Niste prijavljeni

Dragi posjetioče, Dobrodošli na Otvoreni Forum - Novi Pazar. Ukoliko je ovo Vaša prva posjeta molimo vas pročitajte Pomoć. U pomoći je objašnjeno kako ovaj forum radi. Morate biti registrirani kako bi vidjeli sve teme i sve forume. Molimo vas da se registrirate ili da ovdje pročitate kako se registrirati. Ukoliko ste već registrirani molimo ulogirajte se ovdje.

hobbes

Profesionalac

(10)

 • »hobbes« je muško
 • »hobbes« je autor ove teme

Postovi: 1.679

Datum registracije: 21.08.2002

Lokacija: izbegavam

 • Poruku poslati

1

Srijeda, 12. Mart 2003

Vanredno stanje!

Vršilac dužnosti predsednika republike Nataša Mićić je na vanrednoj konferenciju za novinare u Vladi Srbije proglasila vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.

Šta o vanrednom stanju kaže zakon republike Srbije

"Službeni glasnik RS", br. 19/91
Z A K O N
O MERAMA ZA SLUCAJ VANREDNOG STANJA

Član 1.
Predsednik Republike, na predlog Vlade, proglašava vanredno stanje i donosi akte za preduzimanje mera radi otklanjanja tog stanja, u skladu s Ustavom i zakonom.

Član 2.
Smatra se da su ispunjeni uslovi za proglašavanje vanrednog stanja na delu teritorije Republike Srbije kad se preduzimaju aktivnosti kojima se ugrožava:
ustavni poredak, bezbednost Republike - njena suverenost, nezavisnost i teritorijalna celokupnost, obavljanje privrednih i društvenih delatnosti, ostvarivanje i zaštita sloboda, prava i dužnosti čoveka i građanina i rad državnih organa.
Vanredno stanje se može proglasiti i u slučaju teških katastrofa i drugih opštih opasnosti za živote građana.

Član 3.
Predlog Vlade za proglašenje vanrednog stanja sadrži ocenu ugroženosti u skladu sa članom 2. ovog zakona, posledice koje su usled toga nastupile ili mogu nastupiti i način otklanjanja vanrednog stanja.
Predlog Vlade sadrži i predlog akta za preduzimanje mera radi otklanjanja vanrednog stanja.
Predlog za proglašenje vanrednog stanja Vlada istovremeno dostavlja i predsedniku Narodne skupštine.

Član 4.
Kad predsednik Republike prihvati predlog Vlade, doneće odluku o proglašenju vanrednog stanja.
Odlukom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se područje Republike Srbije na kome se proglašava vanredno stanje.
Odluka o proglašenju vanrednog stanja objavljuje se u skladu sa zakonom i istovremeno dostavlja se Narodnoj skupštini i Vladi.
Narodna skupština sastaje se bez poziva kad predsednik Republike proglasi vanredno stanje.

Član 5.
Predsednik Republike donosi naredbe i druge akte za preduzimanje mera radi otklanjanja vanrednog stanja, u skladu s Ustavom i zakonom.
Aktima iz stava 1. ovog člana propisuju se mere utvrđene zakonom zavisno od okolnosti i uzroka koji su doveli do vanrednog stanja, s tim da se njihovim sprovođenjem u što kraćem roku i sa što manje štetnih posledica, obezbedi otklanjanje vanrednog stanja.

Član 6.
Predsednik Republike aktima iz clana 5. ovog zakona može: utvrditi radnu obavezu; ograniciti slobodu kretanja i nastanjivanja; ograniciti pravo na štrajk; ograniciti slobodu zbora i drugog okupljanja; ograniciti slobodu politickog, sindikalnog i drugog delovanja.
Predsednik Republike može utvrditi i druge mere u skladu sa zakonom.
Nacin ostvarivanja pojedinih sloboda i prava gradana u uslovima vanrednog stanja propisuje Narodna skupština.


Član 7.
Akti iz člana 5. ovog zakona objavljuju se u skladu sa zakonom i dostavljaju predsedniku Narodne skupštine i Vlade.

Član 8.
Prava i obaveze koje, u slučaju utvrđenih vanrednih prilika, odnosno zavedenogvanrednog stanja u skladu s Ustavom SFRJ i saveznim propisima, ostvaruju predsedništva republika, u Republici Srbiji ostvaruje predsednik Republike.

Član 9.
Građani i njihove organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije, državni i drugi organi, na teritoriji na kojoj je proglašeno vanredno stanje, dužni su da za vreme vanrednog stanja preduzimaju mere iz okvira svojih prava i dužnosti, odnosno nadležnosti, u skladu s naredbama i drugim aktima predsednika Republike, odlukama drugih nadležnih organa, kao i nastalim okolnostima.

Član 10.
Kad prestanu okolnosti zbog kojih je proglašeno vanredno stanje, predsednik Republike, po svojoj inicijativi ili na predlog Vlade, donosi odluku kojom proglašava prestanak vanrednog stanja i o tome obaveštava Narodnu skupštinu i Vladu.
Donošenjem odluke o prestanku vanrednog stanja prestaju da važe i naredbe i drugi akti doneti za preduzimanje naloženih mera.
Određene naredbe i druge akte iz stava 1. ovog člana predsednik Republike može staviti van snage i pre donošenja odluke o proglašenju prestanka vanrednog stanja.

