Niste prijavljeni

nurudin

Početnik

(10)

Postovi: 24

Datum registracije: 25.10.2007

 • Poruku poslati

161

Srijeda, 14. Novembar 2007

A i na ovom forumu sve se cuje

Postovi: 43

Datum registracije: 19.09.2005

 • Poruku poslati

162

Srijeda, 12. Decembar 2007

druga diverzija na predajniku BTV iz Novog Pazara

Danas oko 16h na predajniku Bosnjacke televizije izvrsena je diverzija, nekome je ocito zasmetalo sto BTV emituje drugaciji program od svih drugih posle diverzije koja se desila kad i diverzija na tv jedinstvo kada su BTV-u iseceni kablovi, danas je neko otisao korak dalje pa je u koaksialni kabal koji veze antene i predajnik u kablo ushpricao vodu cime je mreza na predajniku ostecena, brzom reakcijom tehnickih sluzbi btv-a predajnik je osposobljen i radi sa manjom snagom.

@ef

Majstor

(22)

 • »@ef« je muško

Postovi: 1.842

Datum registracije: 11.02.2004

Lokacija: Sandzak, Novi Pazar

 • Poruku poslati

163

Četvrtak, 27. Decembar 2007

www.islamskazajednica.org

Citirano

Islamska misao
Nekako smo u zadnjih sto godina navikli da nam neko drugi, a ne mi Bošnjaci, „servira“ naučne istine o nama. Naučnih publikacija kod nas skoro da i nema. Ako postoji kakav naučni časopis, on je prije služio da nam sakrije pravu istinu ili, u najmanju ruku, da je prikaže jednostrano kako mi Bošnjaci od toga ne bismo imali koristi.
Danas grčevito tražimo publikacije koje su izlazile na ovom području u proteklom periodu, a koje bi nam kazale nešto objektivno o nama. Publikacije bilo koje vrste toliko su rijetke da bi se mogle prebrojati na prstima jedne ruke. U Novom Pazaru već deset godina postoji samo jedan štampani medij, i to mjesečni (Glas islama). Bilo je više pokušaja da se pokrene još neki list, ali su se oni gasili nakon što bi se pojavilo par brojeva. Što se naučnih publikacija tiče, u Novom Pazaru izlazi Novopazarski zbornik – naučni časopis koji je nekad morao da poštuje zahtjeve Saveza komunista i koji kao da se još nije uspio izdići iznad te i takve reputacije.

Na ovom prostoru skoro da ne postoji oblast koja je valjano istražena, bilo da je u pitanju historija, kultura, etnografija, geografija, jezik ili bilo šta drugo.
Kada se u jednoj takvoj sredini pojavi jedna naučna publikacija, onda bi to trebao biti događaj vrijedan pažnje svih nas. Tim prije ako se tome doda činjenica da se radi o časopisu koji će pokušati da pruži odgovore na pitanja vezana za Bošnjake u Sandžaku u skladu sa naučno-metodološkim standardima.
Ovom prilikom želimo da vam predstavimo prvi broj zbornika naučnih radova Fakulteta za islamske studije Islamska misao, koji se pojavio iz štampe početkom decembra mjeseca.
Od samog početka smo sebi postavili izuzetno visoke ciljeve tako da smo u jednom trenutku pomislili da ćemo teško uspjeti da odradimo sve što smo isplanirali. Ta činjenica jeste za jedan određeni period odložila izlazak iz štampe prvog broja časopisa, ali nismo željeli da odustanemo. Cilj nam je bio da na samom početku postavimo dobre temelje za jedan ozbiljan naučni časopis. Svako ko bude došao do ovog časopisa imat će prilike da se uvjeri da Islamska misao zadovoljava sve naučne standarde koje treba da ispuni jedan naučni časopis.
Naučni radovi sadrže sve komponente u skladu sa metodologijom naučnog istraživanja i svaki tekst je prošao klasifikaciju kod Narodne biblioteke Srbije, tj. ima svoj UDK broj, a zbornik također ima svoj ISSN klasifikacioni broj. To znači da se svaki autor čiji je rad objavljen u ovom časopisu nalazi evidentiran kod Narodne biblioteke Srbije u registru onih koji imaju objavljenih naučnih radova, što je jako bitno za dalje napredovanje i stručno usavršavanje.
Bez obzira na to što nosi naziv Islamska misao, u ovoj publikaciji se nalaze i naučno-istraživački radovi iz drugih naučnih oblasti. U zborniku se nalazi jedanaest naučno-istraživačkih radova:

