Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

Mono

Zlatna sredina

(10)

  • »Mono« je autor ove teme

Postovi: 261

Datum registracije: 19.03.2007

Lokacija: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000235183433&sk=info

  • Poruku poslati

1

Petak, 01. Februar 2008

NASTAVNI PLAN SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH «POLITIKOLOŠKIH STUDIJA RELI

U fokusu
NASTAVNI PLAN SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH «POLITIKOLOŠKIH STUDIJA RELIGIJE»


Ciljevi i zadaci programa

Religija je oduvek bila značajan politički fenomen.Stoga je oduvek proučavana i analizirana. U periodu koji se omeđuje buržoaskim revolucijama,politički odnosi u Evropi se odlikuju jačanjem sekularizacionih procesa. Religija se potiskuje u privatnu sferu i menja svoju dotadašnju poziciju, kao jedna od najznačajnijih ideoloških matrica, koja je preko pravnog i političkog poretka uticala na društvo. U velikom delu evropske političke misli stekao se utisak da će religija čak i odumreti.

Druga polovina prošlog veka je bitno promenila situaciju religija ponovo izbija u prvi plan onih faktora koji bitno, pa i primarno determinišu političke procese u velikom delu Planete.

Zadatak ovoga kursa jeste da analizira kako religija funkcioniše kao politički faktor i činjenica. Ona treba da polaznike osposobi da religiju shvate i analiziraju kao politički fenomen.Znači studenti ovih studija će religiju proučavati isključivo kao politikologiju religije, a ne kao sociološki,filozofski ili kulturni fenomen.

Posle završenih studija stiče se zvanje»Specijaliste za politikološke studije religije».

Voditelj specijalističkih studija:prof. dr Miroljub Jevtić

Osnovni predmeti:

1. Osnovi religijskih učenja
2. Politička učenja velikih religija
3. Religije i savremeni svet
4. Religijski fundamentalizam
5. Nasilje i religijski ekstremizam
6. Verske zajednice u Srbiji
7. Politička teorija
8. Metodologija političkih nauka
9. Analiza verskih konflikata

Sve kurseve će izvoditi veliki broj predavača iz zemlje i inostranstva

Struktura i organizacija

Program studija je dvogodišnji . Program sadrži devet obaveznih predmeta. Pored toga postoji i obaveza izrade specijalističkog rada.U prva tri semestra se obavlja nastava,a četvrti je predviđen za izradu specijalističkog rada. Tada se umesto nastave obavljaju konsultacije sa kandidatima.Predmeti su jednosemestralni i polažu se usmeno ili pismeno,posle odslušanog kursa. Ako se polažu pismeno onda je to u formi seminarskog rada ili testa.Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi. Sve aktivnosti studenata:prisustvo nastavi, diskusije u toku nastave i završni ispit se računaju u konačnu ocenu.Nastavnici su dužni da studente upute na odgovarajuću i najsavremeniju literaturu.Obim literature mora biti prilagođen studijama.

Specijalističke akademske studije vrede 120 ECTS bodova. Predmeti pojedinačno vrede po 10 bodova. A izrada specijalističkog rada donosi 30 bodova.

1.OSNOVI RELIGIJSKIH UČENJA

Voditelj: dr Dragoljub Đorđević ,redovni profesor

Ciljevi i zadaci:
Osnovni cilj ovoga predmeta jeste da slušaoce upozna sa velikim religijama.Da istakne uslove ,način i vreme nastanka religija. Da studentima predstavi izvore i rasprostranjenost pojedinih religija na zemljinoj kugli. Cilj je da studenti znaju da ih razlikuju, opišu i situiraju na geografskoj karti.A sve to u svrhu shvatanja na kojim delovima planete se politički uticaj pojedinih religia ostvaruje .Studenti biraju dali će ispit polagati usmeno ili pismeno.Ako je ispit pismeni onda se obavlja u formi seminarskog rada ili testa prema izboru studenata.

Osnovne teme:
- Jevrejstvo
- Pravoslavlje
- Rimokatolicizam
- Protestantizam
- Islam(sunizam,šiizam,sufizam)
- Hinduizam
- Budizam(hinajane,mahajane,zen,lamaizam)
- Šintoizam
- Konfučijanizam
- Religije američkih Indijanaca

- Sikizam
- Novi religijski pokreti

2.POLITIČKA UČENJA VELIKIH RELIGIJA

Voditelj: prof dr Miroljub Jevtić,redovni profesor

Ciljevi i zadaci:
Osnovni zadatak kursa jeste da slušaoce upozna sa političkim shvatanjima i učenjima velikih religija. Da se slušaoci osposobe da znaju kakvi su pogledi religija na najkrupnija pitanja političke teorije i političke prakse. Da uvide razlike u tretiranju tih fenomena u pojedinim religijama. Sa ciljem da se opsosobe da predviđaju kako će se pripadnici pojedinih religija ponašati u određenim političkim situacijama i da daju prognoze o političkim aktima pripadanika različitih religija.Studenti biraju dali će ispit polagati pismeno ili usmeno.Ako se polaže pismeno studenti biraju između seminarskog rada ili testa.

