Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

  • »pustinjar« je muško
  • »pustinjar« je autor ove teme

Postovi: 120

Datum registracije: 11.01.2003

Lokacija: Beirut, Middle East

  • Poruku poslati

1

Petak, 26. Novembar 2004

Koristi i vrijednosti posta šest dana ševvala

Imam Ahmed, Muslim i autori četiri sunena su zabilježili hadis od Ebu Ejuba El-Ensarije r.a., od Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: »Ko isposti ramazan i poslije njega šest dana ševvala, to je kao da je postio cijeli ed-dehr.»

Ed-dehr u arapskome jeziku znači: vrijeme, vijek, doba, godina, doba života, vječnost …

El-Munavi u Fejdu 6/198 napominje da termin ed-dehr prema jednoj grupi učenjaka ima značenje godinu dana.

Drugi su rekli da se pod tim pojmom misli na cijeli životni vijek.

Pitanje: Zašto je post ramazana i šest dana ševvala ravan postu cijele godine?

Odgovor: Post mjeseca ramazana i poslije njega šest dana u ševvalu je po nagradi kao post cijele godine jer se dobro djelo vrjednuje deseterostruko.

Ova stavka je došla pojednostavljena i konkretna u hadisu kojeg prenosi Seuban r.a. od Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem,: »Post ramazana dođe namjesto posta deset mjeseci, a post šest dana ševvala na mjesto dva mjeseca, to ukupno iznosi post cijele godine.»

Ovaj hadis bilježe imam Ahmed i Nesai čija je ujedno i verzija, prenose ga i Ibn Hibban koji je ovaj hadis ocijenio ispravnim. Ispravnim ga smatra i Ebu Hatem Er-Razi.

Imam Ahmed je rekao da je ovo najispraniji hadis po ovom pitanju.Na koji način i kada treba postiti šest dana ševvala?!

Oni koji smatraju post u ševvalu pohvalnim imaju određene razlike u načinu ovog posta.

Prvi: UZASTOPNI POST SVIH ŠEST DANA!

Jedna grupa učenjaka smatra da je pohvalno da se ovi dani isposte, uzastopno i zaredom odmah na početku ševvala, ali nakon bajrama.

Ovo je stav imama Šafije i Abdullaha. b. Mubareka.

Prenosi seod E. Hurejreta od Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: »Ko uzastopno isposti šest dana posle fitra (tj. posljednjeg iftara u ramazanu. Odnosno, završetka mjeseca ramazana) kao da je postio cijelu godinu.» Prenosi ga Taberani i drugi slabim lancima prenosioca i prenosi se i u meukuf formi. I prenosi se od ibn Abbasa hadis sa sličnim značenjem, međutim sa slabim lancem prenosioca također.

Drugi stav: Nema razlike da se ovi dani poste uzastopno ili pojedinačno u toku ovog mjeseca.

Čak i imam Nevavi, nakon što navodi mišljenje šafijskog mezheba kaže: »Čak i ako bi neko podijelio te dane, ili odgodio njihov post do posljednjih šest dana, postigao bi nagradu koja se spominje pod pojmom» a zatim isposti šest dana ševvala» Jer osoba u sva tri slučaja posti šest dana ševvala nakon ramazana!

Ovo je stav imama Ahmeda i VekijaNAJIZRAŽENIJE FAIDE POSTA ŠEVVALA NAKON RAMAZANA

U ponovnom vraćanju postu poslije ramazana imamo mnogo faida, spomenimo neke:

1-ČIN POSTA NAKON RAMAZANA JE IŠARET DA JE RAMAZANSKI POST PRIMLJEN!

Jer, Allah dž.š., kada primi neko djelo svoga roba, olakša mu drugo dobro djelo. Zato je rečeno:

» Sevab dobrog djela je - dobro djelo.

Ko učini neko dobro djelo i posle njega drugo dobro djelo to biva dokazom da je prvo dobro djelo primljeno. Kao što je slučaj o­noga ko učini dobro djelo a posle njega loše dokaz da mu dobro djelo nije primljeno.


