekharov limit stabilnosti: kritična masa 'bijelog patuljka' koja iznosi 1.4 mase Sunca. Kada masa zvijezde pređe ovaj limit, postane tako teška i dobije tako jaku gravitaciju da se uruši sama u sebe.


„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

66

Subota, 18. Septembar 2004

Piše: Dr. Brian J. Morris, univerzitet Sydney


[SIZE=4]Prednosti obrezivanja I dio[/SIZE]


Opšte informacije

Obrezivanje dječaka je kroz historiju bilo tema emotivnih i često iracionalnih debata. Ovo djelomično leži u činjenici da je u pitanju zahvat na spolnom organu, za razliku od bušenja ušiju na primjer. U zadnja dva desetljeća primjetljiv je kod doktora trend ka odvraćanju roditelja od obrezivanja muških beba. Poznati su čak i slučajevi kada je na majke vršen pritisak od strane medicinskog osoblja, jer su htjele da im dijete bude obrezano, posebno ako je bila riječ o pripadnicama vjerskih grupa koje prakticiraju obrezivanje. Ovo stoji u potpunoj oprečnosti sa stanjem od prije nekoliko godina, kada su sva muška novorodjenčad u Australiji nakon rodjenja bivala obrezana. U zadnjih 20 godina njihov broj je opao na 10%.

No, svjedoci smo ponovnog povratka prakse obrezivanja novorodjenčadi. U svjetlu porasta broja medicinsko-naučnih dokaza koji ukazuju na prednosti obrezivanja muške novorodjenčadi, australijski “College of Paediatrics” je u maju 1996. godine formulisao i usvojio novi stav po ovom pitanju (2). U tom dokumentu se apelira na ljekare da detaljno upoznaju roditelje sa zdravstvenim prednostima obrezivanja dojenčadi. Slične preporuke izdala je i “Canadian Paediatric Society” u kojima su opisane prednosti i posljedice obrezivanja, a “American College of Pediatrics” je zauzeo poziciju zagovornika obrezivanja novorodjenčadi.

U ovom izlaganju ja ću se osvrnuti na prednosti obrezivanja kao zaštite protiv zaraznih bolesti, uključujući i spolne bolesti. Možda trebam dodati da sam ja profesor na univerzitetu u Sidneju i vršim naučna istraživanja, na primjer na polju virologije rakova spolnih organa. Ja nisam ni Jevrej ni pravnik, te zbog toga nisam pristrasan u pogledu vjerskih ili medicinsko-pravnih aspekata i zbog toga sam u stanju da ovu temu posmatram racionalno.

Cinjenica je da uzrok povećanom riziku infekcije kod neobrezanih omladinaca i muškaraca leži u tome da vlažni predio penisa prekriven kožicom pospješuje rast mikroorganizama.

90% muške novorodjenčadi u 50.-tim i 60.-tim godinama 20.-tog stoljeća u USA i Australiji su bili obrezani odmah nakon rodjenja. Tada se je obrezivanje vršilo radi bolje higijene, zbog sprečavanja fimoze (sužavanja kožice), kao i prevencije raka penisa. Trend ka neobrezivanju novorodjenčadi počeo je prije otprilike 20 godina, kada je “American Academy of Pediatrics Committee” 1971. došla do zaključka da “ne postoje validni medicinski dokazi za obrezivanje”.. Ovo je 1975. promjenjeno u ”ne apsolutno validni...”, da bi se 1989. značajno promjenilo u “Nova saznanja govore o mogućim zdravstvenim prednostima...” (49).