Osnovne teme:
- Opšti odnos religija prema politici
- Hrišćanstvo i država
- Islam i država
- Jevrejstvo i država
- Hinduizam,budizam,šintoizam i država
- Religije i političko organizovanje
- Religije i pitanje nacije
- Religije i politička tolerancija
- Hrišćanstvo: mir i rat
- Islam: mir i rat
- Jevrejstvo: mir i rat
- Budizam, hinduizam ,konfučijanizam, šintoizam i pitanje rata i mira
- Religije i politička integracija i dezintegracija

3.RELIGIJE I SAVREMENI SVET

Voditelj: prof dr Miroljub Jevtić,redovni profesor

Ciljevi i zadaci:
Zadatak predmeta jeste da objasni naraslu ulogu religije u savremenom svetu. Da studentima pokaže i navede ih da uviđaju kako religija utiče na profiliranje savremenih međunarodnih odnosa. Da shvate sve dimenzije i puteve njenog uticaja na savremenu politiku. Posebno da vide kako religije utiču na politički položaj Srbije. Studenti biraju dali će ispit polagati pismeno ili usmeno.Ako polažu pismeno biraju između seminarskog rada ili testa.

Osnovne teme:
- Uopšte o religiji i SAD
- Funkcija predsednika i religija u SAD
- Religija i spoljna politika SAD
- Religijski odnosi i prostori bivše Jugoslavije
- Religija i politika Rusije
- Religija i EU
- Pravoslavlje i evropske političke vrednosti
- Političko buđenje islama
- Religija i problem Bliskog istoka
- Hinduizam i moderna politika
- Šintoizam i moderna politika
- Budizam i moderna politika
- Sikizam i moderna politika

4.RELIGIJSKI FUNDAMENTALIZAM

Voditelj: dr Miroljub Jevtić,redovni profesor

Ciljevi i zadaci:
Osnovi zadatak kursa jeste da pomogne studentima da shvate suštinu religijskog fu ndamentalizma. Da razumeju da je religijski fundamentalizam legitimno ispoljavanje religijskih osećanja i to kod svih religija. Da je religijski fundamentalizam logičan pratilac svih religija i da ga nije moguće izbeći u meri u kojoj postoji religija. A religija je očigledno jedna od najvažnijih duhovnih potreba čoveka.. Studenti treba da se osposobe da prepoznaju religijski fundamentalizma i da ga jasno odrede u odnosu na političke vrednosti. Slušaoci biraju dali će ispit polagati usmeno ili pismeno.Ako polažu pismeno biraju između testa i seminarskog rada.

Osnovne teme:
- Pojam religijskog fundamentalizma
- Odnos religijskog fundamentalizma i religija
- Koreni religijskog fundamentalizma
- Pravoslavni fundamentalizam
- Rimokatolički fundamentalizam
- Protestantski fundamentalizam
- Jevrejski fundamentalizam
- Islamski fundamentalizam
- Budistički fundamentalizam
- Hindu fundamentalizam
- Šinto fundamentalizam
- Konfučijanski fundamentalizam
- Sikistički fundamentalizam

5.NASILJE I RELIGIJSKI EKSTREMIZAM

Voditelj: dr Dragan Simeunović,redovni profesor

Ciljevi i zadaci:
Osnovni cilj kursa jeste da razjasni vezu između nasilja i religijskog ekstremizma. Studenti će se obrazovati da shvate da se religijski ekstremizam obavezno koristi nasiljem u pokušaju da ostvari svoje ciljeve. Osnovna razlika između religijskog fundamentalizma i ekstremizma upravo je u primeni nasilja. Fundamentalizam ne koristi nasilje u ostvarivanju svojih ciljeva, i tek kada počne da to čini prerasta u religijski ekstremizam Pored teorijskog fundusa, koji je neophodan da se shvati ova veza, kurs će se specijalno baviti mestom nasilja u ekstremističkim religijskim pokretima, svih značajanih svetskih religija.Predmet se polaže bilo usmeno bilo pismeno. Ako se polaže pismeno polaže se seminarskim radom ili testom,prema želji studenata.

