Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

Mono

Zlatna sredina

(10)

  • »Mono« je autor ove teme

Postovi: 261

Datum registracije: 19.03.2007

Lokacija: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000235183433&sk=info

  • Poruku poslati

1

Petak, 25. Juli 2008

RATEL i BIA protiv Interneta u Srbiji

RATEL i BIA protiv Interneta u Srbiji!!

Autor: Slobodan Markovic • Datum: četvrtak, 24. jul 2008. [23:43]

Malo je reći koliko sam šokiran sadržajem dokumenta koji je UO RATEL usvojio 11. jula, a objavio danas na svom Web sajtu. Pod maskom navodnih "tehničkih uslova za Internet mreže" u Srbiji se uvodi
do sada nezabeleženi masovni i ničim ograničeni nadzor i arhiviranje svih oblika elektronskih komunikacija za potrebe službe bezbednosti. Čak ni u najgora vremena terora Miloševićevog režima nije se pravila
ovakva regulativa. OVAJ DOKUMENT VEĆ JE STUPIO NA SNAGU! Zaista više ne znam da li uopšte ima smisla pozivati RATEL da samostalno stavi van
snage ovaj bezumni dokument, jer način na koji je donet i njegov sadržaj ozbiljno urušavaju kredibilitet RATEL kao nezavisnog regulatornog tela i dovode u pitanje samu svrhu postojanja RATEL. Priču o nekim evropskim
vrednostima i idealima ne bih ni počinjao, jer bi to bilo neukusno u ovom kontekstu... Medijska kampanja sa ciljem hitnog stavljanja van snage ove sramote je nešto najmanje što Internet zajednica i telekomunikacioni
operatori u Srbiji moraju da urade. Pokretanje sudskog spora je isto potrebno što pre. Ako je neko voljan da se priključi ili stavi svoje
resurse na raspolaganje za jednu takvu akciju, neka mi se javi. Širite
dalje... --sloba]

http://www.ratel.org.rs/editor_files/Fil…za_internet.pdf

Republička agencija za telekomunikacije

TEHNIČKI USLOVI ZA PODSISTEME, UREĐAJE,
OPREMU I INSTALACIJE INTERNET MREŽE

Beograd, 11. jul 2008. godine

Na osnovu člana 55. stav 3. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni
glasnik RS" br. 44/03 i 36/06), člana 18. tačka 7. Statuta Republičke
agencije za telekomunikacije ("Službeni glasnik RS" broj 78/05),
Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije u saradnji sa
javnim telekomunikacionim operatorima i državnim organima nadležnim
za neposredno sprovođenje elektronskog nadzora, na 105. sednici od
11.07.2008. godine, usvojio je sledeće

TEHNIČKE USLOVE
ZA PODSISTEME, UREĐAJE, OPREMU I INSTALACIJE INTERNET MREŽE

Tačka 1.

Za potrebe nadležnih državnih organa ovlašćenih za elektronski nadzor
definišu se tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i
instalacije za zakonom ovlašćeni nadzor određenih telekomunikacija
koje su javni telekomunikacioni operatori (mrežni operatori, pružaoci
usluga i pružaoci pristupa) dužni, da kao deo sistema oforme o
sopstvenom trošku.

Tačka 2.

Javni telekomunikacioni operator je obavezan da:

- uredno vodi baze podataka zakupljenih linija, specijalnih i
poprečnih veza, od najnižih do najviših ravni, tj. od fizičkog voda
do najvišeg protoka u telekomunikacionoj i transportnoj mreži i RTV
prenosa;

- omogući direktan pristup i uvid u baze podataka svih zakupljenih
linija, a izmene podataka o korisniku i nameni moraju biti
svakodnevno ažurirane;

- omogući direktan uvid u evidencije o smetnjama na
telekomunikacionom uređajima i prekidima telekomunikacionog
saobraćaja. Radovi na telekomunikacionoj mreži koji će uzrokovati
prekide u saobraćaju moraju se najaviti 48 časova pre otpočinjanja.

Telekomunikacioni podsistemi, uređaji, oprema i računarski sistemi
smeštaju se u prostorijama nadležnog državnog organa ovlašćenog za
elektronski nadzor (u daljem tekstu: nadležni državni organ) i/ili u
posebnim prostorijama u okviru telekomunikacionih centara, koje
obezbeđuju i opremaju javni telekomunikacioni operatori, po zahtevu i
tehničkim propisima nadležnog državnog organa.