2.-POST U ŠEVVALU JE ZAHVALA ALLAHU NA MILOSTIMA; NI'METIMA DAROVANIM NA BAJRAMU!

Učenjaci tvrde; Bajram je dan dodjele nagrada/jeumu-l-dževaiz, pa post u ševvalu biva kao čin zahvale na nagradama i blagodatima a koja je blagodat veća od oprosta grijeha.

Tako vidimo Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, da noću klanja sve dok mu pete ne popucaju pa kaže: «Zar da ne budem zahvalan rob.»

Allah je naredio svojim robovima da mu zahvaljuju na blagodati posta ramazana izražavanjem zikra a to je vid zahvale.»-da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.»

Zahvala roba svome Gospodaru, na tome što mu je pomogao i omogućio da isposti mjesec ramazan, i zahvala na oprostu grijeha je da posti Njemu dobrovoljno, nakon svega toga.

Prije su dobri ljudi klanjali noću a kada bi osvanuli postili bi u znak zahvale na djelu noćnog namaza.

Ebu Amr Eš-Šejbani je rekao da se Musa Alejhi-s-selam, jednom obratio Allahu: »O Gospodaru! Ako klanjam, to je od Tebe, ako sadaku dam- od Tebe je , ako dostavim tvoju Riječ –s Tvojom pomoći to radim, pa kako da ti zahvalim?

On reče:»O Musa, sada si mi zahvalio.»3-U ŽIVOTU PRAVOG MUSLIMANA; IBADETI NE PRESTAJU ZAVRŠETKOM RAMAZANA!

Ibadeti i aktivnosti kojima se rob približava Allahu dž.š u toku ramazana ne prestaju istekom ramazana, nego su stalna sve dok je rob živ.

Kada je Bišru bilo rečeno kako se neki robovi trude uz ramazan o­n reče «Ružni li su ljudi koji Allahovo pravo ne poznaju osim u ramazanu. Pravi je o­naj koji se trudi u ibadetu tokom cijele godine.»

Šibli bijaše upitan da li je bolji redžeb ili ša'ban o­n reče:

»Budi rabbani a ne budi šabani»

Drugim riječima rečeno: Budi o­naj koji je Allahu predan u svim dijelovima godine a ne o­naj koji je predan samo ponekad.

Poslanikova,sallallahu alejhi ve sellem, djela su se odlikovala kontinuitetom i istrajnošću. Zato, kada su Aišu pitali o Poslanikovim,sallallahu alejhi ve sellem, aktivnostima o­na je odgovorila: »Osnovna odlika svih njegovih djela bila je kontinuitet.»4.-ŠEVVAL I RAMAZAN KAO SUNNET I FARZ!

- Ševval i ša'ban, po nekim učenjacima, u odnosu na ramazan imaju funkciju sličnu ulozi suneta u odnosu na farzove. Tj. saniranje i upotpunjavanje eventualnih manjkavosti u farzu.

Jer nafile će na Sudnjem danu da popune praznine farzova kako se to spominje u mnogim hadisima.

Zato je Omer ibn A. Aziz govorio « Ko nema da izdvoji za sadaku neka makar posti «

Tj. ko ne bude imao šta da udjeli na ime sadakatul fitr pa neka posti posle Bajrama. Jer post će preuzeti ulogu davanja hrane u iskupljenju od grešaka. Kao sto to biva u slučajevima kefareta, ubistva, zihara/zakletve supruga da se svojoj supruzi neće približavati..5.-SAMO POSTOM 6. DANA ŠEVVALA POSTIŽE SE NAGRADA POSTA CIJELE GODINE!

-Postom šest dana u ševvalu upotpunjujemo i postižemo nagradu posta cijele godine! Shodno Poslanikovoj a.s., izjavi: »Ko isposti ramazan i poslije njega šest dana ševvala, to je kao da je postio cijelu godinu.SMATRAM ZA SHODNO DA JE LIJEPO DA SE POTSJETIMO FADILETA OVOG DOBRO-VOLJNOG POSTA

Social bookmarks