1. Dr. Mehmed Mešić – Osvrt Kur'ana i nauke na nastanak svijeta (tefsir),
2. Dr. Šefik Kurdić – Najveći prenosioci hadisa među ashabima (tefsir),
3. Dr. Sulejman Topoljak – Ustavno-pravni status građana nemuslimana u islamskom društvu (fikh),
4. Hfz. dr. Metin Izeti – Hasan el Basri i njegovo akaidsko razmišljanje (akaid),
5. Hfz. mr. Almir Pramenković – Isa/Isus kroz prizmu Kur'ana i Biblije (historija),
6. Dr. Admir Muratović – Društveni kontekst nastanka Ahdname Sultana Mehmeda el Fatiha (sociologija),
7. Mr. Fahrudin Smailović – Paradigma islamskog novinarstva (komunikologija),
8. Mr. Sead Ibrić – Osnovno obrazovanje u Novopazarskom sandžaku u 19. vijeku (historija / pedagogija),
9. Dr. Mejra Softić – O elidiranju nunacije u savremenom književnom arapskom jeziku (lingvistika),
10. Mr. Refik Sadiković – Subjekat kao parcelisana rečenica (lingvistika),
11. Dr. Sait Kačapor – Prilozi za islamsku pedagogiju (pedagogija).

U drugom dijelu ove publikacije nalazi se dodatak koji se odnosi na ceremoniju na kojoj je Islamska pedagoška akademija preimenovana u Fakultet za islamske studije i sadrži govore: dekana dr. Mevluda Dudića, tada aktuelnog ministra vjera dr. Milana Radulovića i glavnog muftije Muamer-ef. Zukorlića.
Zbornik je zamišljen kao publikacija u kojoj će naučne radove objavljivati profesori i nastavnici Fakulteta za islamske studije. Islamska misao će, ako Bog da, izlaziti jednom godišnje kao redovni izdavački poduhvat ove obrazovne ustanove.
Značaj ovog časopisa nije ograničen samo na Fakultet, on bi trebao biti naučna potpora daljem civilizacijskom napretku Bošnjaka u Sandžaku. Osim toga, ovaj zbornik će, nadamo se, pokrenuti sve one na ovom području koji su u mogućnosti da iniciraju i pomognu naučna istraživanja iz različitih oblasti – projekte koji bi mogli unaprijediti privredu i društvo ovoga kraja.
U Islamskoj zajednici u Srbiji već postoje planovi za pokretanje jednog naučnog časopisa koji bi, za razliku od Islamske misli, bio otvorenog tipa, tj. gdje bi mogao da konkuriše ko god ima dobar naučni rad. Islamska zajednica u Srbiji bila bi pokrovitelj tog izdavačkog projekta.
Štampanje prvog broja časopisa Islamska misao finansijski je pomoglo Ministarstvo vjera Republike Srbije.
Pored stručnih kadrova koji se ovdje školuju, Islamska misao se slobodno može smatrati jednim od prvih naučnih produkata ove obrazovne ustanove. Vjerujemo da je ovo jedan dobar početak.
Refik Sadiković, zamjenik urednika časopisa Islamska misao
Relax, take it easy, for there is nothing that we can do.

