Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

101

Srijeda, 12. Maj 2004

kako je spavao Allahov Poslanik s.a.v.s.? - Hadisi od 161-164


Hadis br. 161


Berra ibn 'Azib r.a. pripovijeda: "Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. legao u postelju, stavio bi desnu ruku pod desni obraz i prouèio: 'Gospodaru saèuvaj me kazne na Dan kada proživiš Tvoje robove.'"


Hadis br. 162

Huzejfe r.a. kazuje: "Kada bi legao u postelju Allahov Poslanik s.a.v.s. bi prouèio: 'Gospodaru, u ime Tebe umirem i živim.' A kada bi se probudio prouèio bi: 'Hvala Allahu, koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, i samo Njemu je povratak.'"


Hadis br. 163


Aiša r.a. kazuje: "Svake noæi, kada bi legao, Allahov Poslanik s.a.v.s. bi puhnuo u ruke, i onda bi na ruke prouèio Kul huvallahu ehad, Kul e'uzu bi rabbil felek i Kul e'uzu bi rabbinnas. Poslije bi rukama potrao glavu, lice i prednji dio tijela. èinio bi tako tri puta."


Hadis br. 164


Enes ibn Malik r.a. pripovijeda: "Kada bi legao u postelju Allahov Poslanik s.a.v.s. bi prouèio: 'Hvala Allahu, koji nas je nahranio i napojio, zaštitio i dao utoèište!' Zatim bi rekao: 'A koliko je ljudi bez zaštite i utoèišta?'"

kakav je bio ibadet Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem? - Hadisi od 165-176


Hadis br. 165


Mugire ibn Šu'be r.a. kazivaše: "Allahov Poslanik s.a.v.s. bi klanjao sve dok mu noge ne oteknu. Kada bi ga neko upitao: 'Allahov Poslanièe zašto se toliko optereæuješ, kad ti je Allah oprostio sve ranije i kasnije grijehe?' - on bi odgovorio: 'Zar da ne budem zahvalan rob!'"


Hadis br. 166


Esved ibn Jezid r.a. prièa da je zapitao Aišu r.a.: "'Kako je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao noæni namaz?' 'Prvi dio noæi je spavao. Pred zoru bi ustao i klanjao vitr namaz, zatim bi legao u postelju, a ponekad bi legao sa jednom od svojih žena. Kada bi zauèio ezan ustao bi i, ako bi bio džunub okupao bi se, a ako ne uzeo bi abdest i otišao u džamiju.'"


Hadis br. 167


Ibn Abbas r.a. pripovijeda: "'Jedne noæi sam zanoæio kod tetke Mejmune, žene Allahovog Poslanika s.a.v.s. Legao sam poprijeko, a Allahov Poslanik s.a.v.s. uzduž ležaja. Oko ponoæi Allahov Poslanik s.a.v.s. se probudi, protrlja oèi i prouèi deset zadnjih ajeta sure Ali Imran. [Deset posljednjih ajeta sure Ali Imran zapoèinje ajetom 'Inne fi halki ssemavati vel erdi... (Doista u stvaranju nebesa i Zemlje...) Pohvalno je uèiti ove ajete nakon buðenja iz sna.] Zatim ustade, uze abdest iz mješine obješene o zid i poèe klanjati.'" Abdullah Ibn Abbas r.a. dalje kazuje: 'Ustao sam i stao pored njega. Allahov Poslanik s.a.v.s. me pomilova po glavi, potegnu za desno uho i povede s desne strane. Klanjao je šest puta po dva rekata, zatim jedan rekat i ponovo leže. Kada ga je Bilal probudio on ustade, klanja dva rekata sunneta i izaðe u džamiju da klanja sabahski farz.'"


Hadis br. 168


Ibn Abbas r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. bi noæu klanjao trinaest rekata"


Hadis br. 169


Zejd ibn Halid r.a. kazuje: "'Zarekao sam se da æu gledati kako Allahovo Poslanik s.a.v.s. klanja noæni namaz. Dok sam spavao glave naslonjene na prag njegove kuæe, on ustade i klanja dva kratka rekata. Zatim klanja dva dosta duga rekata, pa dva malo kraæa, pa dva kraæa, pa dva kraæa, pa dva još kraæa, i na kraju klanja jedan rekat. To je ukupno trinaest rekata.'"


