Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

 • »sonovero« je autor ove teme

Postovi: 121

Datum registracije: 11.10.2007

Lokacija: Bosna

 • Poruku poslati

1

Nedjelja, 23. Mart 2008

Nikada u zaborav- pocinjeni genocidi

Deset genocida nad muslimanima BalkanaPRVI GENOCID
nad muslimanima događa se 584 godine poslje prvog križarskog rata i trajao je od 1683. do 1699. godine. To je prvi genocid i prva prava, velika i kolektivna tragedija muslimana koja se događa tokom i poslije velikog ili bečkog rata između Turskog carstva i Austrije. Pošto su Turci u tom ratu izgubili sve posjede i vlast u Mađarskoj, Slavoniji, Lici, Krbavi, Dalmaciji i Boki Kotorskoj, svi muslimani koji se iz ovih zemalja i krajeva nisu uspjeli pravovremeno povući u Bosnu i druge krajeve južno od Save i Dunava bili su, vrlo brzo, kao i muslimani Španije prije dva stoljeća, pobijeni, protjerani, asimilirani i prevedeni u katoličanstvo. Spiritus movens i osnovni agens svih ovih akcija bila je Crkva. Ona se pri tome vodila crkvenim dogmama extra ecclesiam nulla sallus - izvan Crkve nema spasenja i spasenje je samo unutar nje, i extra ecclesiam nullus propheta- izvan Crkve nema poslanika, istine, dobrote, pravde i pravog odnosa sa Bogom. To je crkveno-religijsko opravdanje križarskih ratova, Inkvizicije i genocida nad svim nekršćanima. Kao i dva stoljeća ranije u Spaniji, svi objekti islamske materijalne i sakralne kulture i civilizacije: mezaristani, turbeta, tekije, kutubhane, hamami, bezistani, imareti, musfirhane, sahat-kule, džamije, medrese, sebilji, karavan-saraji i hanovi na tlu Mađarske, Slavonije, Like, Udbine, Krbave, Dalmacije i Boke Kotorske bili su porušeni i uništeni. Muslimane i sve njihove sakralne objekte, za samo šesnaest godina kršćanske vasti (1683. - 1699.) nije mogla sačuvati i spasiti činjenica da su oni prije toga što šezdeset godina, od 1526. do 1683. godine, dok su vladali istim zemljama i krajevima, kršćanima garantirali i omogućavali sva ljudska, vjerska, kulturna i imovinska prava. Umjesto bilo kakve zahvalnosti i tolerancije prema muslimanima, kršćani tih zemalja, u ime religije i ljubavi, dokraja i bez rezerve primjenjuju staro pagansko-faraonsko načelo cuius regio eius religio - čija država njegova je u njoj i religija, kao da su oni stvoritelji zemlje, a ne Bog.

O prvom genocidu nad muslimanima precizne, jasne i nepobitne podatke, posebno o pokrštavanju, pružaju franjevački arhivi u Dalmaciji, Slavoniji i Lici. Na muslimane u ovim zemljama i krajevima danas jedino podsjećaju različiti toponimi i prezimena (Hadzići, prezime Hodžić). Za prvi genocid nad muslimanima najbitnije je reći da su ratovali Turska i Austija, a da su zrtve bili muslimani Bosnjaci.

DRUGI GENOCID

nad muslimanima događa se na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće, tačnije 1711. godine uoči Badnje večeri. Te noći je izvršena takozvana "israga poturica", kada je približno 1000 muslimana, koliko ih je, prema mjerodavnim dokazima, tada živjelo na području "Stare Crne Gore" koja se sastojala od svega četri nahije sa sjedištem u Cetinju, bilo pobijeno ili izbjeglo u Nikšić i selo Tudemile kod Bara. Strateg, idejni promotor i agens drugog genocida nad muslimanima, sada na tlu Crne Gore, bila je opet Crkva, ali ne katolička već pravoslavna. Za ovu tvrdnju postoje dva nepobitna svedočanstva: prvo, "istraga peturica", ustvari genocid nad muslimanima se događa uoči Badnje večeri, dakle najvećeg i najsvetijeg hrišćanskog praznika, i drugo, taj događaj, "istraga peturica" je opjevao vladika - najveći crkveni dostojanstvenik i pjesnik Petar II Petrović Njegoš u Gorskom vijencu. On je time pružio ideologiziranu epsku podlogu i paradigmu za sve kasnije genocide nad muslimanima Srbije, Sandžaka, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tako je Njegoš kao najveći srpsko-crnogorski pjesnik i kao vladika, odnosno nosilac najvise vjerske i svjetovne vlasti, opjevao, posvetio i u najuzvišenije djelo pretvorio genocid ili međunarodni zločin pod kojim se podrazumjeva svjesno, namjerno i plansko potpuno ili djelimično uništavanje nacionalnih, etničkih, rasnih ili religijskih grupa. Motiv za izvršenje genocida su želje za pljačkom i porobljavanjem, rasna, nacionalna i vjerska mržnja i predrasude. Svi ti motivi su opjevani u Gorskom vijencu, a vjersku mržnju prema muslimanima Njegoš izriče riječima "'odža riže na Cetinju" i tvdnjom o isključivosti izmđu lune (mjeseca, op. F.V.) i krsta.