Javni telekomunikacioni operator (mrežni operator, pružalac usluga i
pružalac pristupa) koji uvode vlastitu kriptozaštitu
telekomunikacionih sadržaja, obavezni su da uklone kriptozaštitu pre
dostavljanja sadržaja komunikacije nadležnom državnom organu.

Javni telekomunikacioni operator obavezuje se da na zahtev nadležnog
državnog organa dostavi podatke o svim komunikacionim sredstvima koja
su se pojavljivala na određenoj geografskoj, fizičkoj ili logičkoj
lokaciji u minimalnom periodu od poslednjih 48 časova, nezavisno od
postojanja telekomunikacione aktivnosti.

Pružalac Internet usluga dužan je da nadležni državni organ upozna sa
tehničkim karakteristikama hardvera i softvera i tipovima linkova
koje koristi.

Nadležnom državnom organu moraju se pružiti podaci o namerama
pružaoca Internet usluga u pogledu proširenja, nadogradnje ili izmene
vitalnih tehničkih podsistema i primenjenog softvera.

Pružaocu Internet usluga zabranjeno je stvaranje tehničkih mogućnosti
kojima bi podaci iz člana 54. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni
glasnik RS", br. 44/03 i 36/06) postali dostupni trećoj strani.

Pružalac Internet usluga je dužan da:

- nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
pretplatnicima i periodično na zahtev dostavlja eksportovanu bazu
podataka u formatu dogovorenom sa nadležnim državnim organima. Baza
treba da sadrži pored ličnih podataka iz ugovora sa pretplatnikom i
vrstu usluga, informaciju o postojanju zaštite prenosa podataka,
način pristupa pretplatnika, maksimalnu brzinu prenosa podataka i
identifikacione adrese;

- nadležnim državnim organima omogući pristup ažurnoj bazi podataka o
korisnicima elektronske pošte;

- upoznaje nadležne državne organe o načinu zaštite podataka o
korisnicima;

- imenuje, uz saglasnost nadležnih državnih organa osobu za kontakt i
komunikaciju sa nadležnim državnim organima.

Veza nadležnih državnih organa i pružaoca Internet usluga ostvaruje
se preko linkova koje obezbeđuje i održava o svom trošku pružalac
Internet usluga.

Pružalac Internet usluga dužan je da o svom trošku omogući nadležnom
državnom organu u realnom vremenu potpuno autonomni pasivni monitoring
Internet aktivnosti proizvoljnog pretplatnika i preusmeravanje
dolaznog i odlaznog saobraćaja ka akvizicionom centru nadležnog
državnog organa. Navedena obaveza može se ostvariti u okviru svog
tehničkog sistema ili u okviru tehničkog sistema nadprovajdera.

Pružalac Internet usluga dužan je da, u okviru svog tehničkog sistema
obezbedi hardver i softver za pasivni monitoring u realnom vremenu,
servisa elektronske pošte i preusmeravanje sadržaja pošte ka
akvizicionom centru nadležnih državnih organa.

Pružalac Internet usluga je dužan da, u okviru svog tehničkog
sistema, obezbedi hardver i softver za monitoring saobraćaja između
proizvoljnog pretplatnika, preko pružaoca Internet usluga, prema
trećem Internet provajderu.

Hardver i softver, koji obezbeđuje pružalac Internet usluga, treba da
omoguće:

a) pasivni monitoring Internet aktivnosti u realnom vremenu;
b) prikupljanje i analizu statistike Internet aktivnosti;
v) presretanje elektronske pošte, pridruženih sadržaja (attachment) i
obradu Web mail-a;
g) presretanje IP telefonskog saobraćaja, faksimila i IP video
saobraćaja;
d) presretanje IM (instant messenger) saobraćaja;
đ) presretanje saobraćaja na peer-to-peer mrežama.

Hardver i softver treba da omoguće rekonstrukciju presretnutog
saobraćaj do nivoa aplikacije i filtriranje po:

a) korisničkom imenu ili korisničkom telefonskom broju;
b) adresi elektronske pošte;
v) IP adresi (ili opsegu);
g) MAC adresi;
d) IM (instant messenger) identifikaciji.

Tačka 3.

Ovi tehnički uslovi stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Stupanjem na snagu ovih tehničkih uslova, prestaje da važi odluka
Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije, broj:
08-345-11/07 od 2. februara 2007. godine.