Hadis br. 170

Ebu Seleme ibn Abdurrahman r.a. prièa da je pitao Aišu r.a.: "'Kako je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao uz ramazan?' 'Obièno je, uz ramazan i mimo ramazana, klanjao jedanaest rekata. klanjao je èetiri rekata, ne pitaj kako ih je lijepo i dugo klanjao. Zatim je isto tako lijepo i dugo klanjao još èetiri rekata, i na kraju je klanjao tri rekata.' Aiša r.a. dalje kazuje: 'Pitala sam ga: - Allahov Poslanièe, zar spavaš prije nego što klanjaš vitr namaz?' 'Aiša, moje oèi spavaju, ali moje srce ne spava.' - odgovori on."


Hadis br. 171


Aiša r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je proveo cijelu noæ uèeæi samo jedan ajet u namazu."


Hadis br. 172


Abdullah ibn Mes'ud r.a. kazuje: "'Jedne noæi je Allahov Poslanik s.a.v.s., tako dugo stajao u namazu, da sam nešto loše pomislio.' 'A šta si to pomislio.' - upitaše ga. 'Pomislio sam da sjednem i da ga ostavim na kijamu.'"


Hadis br. 173


Aiša r.a. pripovijeda: "'Ponekad je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao sjedeæi. Kada bi mu preostalo još trideset-èetrdeset ajeta ustao bi i prouèio ih stojeæi. zatim bi uèinio ruku' i sedždu, i tako bi klanjao i drugi rekat."


Hadis br. 174


Hafsa r.a. kazuje: "'Ponekad je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao nafilu sjedeæi. Kada bi uèio sure, uèio bi ga tako polahko i razgovjetno, da bi se uèinilo duže od nekog drugog dužeg sureta.'"


Hadis br. 175


Ibn Omer r.a. prièa: "Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s. u njegovoj kuæi dva rekata prije i dva poslije podnevskih farza, dva poslije akšamskih i dva poslije jacijskih."


Hadis br. 176

Ibn Omer r.a. pripovijeda: "Zapamtio sam da je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao osam rekata sunneta: dva prije i dva poslije podne, dva poslije akšama i dva poslije jacije. moja sestra Hafsa mi je prièala da je klanjao i dva rekata prije sabahskih farza, ali ga ja lièno nisam vidio da ih klanja."


„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

102

Srijeda, 19. Maj 2004

kako je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao namaz nakon izlaska sunca (salatu-d-duha)? - Hadisi od 177-179


Hadis br. 177


Abdurrahman ibn Ebi Lejla r.a. kazuje: "Samo mi je Ummu Hani' prièala da je vidjela Allahovog Poslanika s.a.v.s., kako klanja namaz nakon što Sunce izaðe, i visoko odskoèi (duha). Prièala mi je: Na dan osloboðenja Mekke Allahov Poslanik s.a.v.s. je ušao u moju kuæu, okupao se i klanjao osam rekata. Nikada nije brže klanjao, ali je upotpunjavao ruku' i sedždu."


Hadis br. 178

Ebu Seid r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je nekada tako redovito klanjao duha namaz, da smo pomislili da æe ga uvijek klanjati, a nekada ga je tako izostavljao, da smo pomislili da ga više nikada neæe klanjati."


Hadis br. 179


Ebu Ejjub El-Ensari r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je redovno klanjao èetiri rekata prije podnevskog farza. Jedanput ga upitah: 'Allahov Poslanièe, vidim da redovno klanjaš èetiri rekata u podne?' 'Nebeske kapije se otvaraju u podne, i ne zatvaraju se sve dok se ne klanja podne namaz, zato volim da mi se u to vrijeme uzdigne dobro djelo.' 'Je li se na svakom rekatu uèi sure?' - upitah. 'Da.' 'A predaje li se selam poslije dva rekata?' 'Ne predaje.' - odgovori on."

o klanjanju nafile u kuæi - Hadis 180


Hadis br. 180

Abdullah ibn Seid r.a. kazuje: "Upitao sam Allahovog Poslanika s.a.v.s.: 'Koji je namaz bolji, u kuæi ili u džamiji?' 'Vidiš koliko je moja kuæa blizu džamije, ali, draže mi je da klanjam u kuæi nego u džamiji, izuzev farza.'"

Hadis br. 181


Abdullah ibn Šekik kazuje da je upitao Aišu r.a. o postu Allahovog Poslanika s.a.v.s., na što mu je ona odgovorila: "Postio bi tako dugo da bi mi pomislili da æe stalno postiti, a mrsio bi se atko dugo, da bi pomislili: neæe više postiti. Otkako je došao u Medinu, Allahov Poslanik s.a.v.s. nikada nije postio cijeli mjesec, izuzev ramazana."