Dr. Edgar Schoen, predsjednik Radne grupe o obrezivanju pri Američkoj Akademiji Pedijatrije, izjavio je da prednosti rutinskog obrezivanja novorodjenčadi kao mjera zdravstvene prevencije nadmašuju rizike ovakvog zahvata (48). U periodu od 1985.-92., porastao je broj obrezivanja muškaraca u zrelim godinama. U isto vrijeme, Dr. Schoen je ukazao da postoji veza izmedju neobrezanosti i infekcija mokraćnih kanala, te da se ova veza ne zasniva “na pretpostavkama”, nego da je “sigurna”. U isto vrijeme dokazane su veze izmedju neobrezanosti i drugih infekcija, uključujući i HIV. Na osnovu toga Dr. Schoen zaključuje da se “obrezivanje novorodjenčadi može posmatrati kao preventivna mjera, slično vakcinaciji, kod koje se mogu pojaviti neželjeni efekti i komplikacije, ali one su samo trenutne i obično zanemarljive, dok su prednosti za čitav život evidentne” (48).

Ove prednosti obuhvataju: smanjenje problema fimoze (sužavanja kožice na penisu) (36), smanjenje balanitisa (upale glavića) (17), smanjenje infekcija mokraćnih kanala, manje problema pri erekciji u pubertetu, smanjenje spolno prenosivih bolesti, sprečavanje raka penisa u srednjim godinama, i u starosti smanjenje uroloških problema i infekcija. Kao što se može vidjeti, prednosti su različite u raznim starosnim dobima.

Dječiji ljekari uzimaju u obzir samo moguće probleme pri samom zahvatu. No, mnogi urolozi koji liječe posljedice neobrezivanja kod muškaraca ne razumiju zbog čega se sva novorodjenčad ne obrezuje (47, 48). Obrezivanje starije djece je u porastu, ali sa godinama raste i rizik nuspojava (pri narkozi na primjer). Dr. Schoen iz ovoga zaključuje da je “uzimajući u obzir dugoročne zdravstvene prednosti, obrezivanje novorodjenčadi preporučljivo” (48).

Još jedan autoritet na ovom polju je Dr. Tom Wiswell koji kaže: “Kao dječiji ljekar ja se zalažem za djecu i pokušavam da radim što je najbolje za njih. Dugo vremena bio sam protivnik obrezivanja... Postepeno sam promjenio svoje mišljenje.” (56, 57)

Predmet istraživanja bile su i opasnosti vezane za obrezivanje. U bolnicama američke vojske izmedju 1980. i 1985. rodjeno je 136.000 dječaka, od kojih je 100.000 obrezano. Kod 193 zahvata (0,19%) nastupile su komplikacije koje se nisu završile smrću. Od 36.000 dječaka koji nisu obrezani, kod njih 86 (0,24%) nastale su komplikacije, kojima su dva djeteta podlegla (58). Kod 11.000 obrezivanja u Sloane Hospital u New Yorku, pri samo 6 zahvata nastale su komplikacije i nijedna od njih nije bila smrtna (44). Dalje, nikakve psihološke posljedice obrezivanja nisu utvrdjene (46). Povećana razina kortizona za vrijeme i nakon zahvata ukazuje na to da novorodjenče registruje zahvat, ali ovaj kratkotrajni bol se da lakše shvatiti kada se sa druge strane sagledaju bolovi izazvani bolestima koje su prouzrokovane neobrezivanjem. Lokalna anastezija u vidu masti smanjuju bol kod bebe, a neke bebe nemaju bolove čak i kada je zahvat uradjen bez anastezije.

Protivnici obrezivanja navode da je neophodna doživotna higijena penisa. Sa ovim se priznaje da se pod kožicom penisa dešava nešto štetno ili neugodno. Prema jednoj studiji medju engleskim studentima, higijena penisa praktično i ne postoji (44). Dr. Terry Russel piše u “Medical Observer-u”: “Koji muškarac se brine o higijeni penisa nakon spolnog akta, prije nego što se okrene na stranu i zaspi (dok se u toplom i vlažnom okruženju pod njegovom kožicom razmnožavaju bakterije)?” (44)Upale mokraćnih kanala kod dojenčadi