TREĆI GENOCID

nad muslimanima, koji će poznati srpski historičar i diplomata Stojan Novaković označiti kao "generalno trebljenje Turaka - muslimana iz naroda" događa se na tlu Srbije između 1804. i 1820. godine kao posljedica Prvog i Drugog srpskog ustanka. Naime, od samog početka 19. stoljeća Srbija i Crna Gora su ekstreminacijom, progonom i ubistvima muslimana, željele stvoriti svoje nacionalne države i stalno ih, na njihovu štetu, proširivati. Tako su genocid i devestacija u odnosu na muslimane konstantne i strateški cilj u politici Srbije i Crne Gore tokom cijelog 19. i 20. stoljeća. Pored Pravoslavne crkve koja od drugog genocida igra ključnu ulogu, u trećem genocidu nad muslimanima njoj se pridruzuju historičari i političari, naravno uz pjesnike poput Njegoša.

ČETVRTI GENOCID

nad muslimanima događa se u periodu između 1830. i 1867. godine, kao posljedica Hati-š-Šerifa iz 1830. i njegova aneksa iz 1833. godine, kojima je Srbija stekla status vazalne autonomne kneževine unutar Osmanskog carstva, ali i mogućnost da protjera muslimane iz Užica, Šapca, Sokola i Beograda, što je i učinjeno od 1862. do 1867. godine. Sve prognane muslimane Porta naseljavaju u Bosnu i za njih se podižu dva nova naselja - Gornju i Donju Aziziju, odnosno Bosanski Šamac i Orašje.


PETI GENOCID

nad muslimanima, uglavnom Albancima i Turcima, događa se na tlu Srbije i Crne Gore između 1876. i 1878. godine. Poslije ustanka u Hercegovini, potaknutih i vođenih uz pomoć Srbije i Crne Gore, dolazi do Berlinskog kongresa (1878. godine) na osnovu čijih odluka, dotadašnje autonomne kneževine Srbija i Crna Gora stiču potpunu državnu neovisnost, ali i uveliko proširuju svoje teritorije. Tako se Srbija teritorijalno proširila niškim, pirotskim, topličkim i vranjskim okruzima, a Crna Gora u Hercegovini. Iz svi tih okruga i regija muslimani su odmah potpuno istrijebljeni, uprkost činjenici da se Srbija, shodno odlukama Berlinskog kongresa, obavezala da će poštivati slobodu vjeroispovijesti muslimana. Mada su predjeli današnje južne Srbije tim činom potpuno opustjeli i ostali bez stanovništva, što je dovelo u pitanje poljoprivredu zemlje i nanijelo joj veliku štetu, ipak je mržnja prema muslimanima bila veće i jaća od svake koristi i interesa. U razdoblju od 1862. do 1878. godine, za svega šesnaest godina, nestalo je nekoliko stotina džamija, mnoge sahat-kule, musafirhane, imareti, karavan-saraji, hanovi, bezistani, sebilji i kutubhane, u Beogradu, Šapcu, Užicu, Sokolu, Nišu, Pirotu i Vranju, kao što se, prije nepuna dva stoljeća, desilo na tlu Ugarske, Like, Korduna, Udbine, Dalmacije i Boke. Dakle, dva genocida, od dva različita dušmanina, sa potpuno istim posljedicama događaju se u različitom vremenskom periodu za svega šesnaest godina.

ŠESTI GENOCID

nad muslimanima poljedica je austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Mada je Austro-Ugarska posljednja pravna država koja je vladala Bosnom unazad posljednjih 115 godina i koja je garantirala svim građanima osnovna vjersko-duhovna, fizičko-biološka i materijalno-imovinska prava, muslimani su se u početku svim raspoloživim sredstvima suprostavljali Austro-Ugarskoj okupaciji. Oni su se, odmah poslije, ali u toku okupacije, počeli iseljavati u Tursku, Sandžak, Kosovo i Makedoniju, gde je tada još uvijk bila Turska vlast. Tako dolazi do populacije i radikalnog smanjenja muslimaske populacije u ukupnom stanovnistvu Bosne i Hercegovine. Prema popisu iz 1879. godine, muslimani su cinili skoro 39% populacije Bosne i Hercegovine, dok je njihov udio u bh. stanovnistu 1910. godine opao na svega 32%.

SEDMI GENOCID

nad muslimanima Sandžaka i Crne Gore, kao i pokušaj nasilnog pokrštavanja muslimana u Plavu i Gusinju, je direktna posljedica Prvog i Drugog balkanskog rata. To je bio sedmi genocid nad muslimanima Balkana, a prvi nad muslimanima Sandžaka, zato što nije postojala vlast koja bi ih zaštitila.

OSMI GENOCID

nad muslimanima traje od osnutka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine do propasti Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. Mada životi muslimana u prvoj Jugoslaviji nisu imali nikakvu vrijednost, ipak su bili složeni posebno muslimanima Sandžaka i istočne Hercegovine. Tako je u selu Šahovići, u Bjelopoljskom srezu u Sandžaku, 7. Novembra 1924. godine oko 600 muslimana ubijeno bez ikakvog povoda, krivnje i razloga. U Hercegovini je od kraljevih komita tokom devedesetih godina po narudžbi, planu i sistemu, bilo preko tri hiljade vansudskih i neotkrivenih, a dobro poznatih ubistava, naravno počinjenih nad muslimanima. Ta ubistva i zastrašivanja uticali su na izmjenu etničke slike istočne Hercegovine na štetu muslimana, a u korist Srba i Crnogoraca.