Hadis br. 182


Kada je zapitan o postu Allahovog Poslanika s.a.v.s. Enes ibn Malik r.a. odgovori: "Kada bi zapoèeo postiti neki mjesec, mi bi pomislili da æe ga cijelog ispostiti, a kada bi mrsio neki mjesec pomislili bi: neæe postiti nijedan dan. Kada god bi htio da ga vidiš kako spava, mogao bi ga vidjeti."


Hadis br. 183


Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Allahu se podnose ljudska djela ponedjeljkom i èetvrtkom, zato želim da Mu se podnesu moja djela dok postim."


Hadis br. 184

Aiša r.a. kazuje: "Kurejšije su prije islama postile deseti muharrema (jevmu ašura), pa ga je i Allahov Poslanik s.a.v.s. postio. Kada je uèinio hidžru u Medinu naredio je da se posti, a kada je propisan post ramazana postio je ramazan, a ostavio post na dan ašura, zato ga je postio ko je htio, a ko je htio mrsio je."


Hadis br. 185


Aiša r.a pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je jednom ušao u kuæu, i vidjevši sa mnom jednu ženu, upita: 'Ko je ta žena?' 'Ovo je žena koja noæi provodi u klanjanju namaza.' - odgovorih mu. Na to Allahov Poslanik s.a.v.s. reèe: 'Èinite ona djela koja možete izdržati, jer, tako mi Allaha, Allahu neæe dojaditi nagraðivanje sve dok vama ne dojade djela.' Zato je Allahovom Poslaniku s.a.v.s. bilo najdraže djelo koje èovjek èini ustrajno."


Hadis br. 186


Aiša i Ummu Seleme r.a. prièaju: "Najdraže djelo Allahovom Poslaniku s.a.v.s. je bilo djelo koje èovjek ustrajno èini, pa makar ono bilo i malo."
kako je allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uèio kur'an? - Hadisi od 187-190


Hadis br. 187


Kada je Ummu Seleme r.a. upitana o uèenju Allahovog Poslanika s.a.v.s. odgovorila je: "Uèio je Kur'an razgovijetno, slovo po slovo."


Hadis br. 188

Ummu Seleme r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je zastajao na kraju svakog ajeta. Prouèio bi: 'EL-HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN, pa bi zastao. Zatim: ER-RAHMANI-R-RAHIM, pa bi zastao.'"


Hadis br. 189


Abdullah ibn Ebi Kajs zapita Aišu r.a.: "'Je li Allahov Poslanik s.a.v.s. uèio Kur'an tiho ili glasno?' Aiša r.a. odgovori: 'Uèio je na obadva naèina, ponekad tiho, a ponekad glasno.' 'Hvala Allahu koji je dao olakšicu' - reèe Abdullah.'"


Hadis br. 190


Abdullah ibn Mugafgel r.a. kazuje: "Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako na dan osloboðenja Mekke, jašuæi na devi uèi i ponavlja ajete: 'Mi æemo ti dati sigurnu pobjedu i da bi ti Allah ranije i kasnije grijehe oprostio...' Muavija ibn Kurre dalje nastavlja: 'Da se ne plašim okupljanja ljudi oko mene, sada bih sam uèio istikm glasom i melodijom.'"

o plakanju Allahovog Poslanika s.a.v.s. prilikom uèenja kur'ana - Hadisi od 191-195


Hadis br. 191


Abdullah ibn Šehir r.a. pripovijeda: "Jednom prilikom sam došao Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i zatekao ga u namazu. Iz grudi mu se, od plaèa, èulo šištanje kao kada lonac vrije."


Hadis br. 192

Abdullah ibn Mes'ud r.a. prenosi da mu je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "'Uèi mi Kur'an.' 'Kako da ti uèim, Allahov Poslanièe', - odgovorih mu, 'kada se Kur'an tebi objavljuje?' 'Ja volim da ga èujem od nekog drugog.' 'Zapoèeo sam uèiti surui Nisa i kada sam prouæio 41 ajet: 'I kada tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih', okrenuh se i ugledah suze u oèima Allahovog Poslanika s.a.v.s."


