Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

alBazari

Profesionalac

(10)

  • »alBazari« je muško
  • »alBazari« je autor ove teme

Postovi: 772

Datum registracije: 09.12.2002

Lokacija: Novi Pazar, Sandžak

  • Poruku poslati

1

Četvrtak, 10. Juni 2004

Olaksice vjernicima

Spajanje aksama i jacije ljeti

Dr. Jusuf el-Karadavi


Pitanje: Je li je dozvoljeno spajati aksam i jaciju namaz ljeti zbog toga sto jacija bude kasno u nekim zemljama, ponekad tek oko ponoæi ili kasnije, ili zbog nepostojanja serijatskog znaka nastupanja jacije?


Odgovor ( Dr. Jusuf el-Karadavi (1)): Namaz je obaveza koja ima svoje odreðeno vrijeme. Kaže Allah, dž.s.: " A kada molitvu zavrsite, Allaha spominjite, i stojeæi, i sjedeæi, i ležeæi. A u bezbjednosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u odreðeno vrijeme molitvu obavljaju" (En-Nisa', 103) Vrijeme svakog namaza poznato je iz prakse Božijeg poslanika, a.s., i ta vremena pouzdano znaju muslimani istoka i zapada. Svaki od pet dnevnih namaza ima odreðeno vrijeme i ne smije se obaviti prije njegovoga nastupanja niukom sluèaju, niti ga je dozvoljeno odgoditi bez razlogom. U protivnom, ko to uèini bit æe grijesan.

Meðutim, kako su svojstva ove vjere realnost i olaksavanje to je propisano spajanje pojedinih namaza, preciznije podne i ikindije, i aksama i jacije, u bilo kom od dva vremena, iz odreðenih razloga, kao sto je put, o èemu govori sunnet Poslanika, a.s. Meðu razloge za spajanje namaza spadaju i kisa, blato, snijeg, jak vjetar i sliène prirodne i klimatske pojave koje izazivaju nevolju i teret u sluèaju obavljanja svakog namaza u njegovo vrijeme. Namazi se takoðer mogu spojiti radi neke druge potrebe ili razloga, dakle, ne radi puta, straha i kise, veæ radi otklanjanja poteskoæe i neugodnosti od ummeta, kao sto stoji u hadisu koga prenosi Ibn 'Abbas a koga æemo uskoro citirati.

U mu'džize ove vjere spada i to sto musliman u njenim èasnim izvorima nalazi tekstove koji odgovaraju novinama u njegovu vremenu koje nisu bile poznate ranijim generacijama, niti su ih oni oèekivali. Primjer za to nalazimo u predaji koju bilježi imam Muslim u svome Sahihu od Ibn 'Abbasa, r.a., u kojoj on kaže: "Poslanik, a.s., je klanjao podne i ikindiju zajedno, i aksam i jaciju zajedno, a nije ni od èega strahovao niti je bio na putu." U drugoj predaji se kaže: "Poslanik, a.s., je spojio podne i ikindiju, i aksam i jaciju u Medini a da ni od èega nije strahovao i da nije bilo kise." Ibn 'Abbasa su pitali: "Zasto je to uèiniož" Odgovorio je: "Htio je da ne otežava svome ummetu."

U predaji od 'Abdullah ibn Seqiqa (ili Suqajqa) se kaže: "Ibn 'Abbas nam je držao govor jedan dan poslije ikindije dok nije zaslo sunce, i dok se nisu pojavile zvijezde i dok ljudi nisu poèeli govoriti: Namaz! Namaz! U to se pojavi i neki èovjek iz plemena Benu Temim i zavika: Namaz! Namaz! na sta mu Ibn 'Abbas odgovori: 'Neæes li me ti uèiti sunnetuž LA UMME LEK!' A onda je dodao: 'Vidio sam Poslanika, a.s., kako spaja podne i ikindiju, i aksam i jaciju.' A 'Abdullah ibn Seqiq (ili Suqajq) veli: 'Ja to nisam mogao tek tako prihvatiti pa sam otisao do Ebu Hurejre i upitao ga o tome pa mi je on potvrdio sto je rekao Ibn 'Abbas'." (2)

Ovdje vidimo da Uèenjak Ummeta (Hibru-l-umme), Ibn 'Abbas obrazlaže ponasanje Poslanika rijeèima: htio je da olaksa svome ummetu, da ga ne dovodi u poteskoæe i neprilike, jer Allah u ovoj vjeri nije propisao poteskoæe, veæ Svojim robovima želi olaksati a ne otežati. A hadis jasno i direktno govori o legitimnosti spajanja namaza iz neke potrebe. Hadis prenose jos i Ebu Davud, En-Nesa'i i Et-Tirmizi u svojim sunenima.