Član 11.
Na delu teritorije Republike Srbije na kome su pre stupanja na snagu ovog zakona proglašene posebne okolnosti primenjuju se mere utvrđene posebnim propisima, a mogu se uvoditi i druge mere koje odredi Narodna skupština.
Mere iz stava 1. ovog člana primenjuju se dok o tome Narodna skupština drukčije ne odluči.

Član 12.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

sa www.propisi.com

sans

Majstor

(31)

 • »sans« je muško

Postovi: 2.733

Datum registracije: 29.07.2002

Lokacija: Svemir/zemlja/Evropa/SCG/New Pazar

 • Poruku poslati

2

Četvrtak, 13. Mart 2003

u konkretnom slučaju...

Na osnovu člana 83. tačka 8. Ustava Republike Srbije i čl. 1. i 5. Zakona o merama za slučaj vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 19/91)na predlog Vlade Republike Srbije, vršilac dužnosti predsednika Republike, radi sprečavanja daljih posledica koje mogu ugroziti suverenost, utavni poredak i bezbednost Republike, donosiNAREDBU
O POSEBNIM MERAMA KOJE SE PRIMENJUJU ZA VREME VANREDNOG STANJA

1. Ovom naredbom ograničavaju se određene slobode i prava čoveka i građanina utvrđene Ustavom Republike Srbije i utvrđuju posebne nadležnosti državnih organa za vreme vanrednog stanja.

2. Lice koje ugrožava bezbednost drugih građana ili bezbednost Republike Ministarstvo unutrašnjih poslova može prinudno dovesti i zadržati u službenim prostorijama do 30 dana.

O primeni mere dovođenja i zadržavanja donosi se rešenje, na koje se može izjaviti žalba ministru unturašnjih poslova.

Lice iz stava 1. ove tačke nema pravo na branioca u smislu Zakonika o krivičnom postupku.

Ministarstvo unturašnjih poslova će obavestiti porodicu lic iz stava 1. ove tačke o primeni mera dovođenja i zadržavanja, ukoliko je to moguće.

3. Ministar unutrašnjih poslova može privremeno da organiči ili zabrani kretanje lica na javnim mestima ili određenim područjima, kao i da naredi pojedinim licima da borave u mestu prebivališta, odnosno boravišta sa obavezom javljanja.

Ministar unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza određenom prostoru ili objektu, i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez odobrenja.

4. Direktor Bezbednosno-informativne agencije može prema određenim ili pravnim licima da preduzme određene mere kojima se odstupa od načela nepovredivosti tajne pisma i drugih sredstava opštenja i bez odluke nadležnog suda.

5. Ovlašćeno službeno lice sme ući u tuđi stan i druge prostorije, i bez odluke nadležnog suda, ako je to neophodno radi otkrivanja i hvatanja učinilaca krivičnih dela sa elementom organizovanog kriminala, pronalaženja tragova tih krivičnih dela i predmeta važnih za krivični postupak.

6. Zabranjuje se pravo na štrajk.

7. Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i drugih javnih okupljanja građana koji podležu predhodnoj prijavi Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom.

8. Zabranjuje se političko, sindikalno i drugo delovanje koje ima za cilj ometanje i sprečavanje primene mera za vreme vanrednog stanja.

9. Zabranjuje se javno obaveštavanje, rasturanje štampe i drugih obaveštenja o razlozima za proglašavanje vanrednog stanja, osim prenošenja zvaničnih saopštenja nadležnih državnih organa.

O sprovođenju mere iz stava 1. ove tačke stara se Ministarstvo kulture i javngo informisanja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

10. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".U Beogradu 12.03.2003.

Vrišlac dužnosti predsednika Republike

Nataša Mićić, sr.

Ako nemaš iskustva-prevariće te , a ako imaš - onda već jesu , onda već jesu , onda već jesu... ;)

i ... bode mi oči

... al lahko je tebi kad imas olovku sa gumicom

Administrator

Urednik foruma

(121)

 • »Administrator« je muško

Postovi: 2.598

Datum registracije: 21.07.2002

Lokacija: Frankfurt

 • Poruku poslati

3

Utorak, 27. Maj 2003

Da li je vanredno stanje jos uvek na snazi ili ne?
Sve je ovo samo igra! Nema tog foruma koji je vrijedan Vasih zivaca! / Dokoni umovi - Sejtanska igralista

sans

Majstor

(31)

 • »sans« je muško

Postovi: 2.733

Datum registracije: 29.07.2002

Lokacija: Svemir/zemlja/Evropa/SCG/New Pazar

 • Poruku poslati

4

Utorak, 27. Maj 2003

Ne, sada je izvanredno!!!

P.S. Ukoliko je pitanje postavljeno radi zatvaranja teme... predlažem da se isto odloži bar za neko vreme... jer nije isključeno da bi tema opet morala bit otvarana...
Ako nemaš iskustva-prevariće te , a ako imaš - onda već jesu , onda već jesu , onda već jesu... ;)

i ... bode mi oči

... al lahko je tebi kad imas olovku sa gumicom

Administrator

Urednik foruma

(121)

 • »Administrator« je muško

Postovi: 2.598

Datum registracije: 21.07.2002

Lokacija: Frankfurt

 • Poruku poslati

5

Utorak, 27. Maj 2003

Ma znam da je kod nas sve moguce :))

Kad je zapravo ukinuto vanredno stanje (koliko je trajalo)?
Sve je ovo samo igra! Nema tog foruma koji je vrijedan Vasih zivaca! / Dokoni umovi - Sejtanska igralista

Social bookmarks