Ibn Masud

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 366

Datum registracije: 07.02.2004

Lokacija: New Jersey, USA

 • Poruku poslati

164

Četvrtak, 27. Decembar 2007

Citirano

Nekako smo u zadnjih sto godina navikli da nam neko drugi, a ne mi Bošnjaci, „servira“ naučne istine o nama. Naučnih publikacija kod nas skoro da i nema. Ako postoji kakav naučni časopis, on je prije služio da nam sakrije pravu istinu ili, u najmanju ruku, da je prikaže jednostrano kako mi Bošnjaci od toga ne bismo imali koristi.
Danas grčevito tražimo publikacije koje su izlazile na ovom području u proteklom periodu, a koje bi nam kazale nešto objektivno o nama. Publikacije bilo koje vrste toliko su rijetke da bi se mogle prebrojati na prstima jedne ruke. U Novom Pazaru već deset godina postoji samo jedan štampani medij, i to mjesečni (Glas islama). Bilo je više pokušaja da se pokrene još neki list, ali su se oni gasili nakon što bi se pojavilo par brojeva. Što se naučnih publikacija tiče, u Novom Pazaru izlazi Novopazarski zbornik – naučni časopis koji je nekad morao da poštuje zahtjeve Saveza komunista i koji kao da se još nije uspio izdići iznad te i takve reputacije.

Na ovom prostoru skoro da ne postoji oblast koja je valjano istražena, bilo da je u pitanju historija, kultura, etnografija, geografija, jezik ili bilo šta drugo.
Kada se u jednoj takvoj sredini pojavi jedna naučna publikacija, onda bi to trebao biti događaj vrijedan pažnje svih nas. Tim prije ako se tome doda činjenica da se radi o časopisu koji će pokušati da pruži odgovore na pitanja vezana za Bošnjake u Sandžaku u skladu sa naučno-metodološkim standardima.
Ovom prilikom želimo da vam predstavimo prvi broj zbornika naučnih radova Fakulteta za islamske studije Islamska misao, koji se pojavio iz štampe početkom decembra mjeseca.
Od samog početka smo sebi postavili izuzetno visoke ciljeve tako da smo u jednom trenutku pomislili da ćemo teško uspjeti da odradimo sve što smo isplanirali. Ta činjenica jeste za jedan određeni period odložila izlazak iz štampe prvog broja časopisa, ali nismo željeli da odustanemo. Cilj nam je bio da na samom početku postavimo dobre temelje za jedan ozbiljan naučni časopis. Svako ko bude došao do ovog časopisa imat će prilike da se uvjeri da Islamska misao zadovoljava sve naučne standarde koje treba da ispuni jedan naučni časopis.
Naučni radovi sadrže sve komponente u skladu sa metodologijom naučnog istraživanja i svaki tekst je prošao klasifikaciju kod Narodne biblioteke Srbije, tj. ima svoj UDK broj, a zbornik također ima svoj ISSN klasifikacioni broj. To znači da se svaki autor čiji je rad objavljen u ovom časopisu nalazi evidentiran kod Narodne biblioteke Srbije u registru onih koji imaju objavljenih naučnih radova, što je jako bitno za dalje napredovanje i stručno usavršavanje.
Bez obzira na to što nosi naziv Islamska misao, u ovoj publikaciji se nalaze i naučno-istraživački radovi iz drugih naučnih oblasti. U zborniku se nalazi jedanaest naučno-istraživačkih radova:

1. Dr. Mehmed Mešić – Osvrt Kur'ana i nauke na nastanak svijeta (tefsir),
2. Dr. Šefik Kurdić – Najveći prenosioci hadisa među ashabima (tefsir),
3. Dr. Sulejman Topoljak – Ustavno-pravni status građana nemuslimana u islamskom društvu (fikh),
4. Hfz. dr. Metin Izeti – Hasan el Basri i njegovo akaidsko razmišljanje (akaid),
5. Hfz. mr. Almir Pramenković – Isa/Isus kroz prizmu Kur'ana i Biblije (historija),
6. Dr. Admir Muratović – Društveni kontekst nastanka Ahdname Sultana Mehmeda el Fatiha (sociologija),
7. Mr. Fahrudin Smailović – Paradigma islamskog novinarstva (komunikologija),
8. Mr. Sead Ibrić – Osnovno obrazovanje u Novopazarskom sandžaku u 19. vijeku (historija / pedagogija),
9. Dr. Mejra Softić – O elidiranju nunacije u savremenom književnom arapskom jeziku (lingvistika),
10. Mr. Refik Sadiković – Subjekat kao parcelisana rečenica (lingvistika),
11. Dr. Sait Kačapor – Prilozi za islamsku pedagogiju (pedagogija).