Prema jednoj Wiswell-ovoj studiji kojom je obuhvaćeno 400.000 novorodjenčadi u vremenskom razdoblju od 1975. do 1984., dokazano je da su neobrezani 11 puta češće obolijevali od infekcija mokraćnih puteva (58). U navedenom razdoblju udio obrezane djece je opao sa 84% na 74% i taj opad je doveden u vezu sa uočljivim porastom infekcije mokraćnih puteva (61). Upale mokraćnih puteva bile su rjedje kod obrezane djece. Studijama sprovedenE 1982. godine su pokazale da se 95% svih komplikacija mokraćnih puteva kod dojenčadi javilo kod neobrezane djece (60). Jedna studija od Robertsa pokazala je da 4% svih neobrezanih dječaka imaju upale mokraćnog trakta, za razliku od 0,4% djevojčica i 0,2% obrezanih dječaka. Konkretno to znači da kod neobrezane djece postoji 20 puta veći riziko obolijevanja od ovih bolesti. Prema jednoj Wiswell-ovoj studiji iz 1993. godine, od 200.000 pregledane djece, njih 1000 je imalo infekciju mokraćnih puteva. Dječaci i djevojčice su bili jednako oboljeli, ali procentualno gledano kod dječaka, medju oboljelim bilo je 10 puta više neobrezanih. Kod 23% oboljelih bakterije su ušle čak i u krv. Infekcija mokraćnih puteva se može proširiti i na bubrege, a zabilježena je i visočija stopa oboljenja od pielonefritisa (proširenja bubrežne karlice) kod neobrezane djece (43, 52). Ove i druge studije dokazuju prednosti obrezivanja djece sa ciljem reduciranja oboljenja mokraćnih kanala.

Wiswell je napravio meta-analizu svih 9 gore navedenih studija i došao je do zaključka da svaka od njih pojedinačno ukazuje na povećano oboljenje mokraćnih puteva kod neobrezanih (59). Rizik je otprilike 12 puta veći nego kod obrezane djece. Druge studije, uključujući i jednu medju muškarcima sa prosječnom starošću od 30 godina, pokazuju da čak i obrezivanje u zreloj dobi reducira oboljenja mokraćnih puteva (51). Sa dokazom da su bakterije E. coli, koje izazivaju bolesti mokraćnih kanala, sposobne da se ugnijezde na kožicu, ispunjen je jedan kriterij medjusobnog kauzaliteta (52, 62).

Komplikacije oboljenja mokraćnih puteva su: otkazivanje rada bubrega, upala moždane membrane (meningitis) i upala koštane srži. Ovi podaci pokazuju da odluka da se kožica ostavi intaktna rezultira mnogim problemima. Ako se dijete ne obreže, infekcije mokraćnih puteva se mogu spriječiti samo doživotnom higijenom genitalija. Pošto je dokazano da se bakterije u ovom dijelu tijela daju teško odstraniti (38, 48), sve mjere higijene ne mogu zamjeniti rano obrezivanje djeteta (48).Bolesti prenesene spolnim kontaktom


Još rane studije su pokazale visočiju stopu tripera, kao i uretritisa (upale mokraćne cijevi) kod neobrezanih muškaraca (39, 48). Novije studije su imale slične rezultate. No, te ranije studije dodatno ukazuju i na povećani rizik oboljenja od sifilisa, papiloma virusa i herpesa (53). Prema jednoj studiji iz 1943. godine koja je sprovedena u Kanadi, pokazalo se da je rizik oboljenja od sifilisa kod neobrezanih muškaraca 9 puta, i od tripera 3 puta veći nego kod obrezanih (55). Na “University of West Australia” jedna studija iz 1983. je pokazala da rizik obolijevanja od herpesa i tripera se udvostručuju, a infekcije genitalnih organa i sifilisa se upeterostručuju u poredjenju sa obrezanim muškarcima (39). Jedna australijska studija iz 1992. godine pokazuje da neobrezani muškarci češće boluju od chlamidije (nespecifična upala mokraćne cijevi, odds ratio 1,3) i tripera (odds ratio 2,1). Jedna slična studija iz 1988. godine u Seattle-u govori da su neobrezani muškarci češće bolesni od sifilisa i tripera, ali da ne postoje razlike kod herpesa, chlamidije i nespecifičnog uretritisa. Unatoč ovim dokazima, zaključak da su barem neke spolno prenosive bolesti više zastupljene kod neobrezanih, ne može biti apsolutan, jer stopa ovisi takodjer o faktorima kao što su higijena genitalija, dostupnost tekuće vode, te i o socijalno-ekonomskom statusu ispitane grupe.Nastavice se ...
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

67

Nedjelja, 19. Septembar 2004


Dr. Brian J. Morris, univerzitet Sydney


[SIZE=4]Prednosti obrezivanja II dio [/SIZE]


Nastavak...