Hadis br. 193


Abdullah ibn Amr r.a. pripovijeda: "Kada se je jedanput Sunce pomraèilo, Allahov Poslanik s.a.v.s. ustade i poèe klanjati namaz. Stajao je dugo na kijamu, zatim je dugo ostao na ruku'u, potom se ispravio i tako dugo stajao. Zatim je uèinio sedždu i dugo ostao i dugo ostao na sedždi, pa je sjeo ostavši dugo na sjedenju, pa je ostao na drugoj sedždi dugo kao i na prvoj. Plaèuæi je govorio: 'Gospodaru moj, obeæao si mi da moj ummet neæeš kazniti sve dok sam ja meðu njima, i obeæao si mi da ih neæeš kazniti sve dok Te budu molili za oprost. [obeæanje naznaèeno u hadisu sadržava sljedeæi ajet: 'Allah ih nije kaznio jer si ti bio meðu njima, i Allah ih neæe kazniti sve dok Ga budu molili za oprost.' Enfal 33] Evo, mi Te molimo za oprost!' Kada je klanjao dva rekata i Sunce se ponovo pojavilo, Allahov Poslanik s.a.v.s.ustade, zahvali se Allahu reèe: 'Znajte dobro da su Sunce i Mjesec Allahova znamenja, i da se n pomraèuju zbog neèijeg života ili smrti. Zato, kada se pomraèe, požurite da klanjate namaz.'"


Hadis br. 194


Aiša r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je poljubio Osmana ibn Maz'una nakon što je umro, i vidjela sam mu suze u oæima."


Hadis br. 195


Enes ibn Malik r.a. prièa: "Prisustvovali smo dženazi kæeri Allahovog Poslanika s.a.v.s. Ummi Kulsum, kada je sjeo pored kabura i kroz suze upitao: 'Ima li neko ko sinoæ nije imao odnos sa ženom?' 'Imam ja' - reèe Ebu Talha. 'Siði da je spustiš u kabur.' - zapovijedi mu."Kakva je bila postelja Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem? - hadisi od 196-197


Hadis br. 196

Aiša r.a. pripovijeda: "Postelja Allahovog Poslanika s.a.v.s. je bila uštavljena koža natrpana palminim vlaknima."


Hadis br. 197


Zapitaše Aišu r.a.: "'Od èega je bila postelja Allahovog Poslanika s.a.v.s.?' 'Bila je od uštavljene kože natrpane palminim vlaknima' - odgovori Aiša. Zatim upitaše Hafsu r.a.: 'Od èega je bila postelja Allahovog Poslanika s.a.v.s. u tvojoj kuæi?' 'Bila je od grube vunene tkanine, koju bi mu presavili prije spavanja. Jedne noæi mu rekoh: 'Kada bi ovaj prostiraè dva puta presavili, bilo bi ti udobnije' - i tako smo uèinili. Kada se probudio upita me: 'Šta ste mi sinoæ prostrli?' 'Prostrli smo ti tvoju postelju, samo što smo je dva puta presavili. Mislili smo da æe ti biti udobnije.' 'Prostrite mi postelju kao što ste je i ranije prostirali, jer udobna postelja me je sinoæ sprijeèila da klanjam noæni namaz.'"
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

103

Utorak, 08. Juni 2004

O skromnosti Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem - Hadisi od 198-206


Hadis br. 198


Omer ibn Hattab r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Ne velièajte me kao što kršæani velièaju Isaa sina Merjemina, jer ja sam Allahov rob, i zato recite: 'Allahov rob i Poslanik.'"


Hadis br. 199

Enes ibn Malik r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je obilazio bolesne, klanjao dženaze, jahao na magarcu i odazivao se pozivu robova na gozbu. Na dan protjerivanja plemena Benu Kurejza jahao je na magarcu zauzdanom užetom i osedlanom pokrivaèem od palminih vlakana."


Hadis br. 200


Enes ibn Malik r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s., se odazivao pozivu na gozbu gdje bi ga ugostili jeèmenim hljebom i ustajalim maslom. Njegov oklop je bio zalog kod jednog židova, a da ga niko nije mogao iskupiti sve dok nije preselio na ahiret."


Hadis br. 201


Enes r.a. pripovijeda: "Prilikom obavljanja hadždža, Allahov Poslanik s.a.v.s. jahao je na trošnom samaru, a na sebi je imao vuneni ogrtaè koji nije vrijedio ni èetiri srebrenjaka. Govorio je: 'Gospodaru moj, oèisti moj hadždž od licemjerja i prijestiža.'"