DEVETI GENOCID

nad muslimanima traje od 1941. do 1945. godine. Prema dosadašnjim istraživanjima Kocovića, Zerjavića, Dedijera i Miletića, sve nemuslimana, Drugi svjetski rat je odnio 103.000 muslimanskih života ili 8,1% ukupne tadašnje muslimanske populacije. Najviše je muslimana u tom ratu nastradalo od četničkog, komšijskog, noža što ih je stigao na kućnom pragu, u avliji i na njivi. U prvih devet genocida muslimani se nikako nisu oružjem suprostavili svojim koljačima i zlikovcima. Naprotiv, od 1683. do 1992. godine, dakle punih 309 godina, mi smo očekivali da koljači i zlikovci kažu: "mi ćemo vam oprostiti što vas koljemo i ubuduće ćemo vam se smilovati." To se nije nikada dogodilo i to je bila naša najveća iluzija, zabluda i samoobmana.


I sada, DESETI, najokrutniji i najveći genocid nad muslimanima u Bosni i Hercegovini traje od aprila 1992. godine. Po mnogo čemu je on izniman od ostalih devet. Okrutniji je, suroviji, širi i dublji po razmjerama od svih dosadašnjih. On je najavljen pola godine unaprijed i sada se, evo, odvija na očigled cijelog svijeta pod pokroviteljstvom Ujedinjeni Naroda, organizacije za evropsku sigurnost (OESS) pod štafetnom palicom Evropske Zajednice. Ovo je prvi genocid nad muslimanima u kome istovremeno i, na neki način, učestvuje Srbija, Crna Gora i Hrvatska. U predhodnih devet genocida Srbija i Hrvatska nikada nisu istovremeno i zajednički činile genocid nad muslimanima. Međutim, pored svih stradanja, progona i klanja muslimani su u ovome, desetom genocidu, po prvi puta, kao narod, organizirano, kroz vojsku, policiju, politiku i državu svim sredstvima bore i suprostavljaju četnićima i ustašama, dakle jedinim argumentima koji oni razumiju i uvažavaju.

________________________________


Ja sam zamislila ,da ovu temu podkrijepimo povjesnim dokazima i podacima sa godinom ili periodom, brojem zrtvi , mjestom i zlocincima,koji su vrsili najokrutnije zlocine nad muslimanima Balkana,a medju njima i nad Bosnjacima. Da se ne zaboravi!


Bosnjanka

Jasmin

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 383

Datum registracije: 02.01.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

2

Nedjelja, 23. Mart 2008

za genocid 1941-45, dovoljno je procitati cetnicku prepiski draze mihajlovica i pavla djurisica.
potrudicu se da je nadjem.
-inace od Nacertanija ilije garasanina preko ljubojevica i stevana moljevica pa do cosica beckovica,MILOSEVICA ITD ostvaruje se plan nasih komsija da naprave veliku drzavu koja iskljucuje postojanje i pravo na zivot svih drugih
-
ona sanja da sam oprao ruke,da sam obrijan da sam lep..toplo je na jastuku..u polusnu.mirise na dorucak.prijatan glas iz druge sobe javlja:kazu IDEMO

 • »fahrudin« je muško

Postovi: 124

Datum registracije: 07.08.2003

Lokacija: imam

 • Poruku poslati

3

Ponedjeljak, 24. Mart 2008

Citiracu sebe s jednog drugog foruma a prvo procitajte dokumente:

Citirano

ovo je samo mali dio dokaza da srpska nacija boluje od cudnih bolesti... konkretno ovaj dokument koji sam postavio, ja sam o tome sluso puno puta price nasih starih, narod ko narod, seljaci i bez zla, ionako ziveli u bijedi i gledali svoja posla, napadnuti su usred nekog praznika, a posto tad nije bilo telefona, vijest se nije sirila drugacije vec zvukom pucnjave i ponekim izbeglim, izbezumljenim i prestrasenim pojedincom... a ovaj papir, napisan od strane samih zlocinaca, bez ikakvih objasnjenja niti navedenih razloga napada, govori dovoljno o prirodi ljudi odgojenih po "srpstvom i cojstvom"...

al ustvari to su bile najvece kukavice, jer su napadali narod dje vecina i nije znala da rukuje najobicnijim oruzjem i to su bili civili u pravom smislu te rijeci, naivni bosnjaci - merhametlije muslimani.... al i povrh toga su uspijeli da kolko tolko sacuvaju zive glave i bilo je puno slucajeva pozrtvovane borbe, za svoju kucu, za svoju porodicu, dje su cak i djevojke jurisale na do zuba naoruzane cetnike.. i elhamdulilah, a to bi trebalo da je i nama uputa kako da radimo, osvetili su se ubrzo tako da su sandzacki srbi zapamtili 43, da se i dan danas oni koji su je preziveli secaju.. elhamdulilah kad sam cuo da je jedan obican seljak ubio preko 100 cetnika, na prvi pogled sve su to ljudska bica al zarazena bolescu koja nesmije da prezivi.. zvuci okrutno, mozda cak i zivotinjski al zvijer ce da napada sve dok ne vidi da je se plijen ne plasi i da se bori nazad..

al po ko zna koji put, taj srpski kako bi se nazvo kompleks nize vrijednosti kojim patu jos od prvog kosovskog boja se i tad ko i zadnjih godina pokazo... oni nemaju hrabrosti da se suocu s pravim problemom ili s onim ko je u neku ruku zasluzan za njihove muke, te trazu zamenu kako bi umirili svoju dusu, time sto ce se svetit nekom sasvim trecem, al pod uslovom da je taj manje naoruzan ili nesposoban za borbu...
[SIZE=1]
Gospodaru moj,
Ne dopusti da me zavara uspjeh
Niti poraz baci u ocaj .
Podsjecaj me stalno
Da je neuspjeh iskusenje
Koje predhodi uspjehu.[/SIZE]Jasmin

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 383

Datum registracije: 02.01.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

4

Ponedjeljak, 24. Mart 2008

odlicno fahrudine na tu prepisku sam i mislio,odakle si skinuo ovo?