U drugom dijelu ove publikacije nalazi se dodatak koji se odnosi na ceremoniju na kojoj je Islamska pedagoška akademija preimenovana u Fakultet za islamske studije i sadrži govore: dekana dr. Mevluda Dudića, tada aktuelnog ministra vjera dr. Milana Radulovića i glavnog muftije Muamer-ef. Zukorlića.
Zbornik je zamišljen kao publikacija u kojoj će naučne radove objavljivati profesori i nastavnici Fakulteta za islamske studije. Islamska misao će, ako Bog da, izlaziti jednom godišnje kao redovni izdavački poduhvat ove obrazovne ustanove.
Značaj ovog časopisa nije ograničen samo na Fakultet, on bi trebao biti naučna potpora daljem civilizacijskom napretku Bošnjaka u Sandžaku. Osim toga, ovaj zbornik će, nadamo se, pokrenuti sve one na ovom području koji su u mogućnosti da iniciraju i pomognu naučna istraživanja iz različitih oblasti – projekte koji bi mogli unaprijediti privredu i društvo ovoga kraja.
U Islamskoj zajednici u Srbiji već postoje planovi za pokretanje jednog naučnog časopisa koji bi, za razliku od Islamske misli, bio otvorenog tipa, tj. gdje bi mogao da konkuriše ko god ima dobar naučni rad. Islamska zajednica u Srbiji bila bi pokrovitelj tog izdavačkog projekta.
Štampanje prvog broja časopisa Islamska misao finansijski je pomoglo Ministarstvo vjera Republike Srbije.
Pored stručnih kadrova koji se ovdje školuju, Islamska misao se slobodno može smatrati jednim od prvih naučnih produkata ove obrazovne ustanove. Vjerujemo da je ovo jedan dobar početak.
Refik Sadiković, zamjenik urednika časopisa Islamska misao


Zvuci interesantno i teme su zanimljive. Zanima me koliko kosta i da li moze nekako da se naruci (za nas iz dijaspore)? Ili moram cekati na leto kad dodjem u Pazar da kupim ovaj zurnal? :(

Ako neko vise zna o ovom zurnalu...nek se javi. :)

SarachLuk

Početnik

(10)

Postovi: 8

Datum registracije: 12.09.2003

 • Poruku poslati

165

Subota, 29. Decembar 2007

Ne kosta nista, uslovno se dijeli ko mu znade kimet. Jel imas neki trag; pa cemo vidjet sta se moze ucinit. :)

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

166

Subota, 29. Decembar 2007

Citirano

Orginalno od Ibn Masud
Zvuci interesantno i teme su zanimljive. Zanima me koliko kosta i da li moze nekako da se naruci (za nas iz dijaspore)? Ili moram cekati na leto kad dodjem u Pazar da kupim ovaj zurnal? :(

Ako neko vise zna o ovom zurnalu...nek se javi. :)


Ne znam koliko kosta, ali biste mogli pozvati Fakultet za islamske studije koji je izdavac ovog godisnjaka pa pitajte o svim detaljima:

020 316 904
Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

Ibn Masud

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 366

Datum registracije: 07.02.2004

Lokacija: New Jersey, USA

 • Poruku poslati

167

Subota, 29. Decembar 2007

Citirano

Ne kosta nista, uslovno se dijeli ko mu znade kimet. Jel imas neki trag; pa cemo vidjet sta se moze ucinit.


Sarachluk, da se dobije ovaj zurnal, kako se odlucuje ko mu znade kimet (vrijednost?) a ko ne?

Kakav je trag potreban da se dobije zurnal? Evo recimo; ja sam student. Jel dovoljno, ili...

Altuna, da nema mozda e-mail adresa ???