[SIZE=3]Rak penisa [/SIZE]Pojava raka penisa u USA iznosi 1:100.000 muškaraca (750-1000 sluèajeva godišnje), i smrtna stopa leži izmedju 25-33% (27, 31). Rak penisa iznosi 1% svih oboljenja od raka kod Amerikanaca. Ovdje se mora uzeti u obzir èinjenica da u USA postoji veliki procentualni broj obrezanih muškaraca. Prema jednoj studiji koja je objavljenja u èasopisu “Australasian Radiology” 1990. godine, 60% svih oboljelih od raka penisa su bili iznad 60 godina. U pet velikih studija koje su u Americi sprovedene od 1932. godine, medju oboljelima od raka penisa nije bio niti jedan muškarac koji je kao novorodjenèe bio obrezan (31), što znaèi da se ova bolest javlja kod neobrezanih muškaraca, kao i kod onih (mada rjedje) koji nisu bili obrezani kao dojenèad. U ovom kontekstu zanimljivo je spomenuti kakav rang ima rak penisa medju svim vrstama raka. Od 600 Amerikanaca, jedan oboli od ove vrste raka (27). U zemljama u razvoju od 100.000 muškaraca godišnje oboli 3-6 ljudi od ove vrste raka.

Takozvani “visoko-rizièni” papilloma virus, tip 16 i 18 (HPV 16/18) su pronadjeni kod bolesnika od raka penisa i postoji dobar razlog za sumnju da igraju ulogu u nastanku ove vrste raka, kao i raka grliæa materice (vidi dolje). HPV 16 i 18 su, osim toga, uèestaliji kod neobrezanih muškaraca (35). Drugi faktori, kao loša genitalna higijena i zaraze prenesene spolnim kontaktom, su takodjer moguæi uzroci raka penisa (8, 31).