-znas kako je rekao rahmetli Alija Izetbegovic-"ne postoje dobri i losi ljudi,postoje dobre i lose vodje
-prema tome ono sto se treba menjati u Srbiji je pre svega sistem vrednosti i obrazovanja sto sad izgleda neresivo
ona sanja da sam oprao ruke,da sam obrijan da sam lep..toplo je na jastuku..u polusnu.mirise na dorucak.prijatan glas iz druge sobe javlja:kazu IDEMO

 • »fahrudin« je muško

Postovi: 124

Datum registracije: 07.08.2003

Lokacija: imam

 • Poruku poslati

5

Utorak, 25. Mart 2008

imam odavno na kompjuter, tako da se vise ni nesecam tacno odakle, znam da sam trazio na internet jer me je zanimalo zato sto je bas u jednom od ova dva dokumenta spomenuto i selo od mojih starih. mislim da ovakvih dokumenata ima vise na internetu, mozda da potrazis javne drzavne/obavestajne arhive zapadnih zemalja il balkanskih.

ovaj citat od rahmetli Alije sto si naveo, na koji nacin bi ga primijenio u vezi sa srpskim narodom?

narod cini drzavu - narod bira vlast - narod je odrzava - narod je rusi. tako da itekako postoji kolektivna odgovornost srpskog naroda, ali iz te kolektivne odgovornosti se mogu izdvojit casni pojedinci
[SIZE=1]
Gospodaru moj,
Ne dopusti da me zavara uspjeh
Niti poraz baci u ocaj .
Podsjecaj me stalno
Da je neuspjeh iskusenje
Koje predhodi uspjehu.[/SIZE]Jasmin

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 383

Datum registracije: 02.01.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

6

Utorak, 25. Mart 2008

primenio bi je npr ovako-
kada cetnik,sejtancic evo npr Rados Ljusic dozvoli da se u knjizi za 6 razred osnovne skole uci o muslimanima samo preko dzihada,pri cemu je ajet izmenjen tako da izgubi sustinu,bukvalno je izmisljen, deca pocinju da formiraju misljenje.(da je musliman agresivac,napast po covecanstvo itd)
polako utice i okolina,i vec ko formirana licnost on mrzi(jedan broj casnih ljudi se uvek izvuce,masa ostane slepa)
-znaci uvek mala grupa "pametnijih" uvek upravlja sa vecinom,na razlicite nacine
-komunisti su uspeli da okrenu jedan broj ljudi,uspesnom propagandom da ustanu protiv fasista,drugi deo je ostao veran tradiciji i ostao blizak fasistima,imas tih primera na pretek

-Daj mi RTS,za 5 meseci vecina ce slusati sopena :D
obavezno procitaj od radoja domanovica VODJU

ona sanja da sam oprao ruke,da sam obrijan da sam lep..toplo je na jastuku..u polusnu.mirise na dorucak.prijatan glas iz druge sobe javlja:kazu IDEMO

 • »fahrudin« je muško

Postovi: 124

Datum registracije: 07.08.2003

Lokacija: imam

 • Poruku poslati

7

Četvrtak, 27. Mart 2008

ovo sto si objasnio je uglavnom resenje.. samo da bi ti dobio vlast nad rts-om da uradis to.. potrebna ti je vojna sila..

nesto slicno ko sto su amerikanci s nemcima uradili nakon drugog sv. rata... bez totalne vojne okupacije nebi nebi prihvatili katarzu..

[SIZE=1]
Gospodaru moj,
Ne dopusti da me zavara uspjeh
Niti poraz baci u ocaj .
Podsjecaj me stalno
Da je neuspjeh iskusenje
Koje predhodi uspjehu.[/SIZE]Bosnjaaak

Zlatna sredina

(10)

 • »Bosnjaaak« je muško

Postovi: 245

Datum registracije: 17.05.2008

Lokacija: Luksemburg

 • Poruku poslati

8

Nedjelja, 06. Juli 2008

Sto se tice genocida vrlo rijetko ce te naci politicara iz Srbije koji ce reci jeste Srbi su ucinili genocid u Srebrenicu,mislim na ovaj poslednji,nego ce uvjek braniti tezu da su to pojedinci uradili.Medzutim dali pojedinac moze da pobije osam hiljada ljudi za tri cetiri dana, da ih raznese po raznim jamama,pa i to da mu bude malo vec da bi prikrijo sve to ponovo sa bagerima raskopava i kida onako mrtve i skriva ih ko zna kuda po mjestima koje su tada Srbi drzali.Mozeli to pojedinac?Sigurno nemoze to mora biti sve organizovano od mnogo njih,i mislim do god im akademici budu pisali pjesme Ceracemo se,Cerali smo se, mi Bosnjaci moramo voditi racuna o sebi da ponovo nebudemo Cerani. Cast pojedincima koji i danas javno govore o Genocidu nad Bosnjacim. A mozda ce i Crkva jednog dana imati svoj komentar na genocid u Srebrenici ili ce slediti i dalje one koji nam porucuju Ceracemo se.
[SIZE=3]Samo naukom mozemo doc do istine...[/SIZE]

emir-RA

Zlatna sredina

(26)