SarachLuk

Početnik

(10)

Postovi: 8

Datum registracije: 12.09.2003

 • Poruku poslati

168

Ponedjeljak, 31. Decembar 2007


Tvoj trag po kome bi te zurnal pronaso:)

fisnp@ptt.yu

Ibn Masud

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 366

Datum registracije: 07.02.2004

Lokacija: New Jersey, USA

 • Poruku poslati

169

Ponedjeljak, 31. Decembar 2007

Citirano

Tvoj trag po kome bi te zurnal pronaso


Thank you...thank you. :)

@ef

Majstor

(22)

 • »@ef« je muško

Postovi: 1.842

Datum registracije: 11.02.2004

Lokacija: Sandzak, Novi Pazar

 • Poruku poslati

170

Nedjelja, 13. Januar 2008

Poceo je sa radom sajt Glasa islama (o) (o) (o)
Adresa: www.glas-islama.com
Relax, take it easy, for there is nothing that we can do.

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

171

Ponedjeljak, 14. Januar 2008

Super. :)

Tekstovi nisu potpisani na sajtu, ali onoga koja interesuje moze ih naci u posljednjem broju Glasa islama.
Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

172

Utorak, 15. Januar 2008

Od februara Glas islama ce izlaziti petnaestodnevno. (o)

Do sada je bio mjesecnik.
Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

Postovi: 3

Datum registracije: 15.01.2008

Lokacija: NP

 • Poruku poslati

173

Četvrtak, 24. Januar 2008


http://www.infobiro.tv/index.php?page_id…proizvodid=8423

Citirano

Napad na novinare Regionalne tv Novi Pazar

Pristalice Sandžačke demokratske partije Senad Hadžikić zvani Hitler i Selma Džogović sa još nekoliko aktivista kao i Tarik Imamović, predsednik Sandžačke alternative uputivši niz uvreda i psovki fizički su napali novinarsku ekipu Regionalne televizije Novi Pazar.

Nešto oko 13 sati ova lica koja su bila u grupi od oko sto-sto pedest lica koja se okupila u centru Novog Pazara, nazvavši to podrškom štrajku radnicima JKP "Čistoća", prethodno je vređala novinara Regionalne televizije Medina Halilovića, a zatim je Senad Hadžikić držeći se rukom za stidna mesta, uputio niz psovki i zajedno sa Selmom Džogović i još nekoliko lica fizički nasrnula na novinare Rtv-a. U jednom trenutku je iz grupe poletela kamenica ka Medinu Haliloviću. Policija je odmah reagovala. Nekoliko trenutaka nakon toga Tarik Imamović, predsednik Sandžačke alternative počeo je da vređa snimatelja Regionalne televizije Aladina Dazdarevića i fizički ga napao. Snimatelj Regionalne teelvizije, kao i snimatelji i fotoreporteri ostalih medija koji su bili u neposrednoj blizini svojim objektivima zabeležili su ovaj događaj.

Policija i obezbeđenje Opštine Novi Pazar je brzo reagovalo i niko nije povređen.

Regionalna tv Novi Pazar je u dopisu upucenom medijima i NVO saopštila da će snimak ovog događaja biti dostavljen policiji kao dokaz u krivičnom postupku protiv napadača i organizatora skupa.

Grupa pristalica opozicionih partija i NVO nakon incidenta, na zahtev policije se povukla iz centra grada i sa protesnim okupljanjem nastavila u ulici 28. novembar.

Organizatori skupa su se izvinili novinarskoj ekipi Regionalne tv.
Najava događaja
Sandzacki_soko je dodao/la ovu sliku:
 • Novi%20Pazar,%20napad%20na%20novinare%20tv%20Novi%20Pazar_pokrivanje.jpg

Jastreb

Profesionalac

(10)

 • »Jastreb« je muško

Postovi: 678

Datum registracije: 12.03.2007

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

174

Četvrtak, 24. Januar 2008

obezbjedjenje opstine napalo novinarku senadu lekovic!!!
"Velikim Bogom se kunemo, robovi biti necemo!"

nasihat

Početnik

(10)

Postovi: 18

Datum registracije: 17.07.2007

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

175

Četvrtak, 24. Januar 2008

Najoątrije osuđujemo napad na naąu koleginicu, novinarku Senadu Leković, koju su napali ljudi iz okruľenja Sulejmana Ugljanina.
Naime, danas oko 13 časova u centru Novog Pazara, napadnuta je novinarka Senada Lekovic. Na nju su nasrnula lica predvođena Fikretom Nikąićem, ąefom Informativne sluľbe Opątine i Maumerom Suljevićem, ąefom obezbjeđenja opątine Novi Pazar. Tom prilikom su joj uputili najgnusnije psovke i vrijeđanjanja, neki su čak nasrnuli na nju i fizički joj prijetili.