Imam Ebu Sulejman el-Hattabi u Me'alimu-s-sunenu kaže: "Veæina pravnika ne postupa po ovom hadisu..." Ibnu-l-Munzir je govorio: "Isto prenosi od vise muhaddisa, a Ebu Bekra el-Qaffala sam èuo da to prenosi od Ebu Ishaqa el-Mirvezija." On jos dodaje: "Nema razloga tražiti objasnjenje hadisa u smislu da se radi o spajanju s nekim posebnim razlogom, jer je Ibn 'Abbas objasnio razlog rijeèima: "Nije htio da otežava svome ummetu (Erade ella juhridže ummetehu)". A od Ibn Sirina se prenosi da je smatrao da nema prepreke da se spoje dva namaza ako za to postoji potreba pod uvjetom da to ne postane obièaj.(3) Ibn Qudame, opet, u El-Mugniju bilježi od Ibn Sibrime da je dijelio misljenje Ibn Sirina. (4)

Hafiz Ibn Hadžer u Fethu-l-Bariju kaže: "Grupa imama je ovaj hadis protumaèila u doslovnom smislu i dozvolila spajanje namaza kod kuæe zbog neke potrebe generalno, pod uvjetom da to ne postane obièaj. Meðu onima koji su tako mislili su: Ibn Sirin, Rebi'a, Esheb, Ibnu-l-Munzir, El-Qaffalu-l-kebir, a El-Hattabi kaže da je tako mislila i grupa muhaddisa." (5)

U svakom sluèaju imamo sahih hadis kome nema nikakve primjedbe, koga prenosi Ibn 'Abbas i koga je potvrdio Ebu Hurejre. Ibn 'Abbas ga je i praktièno primijenio i njime odgovorio onima koji su ga kritikovali zato sto je odgodio aksam za jacijsko vrijeme, te naveo razlog koji je naveo za Poslanikov, a.s., postupak. Sve nam to pomaže da pozitivno odgovorimo na pitanje koje nam je postavljeno o spajanju aksama i jacije u Evropi tokom ljeta kada jacijsko vrijeme nastupa oko ponoæi ili kasnije a od ljudi se traži da rano ujutro idu na posao. Kako onda od njih da tražimo da èekaju jaciju dokasno kada je to oèita poteskoæa za njih, a Kur'an kaže da nam Allah ne želi poteskoæe, dok Ibn 'Abbas, r.a., veli da je Poslanik, a.s., htio otkloniti poteskoæu od ummeta spajajuæi namaze.

Stavise, dozvoljeno je spajanje namaza u tim zemljama i zimi zbog kratkoæe namaskih vremena i teskoæe koju obavljanje namaza na vrijeme predstavlja za radnike, a to Allah ne želi.

-------------------------------------------------

1) Jusuf el-Karadavi, Fi Fiqhi-l-eqallijjati-l-muslime (Kairo: Daru-s-suruq, 2001), 77-79.
2) Sahih Muslim, Knjiga o namazu putnika, Poglavlje o spajanju namaza kod kuæe. Hadis br. 705 sa predajama: 49, 50, 51, 54, 56 i 57.
3) Vidi Muhtesar Sunen Ebi Davud od el-Munzirija sa Me'alimu-s-sunen od El-Hattabija i Tehzibu-s-sunen od Ibnu-l-Qajjima (Kairo: Es-Sunnetu-l-muhammedijje), vol. 2, str. 55.
4)Vidi El-Mugni, 3: 137. Mada se bojim da je Ibn Sibrime greskom napisano umjesto Ibn Sirin.
5)Fethu-l-Bari i Tuhfetu-l-ahvezi, 1/558, komentar hadisa br. 187."Ko se odvaži i radi brzo biće izbavljen,
dok i tragalac koji je spor može gajiti samo nadu." (Hz. Alija)

Altuna

Majstor

(10)

  • »Altuna« je žensko

Postovi: 1.969

Datum registracije: 14.12.2003

Lokacija: Sandzak

  • Poruku poslati

2

Utorak, 20. Juli 2004

U olaksice vjernicima takodje spada i uzimanje tejemmuma, umjesto abdesta ili gusula, ukoliko ne mozemo naci vode ili imamo malo vode koja nam je potrebna za pripremanje hrane.

Zatim, da mozemo abdest uzimati preko mestvi uz uslov da ih samo potremo a ne da ih i sazuvamo.

Zatim, da ako smo putnici skratimo namaz tako da cemo klanjati samo farz i vitar ( bez sunneta).

Opet zatim, da mozemo jesti za vrijeme ramazana ukoliko smo bolesni ili smo putnici ili smo stari i iznemogli...
Sabur ti je da gutas kiselo, gorko i ljuto, a da ti se na licu nista, sem osmjeha, ne vidi.

Social bookmarks