Osnovne teme:
- Pojam političkog nasilja
- Nasilje kao graničnik između religijskog fundamentalizma i ekstremizma
- Religijski ekstremizam kao bitno politički fenomen
- Nasilje i pravoslavni ekstremizam
- Nasilje i rimokatolički ekstremizam
- Nasilje i protestantski ekstremizam
- Nasilje i jevrejski ekstremizam
- Nasilje i islamski ekstremizam
- Nasilje i budistički ekstremizam
- Nasilje i hindu ekstremizam
- Nasilje i šinto ekstremizam
- Nasilje i sikistički ekstremizam
- Metode suprotavljanja religijskom ekstremizmu

6.VERSKE ZAJEDNICE U SRBIJI

Voditelj kursa: prof. dr Dragoljub Đorđević,redovni profesor

Ciljevi i zadaci kursa:
Osnovni cilj kursa jeste da studente upozna sa religijskom slikom Srbije. Da studenti saznaju koje verske zajednice postoje u Srbiji, kako su organizovane i kako funkcionišu. Da saznaju kavi su odnosi između verskih zajednica i kakvi su odnosi pojedinih verskih zajednica i države.Studenti bi na osnovu takvih znanja bili u mogućnosti da pomognu svim zainteresovanim subjektima da organizuju menadžment odnosa sa verskim zajednicima. Ispit se polaže usmeno ili pismno prema želji studenata.Ako polažu pismeno studenti biraju između seminarskog rada i testa.

Osnovne teme:
- Verska prava i slobode u Srbiji
- Organizacija SPC
- Odnosi SPC i države
- Međunarodno-politički značaj SPC
- Organizacija rimokatoličke crkve u Srbiji
- Odnosi Rimokatoličke crkve i SPC
- Odnosi Vatikana i Srbije
- Organizacija islamske zajednice u Srbiji
- Odnosi Islamske zajednice sa islamskim zajednicama u inostranstvu
- Organizacija i uticaj jevrejske verske zajednice
- Male verske zajednice
- Uticaj verskih zajdednica na političku kulturu u Srbiji

7.TEORIJA POLITIKE

Voditelj:prof. dr Dragan Simeunović,redovni profesor

Ciljevi i zadaci kursa:
Cilj kursa jeste da studente upozna sa najvažnijim pojmovima Teorije politika.Studenti bi trebalo da se osposobe za razumevanje osnovnih pojmova i da im oni posluže kao osnova za osposobljavanje za specijalizaciju u okviru jedne posebne politikološke discipline kakve su politikološke studije religije. U tom smislu studenti će se upoznati sa svim velikim temama Teorije politike uz kombinaciju tradicinalnog i modernog pristupa velikim pitanjima ove naučne discipline.Ispit se polaže pismeno ili usmeno. Pismeni je u vudu seminarskog rada ili teksta po želji studenata.

Osnovne teme:
• Savremena politička nauka i teorija politike
- Osnovanost pohvale teoriji
- Savremena politička nauka
- Politička teorija u okviru nauke o politici
- Pojam teorije politike u poređenju sa pojmom teorije drugih disciplina
- Određenje teorije politike
- Razlikovanje teorije politike od političke filozofije

• Predmet i metod nauke o politici
- Uloga teorije u određivanju predmeta
- Oniromantika juče i danas
- Hermeneutička metoda kao uporište teorije politike
- Stari i novi problemi istorizma i teorija politike
- Alhemija Policymakinga-a

• Država
- Pravna država(istorijat i klasični pojam)
- Savremeni pojmovi pravne države i «vladavine prava»
- Pravna država i politička država
- Nacionalna država(istorijat i klasični pojam)
- Savremeni pojam nacionalne države
- Stara i nova nacionalna država
- Nasilje i sakralnost kao važna obeležja novih nacionalnih država
- Zajednica nacionalizma
- Demokratska država(istorijat i klasični pojam)
- Savremeni pojam demokratske države
- Socijalno pravna država i «država blagostanja»
- Totalitarna država

• Ideologija
- Dva osnovna značenja
- Problem pogrešne svesti
- Teorije o ideologiji
- Savremene ideologije
- Liberalne ideologije
- Konzervativne ideologije
- Socijalističke ideologije
- Nacionalističke ideologije

• Sloboda(pojam slobode u okviru savremene nauke o politici) -

8.METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Voditelj: prof. dr Ivan Radosavljević,redovni profesor