Ovo je joą jedan u nizu napada na novinare u Novom Pazaru od strane ljudi bliskih Ugljaninu. Podsjećamo da je prije samo dva mjeseca zabiljeľen napad na urednika i novinare časopisa „Glas islama“ upravo od strane iste grupe iz okruľenja opątinskih funkcionera. Posebno su na meti novinari koji rade u medijima Islamske zajednice ili medijima koji sarađuju sa Islamskom zajednicom i pokuąavaju da objektivno izvjeątavaju o situaciji u Novom Pazaru. Naľalost, svi dosadaąnji napadi nisu adekvatno procesuirani i niko od napadača nije kaľnjen.

Ovo je, kao i svi prethodni, pokuąaj guąenja glasa istine i nastavak medijske blokade koju Sulejman Ugljanin pokuąava da sprovodi u Novom Pazaru. Senada Leković je dugogodiąnji ugledni novinar, poznat u Novom Pazaru i ąire, veliki borac za istinu i pravdu. Napad na nju je i napad na slobodu medija i slobodu govora, zato se mi sa njom solidariąemo i dajemo joj punu podrąku. Traľimo od svih, prije svega nadleľnih organa, da hitno preduzmu potrebne mjere, kazne počinioce i zaątite novinare u Novom Pazaru.

Pozivamo sve medije i medijske asocijacije da učine isto i da daju svoj doprinos slobodi medija, podrąku i solidarnost napadnutoj novinarki Senadi Leković.

Medija centar Islamske zajednice u Srbiji

www.islamskazajednica.org

Altuna

Majstor

(10)

 • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

 • Poruku poslati

176

Četvrtak, 24. Januar 2008

Citirano

Orginalno od nasihat
Najoątrije osuđujemo napad na naąu koleginicu, novinarku Senadu Leković, koju su napali ljudi iz okruľenja Sulejmana Ugljanina.
Naime, danas oko 13 časova u centru Novog Pazara, napadnuta je novinarka Senada Lekovic. Na nju su nasrnula lica predvođena Fikretom Nikąićem, ąefom Informativne sluľbe Opątine i Maumerom Suljevićem, ąefom obezbjeđenja opątine Novi Pazar. Tom prilikom su joj uputili najgnusnije psovke i vrijeđanjanja, neki su čak nasrnuli na nju i fizički joj prijetili.

Ovo je joą jedan u nizu napada na novinare u Novom Pazaru od strane ljudi bliskih Ugljaninu. Podsjećamo da je prije samo dva mjeseca zabiljeľen napad na urednika i novinare časopisa „Glas islama“ upravo od strane iste grupe iz okruľenja opątinskih funkcionera. Posebno su na meti novinari koji rade u medijima Islamske zajednice ili medijima koji sarađuju sa Islamskom zajednicom i pokuąavaju da objektivno izvjeątavaju o situaciji u Novom Pazaru. Naľalost, svi dosadaąnji napadi nisu adekvatno procesuirani i niko od napadača nije kaľnjen.

Ovo je, kao i svi prethodni, pokuąaj guąenja glasa istine i nastavak medijske blokade koju Sulejman Ugljanin pokuąava da sprovodi u Novom Pazaru. Senada Leković je dugogodiąnji ugledni novinar, poznat u Novom Pazaru i ąire, veliki borac za istinu i pravdu. Napad na nju je i napad na slobodu medija i slobodu govora, zato se mi sa njom solidariąemo i dajemo joj punu podrąku. Traľimo od svih, prije svega nadleľnih organa, da hitno preduzmu potrebne mjere, kazne počinioce i zaątite novinare u Novom Pazaru.