 • »emir-RA« je muško

Postovi: 455

Datum registracije: 03.07.2008

Lokacija: BIH okolina Tuzle

 • Poruku poslati

9

Nedjelja, 06. Juli 2008

Akademik Muhamed Filipovic je jednom rekao da se posljedice haranja Omer Paše Latasa po Bosni, u kojima je pobio svu bosansku intelektualnu elitu osjećaju i dan danas. Naravno genocidi su se dešavali i prije i posle Omer Paše latasa i ti si to sve hronološki dobro poredala .... Moje je mišljene da mi Bošnjaci smo samo dva puta imali vođu, komandanta ili kako god tko hoce tko je mogao da dobro organizuje odbranu i države i naroda koji zive u njoj, to su bili : Husein Kapetan Gradaščević i Sefer Halilović. Nažalost, vrlo često su nas vodili ljudi koji nisu smjeli lil nisu znali organizovati narod . Mene koa čovjeka muslimana bole sve te činjenice, ja imam i ličnu tragediju pa sam se zato vise osvrnuo na tragediju bosnjaka muslimana ali me jednako boli i Palestina
Na vatru odgovori vatrom !

Jasmin

Zlatna sredina

(10)

Postovi: 383

Datum registracije: 02.01.2003

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

10

Ponedjeljak, 07. Juli 2008

mislim da si zaboravila rahmetli ALIJU iZETBEGOVICA
-On je do sad mozda i najvise ucinio ako uzmes da je bosnjacki narod dobio medjunarodno priznatu drzavu, bez obzira sto ima za sada mana.
slazes se?
ona sanja da sam oprao ruke,da sam obrijan da sam lep..toplo je na jastuku..u polusnu.mirise na dorucak.prijatan glas iz druge sobe javlja:kazu IDEMO

emir-RA

Zlatna sredina

(26)

 • »emir-RA« je muško

Postovi: 455

Datum registracije: 03.07.2008

Lokacija: BIH okolina Tuzle

 • Poruku poslati

11

Ponedjeljak, 07. Juli 2008

Citirano

Orginalno od Jasmin
mislim da si zaboravila rahmetli ALIJU iZETBEGOVICA
-On je do sad mozda i najvise ucinio ako uzmes da je bosnjacki narod dobio medjunarodno priznatu drzavu, bez obzira sto ima za sada mana.
slazes se?

Nisam ga zaboravi, ali ga nisam mogao nabrojati zato sto na neosjecam kao takvoga. Ali sam svjestan cinjenice da je rahmetli Alija jedna historiska licnost . Ja sam jedan od onih bosnjaka koji vjeruje da je Alija prodao Srebernicu kao i da je trgovao sa srbima mnoge druge teritorije, ali se nadam da se pritome uzdao u UN i da se nije nadao onom sto ce se desiti . Smatram da je za takvu istinu jos uvijek prerano i da ce ona izaci na vidjelo tek za 20 - 30 godina . A cinjenica da ratni komandant Srebernice Naser Oric nikada nije javno progovorio o padu Srebrenice i da kada je otisao u Hag prva recenica mu je bila da nezeli da prica o ulozi Sarajevskog vrha u srebernickim zbivanjima dodatno potkrepljuju sve sumnje kod naroda oko svih tih kontraverzi koje postoje oko pada Srebrenice. Iskreno ja bih volio da nisam upravu, ali trener kada izgubi utakmicu podnese izvjestaj i polaze racun i upravi i navijacima, a nekamoli da neki ratni komandant koji dozivi takvu glogotu svog naroda i dan danas 13 godina nakon toga javno neprogovori o padu Srebrenice . I jos da ti dodam da je Tuzla grad u kojem djeluju ada ti naserovci kako oni sebe nazivaju, postavljam otvoreno pitanje svima : zatso bi se tolike nezakonite radnje i sijanje straha ljudima tolerisalo Naseru Oricu ako u šaci nedrzi velike glave bošnjačke političke elite ??
Na vatru odgovori vatrom !

Jahja

Profesionalac

(10)

 • »Jahja« je muško

Postovi: 1.273

Datum registracije: 15.08.2007

Lokacija: Novi Pazar

 • Poruku poslati

12

Utorak, 08. Juli 2008

VAu kakav komentar. Nemogu da verujem da si sve ovo napso. PA u Bosni nije poginulo samo 8 hiljada ljudi. Nego preko 150 000 ljudi, pa jel kriv za svakog, pojedinca , jel za svakog trgovo. Ili jeli Poslanik s.a.w.s. kriv za svakog sehida. Cuvaj se ovakvih pisanja. Nesto je drugo Alija Izetbegovic a nesto drugo Naser Oric, i ako njega isto podrzavam.
Svi smo Allahovi i svi se Njemu vracamo.

emir-RA

Zlatna sredina

(26)