U periodu od 1960. do 1966. u Australiji su zabilježena 78 smrtna sluèaja od raka penisa i samo 2 smrtna slucaja kao posljedica komplikacija obrezivanja. U današnjem vremenu, smrtni sluèajevi kao posljedica obrezivanja su gotovo nepoznati. Na “Peter McCallum Cancer Institute” u periodu od 1954. do1982. zabilježena su ukupno 102 sluèaja raka penisa. U zadnjem desetljeæu bilo ih je duplo više nego u prvom. Nekoliko nauènika objašnjava ovo èinjenicom da se u zadnje vrijeme obrezivanje novorodjenèadi ne praktikuje kao prije (13, 45). Tako se èini da je obrezivanje dojenèadi najbolja preventiva.Rak grliæa materice kod žena èiji partneri su neobrezaniMnoge studije ukazuju na poveæan broj oboljelih od raka grliæa materice kod žena koje su imale jednog ili više seksualnih partnera koji nisu bili obrezani. U jednoj studiji nad 5000 sluèajeva raka grliæa materice i 300 sluèajeva raka penisa, koja je sprovedena u indijskom gradu Madrasu u periodu od 1982. do 1990., pokazano je da je pojava raka grliæa materice medju muslimankama bila jako rijetka u usporedbi sa kršæanskim i hindu ženama, a medju oboljelim od raka penisa nije bio ni jedan musliman (22). U drugoj studiji nad 1107 Indijki, oboljelih od raka grliæa materice, sprovedenoj 1993. godine, seks sa neobrezanim muškarcima ili sa muškarcima obrezanim tek nakon svoje prve godine života je povezan sa èetverostruko veæim rizikom od raka grliæa materice, nakon kontrole drugih faktora kao što su starost, godine pri prvom spolnom odnosu i obrazovanje (1). Jedna druga studija o razlièitim vrstama raka u Kašmiru, koja je takodjer objavljena 1993. godine, zakljuèila je da je obrezivanje muških beba najbrojnije vjerske zajednice zaslužno za jako rijetku pojavu raka grliæa materice u odnosu sa ostatkom Indije (14).HIV virusU Africi je, zavisno od države, i do 10% stanovništva zaraženo HIV virusom. Najprije je u Nairobiju, u jednoj studiji nad 340 muškaraca lijeèenih od spolno prenosivih bolesti, uoèeno da je vjerovatnoæa da su zaraženi HIV virusom bila tri puta veæa ako su muškarci bili neobrezani ili imali èir na genitalijama (50). Nešto kasnije, istraga medju 409 afrièkih etnièkih grupa, koje se nalaze širom 37 država, je pokazala korelaciju izmedju neobrezivanja i visoke stope SIDA-e (7). U “International Journal of Epidemiology” Dr. Moses piše da je studija medju 700 afrièkih plemena, na 140 razlièitih mjesta u 41 zemlji Afrike, pokazala dosta manju pojavu HIV virusa na mjestima gdje se praktikuje obrezivanje muške djece (33, 34). Medju vozaèima kamiona, koji inaèe èešæe imaju kontakt sa prostitutkama, je uoèena veæa stopa zaraženosti HIV-om kod neobrezanih. Zanimljiv rezultat je donijela jedna studija iz zapadne Afrike: samo djelomièno obrezani muškarci kod kojih je ostao dio kožice, obolijevali su èešæe od HIV-2 virusa nego muškarci kod kojih je kožica bila potpuno odstranjena (40). Ovi rezultati su bili razlog da nauènici Moses i Caldwell predlože da se obrezivanje koristi kao važna strategija u reduciranju SIDA-e (9, 19, 23, 26, 32-34).

Kao razlog za veæu moguænost zaraze HIV virusom kod neobrezanih muškaraca, pretpostavlja se da se pod kožicom sakupljaju HIV-om inficirani, vaginalni sekreti i tu nalaze gostoljubljivo okruženje. Suha, kao i otpornija koža na glaviæu obrezanog penisa otežava prenos zaraze.ZakljuèakNeobrezivanje

1) je kod muškaraca najveæi faktor rizika od inficiranja HIV virusom;

2) je uzrok za 12 puta veæi rizik od obolijevanja od upala mokraænih puteva, koji kod novorodjenèadi mogu voditi i do smrti.

3) Jedan od odprilike 600-900 neobrezanih muškaraca umire svake godine od raka penisa, ili na njemu bude sprovedena djelomièna amputacija penisa. Da usporedimo: muškarci koji su bili odmah nakon rodjenja obrezani, uopšte ne obolijevaju od raka penisa.

4) Neobrezivanje je uzrok upale glavica (balanitis) i sužavanju kožice (fimoza). Do 18% svih neobrezanih djeèaka do 8 godina imaju ove probleme, koji su kod obrezanih nepoznati.

5) Dalje, žene èiji muževi nisu obrezani, obolijevaju èešæe od raka grla materice.Društvena gledištaI na kraju želio bih da spomenem nekoliko aspekata vezanih za obrezivanje ovdje u Australiji.

U jednoj studiji nad obrezanim, odnosno neobrezanim muškarcima i njihovim partnerkama, nauènik James Badger (4, 5) iz Sydney-a, koji sam sebe smatra neutralnim po pitanju obrezivanja, je otkrio sljedeæe:

18% neobrezanih se ipak kasnije u svom životu odluèilo za zahvat.

21% koji nisu bili obrezani, ostali su to i dalje, ali su rekli da bi im bilo draže da su kao djeca bili obrezani.