Hadis br. 202


Enes ibn Malik r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. mi je bio najdraži. Kada bi ga ugledali niko nije ustajao pred njim, jer su znali da to ne voli."„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Sarah

Učenik

(10)

 • »Sarah« je žensko

Postovi: 167

Datum registracije: 18.10.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

104

Subota, 26. Juni 2004

[SIZE=3]Musliman, kao takav, ne moze spadati medju one koji vrijedjaju i peckaju, koji proklinju, koji govore bestidne rijeci i brbljaju. (Tirmizi)[/SIZE]
Gospodaru moj, ne dozvoli da me zavara uspjeh, niti me poraz baci u ocaj i stalno me podsjecaj da je neuspjeh iskusenje koje prethodi uspjehu.

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

105

Utorak, 29. Juni 2004

"Gospodaru moj, utjecem Ti se od slabosti, od lijenosti, od pretjerane plasljivosti, od skrtosti, duboke starosti, patnje u kaburu. Gospodaru moj, podari mojoj dusi pokornost i ocisti je jer Ti ces je najbolje ocistiti, Ti si njen prijatelj i njen zastitnik.

Allahu moj sacuvaj me od znanja od kojeg nema koristi, od srca koje nije bogobojazno, od nefsa nezasitog, od dove koja se ne kabuli i ne prima."

(Hakim)
Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

106

Petak, 02. Juli 2004

[SIZE=4]Ispovijest sejtanova [/SIZE]


Hazreti Musa Ibn Dzabel r.a veli, da je Ibni Abas rekao slijedece: « Sabrali smo se ...

Zbog izrazito sumnjivog sadrzaja i porijekla 'Ispovijest sejtanova' je zavrsila u 'Korpi'. ed
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

 • »Chechenac« je muško

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

107

Petak, 02. Juli 2004

Nastavak Iblisove ispovjesti :

Vidi gornju napomenu.
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


Postovi: 14

Datum registracije: 02.06.2004

 • Poruku poslati

108

Subota, 03. Juli 2004

SELAM ALEJKUM

BRATE CHECHENAC SMIJE LI SE ZNATI ODAKLE POTICE TA 'SEJTANOVA ISPOVIJEST', JER JA TO PRVI PUT CUJEM?

SELAM

----------------------------------------------------------

Prenosi Se’id ibn Musejjib r.a. od Abdurrahmana ibn Semure r.a. koji kaže: “Sjedili smo jednog dana u Medini, kada dođe Allahov Poslanik s.a.v.s. te nam reče: “Sinoć sam usnio čudan san: vidio sam čovjeka od moga ummeta kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu, pa dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima te udalji meleka smrti od njega, i vidio sam čovjeka od moga ummeta koji je bio izložen patnji u kaburu, pa dođe njegov abdest i spasi ga od toga, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kojeg su opkolili šejtani, pa dođe njegov zikr Allaha s.v.t. i otjera šejtane od njega, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kojeg su opkolili i uzeli meleki kazne, pa dođe njegov namaz i spasi ga iz njihovih ruku, i vidio sam čovjeka od moga ummeta koji je skapavao od žeđi, i kad god bi se primakao mome havdu bio bi spriječen i otjeran, pa dođe njegov post mjeseca Ramazana te ga napoji i ugasi mu žeđ, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kako ide pored poslanika koji su sjedili u halkama, kad god se primakne nekoj od tih halki bude udaljen, pa dođe njegov gusul (od džunupluka) te ga uze za ruku i dovede ga da sjedne pored mene, i vidio sam čovjeka od moga ummeta koji je bio okružen tminom i mrakom sa svih strana i on je u tom mraku zbunjen, pa dođe njegov hadždž i umra te ga izvede iz tog mraka na svjetlo, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine, pa dođe njegova sadaka koju je dijelio te napravi pregradu između njega i vatre i načini hlad nad njegovom glavom, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kako se obraća vjernicima, a oni s njim ne govore, pa dođe njegovo čuvanje rodbinskih veza i reče: O vjernici, on je čuvao rodbinske veze pa pričajte i kontaktirajte s njim, te ljudi počeše s njim govoriti i rukovati se, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kojeg su uhvatile zebanije (meleki koji se brinu za red u džehennemu), pa dođe njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla pa ga ote iz njihovih ruku i dade ga melekima milosti, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kako kleči, a između njega i Allaha s.v.t. je zastor, pa dođe njegovo lijepo ponašanje (ahlak) uze ga za ruku i uvede ga kod Allaha s.v.t., i vidio sam čovjeka od moga ummeta, a knjiga njegovih djela se približava njegovoj lijevoj ruci, pa dođe njegov strah od Allaha s.v.t. i uze tu knjigu i stavi je u njegovu desnu ruku, i vidio sam čovjeka od moga ummeta, a vaga njegovih dobrih djela je lagahna, pa dođoše njegova umrla (poginula) djeca i ojačaše njegova dobra djela, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kako stoji na ivici džehennema, pa dođe njegova dova (puna nade) upućena Allahu s.v.t. i spasi ga od toga, te on prođe, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kako pada u vatru, pa dođoše njegove suze koje je prolio iz straha od Allaha s.v.t. i spasiše ga od toga, te on prođe, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kako je stao na Sirat – ćupriji (iznad džehennema) i ljulja se poput palmine grane na jakom vjetru, pa dođe njegovo lijepo mišljenje o Allahu s.v.t. i učvrsti ga i on pređe, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kako pužući ide preko Sirat – ćuprije – nekad poklekne i spotakne se pa se pridrži – pa dođe njegovo donošenje salavata na mene pa ga uspravi, učvrsti mu noge i spasi ga, i vidio sam čovjeka od moga ummeta kako dolazi pred džennetska vrata koja se pred njim zatvoriše, pa dođe njegov iskreni Kelime – i – šehadet ( Ešhedu en la ilahe illallah) te mu otvori vrata i uvede ga u džennet.” (hadis sahih li gajrihi)
Ne budi pohlepan, neces biti ponizen.
Ne moli od ljudi, nece ti se umanjiti, a ostaces covjek.
Ako nisi blag, pokazuj se blagim.
Ako nisi ucen, nastoj da naucis.