Pozivamo sve medije i medijske asocijacije da učine isto i da daju svoj doprinos slobodi medija, podrąku i solidarnost napadnutoj novinarki Senadi Leković.

Medija centar Islamske zajednice u Srbiji

www.islamskazajednica.org


Dobro Bogati...Nije kijamet. I Medin bese za malo zijanio. :))
To je teret profesije a cesto i pameti. ;)
Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

wow

Učenik

(49)

 • »wow« je muško

Postovi: 158

Datum registracije: 14.10.2009

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

177

Četvrtak, 16. Septembar 2010

Regionalna televizija je opet postala oruzje jedne politicke partije!

LDP - Otvoreno pismo Regionalnoj televiziji N.Pazar

U otvorenom pismu LDP-a , upućenom Regionalnoj televiziji Novi Pazar, direktoru i glavnom i odgovornom uredniku se navodi sljedeće :

U skladu sa clanovima 47, 49, 50, 56 i 57. Zakona o javnom informisanju, zahtevamo da objavite odgovor na neistinite informacije emitovane u SPECIJALNOJ EMISIJI Regionalne televizije, dana 10.09.2010.godine u vecernjem terminu, repriziranoj u više navrata. Upozoravamo Vas da je zakonska obaveza da odgovor objavite u svemu u skladu sa zakonom, bez izmena, dopuna i skracivanja.

Istovremeno Vas obaveštavamo da je isti material, zajedno sa snimkom sporne emisije i dokazima o diskriminatorskom ponašanju Regionalne televizije prema LDP-u, upucen i Savetu Republicke radiodifuzne agencije od koje je zatražen hitan monitoring programskih sadržaja Regionalne televizije i reakcija u slucaju daljeg grubog kršenja Zakona o radiodifuziji i Zakona o javnom informisanju.

ODGOVOR:

Gostovanje trojice visokih funkcionera iste partije u istoj emisiji nismo mogli da gledamo ni na režimskom RTS-u, u vreme najgore diktature Slobodana Miloševica. Nažalost, gradani Sandžaka danas moraju da trpe takav politikantski bezobrazluk, jer im se namece propagandni program Regionalne televizije, koja se otvoreno pretvorila u reklamni bilten stranke ili stranaka Rasima Ljajica.

Sa politikama stranaka Rasima Ljajica mi u LDP-u nemamo problema. Njih redovno pobedujemo na izborima. Medutim, imamo problem, i to veliki, sa cinjenicom da se organizuje javno propagiranje neistina i huškanja, koje su u specijalnoj emisiji u petak, na Regionalnoj televiziji, sprovodili Rešad Hodžic, predsednik SDP-a, Mirsad Jusufovic, portparol SDP-a i Nihad Hasanovic, clan izvršnog odbora SDP-a i pomocnik gradonacelnika.

LDP i posle svih iznetih uvreda i jadnih laži na racun LDP-a, misli isto:

- Da pendreci, kordoni i ignorisanje problema nisu rešenje za probleme u Sandžaku,
- Da se moraju institucionalizovati svi problemi u Sandžaku i napustiti politika opstrukcije konstituisanja Bošnjackog nacionalnog saveta,
- Da država ne može da odlucuje koja je islamska zajednica reprezentativna,
- Da Bošnjacki nacionalni savet mora biti institucija u kojoj ce se rešavati problem koji je nastao formiranjem paralelne islamske zajednice, ali to ne sme biti i jedino mesto za tako nešto,
- Da Vlada i ministarstva moraju više da se angažuju i da ne smeju dolivati ulje na vatru tako što ce arbitrirati izmedu dve islamske zajednice, pri tome favorizujuci jednu, svoju,
- Da su Sandžaku potrebni svi njegovi lideri i da niko nema pravo na monopol, ali ni da vlada nema pravo da bira podobne i nepodobne lidere Bošnjaka,
- Da ekstremizam ne može biti nacin rešavanja komplikovanih odnosa i da ocekujemo da država artikuliše nacine rešavanja problema i time probleme skloni sa ulica u institucije. Na kraju, država treba da prihvati rešenje problema dve islamske zajednice nepristrasnim poštovanjem zakonskih okvira.
Sve ovo smo rekli i u Novom Pazaru i u Beogradu a ponovicemo i u Raški, Nišu ili Tutinu. U Beogradu smo rekli i da su Bošnjaci u Srbiji divan narod, koji je uvek pokazivao veliku spremnost da pomogne demokratske promene u Srbiji. Rekli smo i da nismo pretenciozni da sami nudimo kompletno rešenje, ali da svi moramo da radimo na njegovom pronalaženju.