Obrezani muškarci bili su nešto seksualno aktivniji od neobrezanih, dok nisu ustanovljene razlike pri samom spolnom odnosu. Muškarci koji su se obrezali u zrelim godinama, bili su zadovoljni sa rezultatom. Bolovi koji su se javili nakon prestanka djelovanja narkoze, bili su podnošljivi i trajali su kratko. Normalna seksualna aktivnost bila je uspostavljena nakon 2 sedmice, i nije bilo opada senzibilnosti niti tvrdnji o ”boljem seksu”. (Badgerovi rezultati se poklapaju sa razgovorima koje sam ja vodio sa muškarcima koji su bili obrezani u zrelim godinama.)

Žene obrezanih muškaraca su imale 3 puta èešæe orgazam nego žene èiji muževi nisu bili obrezani (što naravno takodjer može ovisiti i o ponašanju neobrezanih muškaraca koji eventualno pripadaju nižim socijalnim klasama ili etnièkim grupama èiji se stavovi razlikuju od onih grupa koje prakticiraju obrezivanje).

Žene takodjer preferiraju obrezivanje zbog izgleda, higijene i mirisa penisa.Izvor : Benefits of circumcision

Brian J. Morris, PhD DSc, University Academic (in medical sciences), Sydney University
Email: brianm@physiol.su.oz.au

Prevod: Sejfudin
Obrada: Amra
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


 • »Chechenac« je muško
 • »Chechenac« je autor ove teme

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

68

Utorak, 21. Septembar 2004

[SIZE=4] Glas avret[/SIZE]

Nece se osamiti jedan covjek sa nekom zenom, a da sejtan nece biti treci medju njima ( Tirmizi Hakim Ahmed )
Veza izmedju muskarca i zene moze biti samo ili krvna ili seksualna ( Sigmund Freud )

James Roney, profesor sa Chicago University je sproveo zanimljiv opit. Nekolicini svojih muskih studenata u starosnoj dobi od 18 do 36 godina je rekao da trebaju da dodju u njegov laboratorij i da dadnu pljuvacku koja ce se hemijski ispitati. Ovo je bilo samo pola istine. Roney je u stvari htio da ispita visinu muskog hormona testosterona nakon kratke konverzacije sa osobom suprotnog spola.Rezultati su objavljeni na online izdanje magazina 'Nature'

Prije davanja pljuvacke, sa studentima je 5 minuta popricala Roneyeva asistentkinja kojima nije receno da je i ovo dio pokusa. Udio testosterona u pljuvacki nakon razgovora se je povisio za 30%. Sto je udio hormona bio veci, asistentkinja je imala dojam da joj sagovornik zeli imponirati - sa nacinom ponasanja koji lice na zivotinjski za vrijeme parenja. Peter Ellison sa Harvarda je izjavio da ovakvi opiti jos nikada nisu bili poduzeti. Pojacano lucenje testosterona utice da se covjek osjeca hrabrijim i agresivnijim.
Ellison je u jednoj drugoj studiji dokazao da ozenjeni muskarci imaju nizi nivo ovog hormona od neozenjenih. Ali oko uzroka postoje nedoumice; da li se u braku ovaj hormon smanjuje ili su muskarci sa inace niskim testosteronom skloniji zenidbi.

Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

69

Utorak, 21. Septembar 2004

(10:5) PRIRODNO I REFLEKTOVANO SVJETLO

“Blagoslovljen neka je Onaj koji je načinio u nebu galaksije, i načinio u njemu svjetiljku i Mjesec osvjetljavajućim!”
(Kur’an, 25:61)

“On je Taj koji je učinio Sunce blještećim, a Mjesec sjajnim, i odredio mu faze, da znate broj godina i računanje. Allah je to stvorio samo s Istinom. Razlaže znakove ljudima koji znaju.”
(Kur’an, 10:5)


Govori se o ustrojstvu svemira i međusobnoj vezi Sunca i Mjeseca.
Milostivi ljudima stavlja do znanja da Mjesec služi samo kao reflektor Sunčeve svjetlosti koja pada na Zemlju i da je ustvari hladan, dok je Sunce izvor svjetlosti ili “plamteća svjetiljka” koja je užarena i koja je odašiljač te svjetlosti.
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Social bookmarks