 • »emir-RA« je muško

Postovi: 455

Datum registracije: 03.07.2008

Lokacija: BIH okolina Tuzle

 • Poruku poslati

13

Utorak, 08. Juli 2008

Naravno da se genocid, dogodio u cijeloj BIH. Visegrad je bio stoljecima dom muslimana, jasno je meni da je u njemu pobijeno 3000 muslimana od strane uzickog korpusa pod parolom zavođenja reda i mira - kazem visegrad al su mi jednako sveta sva mjesta po BIH i Sandžaku, bez obzira na vrijeme događanja genocida. Nekrivim Aliju za gradove uz Drinu n asamom pocetku rata kada je govorio da mirno spavamo i da rata nece biti zao sto mi je jasno da se to nazalost nije moglo sprijeciti. Ali kada su ratna desavanja vec bila u punom jeku imao je brate mnogo kardinalnih gresaka i odluka, a najveca od njih kada je dolucio da Sefera zamijeni sa Delicem. Treba da znas da je Delic na pocetku rata bio aktivni clan JNA i da je sa brda pucao na Sarajevo a onda sišao odozgo i postao vrhovni komdandant ARMIJE BIH. Svi znamo da je Sefer u Hagu oslobođen svake odgovornosti, a pri povratku iz Haga na Sarajevskom aerodromu, niko od drzavnih sluzbenika niti celnika SDA stranke nije ga docekao, a covjek tamo osim sto je branio obraz armije branio je i obraz svih nas bosnjaka. Sad je u toku suđenje Delicu, iz onog sto sam do sada pratio u toku tog suđenja ubijeđen sam da ce ga ukopati barem TRAVNIČKI HRVATI. Ako Delica osude bojim se da ce na taj nacin biti uprljan obraz ARMIJE BIH i to je ono sto me najvise brine. Za mene u ovom trenutku postoji samo jedan bošnjacki politicar kojem vjeruejm to je Sefer Halilovic, mislim da je to jedini politicar u BIH kojem nije nimalo drago sto se mora baviti politikom. Covjek je jednostavno primoran da to radi, usuprotnom bi se politika bavila njime. Ujedno Harisa Silajdžića drzim za posljednju veliku izdajicu bošnjackog svijeta. Iskreno se nadam i molim DRAGOG ALLAHA svi bošnjaci svate da je naš GENERAL SEFER HALILOVIC pravi covjek, vođa koji nas sve može ujediniti.
Na vatru odgovori vatrom !

Bosnjaaak

Zlatna sredina

(10)

 • »Bosnjaaak« je muško

Postovi: 245

Datum registracije: 17.05.2008

Lokacija: Luksemburg

 • Poruku poslati

14

Četvrtak, 10. Juli 2008

Da nebi zivjeli u zabludama o Rahmetli Alinoj da mu dragi Allah dz.s. da dzenet, moramo se vratiti na dogadzaje prije Srebrenice.Postoji jedan govor Alije Izedbegovica na Konferenciji o evropskoj sigurnosti i suradnji (KESS) odrzan u Budimpesti dana 6.12.1994 ja cu citirati samo djelove tog govora koliko je Rahmetli Alija predvidzo stvari desavanja unaprijed:"..........Prijemjesec dana,agresija na Bosnu i Hercegovinu poprimila je novi oblik.Pobunjeni Srbi u Hrvatskoj,tzv.UNPA zona,napali su s ledza Peti korpus Armije BiH otvarajuci tzv."bihacku krizu"iz zone pod zastitom UN u jednoj zemlji,napadnuta je UN sigurnosna zona u drugojzemlji.Nije poduzeto nista,cak je receno da se nista nemoze poduzeti.Cjela medzunarodna zajednica,utjelovljena u UN i mocnim NATO paktu,nemoze spasiti jedan ugrozen grad.Jeli moguce da je to istina? Sest mjeseci prije napada na Okrug BIHAC;trajalo je namjerno iscrpljivanje tamosnjeg stanovnistva gladzu,humanitarni konvoji su prestali dolaziti (od 143 konvoja samo se uspjelo probiti 12 dok je 131 bio vracen.Prije napada,uz bihackog okruga povukao se francuski bataljon.Zamjenila gaje bangladeska jedinica koja je mala i nedovoljno naoruzana.Cjeli Okrug je ostao mediski blokiran,bez ijednog stranog novinara,dok je UNPROFOR neprekidno u svojim izvestajima znatno umanjivao znacaj i sustinu napada.Moze li ovaj niz dogadzaja biti samo slucajna koincidencija?
Jedan gospodin visoki sluzbenik svoje Vlade,sa cinicnom indiferentnoscu javno obznnanjuje svijetu,i narodu kojem prijeti pokolj i unistenje,da su Srbi pobjednici.Kao da je to utakmica i on svira kraj.Ali kako je to borba za opstanak,to nije kraj,borba ce se nastaviti....................
"Pariz i London su od samog pocetka preuzele ulogu zastitnika Srbije,blokirali su Vjece sigurnosti i NATO,sprecavajuci sve pokusaje da se zaustavi srpska agresija"
Asto da kazem o ponasanju Rusije? Rusija je ulozila veto na rezoluciju Vijeca sigurnosti i glasala za isporuku nafte Srbima i Hrvatima dok istovremeno sprecava prolaz hrane i ljekova izgladnjelom stanovnistvu..................
Molim vas procitajte poslednji izvestaj specijalnog izvjestiteljaUN gospodina Mazowieckog o svemu sto se dogadza u podrucju koje agresor drzi pod svojom kontrolom."
Alija Izetbegovic je jos 1994 godine upozoravao svijet da vojnici UNPROFORA ne obavljaju svoj zadatak zbog kojeg su poslati od strane UN u BiH i Srebrenica je bila pod zastitom UN kako su svoj zadatak obavili vojnici Holandskog Bataljona to svi znamo.Dali je Armija BiH mogla da se probije do Srebrenice to ce vojni analiticari
reci kad tad mislim da o prodaji Srebrenice se nemoze govoriti,jer da je Alija rahmetli hteo nesto da proda pa njemu je lakse bilo da odma na pocetku prihvati pakt sa Milosevicem i udze u krnju Jugoslaviju.Dali je u svojim redovima imao petokolonase to znamo svi dobro,da jeste
ali sve se sazna jednog dana.Neka je rahmet svima onima koji dadose zivote za Bosnu i Hercegovinu
[SIZE=3]Samo naukom mozemo doc do istine...[/SIZE]

emir-RA

Zlatna sredina

(26)