 • »Chechenac« je muško

Postovi: 140

Datum registracije: 30.10.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

109

Subota, 03. Juli 2004

to sam skinuo sa www.bosnjakinja.net


mozes pogledati
Kaže Allahov Poslanik a.s.:"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (cinjiu)." A ashabi upitaše: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Poslanik a.s. odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekose: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".


ed

Veteran

(61)

 • »ed« je muško

Postovi: 3.336

Datum registracije: 17.12.2002

Lokacija: D

 • Poruku poslati

110

Ponedjeljak, 05. Juli 2004

Link koji direktno vodi do pomenutog hadisa. Ostaje da se vidi da li hadis sahi (istinit) ili nije.
Čvrsto je ubijeđen u svoje stavove. Nemojte ga zbunjivati činjenicama!

Postovi: 14

Datum registracije: 02.06.2004

 • Poruku poslati

111

Utorak, 06. Juli 2004

Citirano

Orginalno od ed
Link koji direktno vodi do pomenutog hadisa. Ostaje da se vidi da li hadis sahi (istinit) ili nije.


selam alejkum

dosao sam do informacija da je taj hadis daif (slab). stovise da je cak izmisljen u bosni. A Allah opet zna najbolje

selam
Ne budi pohlepan, neces biti ponizen.
Ne moli od ljudi, nece ti se umanjiti, a ostaces covjek.
Ako nisi blag, pokazuj se blagim.
Ako nisi ucen, nastoj da naucis.

SaNdZak

Zlatna sredina

(23)

 • »SaNdZak« je muško
 • »SaNdZak« je autor ove teme

Postovi: 537

Datum registracije: 01.11.2002

Lokacija: Pesterska visoravan/Sandzak

 • Poruku poslati

112

Četvrtak, 08. Juli 2004

Prenosi Ebu Hurejre r.a., da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Licemjeri imaju osobine po kojima se raspoznavaju: kad se pozdravljaju – proklinju; njihova hrana je otimačina; njihov plijen je utaja; džamiju izbjegavaju; namaz obavljaju na isteku njegovog vremena, oholeći se nenaviknuti, niti se žele naviknuti na ispravno obavljanje; noću su poput crvotočnih stabala, a danju izrazito bučni” . (Ahmed)
Jede Wahrheit braucht einen Mutigen der sie ausspricht!