Ciljevi i zadaci kursa:
Ciljevi i zadaci Metodologije političkih nauka jesu da otkrije,razvija i omogući:korišćenje metoda sticanja naučnog saznanja o politici i metodama njegovog praktikovanja u politici . Saglasno tome ,nastavni program pored određenja predmeta obuhvata i logičke i opštenaučne osnove,osnovne teorijsko-metodološke pravce u sticanju saznanja o političkim pojavama i procesima i teorijsko metodološke osnove naučnog istraživanja .Ispit se sastoji iz izrade i komisijske odbrane naučno-istraživačkog projekata(mentor i komentor)

Osnovne teme:
- Uvodno informativno-instruktivno izlaganje
- Naučno saznanje i naučno istraživanje
- Teorijsko-metodološki koncepti i osnovni metodološki pravci u nauci o politici
- Osnovni metodi naučnog saznanja i njihova primena
- Specifičnosti metodologije i metoda političkih nauka
- Opštenaučni metodi i njihova primena u politikološkim istraživanjima
- Problemi projektovanja i istraživanja u političkim naukama
- Formulacija problema i definisanje predmeta istraživanja
- Primena najefikasnijih metoda u politikološkim istraživanjima
- Analiza podataka
- Provera hipoteza
- Naučno zaključivanje
- Izveštaj o istraživanjima kao naučno delo

9.ANALIZA VERSKIH KONFLIKATA

Voditelj: prof dr Ivan Radosavljević,redovni profesor

Ciljevi i zadaci:
Osnovni cilj je da se studenti osposobe da primenom već stečenih znanja u okviru Metodologije političkih nauka i novostečenih znanja,proširenih i produbljenih saznanja o metodama ,tehnikama i postupcima politikološke analize,identifikuju,konstatuju i kvalifikuju izvore,činioce strukture,funkcije veza i odnosa,razloge i posledice verskih(religijskih i konfesionalnih)konflikata,da ovladaju načinima njihovog teorijskog i empirijskog izučavanja i zaključivanja o njima na osnovu podataka prikupljenih analitičkim radom. Ispit se sastoji od izrade i odbrane seminarskog istraživačkog- analitičkog rada koji se brani pred komisijom (mentor i komentor)

Osnovne teme:
- Uvodno informativno-instruktivno izlaganje
- Pojam i vrste analize
- Problemi definisanja ključnih pojmova
- Specifičani problemi definisanja pojmova:konflikt,religija,konfesija
- Specifičnost sukoba religija i konfesija
- Primena tipskog modela procesa istraživanja u analizi verskih(religijsko-konfesionalnih )konflikata.
- Problemi teorijskog i empirijskog istraživanja verskih konflikata analizom
- Problemi prikupljanja podataka o konfliktima religija i konfesija
- Analiza sadržaja dokumenata u analizi verskih konflikata
- Merenje u izučavanju religijskih i konfesionalnih konflikata
- Bitni indikatori u izučavanjuv verskih(religijskih i konfesionalnih)konflikata
- Problemi dokazivanja,opovrgavanja,zaključivanja i progoneze u izučavanju religijskih i konfesionalnih konflkikata

Na kraju studija usmeno se brani pisani specijalistički rad od oko 30.000 slovnih znakova.

http://www.fpn.bg.ac.yu/main/focus/speci…e_religija.html

ed

Veteran

(61)

  • »ed« je muško

Postovi: 3.336

Datum registracije: 17.12.2002

Lokacija: D

  • Poruku poslati

2

Petak, 01. Februar 2008

Zanimljive studije. Ne znam kakve su mogucnosti nasih potencijalnih studenata ali ja bih volio da se sto veci broj nasih prijavi. Mi u Njemackoj imamo prilike s vremena na vrijeme da gledamo razne "eksperte" za islam koji uglavnom ispiraju mozak gledaocu a vrlo mali broj je onih koji su spremni da o problematici vezanoj za islam govore uzimajuci u obzir sve aspekte. Uglavnom se radi o selektivnom pristupu koji ima za posljedicu (cilj?) sakrivanje sustine problema.

Ime koje se javlja medju predavacima nama sigurno nije drago. Miroljub Jeftic je uoci ratnih pohoda na Bosnu i na Kosovo pricao gluposti koje nikakve veze nisu imali sa naukom pa samim tim ni sa istinom. Mozda je time trebalo svim tim ratnim pohodima dati jednu drugu dimenziju. No, i pored toga, ja da sam u prilici upisao bih ove studije. Tako bi se najefikasnije suzbila laz. Doduse, to moze biti mac sa dvije ostrice. Nije preporuceno za nestabilne i one bez temelja u vjeri.
Čvrsto je ubijeđen u svoje stavove. Nemojte ga zbunjivati činjenicama!

Social bookmarks