 • »emir-RA« je muško

Postovi: 455

Datum registracije: 03.07.2008

Lokacija: BIH okolina Tuzle

 • Poruku poslati

15

Četvrtak, 10. Juli 2008

Naši borci, tj pripadnici elitnih jedinica i njihovi komandanti ovde od Tuzle uvijek su tvrdili i tvrde i dan danas da se deblokada i Srebrenice i Sarajeva odavde od tuzle mogla desiti. Dešavalo se X PUTA da za za neku značajnu kvotu prema Sarajevu pogine dosta vojnika armije bih i to od 18g pa nadalje, a kad se ona konačno osvoji dođe naredba za povlačenje sa obrazloženjem da se ta kvota nemože sačuvati : što je samo ubijalo moral kod naših vojnika. A sve se to dešavalo samo zbog sarajevskog tunela preko kojeg su pojedinci dobro zarađivali i odgavaralo im je opsadno stanje u Sarajevu. Što se tiče Srebrenice : sad će mi mnogi odgovoriti, pa nije bio tunel u Srebrenici. Istina da nije bio . Nažalost, rahmetli Alija se povijao perd međunarodnim obavještajni igrama koje nikada i nigdje muslimanima u svijetu nisu dobro niti mislile niti donijele. Zašto je došlo do razilaženja na relaciji Aliaj - Sefer ?? Na samom kraju kada je trebalo doći do smjene Sefera, Alija je rekoa Seferu da takvi BIH za kakvu Sefer uporno neodustaje neće svijet. U potpunosti se slažem sa Seferom da smo se u BIH pitali mi a ne svijet. Nama embargo u suštini nišsta nije značio, zna se da u svijetu postoje trgovci oružja koji trguju čak i avionima. Treba da znaš da su se čečenski borci naoružavali čako i od rusa novcem kojeg je sakupljala čečenska dijaspora i islamski svijet. I mi smo dobivali novčanu pomoć, na zloglasnu TVRA banku u Beču, na koju je leglo oko 6 milijardi km : zašto novac nije upotrijebljen, zašto se danas nezna pouzdano ni gdje je, i konačno zašto i dan danas SDA BIH i SZABIH uporno postavljaju zid šutnje pred svakim zahtjevom opozicionih stranaka i javnosti u BIH da se pokrene istraga u vezi tog novca ??
Na vatru odgovori vatrom !

Bosnjaaak

Zlatna sredina

(10)

 • »Bosnjaaak« je muško

Postovi: 245

Datum registracije: 17.05.2008

Lokacija: Luksemburg

 • Poruku poslati

16

Četvrtak, 10. Juli 2008

Nisam nikako i nista negirao ono sto je General nase vojske Sefer Halilovic uradio za odbranu BiH i dao sam svoj komentar da za Srebrenicu treba da daju misljenje vojni analiticari.A sada ti citiram rijeci iz knjige Sefera Halilovica:".....ali isto tako jasne odgovore o politickim i vojnim kalkulacijama oko Srebrenice moraju dati i ovdasnji zvanicnici-Izetbegovic i Silajdzic prije svih,ali i Rasim Delic,Enver Hadzihasanovic i Sead Delic. Radi djece Srebrenice. " Mozda sam i ja misljenja da se mogao spreciti genocid,ali opet kazem,Bosnjaci treba da zahtevaju da se jednom istina sazna,a sto se tice opozicije u BiH bila je ona koliko mi se cini i vlast pa sta je uradila za vreme vladavine svojei to se dobro zna.Ne zaboravi da su se iza Rahmetli Alije da mu da Dragi Allah dz.s. da dzenet, krili mnogi na vrhu vlasti.Zasto sada bar oni sto su zivi ne progovore? Medzutim imam pitanje dali su se za Bosnu uopste pitali nasi ljudi?Seti se samo kada je krenuo peti korpus ka Banjaluci avioni nata odmah su poleteli i naredzenje doslo da se operacija zaustavi.Pa nismo uspjeli da probojemo koridor kod Brckog i puno toga.Al neka sve ce to Allah dz.s.obejaniti kako kaze nas narod.Asutra je velika dzenaza u Srebrenici pa proucimo EL.Fatihu mrtvima koje pronadzose a koliko ih jos nisu pronasli?
[SIZE=3]Samo naukom mozemo doc do istine...[/SIZE]

emir-RA

Zlatna sredina

(26)