Postovi: 14

Datum registracije: 02.06.2004

 • Poruku poslati

113

Petak, 09. Juli 2004

Hadisi o takvaluku

1. Najplemenitiji čovjek je onaj koji je najbogobojazniji. (Hadis sahih, prenose ga Buharija i Muslim)

2. Boj se Allaha gdje god budeš; nakon učinjenog lošeg djela učini dobro koje će ga
izbrisati i ljubazno i lijepo postupaj s ljudima! (Hadis hasen, prenose ga Tirmizi i Ebu Davud)

3. Bojte se Allaha u pogledu onih koji su u vašem posjedu! (Hadis sahih, prenosi ga Buharija)

4. Bojte se Allaha pri postupku sa ovim domaćim životinjama. Jašite ih (ako su) zdrave i jedite ih (ako su) zdrave. (Hadis sahih, prenose ga Imami Ahmed i Ebu Davud)

5. Bojte se Allaha, klanjajte pet dnevnih namaza, postite mjesec ramazan, dijelite zekat draga srca, pokoravajte se vašim poglavarima, ući ćete u Džennet vašega Gospodara. (Hadis sahih, prenosi ga Tirmizi)

6. Bogobojaznost je ovdje (rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazujući na svoja prsa tri puta). (Hadis sahih, prenosi ga Muslim)

7. Uzvišeni Allah kaže: "Tako Mi Moje veličine i moći, Ja neću objediniti Mome robu dvije sigurnosti niti dva straha. Ako Me se ne bude bojao na ovome svijetu, uplašit ću ga onoga Dana kada budem skupio sve Svoje robove, a ako Me se bude bojao na ovome svijetu, oslobodit ću ga straha i dati mu smirenost onoga Dana kada budem skupio Svoje robove." (Hadis hasen, prenosi ga Ebu Nuajm)

8. Ummu el-Husajn el-Ahmesijje veli: "Slušala sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako drži hutbu na Oprosnom hadžu, a na njemu ogrtač kojim se omotao (ogrnuo) ispod pazuha i ja gledam kako se njegova mišica trese. Čula sam da je tada rekao: 'O ljudi, bojte se Allaha i slušajte i pokoravajte se makar vam za predvodnika (naredbodavca) bio postavljen abesinski rob odsječenih udova (ruku i nogu), sve dok postupa (i sudi vam) po Allahovoj Knjizi'." (Hadis sahih, prenose ga Tirmizi i Imami Ahmed)

9. Ibn Abbas, radijallahu anhu, veli: "Stanovnici Jemena su imali običaj da krenu na hadž a da se ne opskrbe (potrebnim sredstvima). Govorili bi: 'Mi se oslanjamo na Allaha'. A kada dodu u Mekku, tražili bi od ljudi. Onda je Uzvišeni Allah objavio: '...I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost..." (Hadis sahih, prenosi ga Buharija)

Ne budi pohlepan, neces biti ponizen.
Ne moli od ljudi, nece ti se umanjiti, a ostaces covjek.
Ako nisi blag, pokazuj se blagim.
Ako nisi ucen, nastoj da naucis.

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

114

Subota, 10. Juli 2004

Nas danasnji hal...

"Ko stavi svoju ruku na zenu koja mu nije dozvoljena, doci ce na Kijametskom danu pred Allaha skupljene ruke i zakacene o vrat. Ako je poljubi u Dzehennemu ce mu se usne rezati, a ako ucini zinaluk progovorice njegova bedra i svjedociti protiv njega rijecima:-Mi smo se haramu strasno predavali. Javice se njegov jezik i reci:-Ja sam govorio ono sto nije dozvoljeno. Ruke ce takodje govoriti:-Mi smo se za haram stvari prihvatale. Oci ce reci:- Mi smo u zabranjeno gledale- a noge ce pricati-Mi smo ruznim putem vodile, dok ce polni organ sve to potvrditi i reci:-Ja sam ucinio ono najgore. Dvojica meleka ce se umijesati i jedan drugome reci:-Uz sve to, ja sam ih slusao, a drugi:-Ja sam sve to registrovao. -Svevisnji Allah ce kazati:-Ja sam to nadzirao i pokrio-a zatim ce dodati- O meleki Moji, uzmite ga i dajte da iskusi Moju kaznu. Ja se uzasno ljutim na onoga ko Me se malo stidi!"