Šta je od ovog sporno za predstavnike SDP-a, koji je valjda u meduvremenu postao ekspozitura ili clanica holding partije koju je u Beogradu napravio Rasim Ljajic?

Ako je nešto sporno neka to kažu na normalnom mestu, dajuci priliku drugoj strani da odgovori. Nacin na koji oni to rade je jadan i kukavicki, jer napadaju ušuškani u svojoj Regionalnoj televiziji, koju su pretvorili u informativnu službu svoje dve partije. Na Regionalnoj televiziji nema mesta ni za koga drugog, osim za clanove i funkcionere jedne, druge ili istovremeno obe partije kojima upravlja Rasim Ljajic. Baš takvi su i njegovi funkcioneri. U Sandžaku, oni su Sandžaklije i predstavljaju Sandžacku demokratsku partiju. Od Raške pa nadalje, svuda tamo gde u kampanjama dele milostinju koju nabavlja ministar za rad Rasim Ljajic, oni naprasno postaju socijaldemokrate i zaboravljaju Sandžak.

Svako ko je bio prinuden da gleda ovu emisiju u kojoj je na desetine puta prekršen zakon, mogao je da shvati zašto je situacija u Sandžaku na ivici katastrofe i zašto su politike dvojice ministara, Ljajica i Ugljanina, dovele do situacije da svi ljudi koji ovde žive strahuju od velike nesrece. Ne znamo od koga su Hodžic, Jusufovic i Hasanovic naucili taj jadni jezik mržnje, huškanja i laganja kojim se intenzivno služe.

Ni rec nisu rekli o tome kako ce pomoci da Sandžakom više ne vlada beda. Ni rec o tome šta su ucinili za deset godina vladavine. Sve što su rekli svodi se na papagajsko ponavljanje laži iz beogradskih mafijaških tabloida. Zbog istih laži mafijaški tabloidi su do sada izgubili desetine sudskih sporova i platili milione kazne.

Zbog toga što su lagali, a mi na to uzvracali istinom i politickim programom, oni su propali a mi smo danas treca stranka u zemlji. Nijedna od stranaka Rasima Ljajica cak i ne postoji u tim istraživanjima. Morace ponovo da traže stranku ili politicara na koga ce se parazitski prikaciti. Kao i prošli put. Na Borisa Tadica i Demokratsku stranku na parlamentarnim izborima, na Mladana Dinkica na lokalnim izborima van Sandžaka, na radikale, Tomu Nikolica, Vojislava Koštunicu... na svakoga u Sandžaku, samo da bi ostali na vlasti.

Najbolji strateški partneri su im, medutim, institucije koje kao ministar kontroliše šef Jusufovica, Hodžica i Hasanovica. Otud paketi, šporeti, milostinja u kampanji. To je za njih udarna snaga Ljajicevih partija. Mi mislimo da je to ponižavanje ljudi i trgovanje njihovom nesrecom. Takode smo sigurni da ogromna vecina clanova SDP-a na ispravniji nacin gleda na aktuelnu situaciju u Sandžaku i da su pomenuti predstavnici SDP-a ljudi koji žive daleko od stvarnosti zavaljeni u fotelje na trecem spratu, potpuno odvojeni od naroda koji ih je birao. Umesto što se bave izmišljanjem neistina o LDP-u, trebalo bi da naprave analizu šta su to uradili pa su skoro u potpunosti izgubili poverenje i podršku gradana za manje od dve godine, dok za isti period LDP beleži snažan rast podrške gradana.

link

Sjaho Kurto uzjaho Murto. SDP=SDA

Social bookmarks