 • »emir-RA« je muško

Postovi: 455

Datum registracije: 03.07.2008

Lokacija: BIH okolina Tuzle

 • Poruku poslati

17

Petak, 11. Juli 2008

Citirano

Orginalno od Bosnjaaak
Nisam nikako i nista negirao ono sto je General nase vojske Sefer Halilovic uradio za odbranu BiH i dao sam svoj komentar da za Srebrenicu treba da daju misljenje vojni analiticari.A sada ti citiram rijeci iz knjige Sefera Halilovica:".....ali isto tako jasne odgovore o politickim i vojnim kalkulacijama oko Srebrenice moraju dati i ovdasnji zvanicnici-Izetbegovic i Silajdzic prije svih,ali i Rasim Delic,Enver Hadzihasanovic i Sead Delic. Radi djece Srebrenice. " Mozda sam i ja misljenja da se mogao spreciti genocid,ali opet kazem,Bosnjaci treba da zahtevaju da se jednom istina sazna,a sto se tice opozicije u BiH bila je ona koliko mi se cini i vlast pa sta je uradila za vreme vladavine svojei to se dobro zna.Ne zaboravi da su se iza Rahmetli Alije da mu da Dragi Allah dz.s. da dzenet, krili mnogi na vrhu vlasti.Zasto sada bar oni sto su zivi ne progovore? Medzutim imam pitanje dali su se za Bosnu uopste pitali nasi ljudi?Seti se samo kada je krenuo peti korpus ka Banjaluci avioni nata odmah su poleteli i naredzenje doslo da se operacija zaustavi.Pa nismo uspjeli da probojemo koridor kod Brckog i puno toga.Al neka sve ce to Allah dz.s.obejaniti kako kaze nas narod.Asutra je velika dzenaza u Srebrenici pa proucimo EL.Fatihu mrtvima koje pronadzose a koliko ih jos nisu pronasli?


Ako misliš na opoziciju u BIH i na mene kao SDP-ovca, evo da ti kažem : možda sam te pogrešno skontao ali imam osjećaj da se moram politički izjasniti - član sam BOSANSKE PATRIOTSKE STRANKE ali istini za volju ne od samog početka - prije toga su me duboko razočarale SDA pa onda SDP ... iskreno pitanje je jedno veliko ako ćemo realno, koliko su Lagumdžija i Durakovic bili opozicija u samom ratu pa zato nebih ni da ulazim nikako u te njihove 2 godine vladavine posle rata ulazio uopšte. Lijepo si napisao u temi in MEMORIJAL IN SREBRENICA slažem se u potpunosti sa tobom sve što si rekao, znam da danas nije dan kada se trebamo politički reklamirati, dozvolio sam sebi ovaj lapsusu, zato što smo ovu temu počeli malo ranije, ali na onoj koja se direktno tiče Srebrenice nikada to nebih uradio.

Pametno ti kažeš za vojne kespertize, ali činjenica je da Naser Orić nikada nije javno progovorio o padu Srebrenice, dok ostali ratni komandanti u Srebrenici koji su njemu bili podređeni i koji su se za razliku od njega preko šume se probijali i izvlačili narod pričaju javno o izdaji ili prodaji Srebrenice. Skoro sam gledao na TV-u ispovijest jednog takvoga - zaboravio sam mu ime ali on je bio naserova desa ruka u Srebrenici, i dolazio je jednom sa Naserom u Sarajevo tokom rata kada je to bilo omogućeno zračnim mostom. Čovjek kroz plač i pritome kuneći se u rođenu djecu javno priča, da im je tada najviši vojno politički vrh RBIH u lice rekao da ttreba da predaju grad u kordinaciji sa UN-om - što su oni tada odbili. Nema mi logike, da jedan takav čovjek koji je kroz šume do Tuzle iznio 84-ku i na putu do slobodne teritorije ostao priseban da može voditi borce i komandovati njima, pored tolikih bojnih otrova koji su im bili najveci neprijatelj, jedna takva ličnost da laže u TV ekrane, a da posle toga niko drugi se nejavi za riječ ko je konpetentan, i onaj koga on proziva : bar nepotvrdi ili nedemantuje to što on priča . . . .
Na vatru odgovori vatrom !

Postovi: 63

Datum registracije: 12.03.2008

Lokacija: vereinigte staaten von europa

 • Poruku poslati

18

Nedjelja, 12. April 2009

Narod koji zaboravi svoju proslost osudjen je da je ponavlja..


Bosanska Krupa

Bratunac

Brcko

Doboj

Foca

Gorazde

Livno

Mostar

Prijedor

Sarajevo

Srebrenica

Stolac

Vitez

Vlasenica

Zvornik
feminismus existiert nur, um hässliche frauen in die gesellschaft zu integrieren

Bosnjaaak

Zlatna sredina

(10)

 • »Bosnjaaak« je muško

Postovi: 245

Datum registracije: 17.05.2008

Lokacija: Luksemburg

 • Poruku poslati

19

Subota, 18. April 2009

AUTONOMASCH, hvala puno na ovim postovima.Dragi Allah dz.s. te nagradio i netreba se nikad zaboraviti.
[SIZE=3]Samo naukom mozemo doc do istine...[/SIZE]

sijedi

Početnik

(10)

 • »sijedi« je muško

Postovi: 9

Datum registracije: 14.02.2009

Lokacija: Sarajevo

 • Poruku poslati

20

Nedjelja, 13. Septembar 2009

Citirano

Orginalno od autonomasch
Narod koji zaboravi svoju proslost osudjen je da je ponavlja..


Bosanska Krupa

Bratunac

Brcko

Doboj

Foca

Gorazde

Livno

Mostar

Prijedor

Sarajevo

Srebrenica

Stolac

Vitez

Vlasenica

Zvornik


Bez svjesnog naroda, niti jedan vodja ne moze nikuda povesti taj narod.
I haos ima svoja pravila, a u BIH nije ni HAOS., pravo je cudo da ista postoji, kad jednostavno nista ne funkcionise, od porodice, mahale(MZ), opstine do drzave.
Niti ekonomski, ne postoji posten, niti radnik, niti poslodavac.

Social bookmarks