U Beogradu, dana 11.07.2008. godine
Broj: 1-01-110-14/08

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
prof. dr Jovan Radunović

:::

Pozdrav,
Sloba

http://www.internodium.org/node/2961[internodium] RATEL i BIA protiv Interneta u Srbiji!!

Friday, July 25, 2008 12:43 AM
From:
"Slobodan Markovic" <smarkovic@netcentar.org>
To:
"Internodium" <forum@lists.internodium.org>

MATRIX

Zlatna sredina

(10)

  • »MATRIX« je muško

Postovi: 538

Datum registracije: 22.04.2007

Lokacija: Novi Pazar

  • Poruku poslati

2

Petak, 25. Juli 2008

Neverovatno!!! X( X( X(
Nemam šta da krijem od vlasti i BIA-e,
ali me NERVIRA i guši činjenica da ni jedan e-mail
ne mogu poslati a da oni to ne znaju!!!
Ma, cenzurisano '' cenzurisano '' cenzurisano !!!
我还记得

Maputo

Učenik

(10)

  • »Maputo« je muško

Postovi: 113

Datum registracije: 13.11.2006

  • Poruku poslati

3

Subota, 26. Juli 2008

Ja predlazem da se manemo kompjutera i posvetimo golubarenju! :))

Komentari su suvisni. Odavno me nista ne iznenadjuje u zemlji na brdovitom Balkanu...

Mono

Zlatna sredina

(10)

  • »Mono« je autor ove teme

Postovi: 261

Datum registracije: 19.03.2007

Lokacija: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000235183433&sk=info

  • Poruku poslati

4

Subota, 26. Juli 2008


From:
"Slobodan Markovic" <smarkovic@netcentar.org>
To:

"Internodium mailing lista"

<forum@lists.internodium.org>

Dobra praksa za ovakve dokumente su recimo smernice Saveta Evrope(čiji je Srbija član) i koje su donete u konsultacijama ISP i službi bezbednosti (hvala Voji Rodiću za link):

http://www.coe.int/t/dg1/legal...provisi…pril2008_en.pdf

Zašto, recimo, RATEL nije bazirao taj dokument na smernicama SavetaEvrope? Zašto nije najavio regulaciju, upoznao zainteresovane sasadržajem, dao mogućnost za dijalog itd.

Niko, verujem, nije protiv ovlašćenog nadzora, ali neki balans izmeđuslužbi bezbednosti, ISP i korisnika mora da postoji, a taj balans je sada ozbiljno narušen (neko bi rekao da se narušava već decenijama, a naročito od kraja Drugog svetskog rata). Takođe, vrlo bitno je znati da u Srbiji ne postoji adekvatni pravni okvir koji bi regulisao privatnost, zaštitu od zloupotrebe podataka itd. Dakle, balans sestalno pomera u korist službi bezbednosti, a istovremeno se ne uspostavljaju drugi mehanizmi koji bi ga vratili u neko ravnotežno
stanje.

Posledica toga je da se sada provajderima nameću nesrazmerne i nerealne obaveze, a te iste službe već godinama krše zakone, sudske odluke, rešenja ombudsmana i poverenika za pristup informacijama od
javnog značaja za apsolutno sve, pa i najbanalnije stvari kao što je recimo podatak o broju priskuškivanih osoba na godišnjem nivou (nespisak, samo cifra).

Ovaj dokument jeste posledica i nastavak svega toga, ali smatram daovakvo ponašanje nije primereno društvu koje želimo da izgradimo.

Evo prvih reakcija i diskusija (bez nekog naročitog redosleda):

http://www.personalmag.co.yu/blog/?postid=1729
http://www.lepensky.net/p-samo-vas-posmatram/138158.html
http://www.devprotalk.com/showthread.php?t=5836
http://www.elitesecurity.org/t331141
http://www.devprotalk.com/showthread.php…om/archives/137
http://rehash.eccegeek.info/2008/07/25/u…koladu-u-foliju
http://www.tamburix.com/2008/07/25/velik…-slusa-i-snima/

Pozdrav,
Sloba

Bosnjaaak

Zlatna sredina

(10)

  • »Bosnjaaak« je muško

Postovi: 245

Datum registracije: 17.05.2008

Lokacija: Luksemburg

  • Poruku poslati

5

Subota, 26. Juli 2008

Sve mozemo da ocekujemo pa i mozda uskoro ugradnju cipova da znaju i sta mislimo,prava bruka.
[SIZE=3]Samo naukom mozemo doc do istine...[/SIZE]

Social bookmarks