U kontekstu sa ovim su i Kur'anski ajeti:" Toga dana ce protiv njih svjedociti jezici njihovi i ruke njihove, za ono sto su radili."(En-Nur, 24)

"Ne povodi se za onim sto ne znas! I sluh, i vid, i razum, za sve to ce se zaista odgovarati." (Isra,36)


"Ona zena koja ne vodi racuna o oblacenju pri izlasku vani, svi muskarci koji je gledaju kao da su sa njom preljubu ucinili. I jedan dio od grijeha muskaraca pise se njima." (Tirmizi)
Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

bux_ludvig_np

Zlatna sredina

(10)

 • »bux_ludvig_np« je muško
 • »bux_ludvig_np« je zabranjen

Postovi: 532

Datum registracije: 02.01.2003

Lokacija: Prolazni Dunjaluk

 • Poruku poslati

115

Utorak, 13. Juli 2004

[SIZE=2]"Želiš li da ti srce omekša (bude blago) i da ostvariš svoje potrebe? Budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi i nahrani ga onim čime se ti hraniš, srce će ti postati blago i ostvarit ćeš svoje potrebe." [/SIZE] (Biseri Vjerovjesničke mudrosti, hasen) :klanja: :klanja:
Rekao je Allahov Poslanik Muhammed,a.s.,: " Iskoristi petero prije peteroga; mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromastva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i zivot prije smrti. "

Muhammed_Alim

Zlatna sredina

(10)

 • »Muhammed_Alim« je muško

Postovi: 347

Datum registracije: 29.03.2004

Lokacija: np

 • Poruku poslati

116

Utorak, 13. Juli 2004

Citirano

dosao sam do informacija da je taj hadis daif (slab). stovise da je cak izmisljen u bosni. A Allah opet zna najboljeUlema Azhara mi rece da je taj hadis Hasen (dobar)>
„Moguce“ upita „Nemoguce“: Gdje zivis? Rece: U snovima nesposobnih.

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

117

Utorak, 20. Juli 2004

"Svakom covjeku koji je uobicajio dolaziti u dzamiju, pa ga nesto odvrati od toga, ali on ponovo pocne dolaziti, Allah se obraduje kao sto se porodica nestalog obraduje kada im se on vrati." (ibn Madze, Hakim)
Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

Ibn Masud

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 366

Datum registracije: 07.02.2004

Lokacija: New Jersey, USA

 • Poruku poslati

118

Ponedjeljak, 13. Septembar 2004

Selam alejkum,

Eh kad smo vec kod hadisa, prije neki dan kad sam otiso u dzamiju naiso sam na jednu vrlo informativnu knjigu o hadisima. Knjiga se zove "Studies in Hadith Methodology and Literature", autor ove knjige je jedan od najboljih Islamskih znanstvenika sto se tice Hadisa, Muhamad Mustafa Al-Azami. Ova knjiga je o nauci hadisa, kako su hadisi nastali, kako su prenosioci prenosili hadise, kako Islamski znanstvenici ocenjuju prenosioce i tako dalje. Naravno, ova knjiga takodje pobija tvrdnje mnogih orijentalista i kriscanskih misionara. Knjiga ima samo 120 stranica.

Razlog zasto sam spomenuo ovu knjigu je zato sto sam primetio da mnogi nevjernici na zapadu imaju tendenciju da napadaju Islamsku tradiciju, kao naprimer hadise, zato sto znaju da mi muslimani se drzimo suneta Allahovog poslanika. Jer oni misle kad bi se muslimani odrekli suneta i Islamske tradicije da bi se muslimani povukli od takozvanog 'politickog-islama'. Zato bi preporucio ovu knjigu onima koji su zainteresovani za Daw'u a i takodje onima koji zele opsirnije da znaju hadisima.

SaNdZak

Zlatna sredina

(23)

 • »SaNdZak« je muško
 • »SaNdZak« je autor ove teme

Postovi: 537

Datum registracije: 01.11.2002

Lokacija: Pesterska visoravan/Sandzak

 • Poruku poslati

119

Srijeda, 06. Oktobar 2004


Svakog ponedjeljka i cetvrtka Allah dz.s. oprosti svakom muslimanu osim zavadjenim i kaze im: Ostavite ih dok se ne pomire. (Muslim)
Jede Wahrheit braucht einen Mutigen der sie ausspricht!

SaNdZak

Zlatna sredina

(23)

 • »SaNdZak« je muško
 • »SaNdZak« je autor ove teme

Postovi: 537

Datum registracije: 01.11.2002

Lokacija: Pesterska visoravan/Sandzak

 • Poruku poslati

120

Ponedjeljak, 25. Oktobar 2004

Ako covjek pojede koliko je dirhem kamate svjesno, gore je nego da ucini trideset i sest puta blud. (Ahmed i Taberani - sahih)
Jede Wahrheit braucht einen Mutigen der sie ausspricht!

Social bookmarks